Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educatiei și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea Tehnica a Moldovei


Facultatea Calculatoare, Informatica și Microelectronica
Departament Informatică şi Ingineria Sistemelor

LABORATOR NR.3

RAPORT
La disciplina: MMO

Rexolvarea problemelor jocurilor

A realizat: st. gr. TI-211M Ciubotaru Viorel

A verificat: asist. univ. Oleg Buldumac

Chișinău 2022
Introducere
Teoria jocurilor (în eng. game theory) este o ramură a matematicii aplicate care
abordează problema comportamentului optim în jocurile cu două sau mai multe persoane,
într-un cadru descris de un ansamblu de reguli precise care stabilesc posibilitățile de acțiune
ale fiecărui jucător, precum și modul cum li se acordă acestora, în final, anumite valori.
Teoria jocurilor reprezintă un model abstract de luare a deciziilor; nu trebuie confundat cu o
explicație de luarea a unei decizii în realitatea socială. Punctul comun al tuturor jocurilor
imaginat în cadrul teoriilor este ideea de strategie. Teoria jocurilor reprezintă o abordare
interdisciplinară a studiului comportamentului uman. Cele mai implicate discipline, în teoria
jocurilor, sunt matematica și economia, dar și alte științe sociale și comportamentale. Teoria
jocurilor a fost creata de matematicianul John von Neumann.
În aceste jocuri jucătorii au interese opuse, în totalitate sau parțial, acest aspect
cauzând un anumit comportament și o anumită strategie în abordarea jocului. Strategiile sau
combinațiile de strategii ale jucătorilor sunt recompensate cu un anumit câștig. La finalul
jocului are loc o comparare a rezultatelor și o corelare a acestora cu strategiile efectuate.
Strategia este modul de acțiune ales de fiecare jucător (individuală) sau de toți jucătorii
(strategia jocului).
Respectând regulile, fiecare jucător urmărește o manieră de acțiune pentru
optimizarea câștigului său. Clasificarea jocurilor se face după o serie de criterii cum ar fi:

a) numărul jucătorilor
b) numărul mutărilor (de acțiuni succesive la care are dreptul fiecare jucător)
c) numărul posibilităților de acțiune ale fiecărui jucător (finit sau infinit)
d) cantitatea informației pe care o deține fiecare jucător asupra acțiunilor proprii sau
ale celorlalți jucători:
joc fără informație
joc cu informație parțială
joc cu informație completă
e) modul de repartizare a câștigurilor:
joc cu sumă nulă
joc cu sumă nenulă constantă
f) în funcție de comunicarea dintre jucători
g) în funcție de posibilitatea stabilirii unor alianțe între jucători
Scopul lucrarii
Această lucrare are ca scop reyolvarea unei probleme de optimizare utilizand teoria
jocurilor

Formularea problemei
Să presupunem că dorim optimizarea unui proces ce tine de jocul a doi oponenti.

Rezolvarea problemei jocurilor


Pentru găsirea soluţiilor problemei formulate mai sus vom urma paşii enumeraţi mai
jos.
1.Crearea şi completarea tabelului cu date iniţiale şi plasarea restricţiilor preyentate
în figura 1.

Fig.1-Introducerea datelor initiale


In urma construirii restrictiilor a fost gasit punctul de sa=9
Pentru primul jucător a fost utilizată metoda maxmin, unde a fost calculat minimul
valorilor pe fiecare rind, iar din aceste valori, maximul este 9. Pentru al doilea jucător, a fost
calculat maximulpe fiecare coloană, iar din aceste valori, s-a calculat minimul. În rezultat,
putem observa că 9 este un punct de șa.

2.Introducerea restrictiilor in solver


Fig.2 Setare solver
Dupa setarea solverlui pentru rezolvarea problemei de maximizare prin metoda
Simplex acesta va genera un raport utilizat in completarea datelor din tabelele de mai jos

Fig.3-Prezentarea matricii
In figura de mai jos voi prezenta strategiile jucatorului A care va tinde la minim
Fig.4-Strategia A
In figura de mai jos voi prezenta strategiile jucatorului B care va tinde la maxim

Fig.5 Strategia B

Concluzie
In urma rezolvarii problemelor expuse au fost utilizata metoda din teoria jocurilor
procesul fiind simplificat de instrumentul Solver.