Sunteți pe pagina 1din 1

Tema Funcţia de gradul al II-lea

1. Se consideră f:RR, f(x)=x23x+2. Să se calculeze :


a. f(0)∙f(1)∙…∙f(2021)
b. f(0) - f(2)
2. Să se determine parametrul real nenul m, astfel încât graficul funcţiei
f:RR, f(x)=mx2x+1 să conţină punctul A(2;3).
3. Să se determine coordonatele vârfului parabolei asociate funcţiei f:RR,
f(x)=4x212x+9.
4. Să se arate că oricare ar fi mR, parabola asociată funcţiei f:RR,
f(x)=x2mx+m2+1 este situată deasupra axei Ox.
5. Fie funcţia f:RR, f(x)=x26x+5. Să se determine distanţa dintre punctele
de intersecţie ale graficului funcţiei cu axa Ox.
x1 x 2
6. Fie ecuaţia de gradul al II-lea x22x+3=0. Să se calculeze: a)  b)
x 2 x1
x1  x 2 x1  x 2
 c) x 13  x 32
x1 x2
7. Să se determine ecuaţia de gradul al II-lea care admite rădăcinile: x1=-
3  2 2 şi x2=- 3  2 2 .
8. Se consideră funcţiile f, g:RR, f(x)=4x24x+1 şi g(x)=2x-1. Să se
rezolve ecuaţia f(x)+2g(x)= 5.

S-ar putea să vă placă și