Sunteți pe pagina 1din 8

Ministerul Educaţiei, Culturii 

şi Cercetării al Republicii Moldova


Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică.
Departamentul Informatică şi Ingineria Sistemelor
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucrare de laborator Nr.3


Programare de Sistem
Tema: “ Linux în rețea: instrumente pentru
configurarea și diagnosticarea rețelei”
 
 
 
 
 
 
Efectuat de           st.gr. MAI-211M, Tutunaru Eugenia 
                                                                                
Verificat de                               conf.univ., dr. Moraru
Victor 
 
 
 
  
 
Chişinău 2021
Scopul lucrării: crearea deprinderii de a

Exercițiul 1. Studierea configurației de rețea


Lista interfețelor de rețea a mașinii virtuale:

Adresa IP a interfeței de rețea (192.168.0.143):

MAC adresa (08:00:27:e4:32:eb):


Adresa IP și masca rețelei:

Tabela de rutare a mașinii virtuale:

Numele calculatorului cu adresa IP 81.180.73.249, domeniul Internet din care face


parte și serverul de nume al acestui domeniu:

Lista router-elor traversate pentru a accesa site-ul web www.starnet.md:

Care este serverul (sau serverele) de nume al domeniului starnet.md și care este
serverul de postă electronică al acestui domeniu. Care sunt adresele IP ale acestor servere:
Care sunt routerele traversate de către pachete dintre mașina virtuala și
www.starnet.md, www.google.md:

Exercițiul 2. Configurare de rețea avansată


Setarea configurării de rețea în mod bridge:
Pornirea mașinii și afișarea IP-ului (ip addr show):

Testarea conectivității cu host-uri de pe internet (www.google.com sau 8.8.8.8):

IP-ul gazdei:
Testarea conectivității de pe mașina gazdă:

Testarea conectivității de pe mașina virtuală:


Exercițiul 3. Comunicare securizată cu protocolul ssh
Conectarea de pe mașina gazdă la mașina virtuală:

Transmiterea fișierului de pe mașina virtuală pe mașina gazdă:

Confirmarea recepționării fișierului:

Crearea unui fișier nou pe mașina gazdă:


Transmiterea fișierului de pe mașina gazdă pe mașina virtuală:

Concluzii
Debian, cu nucleul Linux, are numeroase instrumente care permit tot felul de
manipulări. În această lucrare de laborator a fost studiată configurarea de rețea prin
identificarea adreselor (IP, MAC), a măștilor de rețea, s-a lucrat la testarea conectării prin
transmiterea de pachete la diferite site-uri sau chiar adrese IP. În cele din urmă a fost testată
comunicarea securizată prin protocolul criptografic de rețea SSH. A fost stabilită conexiunea
dintre mașina virtuală și mașina gazdă. Prin intermediul acestui protocol au fost partajate
fișiere bidirecțional.