Sunteți pe pagina 1din 60

A 2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.

at
Utilaje de reciclare -⋅Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Instructiuni de Utilizare
si de Intretinere

CONTAINER CU
AUTO-PRESARE

TIP: PP AS
PP AR - Standard
PP AR - Jumbo
PP AR - Macro

23.12.08 Versiunea 02/2002


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

CUPRINS ............................................................................................ 1

1. INTRODUCERE ........................................................................ 1

1.1 Introducere ........................................................................................................................ 1

1.2 Structura Instructiunilor de Utilizare ............................................................................. 2

1.3 Responsibilitati si instructiuni pentru utilizator .......................................................... 2

1.4 Toate drepturile rezervate .................................................................................................


.... 2

2. SCOPUL UTILIZ ARII................................................................ 3

2.1 Utilizare neadecvata ........................................................................................................ 3

2.2 Modificari ale echipamentului efectuate de catre utilizator ........................................ 3

2.3 Riscuri acceptabile legate de containerul cu auto-presare ....................................... 3

3. SIGURANTA ............................................................................ 4

3.1 Informatii Generale ...........................................................................................................


. 4

3.2 Instructiuni de siguranta ................................................................................................


... 5

3.3 Repere de siguranta .........................................................................................................


..... 6

3.4 Dispozitive de siguranta .................................................................................................


... 6

3.5 Masuri de siguranta in cadrul organizatiei ..................................................................... 7


3.5.1 Generalitati ................................................................................................................. 7
3.5.2 Amplasare................................................................................................................ 7
3.5.3 Selectarea si pregatirea angajatilor ......................................................................... 8

3.6 Functionarea .................................................................................................................


......... 8
3.6.1 Functionarea normala .......................................................................................... 8
3.6.2 Zone cu pericol ..................................................................................................... 11
3.6.3 Avertizari .............................................................................................................. 11
3.6.4 Transportare si incarcare ...................................................................................... 11

3.7 Intretinere / Reparatii ....................................................................................................... 12

3.8 Raspundere si garantie ................................................................................................... 13

3.9 Raspundere pentru calitatea produsului ......................................................................


....... 14

3.10 Garantia ................................................................................................................. .......... 14

23.12.08 Versiunea 01/2000


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

4. DATE TEHNICE ....................................................................... 15

4.1 Emisia de zgomot ............................................................................................................


... 19

5. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI ............................................... 20

5.1 Generalitati ............................................................................................................ .......... 20

5.2 Constructia de baza .......................................................................................................... 21

5.3 Unitatea de presare ..........................................................................................................


.. 22

5.4 Unitatea hidraulica ................................................................................................... ....... 23

5.5 Unitatea electrica .............................................................................................................. 24

5.6 Containerul ........................................................................................................................ 27

5.7 Tub atasabil cu intrerupator de siguranta (vezi anexa) ............................................... 28

6. ELEMENTE DE LUCRU SI PUNEREA IN FUNCTIUNE ........... 29

6.1 Generalitati ............................................................................................................ .......... 29

6.2 Elemente de lucru ........................................................................................................ . 29

6.3 Functionarea ...................................................................................................................... 30


6.3.1 Punerea in functiune ............................................................................................. 30
6.3.2 Scoaterea din functiune......................................................................................... 33
6.3.3 Golirea containerului ............................................................................................ 33
6.3.4 Transportarea si Incarcarea .................................................................................. 36

7. INTRETINEREA SI VERIFICAREA ........................................ 37

7.1 Generalitati ............................................................................................................ .......... 37


7.2 Curatarea ............................................................................................................................ 38
7.3 Intretinere .................................................................................................................. ...... 39
7.3.1 Plan de intretinere ............................................................................................... 39
7.3.2 Descrierea operatiunilor de intretinere................................................................... 41
7.3.3 Utilaje, specificatii .................................................................................................. 48
7.3.4 Cantitati utilaje ..................................................................................................... 48

8. REPARATII ............................................................................... 49

9. REZ OLVAREA PROBLEMELOR ........................................... 50

10. PIESE DE SCHIMB .................................................................. 52


23.12.08 Versiunea 01/2000
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at


Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

11. ANEXA ..................................................................................... 54

11.1 Lista utilizatorilor si persoanelor responsabile .......................................................... 54

11.2 Lista de intretinere si revizii .......................................................................................... 54

11.3 Echipament optional .......................................................................................................


.. 56
11.3.1 Tubul .................................................................................................................. .. 57
11.3.2 Alt echipament optional ..................................................................................... 57

23.12.08 Versiunea 01/2000


A 2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Cum sa identificati masina:


1. INTRODUCERE Aceste instructiuni de utilizare sunt pentru
utilizare si intretinere si sunt valabile pentru:
1.1 Introducere
Proiect: container cu auto-presare
Dragi clienti,

Pentru a asigura functionarea sigura si Tip: ________________________


economica a aparatului, va rugam sa cititi cu (Vezi placuta de identificare)
atentie instructiunile de utilizare inainte de a
pune masina in functiune pentru prima data. Nr. masina: ________________________
Instructiunile de utilizare contin toate detaliile (Vezi placuta de identificare)
referitoare la utilizarea si intretinerea
containerului cu auto-presare.
Aceste instructiuni de utilizare fac parte din
documentatia completa a containerului
cu auto-presare.

Inainte de a pune in functiune containerul


cu auto-presare, trebuie respectate toate
masurile de siguranta.

Doar personalul calificat si instruit al


companiei M.B.T.sau persoanele autorizate
pot utiliza containerul cu auto-presare.
Veti gasi placuta de identificare sub usa
Daca lucrarile de intretinere nu sunt efectuate de incarcare a containerului cu auto-presare
sau sunt executate necorespunzator, nu sau pe fata containerului.
vom putea respecta obligatiile prevazute de
garantie conform termenilor si conditiilor vanzarii. Trebuie sa aveti intotdeauna la indemana
informatiile de pe placuta de identificare atunci
Doar piesele de schimb M.B.T. originale asigura cand contactati serviciul pentru clienti!
calitatea functionarii si pot fi interschimbabile.
Producator: M.B.T. Maschinenhandel
GmbH

Cumparator:

Anul de fabricatie:

Conformitate cu recomandarea EC
89/392 EEC din 23 iunie 1997

23.12.08 Versiunea 01/2000 1


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Va rugam sa verificati la livrare Referitor la siguranta


Reguli de prevenire a accidentelor
Containerul cu auto-presare este in stare
Prevederi legale generale
tehnica buna si poate fi utilizat atunci cand
Instructiuni generale de siguranta
este scos din fabrica. Va rugam sa verificati
Masuri in caz de urgenta
starea tehnica a masinii imediat dupa ce ati
Masuri de siguranta pentru utilizarea
primit-o si efectuati o verificare a functionarii.
masinii
Va rugam sa instiintati imediat agentul care
Utilizarea dispozitivelor de siguranta
a efectuat livrarea daca aveti reclamatii.
ale masinii
Semnificatia simbolurilor si semnelor
1.2 Structura instructiunilor
Referitor la utilizarea masinii
de utilizare
Utilizarea elementelor de functionare
Instructiunile de utilizare sunt structurate
Explicarea instructiunilor de utilizare
pe capitole, conform cuprinsului.
pentru personalul de exploatare
Utilizarea mijloacelor tehnice si a
Numarul paginii corespunzatoare este
echipamentelor auxiliare
alocat capitolului respectiv.
Experiente legate de utilizarea masinii
Data aparitiei si numarul paginii sunt
mentionate in partea de jos a paginii.
Reguli de intretinere si de reparare
1.3 Responsabilitati si instructiuni Utilizarea corecta a lubrifiantilor
pentru utilizatori Experiente speciale ale utilizatorilor
pentru curatarea, intretinerea si
Ca utilizator al acestei masini sunteti repararea masinii
responsabil de informarea si instruirea
personalului de exploatare in legatura cu 1.4 Toate drepturile rez ervate
principalele cerinte legale si regulile de
prevenire a accidentelor precum si cu Toate datele tehnice, descrierile si
siguranta si echipamentul de exploatare diagramele sunt valabile la data la care
al masinii. au fost imprimate brosura si/sau anexa
acesteia. Ne rezervam dreptul de a efectua
Trebuie sa va asigurati ca personalul de modificari pentru dezvoltarea continua
exploatare a inteles instructiunile si ca a produsului din viitor.
sunt respectate aceste instructiuni.
Instructiunile de utilizare sunt pentru
Astfel personalul de exploatare va fi instruirea cumparatorilor. Acestea nu pot fi
constient de importanta sigurantei si copiate, partial sau total si nu pot fi oferite
de pericolele existente. unei terte persoane fara acordul scris.
In coloana dreapta sunt prezentate
cateva exemple de instructiuni.

23.12.08 Versiunea 01/2000 2


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

2. Scopul utiliz arii 2.2 Modificari ale echipamentului furniz at


efectuate de catre utiliz ator
Containerul cu auto-presare M.B.T. a fost
creat pentru presarea materialelor moi Conformitatea certificata se aplica doar
precum hartia, cartonul, folia etc. pentru conditiile de constructie in momentul
livrarii masinii in concordanta cu scopul
acceptat al livrarii. Instalarile echipamentelor
2.1 Utilizarea neadecvata suplimentare efectuate de utilizator la o data
ulterioara care nu au fost create sau acceptate
Este interzisa incarcarea materialelor explozive, de producatorul masinii, conduc la expirarea
infamabile sau a materialelor asemanatoare. conformitatii certificate.

Mai mult, este interzisa umplerea masinii cu


pietris, lemn sau alte astfel de materiale 2.3 Riscuri acceptabile legate de
confectionate din metal sau alte materiale containerul cu auto-presare
dure, deoarece acest lucru poate provoca o
inchidere cu vibratii a ecranului de compresie. Pericolul producerii prafului
Pericole cauzate de intretinerea si repararea
insuficienta

Utilizatorul va fi responsabil de aceste


riscuri acceptabile.

23.12.08 Versiunea 01/2000 3


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

3. SIGURANTA Siguranta utilajelor DIN EN 292


partea 1 si 2
Urmatoarele norme se aplica containerului Echipamentele electrice: DIN EN 60204
cu auto-presare, care trebuie aplicate la Criteriul pentru utilaje: 89/392 EEC cu
recomandarea Consiliului din data de modificarea criteriului 93/44 EEC
14 iunie 1989 pentru adaptarea prevederilor Normele de siguranta pentru masinile de
legale ale statelor membre referitoare la presare a deseurilor - constructia si
utilaje (89/392/EEC), modificata ultima data echipamentul GUV 17.3 / 4.83
la recomandarea Consiliului din data de 30
noiembrie 1989 cu privire la normele minime Cand este pusa in functiune masina trebuie
de siguranta pentru protectia sanatatii respectate legile si normele care se aplica la
angajatilor in timpul utilizarii materialelor de fata locului. Pentru a asigura un ciclu de
lucru pentru efectuarea unei lucrari lucru sigur, utilizatorul, personalul de
(89/655/EEC). supraveghere si mecanicii sunt responsabili
de respectarea normelor.

3.1 Generalitati Unitatea de presare automata poate fi utilizata


doar in scopul pentru care a fost creata.
Pentru a se asigura protectia muncii si Utilizarea neadecvata poate provoca ranirea
siguranta din timpul lucrarilor trebuie personala si deteriorarea proprietatii.
respectate urmatoarele indicatii:
Containerul cu auto-presare M.B.T. a
Norme de prevenirea accidentelor, in fost creat pentru presarea materialelor
mod special: moi precum hartia, cartonul, folia etc.

VBG 1 Norme generale


Este interzisa incarcarea materialelor
VBG 4 Sisteme electrice si explozive, infamabile sau a materialelor
resurse de exploatare asemanatoare (conform § 1 SprengG).
VBG 5 Resurse de exploatare
mecanice Materialele care necesita eliminarea in
conditii speciale conform legii de eliminare
VBG 121 Zgomot a deseurilor nu trebuie sa fie incarcate.
VBG 125 Repere de siguranta Mai mult, este interzisa umplerea masinii cu
la locul de exploatare pietris, lemn sau alte astfel de materiale
confectionate din metal sau alte materiale dure.
trebuie respectate.
Pot fi compactate doar acele materiale care
Dorim sa subliniem ca masina trebuie sa pot fi deformate sub presiunea specificata si
fie verificata cel putin o data pe an de un care pot fi presate in camera de presare.
specialist pentru siguranta in functionare
conform criteriilor prezentate mai sus.
Nu trebuie incarcate particulele incandescente
sau aprinse.
Pe langa normele mentionate mai sus
adecvate pentru verificare, urmatoarele
criterii sunt de asemenea valabile:

23.12.08 Versiunea 01/2000 4


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

O alta utilizare sau o utilizare care depaseste 3.2 Instructiuni de siguranta


aceste norme nu respecta scopul utilizarii
corespunzatoare. Compania M.T.B. Urmatoarele simboluri din instructiunile de
Maschinenhandel GmbH nu va fi considerata utilizare semnifica:
responsabila pentru pagubele care rezulta
prin aceste utilizari. Riscurile vor fi asumate
de utilizatorul acestei masini. Pericol!
Pericol de moarte si de vatamare
PERICOL! corporala!
Masinile electrice, respectiv
dispozitivele sunt resurse de
exploatare pentru utilizarea in
centralele de forta industriale. In timpul Atentie!
functionarii, aceste resurse de exploatare Aceste lucrari de intretinere pot
prezinta parti periculoase, sub tensiune, fi efectuate doar de catre
neizolate si rotative. Prin urmare este posibil persoane calificate!
ca acestea sa cauzeze rani grave sau
pagube materiale daca sunt indepartate
capacele respective, daca nu sunt utilizate
Atentie!
corespunzator, daca sunt efectuate operatiuni
incorecte sau o intretinere insuficienta. Exista riscul distrugerii sau
Personalul responsabil cu siguranta masinii deteriorarii masinii sau
trebuie sa se asigure ca doar persoanele componentelor masinii!
calificate sunt instruite pentru utilizarea
masinii - trebuie sa se asigure ca aceste
persoane au mereu la indemana instructiunile
de utilizare furnizate si ca respecta indicatiile Atentie!
din aceste documente. Lucrul la masina sau Pericol de strivire!
in apropierea acesteia este interzis pentru
persoanele care nu sunt calificate.

Riscuri acceptabile legate de


containerul cu auto-presare:

– Riscuri legate de nerespectarea


instructiunilor de siguranta
– Pericolele create de reparatiile insuficiente
Atentie!
– Utilizatorul va fi responsabil pentru
aceste riscuri acceptabile. Pericol de la curentul
electric!

23.12.08 Versiunea 01/2000 5


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Referinta!
+ Aici veti gasi mai multe informatii. Garniturile de etansare nu trebuie deteriorate
iar presiunile presetate nu trebuie modificate,
in caz contrar garantia va expira si se va aplica
legea impotriva infractiunilor.
3.3 Repere de siguranta
Intrerupator de urgenta, la ambele capete
Masurile de siguranta si un rezumat al
instructiunilor de utilizare vizibile pe masina.

Oprire de
Instructiuni de intretinere si de utilizare urgenta
1. In timpul lucrarilor de intretinere masina trebuie
deconectata de la reteaua de alimentare cu
energie electrica.
2. Conform § 13 BDE 0 100 sursa de alimentare trebuie
prevazuta cu un intrerupator principal care se blocheaza
si un intrerupator pentru curent de scurtcircuitare.
3. In cazul liniilor de alimentare mobile trebuie utilizat
un cablu cu izolatie din cauciuc (H 07 Rn-Fo
conform VDE 0 100).
4. Este interzisa efectuarea lucrarilor de protectie
ineficiente. Intrerupator de siguranta la orificiul de curatare
5. Daca presa este incarcata de pe o rampa, inaltimea
tubului trebuie sa fie la cel putin 1 m deasupra
nivelului rampei.
6. Nu patrundeti in deschiderea pentru umplere.
7. Nu puneti masina in functiune in lipsa unei
persoane care sa supravegheze.
8. Verificati nivelul lubrifiantului si reumpleti sau
inlocuiti gresorul in functie de model.
Important: Lubrifiant clasa II cu aditiv EP.
9. Incarcati foliile mari, panglicile etc. astfel incat sa
nu prezinte un pericol pentru personal. Intrerupator
Exista pericolul sa fiti trasi in interior. de siguranta
10. Este interzisa introducerea materialelor pentru
care sunt prevazute conditii speciale de eliminare
conform legii pentru eliminarea deseurilor.

M.B.T. GmbH
1190 Viena – Telefon +43/ 1/ 369 53 53

ATENTIE!
NU PATRUNDETI IN DESCHIDEREA
PENTRU INCARCARE! PERICOL!

3.4 Dispoz itive de protectie

Este interzisa scoaterea din functiune a


dispozitivelor de control, intrerupere sau
siguranta sau efectuarea modificarilor.
Incalcarea acestei norme poate fi pedepsita
prin legea impotriva infractiunilor.
23.12.08 Versiunea 01/2000 6
A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Lant de siguranta la usa de descarcare ATENTIE!


(doar in cazul unei usi de descarcare Orice lucrare precum darea in
cu oprire laterala) exploatare, intretinerea si
– fara imagine – reparatiile, poate fi efectuata
Atentie! doar de personal calificat si
Pentru a evita bascularea trebuie sa fie verificata de specialisti responsabili.
brusca cand deblocati usa Utilizatorul trebuie sa anunte imediat orice
de descarcare laterala lantul anomalie sau neregula de functionare persoanei
va absorbi presiunea initiala responsabile. Acest lucru este valabil atat pentru
de expansiune. dispozitivele mecanice cat si pentru cele electrice.

Masina trebuie oprita imediat si securizata


daca exista anomalii de functionare sau
Suport de siguranta la usa de descarcare
modificari ale functionarii masinii care se
(doar in cazul unei usi de descarcare cu
refera la siguranta utilizarii. Anomaliile
oprire in partea de sus)
trebuie remediate imediat.
– fara imagine –
Atentie!
In cazul unei curatari Trebuie sa se asigure pastrarea in cutiile
probabile a spatiului interior respective a instructiunilor de utilizare, a
al containerului suportul de uneltelor si dispozitivelor de intretinere si
siguranta trebuie utilizat speciale, a ungatoarelor si a niplurilor de
pentru a bloca usa de ungere, precum si a substantelor de curatare
descarcare. Trebuie luate si a lubrifiantilor care apartin de containerul
masuri pentru a se asigura ca cu auto-presare.
persoanele nu pot fi strivite.
3.5.2 Amplasarea
3.5 Masuri de siguranta in cadrul organiz atiei
Locatia trebuie aleasa astfel incat containerul
3.5.1 Generalitati cu auto-presare sa stea pe o suprafata plana.
Locatia trebuie sa aiba o suprafata rezistenta
Tineti instructiunile de utilizare intotdeauna pentru a sustine greutatea masinii.
in locul corespunzator.

In cazul unei exploatari in schimburi, Masina poate fi pusa in functiune intr-o


trebuie notate persoanele care vor efectua retea electrica care respecta conditiile
lucrarile de intretinere necesare. corespunzatoare (vezi capitolul "sistemul
electric").
Masina trebuie verificata cel putin o data la
fiecare schimb pentru deteriorari si defecte
externe care se pot observa si/sau acustice.
Opriti functionarea si daca este necesar
remediati imediat defectul.

Inainte de a incepe lucrarile, daca este


necesar efectuati testele de functionare la
intrerupatorul de urgenta si intrerupatorul
de siguranta si barierele luminoase.

23.12.08 Versiunea 01/2000 7


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Daca containerul cu auto-presare este pus 3.6 F unctionarea


in functiune temporar fara supraveghere
in locuri publice precum piete, curtea scolii 3.6. Functionarea normala
etc. trebuie luate masuri de siguranta
individuale. Este interzisa utilizarea in zone explozive
si intr-o atmosfera exploziva.
Trebuie respectate prevederile regiei de
apa si legea protectiei mediului inconjurator Containerul de presare automata este
cand masina este setata si pusa in functiune. adecvat pentru incarcarea manuala de la
nivelul solului pana la spatiul de incarcare
al masinii. Daca incarcarea este efectuata
Trebuie asigurat un spatiu suficient in locul de pe o rampa, M.B.T ofera un tub de
amplasarii pentru vehiculul transparent rampa corespunzator care asigura
pentru a ridica si descarca containerul inaltimea minima necesara pentru siguranta.
cu auto-presare.
Aceasta inseamna ca locatia nivelului de
3.5.3 Selectarea si calificarea incarcare trebuie gandita astfel incat
angajatilor inaltimea minima pana la deschiderea de
incarcare si la usa de incarcare fixata
Doar persoanele selectate conform lateral (daca exista) sa nu fie sub 1000 m.
UVV VBG 1 § 13, VGB 5 sunt autorizate sa Daca nivelul de incarcare variaza M.B.T.
utilizeze si sa intretina containerul cu auto- Maschinenhandel va furniza tubul
presare. Utilizatorul va fi responsabil cu corespunzator.
utilizarea containerului cu auto-presare de
catre masinisti care au fost instruiti in Cand este utilizat un dispozitiv de ridicare/
legatura cu utilizarea masinii conform de basculare pentru a goli containerele
VBG 1 § 13. conform dimensiunilor indicate in anexa,
trebuie luate masuri pentru ca nicio
Doar personalul calificat si de incredere persoana sa nu stea in zona de basculare
poate efectua lucrari asupra masinii. a dispozitivului. Incarcarea din alte containere
este considerata o utilizare necorespunzatoare.
Persoanele instruite pentru lucrarile la/cu Utilizarea dispozitivelor de incarcare fabricate
masina trebuie sa citeasca si sa inteleaga in exterior este supusa acordului M.B.T. GmbH.
in intregime instructiunile de utilizare si
mai ales instructiunile de siguranta si
trebuie sa aiba o stare mintala si fizica
corespunzatoare.

Nerespectarea instructiunilor poate avea


ca rezultat punerea in pericol a vietii si
sanatatii si/sau punerea in pericol a
masinii sau altor bunuri.

23.12.08 Versiunea 01/2000 8


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Utilizatorul trebuie sa Este interzisa utilizarea dispozitivelor de


cunoasca alimentarea cu cuplare electrica si a adaptoarelor pentru
energie electrica a functionarea containerului de auto-
containerului cu auto- compresare. Pot fi utilizate doar dispozitive
comprimare precum si de racordare conform VDE 0 165, paragraful 7.1.4.
posibilitatile de intrerupere.
De asemenea, utilizatorul trebuie sa cunoasca Fisa cablului de alimentare poate fi inlocuita
instructiunile conform VBG 4. doar de un electrician specialist. Daca este
Conform Capitolului "Punerea in functiune" necesara inlocuirea cablului de alimentare
din instructiunile de utilizare trebuie sau a cablului de racordare a echipamentului
verificate zonele cu pericol. este interzisa nerespectarea tipului specificat
de producator. Fisa cablului de alimentare
nu trebuie conectata inainte de instalarea
corespunzatoare a containerului cu auto-
Atentie! presare in locatia respectiva.
Pentru a evita defectiunile este esential sa
fie efectuate lucrari de intretinere si de Clapeta (usa) de golire a containerului
verificare la intervale regulate. Modificarile trebuie sa fie inchisa in mod adecvat
fata de functionarea normala (consumul (vezi semnele de la maneta de deschidere).
crescut de energie, temperaturile crescute Deschiderea si inchiderea usii de golire
sau vibratiile, zgomotele sau mirosurile sunt permise doar pentru persoanele
neobisnuite, raspunsul instrumentelor de responsabile cu aceste sarcini. Din cauza
control etc.) indica o functionare defectuoasa. expansiunii materialului din interiorul
Pentru a evita defectiunile care pot provoca containerului cu auto-presare usa de
direct sau indirect leziuni grave sau pagube golire trebuie deschisa cu grija si nicio
serioase, trebuie instiintat imediat personalul persoana nu trebuie sa stea in zona de
responsabil cu intretinerea masinii. basculare a usii de golire. Pentru a evita
deschiderea brusca a usii de golire, lantul
de siguranta de la dispozitivul de blocare
Inainte de punerea in functiune a masinii, trebuie fixat din nou in montura respectiva
toate dispozitivele de protectie trebuie sa dupa fiecare inchidere.
fie in pozitie de protectie, iar dispozitivele
de blocare si alte masuri de protectie
utilizate pentru controlul masinii trebuie sa Este interzisa urcarea in
fie in functiune. Functionarea elementelor compartimentul containerului
de lucru trebuie sa fie verificata. de presare automata.

Containerul de auto-compresare nu trebuie


utilizat daca cablul de alimentare nu este Inainte de punerea in functiune a masinii,
intr-o stare satisfacatoare. asigurati-va ca nimeni nu va fi ranit.

23.12.08 Versiunea 01/2000 9


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Supravegheati fenomenul tranzitoriu la Este interzisa ridicarea de platforme,


anclansare si la declansare precum si scari sau alte mijloace.
luminile de control conform instructiunilor
de utilizare. Daca nu este posibila supravegherea
masinii, functionarea trebuie blocata prin
Utilizatorul - decide responsabilitatea. actionarea intrerupatorului principal care
Acest lucru permite utilizatorului sa refuze poate fi blocat cu o cheie.
instructiunile din partea unui tert care
afecteaza siguranta! Usa pentru curatare care acopera camera
cilindrului poate fi deschisa doar in scopul
Asigurati-va ca doar persoanele autorizate curatarii, intretinerii sau repararii. In acest
efectueaza lucrari asupra masinii. Va rugam scop, mai intai trebuie scoasa fisa cablului
sa tineti la distanta persoanele care nu sunt de alimentare, adica containerul cu auto-
implicate in procesul de presare. presare trebuie deconectat de la sursa de
alimentare. In plus, intrerupatorul principal
Personalul de exploatare nu trebuie sa trebuie setat la pozitia "0" si trebuie fixat cu
poarte parul lung desfacut si neprotejat, ajutorul unui lacat pentru a nu fi manevrat
haine largi sau bijuterii, inclusiv inele. de persoane neautorizate. Apoi clapeta
Exista un risc considerabil de ranire, de trebuie montata din nou corect.
ex. prin prindere sau tragerea in masina.
Cand sunt utilizate ulei, unsoare si alte
Opriti masina dupa terminarea presarii si substante, respectati normele de siguranta
asigurati blocarea pentru a nu fi pornita de si prevederile legale valabile pentru acest
persoane neautorizate (blocarea produs!
intrerupatorului principal).
Respectati instructiunile pentru reglare Daca apar defectiuni care impiedica
si intretinere in cazul inlocuirii pieselor/ functionarea corecta, este absolut necesar
echipamentului de schimb. ca utilizatorul sa intrerupa imediat functionarea.

Aceste lucrari pot fi efectuate doar de Acestea sunt:


persoane calificate cu suficiente cunostinte • Defectarea barierelor luminoase.
si cu uneltele corespunzatoare. • Intrerupatoarele de oprire de urgenta si
dispozitivele de protectie.
Daca este necesar sau daca este prevazut • Deteriorari ale echipamentului electric si
de lege utilizati echipament de protectie cablurilor precum si ale dielectricilor.
pentru personalul de exploatare!
DACA AVETI INDOIELI, OPRITI
Respectati masurile de protectie impotriva IMEDIAT MASINA!
riscurilor de accidente (Criteriul consiliului
89/655/EEC si 90/686/EEC).

23.12.08 Versiunea 01/2000 10


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

3.6.2 Z one cu pericol directia de rotire iar corpul de presare


se misca in 5 secunde.

Zona de incarcare
Daca corpul de presare nu se misca in
acest interval opriti imediat motorul. Un
specialist electrician trebuie sa schimbe
doua faze ale cablului de alimentare.
1000
mm

Deoarece pompa functioneaza fara ulei in


container cu
auto-presare cazul unei directii de rotatie gresite, motorul
poate fi pornit doar pentru o perioada scurta
de timp (maxim 5 secunde).
Zona de pericol a masinii este limitata la
distanta orizontala de 1 m pana la Daca directia de rotatie este incorecta,
dimensiunile exterioare ale echipamentului opriti imediat motorul si apelati la un
de compactare cu spirala. electrician pentru a reconecta polii retelei
electrice. Inainte de a lucra la unitatile
3.6.3 Indicatii pentru pericole deosebite sau sistemele electrice acestea trebuie
sa fie deconectate de la retea.
Energia electrica
Masina este furnizata gata pentru Cele cinci reguli de siguranta inainte de
functionare. inceperea lucrarilor:
Racordarea la curentul electric trebuie
efectuata lateral, respectand instructiunile – Decuplare
de siguranta a echipamentelor electrice, – Securizati impotriva re-inchiderii
normele si infomatiile electrice din (deconectati si blocati intrerupatorul principal)
capitolul "Unitatea electrica". – Asigurati un circuit fara curent
– Legarea la pamant
Atentie! – Acoperiti sau protejati partile invecinate
Directia de rotire a motorului electric al sub tensiune
pompei hidraulice trebuie respectata in
mod strict. O functionare temporara in 3.6.4 Transportare si Incarcare
directia gresita va distruge pompa
hidraulica. Utilizati echipament de ridicare corespunzator
si luati masuri de siguranta adecvate:
Motorul functioneaza corect cand roata
ventilatorului de la motorul electric se roteste Ridicati masina doar pana la punctul de ridicare
in directia sagetii spre carcasa indicand propus! Fixati incarcatura impotriva modificarilor
accidentale ale pozitiei.

23.12.08 Versiunea 01/2000 11


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Piesele care au fost indepartate in timpul


transportului trebuie montate si fixate din
Pericol!
nou inainte de a pune masina in functiune!
Trebuie indepartate dispozitivele de Inainte de a pune masina
siguranta pentru transport si mijloacele in functiune trebuie
auxiliare pentru transportare. verificata functionarea
elementelor de siguranta. Toate capacele
Masina trebuie sa fie deconectata de la si usile de protectie trebuie inchise
sursele de alimentare externe in cazul si blocate.
unei modificari a amplasarii masinii!
Instiintati personalul de exploatare despre
acest aspect inainte de a incepe lucrarile
Inainte de a pune din nou masina in functiune, speciale si de reparatie!
aceasta trebuie conectata din nou la reteaua Numiti o persoana pentru supraveghere!
electrica in mod corespunzator! Securizati zonele cu pericol!
Strangeti din nou in mod corespunzator
3.7 Intretinere / Reparatii
conexiunile slabite in timpul lucrarilor de
Pericol! intretinere si reparare!
Este permisa stationarea Dispozitivele de protectie si de siguranta
in zona cu pericol doar demontate trebuie remontate corespunzator
in timpul lucrarilor speciale si trebuie verificate daca au fost fixate
descrise, efectuate de catre corect inainte de a pune din nou masina
personal autorizat si / sau specialisti, in functiune.
respectand instructiunile de siguranta
corespunzatoare. Utilizati sigurante doar in concordanta cu
normele si cu intensitatea curentului.
Intretinerea echipamentului electric poate
fi efectuata doar de specialisti sau Este strict interzis sa reparati sigurantele!
persoane instruite.
Este interzisa efectuarea unor lucrari de
Inainte de verificarea si curatarea sudura asupra componentelor de sprijin.
echipamentului electric, masina trebuie sa
fie deconectata de la reteaua electrica pe Lucrarile de intretinere si curatare pot fi
durata lucrarilor. efectuate cand masina este oprita si decuplata
Masina trebuie sa fie oprita complet in si doar de catre personalul autorizat. Lacatul
timpul lucrarilor de intretinere si reparare trebuie blocat la intrerupatorul principal
si trebuie securizata din nou impotriva pentru a evita pornirea accidentala. Cheia
reinchiderii neautorizate (vezi capitolul trebuie pastrata intr-un loc sigur de catre
"intretinere"). personalul de supraveghere sau de
persoanele calificate desemnate.

23.12.08 Versiunea 01/2000 12


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Cheile si uneltele cu care containerul cu auto- 3.8 Raspunderea si garantia


presare poate fi pus in functiune si/sau
dispozitivele de protectie care pot fi La primirea masinii trebuie verificat daca
demontate trebuie sa ramana in posesia scopul livrarii corespunde facturii.
persoanei autorizate sau sa fie tinute
intr-un loc sigur.
Daca lipsesc piese sau daca sunt
Componentele electrice sau elementele de
observate defecte din timpul transportului,
control nu trebuie sa fie stropite cu apa.
va rugam sa instiintati compania M.B.T.
Maschinenhandel GmbH imediat.
Este interzisa utilizarea materialelor inflamabile
(de ex. benzina – VBG 1 § 43 si 44!). Masina furnizata trebuie sa fie asamblata
In timpul lucrarilor de curatare, reparatii etc. conform normelor si standardelor de
intrerupatorul principal (1) trebuie sa fie siguranta acceptate (DIN 292 T1 si T2
intotdeauna blocat in pozitia 0. De asemenea DIN EN 60204 T1, prEN 1088).
fisa cablului de alimentare (2) trebuie sa fie
decuplata.
In cazul unei utilizari neadecvate si a
nerespectarii normelor, exista pericol de
deces si leziuni si de deteriorare a masinii
si a altor bunuri.

Containerul cu auto-presare M.B.T. este


utilizat in primul rand pentru presarea
materialelor moi precum hartia, cartonul,
folia etc. O alta utilizare poate fi privita ca
utilizare neadecvata. Compania M.B.T.
Maschinenhandel GmbH nu va raspunde
pentru deteriorarile cauzate de o astfel
de utilizare. Riscul va fi asumat doar de
utilizatorul masinii.

Puneti masina in functiune doar daca


este intr-o stare tehnica buna si conform
normelor. Trebuie respectate normele care
se aplica pentru prevenirea accidentelor
si normele tehnice acceptate pentru
siguranta si lucrari adecvate si instructiunile
Substantele de functionare (de ex. uleiul de utilizare, normele de verificare si
de ungere pentru angrenaj) utilizate in intretinere valabile in tara utilizatorului si
timpul intretinerii, lucrarilor de reparare si la locul de utilizare a masinii.
schimbarii uleiului trebuie colectate in
recipiente adecvate si trebuie eliminate Modificarile, extensiile si schimbarile
conform normelor (criteriul EC 75/439/EEC modelului masinii nu trebuie sa fie
si decretele 5a, 5b AbfG si AltölV). efectuate fara aprobarea companiei
M.B.T. Maschinenhandel GmbH.

23.12.08 Versiunea 01/2000 13


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

3.9 Raspundere pentru calitatea produsului M.B.T. GmbH cu titlul

Daca nerespectarea normelor si “RASPUNDEREA PENTRU


instructiunilor din acest manual conduce CALITATEA PRODUSULUI".
la accidentarea personalului sau bunurilor,
compania M.B.T. Maschinenhandel
GmbH nu va raspunde pentru nicio situatie - 3.10 Garantia
pagube si despagubirea pentru pagubele
indirecte precum leziuni ale persoanelor, Compania M.B.T. Maschinenhandel
deteriorarea bunurilor, care nu fac subiectul GmbH acorda garantia pentru masina
contractului, pierderi de profit si intreruperea daca sunt respectate instructiunile de
productiei care vor fi prezentate companiei utilizare si de intretinere din manual.

23.12.08 Versiunea 01/2000 14


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

4. DATE TEHNICE

Tip masina: Container cu auto-presare AS

greutate
tip

Detalii tehnice
capacitate per ciclu timp ciclu
inaltimea pentru incarcare motor
deschiderea pentru incarcare alimentare electrica
putere hidraulica siguranta incet

Modele speciale la cerere

lungimea depozitarii

deschiderea pentru incarcare

23.12.08 Versiunea 01/2000 15


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Tip masina: Container cu auto-presare AR Standard

greutate
tip

Detalii tehnice
capacitate per ciclu timp ciclu
inaltimea pentru incarcare motor
deschiderea pentru incarcare alimentare electrica
putere hidraulica siguranta incet

Modele speciale la cerere

23.12.08 Versiunea 01/2000 16


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

Tip masina: Container cu auto-presare AR Jumbo

greutate
tip

Detalii tehnice
capacitate per ciclu timp ciclu
inaltimea pentru incarcare motor
deschiderea pentru incarcare alimentare electrica
/ putere hidraulica siguranta incet

Modele speciale la cerere

23.12.08 Versiunea 01/2000 17


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Tip masina: Container cu auto-presare AR Macro

greutate
tip

Detalii tehnice
capacitate per ciclu timp ciclu
inaltimea pentru incarcare motor
deschiderea pentru incarcare alimentare electrica
/ putere hidraulica siguranta incet

Modele speciale la cerere

23.12.08 Versiunea 01/2000 18


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

4.1 Emisia de z gomot Referitor la containerul cu auto-presare


acesta este dupa cum urmeaza:
Nivelul intensitatii zgomotului este masurat
conform EN 23774. Tip PP AS < 70 dB(A)
Tip PP AR - Standard < 70 dB(A)
Nivelul intensitatii zgomotului este specificat Tip PP AR - Jumbo < 70 dB(A)
conform MRL, Anexa I, Punctul 1.7.5 f Tip PP AR - Macro < 70 dB(A)
intr-un camp fara zgomot la o distanta de 1
m fata de masina si la o inaltime de 1,6 m
cu cea mai inalta valoare masurata.

23.12.08 Versiunea 01/2000 19


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

5. DESCRIEREA Nu trebuie incarcate particule incandescente


sau aprinse.
CONSTRUCTIEI
5.1 Generalitati Materialele pentru presare apartin tuturor
ramurilor industriei, comertului si sectorului
Pentru o reprezentare mai buna a sanatatii. In functie de materialele incarcate
componentelor, am indepartat capacele se vor obtine raporturile de compresie 1 : 3
de protectie ale acestora. si 1 : 6.

Containerul cu auto-presare este actionat


Pericol! electric. Presarea materialelor este
Inainte de punerea in efectuata cu ajutorul unui corp de presare.
functiune a masinii trebuie
sa va asgurati ca toate
capacele, clapetele sau ecranele de In principiu aceste instructiuni de utilizare
protectie au fost montate corespunzator. sunt valabile pentru tipurile de masini PP
Acestea sunt utilizate pentru protectia AS / PP AR - Standard / PP AR - Jumbo /
personalului, totusi contribuie si la PP AR - Macro.
functionarea fara frecare a masinii. In cazul deviatiilor de la constructie acestea
vor fi prezentate suplimentar. Pentru simplificare
Containerul cu auto-presare M.B.T. a masina este denumita container cu auto-
fost creat pentru presarea materialelor presare in instructiunile de utilizare.
moi precum hartia, cartonul, folia etc. In
timpul procesului de presare, materialul
este transferat in containerul pentru
evacuare.

Este interzisa incarcarea materialelor


explozive, infamabile sau a materialelor
asemanatoare (conform § 1 SprengG).

Cand este asamblata masina si pusa


in functiune, trebuie respectate normele
regiei de apa si legea pentru protectia
mediului inconj urator.

Materialele care necesita eliminarea in (doar tipul PP AR - Macro este prezentat)


conditii speciale conform legii de eliminare
a deseurilor nu trebuie sa fie incarcate.
Mai mult, este interzisa umplerea masinii cu
pietris, lemn sau alte bare sau grilaje metalice
sau alte materiale dure.

23.12.08 Versiunea 01/2000 20


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

5.2 Constructia de baz a

Constructia de baza este o constructie din


otel care constituie cadrul pentru

• Unitatea de presare (A),


• Unitatea electrica (D),
• Sistemul hidraulic (B),
• Container (C),
• Tunelul (E) cu intrerupator de siguranta
(care variaza in functie de model)

(Prezentare schematica)

23.12.08 Versiunea 01/2000 21


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

5.3 U nitatea de presare

Acest ansamblu efectueaza presarea


materialelor introduse in deschiderea de
incarcare. Ansamblul consta in principal
din urmatoarele componente:

• camera de presare cu corpul de


presare (A),
• capac pentru deschiderea de incarcare (B),
• table telescopice (C),
• sine de rulare (material: poliamida),
• sine de reglare (material: poliamida),
• 2 cilindri hidaulici (D), Detalii despre dimensiuni, presiunea de
• usa pentru curatare (E) presare etc. sunt prezentate in capitolul 4
"Date tehnice".
Corpul de presare este miscat cu ajutorul
celor doi cilindri hidraulici din camera de
presare si preseaza materialul introdus.
Corpul de presare este montat pe sine
iar in timpul extinderii spatiul din spatele
corpului de presare este acoperit cu
table telescopice.

23.12.08 Versiunea 01/2000 22


A-2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

5.4 U nitatea hidraulica

Containerul cu auto-presare cu

+ unitatea hidraulica produce caldura


care trebuie evacuata prin orificii
suplimentare pentru patrunderea aerului
sau prin orificii de aerisire. Daca masina
este amplasata in incaperi cu temperaturi
care depasesc 30° C, poate fi necesara
instalarea unui racitor de ulei.
Departamentul de Vanzari sau serviciul
pentru clienti vor fi incantati sa va
sfatuiasca.

Acest ansamblu asigura presiunea


hidraulica necesara pentru presarea
materialului incarcat cu ajutoul unui corp
de presare. Pompa hidraulica actionata
electric este de tip: pompa cu roti dintate
si asigura presiunea de functionare a
unitatii hidraulice. Unitatea hidraulica
functioneza cu o presiune de 180 - 200 Informatii despre intretinere si ingrijire sunt
bari. O supapa pentru reglarea presiunii prezentate in sectiunea 7.
protejeaza unitatea hidraulica de presiunea
excesiva si este instalata ca protectie la Detaliu al imaginii V4a
supraincarcare.

Ansamblul consta in principal din


urmatoarele componente:

• Unitatea (partea hidraulica) care consta


intr-o pompa hidraulica (A), un rezervor
hidraulic (B) si o unitate de filtrare (C),
bloc de comenzi (D) cu supapa pentru
reglarea presiunii,
• Intrerupator manometric,
• Conducte hidraulice

Pompa hidraulica nu poate fi prezentata


deoarece este montata in rezervorul hidraulic.

23.12.08 Versiunea 01/2000 23


A 2340 Mödling, Grenzgasse 40, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 2236/ 893 599, Fax: +43/ 2236/ 893 599 99

5.5 U nitatea electrica Trebuie utilizate sigurantele a.m. si


intrerupatoarele FI chiar daca sunt utilizate
fise si adaptoare mai mari.
Lucrarile electrice Atentie!
pot fi efectuate doar Este absolut necesar sa asigurati
de un electrician. rotatia corecta a motorului
electric. O functionare gresita
de scurt timp va distruge
pompa hidraulica.
Alimentarea electrica pentru instalarea
containerului cu auto-presare este de Motorul functioneaza corect cand roata
400 V, 50 Hz. ventilatorului de la motorul electric se
roteste in directia sagetii de pe carcasa
Tip PP AS iar corpul de presare incepe sa se miste
Conexiune: 3L, PE, 400 V, 50 Hz, 4.0 kW in 5 secunde.
AC
Cablu de alimentare conform BDE: H07RN –
Daca corpul de presare nu se misca in
cablu cu izolatie din cauciuc F5 x 2,5 mm2
acest interval opriti imediat motorul si
FI-intrerupator de protectie: 30 mA
lasati un electrician sa schimbe fazele
Siguranta: 16 A, siguranta cu ardere lenta
retelei electrice.
conform DIN 49462/63

Tip PP AR - Standard Deoarece pompa functioneaza fara ulei in


Conexiune: 3L, PE 400 V, 50 Hz, 5.5 kW cazul unei rotatii gresite, motorul poate fi
AC pornit doar pentru o perioada scurta de
Cablu de alimentare conform BDE: H07RN – timp (maxim 5 secunde).
cablu cu izolatie din cauciuc F5 x 4,0 mm2
FI-intrerupator de protectie: 30 mA Ansamblul "Unitatea electrica" controleaza
Siguranta: 32 A, siguranta cu ardere lenta masina si o alimenteaza cu energie electrica.
conform DIN 49462/63

Tip PP AR - Jumbo
Conexiune: 3L, PE 400 V, 50 Hz, 5.5 kW
AC
Cablu de alimentare conform BDE: H07RN –
cablu cu izolatie din cauciuc F5 x 4,0 mm2
FI-intrerupator de protectie: 30 mA
Siguranta: 32 A, siguranta cu ardere lenta
conform DIN 49462/63

Tip PP AR - Macro
Conexiune: 3L, PE 400 V, 50 Hz, 5.5 kW
AC
Cablu de alimentare conform BDE: H07RN –
cablu cu izolatie din cauciuc F5 x 4,0 mm2
FI-intrerupator de protectie: 30 mA
Siguranta: 32 A, siguranta cu ardere lenta
conform DIN 49462/63

23.12.08 Versiunea 01/2000 24


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Ansamblul consta in principal din


urmatoarele componente: • Butoane (C) cu elemente de functionare

• Cutia de distributie (A) cu bloc de alimentare


la retea, releu, intrerupator protectie motor,
sigurante, comenzi memorate ale programului
(echipament special) si circuit

• Intrerupator de siguranta la clapeta de curatare (D)

• Unitatea (B) (partea electrica)

23.12.08 Versiunea 01/2000 26


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Š Usa de golire cu balama in partea superioara


Atentie!
Este interzisa
implicarea utilizatorului
sau a personalului in
utilizarea programului
de control!
Intrerupatorul incorporat de protectie al
motorului protejeaza unitatea electrica
impotriva supratensiunii. Setarea
intrerupatorului de protectie al motorului
nu poate fi modificata. In cazul unei
supratensiuni "mecanismul automat"
activeaza o oprirea automata a containerului
cu auto-presare. Dupa aceea, intrerupatorul
de protectie al motorului va fi resetat dupa Inchidere unilaterala cu inchizatoare de tip
un anumit interval. Apoi containerul cu auto- ciocan, totusi, cu un brat articulat pe
presare va fi pregatit din nou pentru functionare. fiecare parte,
Informatii despre intretinere si ingrijire sunt
prezentate in sectiunea 7. © Inchidere unilaterala cu inchizatoare
de tip ciocan totusi, cu un brat articulat
5.6 Containerul pe fiecare parte,
Acest ansamblu preia materialul care va si
fi presat.
© etansare prin 2 fusuri situate la bara
Containerul este o constructie din otel.
inferioara a clapetei de golire.
In functie de tipul constructiei, usa de golire
poate fi fixata in balamale in partea laterala
sau in partea de sus.

Sunt furnizate urmatoarele tipuri de


blocare a clapetei de golire

Š usa de golire fixata lateral (optional):

>> fara imagine<<

© Inchidere unilaterala cu mecanism cu clichet.

23.12.08 Versiunea 01/2000 27


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Ansamblul consta in principal din


5.7 Tub atasabil cu circuit de siguranta urmatoarele componente:
(vezi anexa)

¾ Tub atasabil cu material de instalare,

Atentie!
Nu urcati si nu introduceti ¾ intrerupator de siguranta.
mana in deschiderea de
incarcare! Pericol! Compania M.B.T. Maschinenhandel GmbH
va adapta tubul atasabil la conditiile locale.
Acest ansamblu asigura inaltimea minima Ca regula, containerul cu auto-presare si
de siguranta pentru deschiderea de incarcare tubul atasabil vor fi furnizate cumparatorului
de 1000 m deasupra nivelului de incarcare. gata de utilizare.
Tubul atasabil devine necesar daca
containerul cu auto-presare este umplut Detaliile sunt prezentate in capitolul 11
cu ajutorul unei rampe. referitor la echipamentul special.

23.12.08 Versiunea 01/2000 28


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

6. ELEMENTE DE LUCRU
SI PUNEREA IN FUNCTIUNE In caz de urgenta sau atunci
cand masina produce zgomote ciudate,
trebuie apasat imediat butonul pentru
6.1 Generalitati
oprirea de urgenta. Masina trebuie sa fie
Containerul cu auto-presare este furnizat pusa din nou in functiune dupa
gata pentru utilizare. Va rugam sa verificati remedierea cauzei anomaliei.
containerul cu auto-presare imediat dupa
6. Lampa de control “umpluta 3/4“
ce l-ati primit pentru deteriorari vizibile si
(echipament optional)
verificati functionarea acestuia si instiintati
>>>Descrierea va fi adaugata in
imediat agentul care a efectuat livrarea
anexa de la "echipament special",
daca aveti reclamatii.
daca masina este prevazuta cu
Doar persoanele instruite, aceasta dispunere a echipamentului<<<
calificate si de incredere si/
sau muncitorii calificati pot Lampa de control se va aprinde (culoarea
efectua lucrari la/cu masina. galbena), cand containerul este
umplut aproximativ 3/4 din nivel.

7. Comenzi program (echipament optional)


6.2 Elemente de lucru
>>>Descrierea va fi adaugata in
In partea din fata sunt dispuse urmatoarele anexa de la "echipament special",
elemente de lucru dispuse central si daca masina este prevazuta cu
accesibile din exterior: aceasta dispunere a echipamentului<<<

6. Priza montata pe perete

7. Intrerupator principal
2 pozitii de comutare
0 = masina fara curent
I = masina gata de utilizare

8. Buton “Start“

9. Buton de declansare

10. Intrerupator oprire de urgenta, pe


partea din fata, in dreapta si in stanga

23.12.08 Versiunea 01/2000 29


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Dispozitive de protectie
7. Buton pentru oprire de urgenta Daca cutia de distributie
8. Intrerupator de siguranta, clapeta de curatare este cuprinsa de flacari,
utilizati un extinctor adecvat
pentru astfel de cazuri.

NU UTILIZATI APA!

Verificari de efectuat inainte de punerea


in functiune a masinii pentru prima data

Verificati containerul de presare automata


pentru a depista deteriorari din timpul transportului

In descrierea de la "punerea in functiune"


se presupune ca containerul cu auto-presare
6.3 F unctionarea a fost asezat corespunzator pe o suprafata
rezistenta. Masina trebuie sa fie instalata
6.3.1 Punerea in functiune a masinii pe teren nivelat.

Inainte ca masina sa Cand masina este instalata si pusa


fie pusa in functiune in functiune, trebuie respectate normele
pentru prima data, pentru evacuarea apei si legile pentru
trebuie verificata protectia mediului inconjurator.
functionarea
dispozitivelor de siguranta. Toate
capacele si/sau clapetele de protectie Instalarea si conectarea masinii trebuie sa fie
efectuate conform documentelor proiectului
trebuie inchise si blocate. Aceste sarcini
si planurilor de conectare ale producatorului.
trebuie indeplinite doar de persoane
calificate.

Conexiunea electrica
Personalul de exploatare
corecta trebuie efectuata
(mecanicii) trebuie sa
de un electrician. Trebuie
citeasca si sa inteleaga
respectate normele VDE
instructiunile de utilizare
care se aplica si schemele
inainte de a pune
de conexiuni din anexa
masina in functiune. Trebuie efectuate
de la M.B.T.
verificarile descrise in continuare.

23.12.08 Versiunea 01/2000 30


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Mai intai efectuati urmatoarele verificari:


Inainte de a porni
containerul cu auto-
♦ Verificati instalatia electrica.
presare asigurati-va
♦ Verificati dispozitivele de protectie
ca nicio persoana nu
(vezi capiolul 7).
se afla in pericol.
♦ Verificati daca toate suruburile au
fost stranse complet.
♦ Verificati daca furtunurile si racordurile
Punerea in functiune, la intervale regulate
furtunurilor sunt fixate si etanse (vezi
capitolul 7).
♦ Verificati daca toate punctele de ungere In caz de urgenta
sunt unse corect (vezi capiolul 7). containerul cu auto-
♦ Asigurati-va ca cablul de alimentare nu presare poate fi scos
poate fi deteriorat prin alunecare, din functiune imediat
frecare sau smulgere. in orice moment cu
aj utorul intrerupatorului de oprire de
urgenta.

Efectuati urmatoarele operatiuni zilnic


inainte de a pune masina in functiune:

♦ Efectuati o verificare vizuala pentru a


observa deteriorarile vizibile ale
componentelor mecanice sau electrice
ale containerului cu auto-presare. Nu
puneti containerul cu auto-presare in
functiune daca dispozitivele de protectie
nu functioneaza corect.
♦ Verificati daca capacul (1) este inchis
corect. ♦ Verificati functionarea corecta a
♦ Verificati daca usa de incarcare (2) dispozitivelor de protectie conform
poate fi inchisa corect.
descrierii din capitolul 7.
♦ Verificati daca clapeta de curatare (3)
este inchisa corespunzator. ♦ Verificati daca clapeta de golire este
♦ Verificati daca fisa cablului de inchisa corespunzator si daca este
alimentare este uzata. blocata cu ajutorul lantului.

Containerul cu auto-presare nu poate fi pus


in functiune inainte de efectuarea verificarilor
de mai sus.

23.12.08 Versiunea 01/2000 31


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

♦ In cazul unei contaminari in exces Pornirea procesului de presare


containerul cu auto-presare trebuie
curatat inainte de a fi pus in functiune.
Inainte de curatare, setati intrerupatorul Nu urcati niciodata in
principal la pozitia "0" si deschiderea de incarcare
fixati-l cu un lacat si in timp ce containerul cu
decuplati fisa cablului auto-presare este in
de alimentare. Inchideti functiune.
si blocati toate capacele Pericol de strivire!
intrerupator principal sau usile de protectie dupa
curatare.
♦ Verificati daca fisa cablului de alimentare ♦ Setati intrerupatorul principal la pozitia "I".
a fost cuplata corect. ♦ Apasati butonul “Start”.

♦ Verificati daca intrerupatorul pentru oprirea


de urgenta este scos si blocat corect

♦ Intrerupatorul pentru oprirea de urgenta din


dreapta in partea din fata trebuie deblocat
cu o cheie.

Corpul de presare va fi miscat inainte si


inapoi.
Oprirea de
Aruncati materialul de presat in deschiderea
urgenta
de incarcare. Nu indesati materialul in container.
Materialele pot fi introduse in ordine aleatorie.

Containerul cu auto-presare se va opri


Atentie! automat dupa aproximativ 2 - 3 minute.
Daca persoanele se afla Acest interval este presetat de producator.
in pericol sau daca se
aud zgomote neobisnuite,
containerul cu auto- ♦ Repetati procesul descris mai sus cat
presare trebuie oprit de des doriti.
imediat printr-unul dintre intrerupatoarele
Daca apar anomalii in timpul functionarii,
pentru oprirea de urgenta.
actionati conform indicatiilor descrise in
capitolul 7 "Rezolvarea problemelor".

23.12.08 Versiunea 01/2000 32


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Oprirea procesului de presare 6.3.3 Golirea containerului

ŠApasati butonul de In principiu soferul


declansare (vezi companiei de eliminare
sageata) pentru un a deseurilor va fi
timp scurt, miscarea responsabil de
de presare va fi container. Trebuie
intrerupta. respectate instructiunile
de utilizare pentru
Apasarea butonului de declansare vehiculul de livrare.
pentru un interval mai mare de timp
actioneaza intoarcerea corpului de
presare. ♦ Setati intrerupatorul principal la pozitia
“0”. Decuplati fisa cablului de alimentare
6.3.2 Scoaterea din functiune a masinii al containerului. Verificati daca clapeta
de golire (1) este inchisa corespunzator
Containerul cu auto-presare se va opri si fixata cu un lant.
automat dupa scurgerea timpului presetat.

La incheierea procesului de presare,


urmati instructiunile de mai jos:

♦ Setati intrerupatorul principal la pozitia


“0” si fixati-l cu un lacat. Inchideti capacul
in mod corespunzator (vezi sageata).

♦ Inchideti corespunzator capacul (2).


Fixati-l cu un lacat.

♦ Inaltimea echipamentului de ridicare (3)


la containerul cu auto-presare trebuie
reglata conform sistemului de livrare si
vehiculului.

23.12.08 Versiunea 01/2000 33


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Doar persoanele autorizate si instruite pot goli containerul cu auto-presare.

(Clapeta de golire cu balama superioara - standard)

Pentru blocare actionati maneta pana cand carligul este agatat in jurul pivotului.

Procesul de golire incepe cu o verificare pentru a observa daca lantul de siguranta este
atarnat intre container si clapeta de golire. Asigurati-va ca nu se afla nicio persoana in
zona de basculare a clapetei de golire si a zonei de golire.

23.12.08 Versiunea 01/2000 34


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

(Clapeta de golire cu balama laterala – optional) ♦ Asezati din nou containerul cu auto-
presare in locul corect. Slabiti si fixati
in balamale dispozitivul de ridicare (1)
al containerului cu auto-presare daca
este necesar (doar in cazul unui
dispozitiv de ridicare cu carlig).

Atentie!
Pericol de inclinare
in cazul deseurilor
puternic presate.
♦ Reconectati masina la retea cupland din
nou fisa de conectare.

Clapeta de golire va fi deschisa conform ♦ Continuati conform instructiunilor din


semnelor din zona din jurul manetei de capitolul 6.3.1.
deschidere si doar cu containerul cu
auto-presare in pozitie orizontala.

Dupa procesul de golire containerul cu


auto-presare trebuie asezat in pozitie
orizontala. Inchideti corespunzator clapeta
de golire. Fixati clapeta de golire cu lantul
de siguranta.

23.12.08 Versiunea 01/2000 35


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Piesele care au fost indepartate in timpul


6.3.4 Transportare si incarcare transportului trebuie montate si fixate inainte
de a pune din nou masina in functiune!
Inainte de efectuarea operatiunilor de Indepartati dispozitivele de siguranta
transportare si incarcare trebuie respectate pentru transport si dispozitivele de
urmatoarele reguli de prevenire a accidentelor: manipulare.
Deconectati masina de la sursele de
VBG 8 Macarale, dispozitive de alimentare externe in cazul unei modificari
ridicare si de tragere a pozitiei!

VBG 9a Piese de ridicare Inainte de a pune din nou masina in functiune,


a incarcaturii aceasta trebuie conectata la reteaua electrica!

VBG 12a Carucioare

VBG 12b Carucioare


mecanice

VBG 125 Repere la locul


de lucru

Utilizati dispozitive de ridicare


corespunzatoare si masuri de siguranta
adecvate (pentru informatii referitoare
la greutatea maxima admisa verificati
placuta de caracterisitici sau capitolul
4 "Date tehnice" din aceste instructiuni
de utilizare).
Ridicati dispozitivul doar la punctele de
ridicare fixate. Fixati incarcatura impotriva
modificarilor accidentale ale pozitiei.

Asigurati-va ca nicio
persoana nu sta sub
incarcatura suspendata.

23.12.08 Versiunea 01/2000 36


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

7. INTRETINERE SI 7.1 Generalitati


VERIFICARE
Pentru o reprezentare mai
In principiu se recomanda incheierea buna a componentelor am
unui acord pentru intretinere cu compania indepartat capacele de
M.B.T. Maschinenhandel. Lucrarile de protectie in unele imagini.
intretinere vor fi efectuate de doua ori pe Containerul cu auto-presare poate fi pus
an, de serviciul nostru post-vanzare. in functiune doar cu capacele de protectie
Datorita experientei speciale a instalatorilor montate si inchise corespunzator.
nostri sursa erorilor va fi depistata din
timp si va fi remediata. In timpul lucrarilor de intretinere si reparare
masina trebuie sa fie oprita complet si
Atentie! trebuie securizata impotriva reinchiderii
Dispozitivele de siguranta pentru neautorizate.
prevenirea sau eliminarea pericolelor
trebuie intretinute la intervale regulate
conform § 39 (3), VBG 1 – normele
generale si conform TGRS 560, si
trebuie verificate de o persoana
calificata cel putin o data pe luna
referitor la functionarea lor tehnica.

O persoana calificata este o


persoana care, datorita
instruirii si experientei, are
cunostinte suficiente
referitoare la masinile utilizate.
De asemenea, persoana calificata trebuie sa
fie familiarizata cu normele aplicabile de
protectia muncii, regulile de prevenire a
accidentelor, criteriile si normele tehnice
general acceptate astfel incat sa fie
constienta de conditiile de lucru sigure
pentru masina utilizata.

23.12.08 Versiunea 01/2000 37


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Atentie! 7.2 Curatarea


Stationarea in zona cu Curatati masina corespunzator la intervale
pericol in timpul regulate si in cazul unei contaminari extreme.
lucrarilor speciale
descrise este permisa
doar pentru personalul instruit si/sau
pentru specialisti, respectand
instructiunile de siguranta Decuplati fisa de
corespunzatoare. conectare din priza
inainte de a incepe
curatarea.
ATENTIE!
Toate lucrarile pentru
punerea in functiune a Nu indreptati niciodata un jet de apa
masinii, pentru intretinere direct spre componentele electrice, spre
si reparatii pot fi efectuate rulmenti si punctele de ungere.
doar de personal calificat si trebuie
controlate de specialisti responsabili. Verificati si curatati in mod regulat spatiul
Mecanicul trebuie sa informeze unde este instalat cilindrul hidraulic.
supraveghetorul despre orice probleme
sau neregularitati cat de curand posibil.
Acest lucru este valabil atat pentru
echipamentul mecanic cat si pentru cel electric.

Trebuie sa se asigure pastrarea in cutiile


respective a instructiunilor de utilizare, a
uneltelor si dispozitivelor de intretinere si
speciale, a ungatoarelor si a niplurilor de
ungere, precum si a substantelor de curatare
si a lubrifiantilor care apartin de containerul
cu auto-presare.

Cand sunt utilizate uleiuri, unsoare si alte


substante respectati normele de siguranta
specifice si prevederile legale in vigoare
pentru acest produs!

Respectati instructiunile pentru reglare


inclusiv instructiunile pentru inlocuirea
pieselor/echipamentului de schimb.
Aceste lucrari pot fi efectuate doar de
personal calificat cu suficiente cunostinte
si unelte corespunzatoare.

23.12.08 Versiunea 01/2000 38


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

7.3 Intretinere

7.3.1 Plan de intretinere

In aceasta pagina este prezentata o lista cu lucrarile de intretinere si informatii despre intervalele
de intretinere si referinte cu descrierea lucrarilor.

Lucrare Interval Vezi Persoane


pagina autorizate
Capac fixat cu balamale montat deasupra masinii zilnic 7-8 A
Intrerupatorul principal, intact si se poate bloca zilnic 7-8 A
Intrerupator oprire de urgenta, verificare functii saptamanal 7-6 A
Semne de siguranta, intacte si lizibile saptamanal 7-7 A
Clapeta de curatare intrerupator de siguranta, verificare functii lunar 7-6 A
Verificare stare retea de alimentare, cablu de conexiune lunar 7-7 F
Verificare stare retea de alimentare, fise de conectare lunar 7-7 F
Mecanism de inchidere container, functie si stare de ungere lunar 7-8 A
Clapeta de golire a containerului, tip etans lunar 7-9 A
Verificare nivel ulei hidraulic la fiecare 6 7-5 A
luni
Placuta de identificare, intacta si lizibila la fiecare 6 7-6 A
luni
Releu protectie motor la fiecare 6 7-7 F
luni
Verificati sigurantele si inlocuiti-le daca este necesar la fiecare 6 7-8 A
luni
Verificati starea sinelor de poliamida la fiecare 6 7-9 F
luni
Verificati pozitionarea corecta a imbinarilor hidraulice la fiecare 6 7-9 F
luni
Verificati pozitionarea corecta a celorlalte imbinari, respectiv o data pe an 7-9 A
daca exista piese lipsa
Verificare cilindru hidraulic o data pe an 7-10 A
Ungere puncte de ungere o data pe an 7-10 A
Schimbare ulei bloc de alimentare o data pe an 7-10 F
Inlocuire element filtru (ulei hidraulic) o data pe an 7-11 F

Lucrarile de intretinere pentru toate instalatiile electrice pot fi efectuate doar de specialisti sau
persoane instruite.

Abrevieri:
A= Lucrari care pot fi efectuate de utilizatorul masinii.
F= Lucrari care pot fi efectuate de un specialist (de ex. un tehnician de reparatii M.B.T.).

23.12.08 Versiunea 01/2000 39


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Aceasta pagina prezinta un tabel unde toate lucrarile de pe pagina anterioara sunt listate din nou.
Copiati aceasta lista cat de des este necesar si tineti evidenta lucrarilor efectuate.

Rezultatul intretinerii efectuate la: _____________________ de catre: ___________________

Lucrare Solutie Defect Defect


corectat
Capac fixat cu balamale montat deasupra masinii
Intrerupatorul principal, intact si se poate bloca
Intrerupator oprire de urgenta, verificare functii
Semne de siguranta, intacte si lizibile
Clapeta de curatare intrerupator de siguranta, verificare functii
Verificare stare retea de alimentare, cablu de conexiune
Verificare stare retea de alimentare, fise de conectare
Mecanism de inchidere container, functie si stare de ungere

Clapeta de golire a containerului, tip etans


Verificare nivel ulei hidraulic
Placuta de identificare, intacta si lizibila
Releu protectie motor
Verificati sigurantele si inlocuiti-le daca este necesar
Verificati starea sinelor de poliamida
Verificati pozitionarea corecta a imbinarilor hidraulice
Verificati pozitionarea corecta a celorlalte imbinari, respectiv
daca exista piese lipsa
Verificare cilindru hidraulic
Ungere puncte de ungere
Schimbare ulei bloc de alimentare
Inlocuire element filtru (ulei hidraulic)

23.12.08 Versiunea 01/2000 40


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

7.3.2 Descrierea lucrarilor – Verificati partea hidraulica a masinii referitor


de intretinere la etanseitate (verificare vizuala).

Intervalele pentru lucrarile de intretinere


sunt indicate in general in ore (h). Pe baza
experientei, stabiliti cate ore pe zi va fi in
functiune containerul cu auto-presare. Pe
baza acestor cifre, calculati numarul zilelor
de lucru care corespunde perioadelor
orelor de functionare.

– Indepartati filtrul de la aerisirea rezervorului (A).


Intervalele de intretinere mentionate se
aplica conditiilor normale de functionare.
– Verificati daca distanta dintre nivelul
In cazul conditiilor extreme de functionare
lichidului si marginea superioara a
precum umiditate crescuta, mediu agresiv,
mansonului filetat nu depaseste 4 - 5 cm.
fluctuatii de temperatura etc. intervalele
de intretinere trebuie sa fie reduse in
– Completati nivelul de ulei hidraulic daca
functie de conditii. Va rugam contactati
este necesar. Informatii despre uleiul
serviciul post-vanzare M.B.T.
hidraulic care trebuie utilizat sunt prezentate
in sectiunea "Combustibili, Specificatii".

In timpul lucrarilor de – Va rugam sa pastrati curata zona din jurul


intretinere si reparare filtrului pentru aerisirea rezervorului.
masina trebuie oprita
complet si securizata – Daca nu vor mai fi efectuate lucrari de
impotriva reinchiderii neautorizate. In intretinere in aceasta zona, asezati
cazul altor proceduri acest lucru va fi capacele de protectie in locasurile lor
subliniat in mod special. si fixati-le bine.

– Verificati nivelul uleiului hidraulic


– Mai intai aduceti corpul de
presare in pozitia finala
deschisa (vezi desenul
din dreapta). Corpul de presare in
– Decuplati fisa cablului de alimentare pozitia finala
inainte de a incepe lucrarea. deschisa
– Indepartati suruburile de la clapeta fixata
in balamale.

23.12.08 Versiunea 01/2000 41


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Intrerupator de siguranta la clapeta de curatare, O prirea de urgenta,


verificare functionare verificare functii

Deschideti clapeta de
curatare (A) cu ajutorul Apasati intrerupatorul
cheii furnizate. Apasati pentru oprirea de Urgenta
butonul "Start" (B) pentru (D). Intrerupatorul trebuie
a verifica functionarea sa se blocheze in aceasta
corecta a intrerupatorului de siguranta (C). pozitie.
Testul este pozitiv daca masina nu incepe
sa functioneze. Apasati butonul “Start”
(B) pentru a verifica
functionarea corecta a
intrerupatorului de
siguranta (C).

Testul de functionare este pozitiv daca


masina nu incepe sa functioneze. Trageti
intrerupatorul pentru oprirea de urgenta
si blocati-l. Efectuati testul de functionare
a.m. si pentru al doilea intrerupator de urgenta.

Daca nu vor mai fi efectuate lucrari de


intretinere in aceasta zona, remontati
capacele de protectie indepartate si
fixati-le bine.

Placuta de identificare intacta si liz ibila

Verificati daca placuta de identificare nu


prezinta deteriorari si daca este lizibila.

Dupa incheierea testului de functionare


inchideti din nou clapeta de curatare in
mod corespunzator.
23.12.08 Versiunea 01/2000 42
A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Inlocuiti placuta daca este deteriorata si Curent, fise de conectare, verificare stare
ilizibila.
Scoateti fisa din priza
Placute de siguranta intacte si liz ibile inainte de a deschide
dulapul de comanda.
Verificati daca placutele de siguranta nu
Deschideti dulapul de comanda.
Verificati toate circuitele
fisei pentru a depista semne
de deteriorare evidenta precum coroziune etc.

Circuitele unei fise deteriorate trebuie


inlocuite imediat de un electrician.

Poate fi utilizata o fisa care respecta


normele VDE 0165, para. 7.1.4.

Inchideti dulapul de comanda dupa


incheierea lucrarilor.

Releu protectie motor (F2)


prezinta deteriorari si daca sunt lizibile.
Inlocuiti imediat placutele deteriorate sau Tip AS: Reglare 9 A
ilizibile. Tip AR - Standard: Reglare 11 A
Tip AR - Jumbo: Reglare 11 A
Curent, cabluri de conectare, verificare Tip AR - Macro: Reglare 11 A
stare
Verificati reglajul conform diagramei de
Verificati cablul de conexiune M.B.T.
conectare pentru a
depista deteriorari
precum strivire,
porozitate etc. Daca
sunt observate semne
de deteriorare, cablul de conectare trebuie
inlocuit imediat de catre un electrician.

Tip AS: 5 x 2,5 mm2


Tip AR - Standard: 5 x 4,0 mm2
Tip AR - Jumbo: 5 x 4,0 mm2
Tip AR- Macro: 5 x 4,0 mm2

Dulap de comanda
Containerul cu auto-presare
nu trebuie pus in functiune
daca cablul de conectare nu
se afla intr-o stare
corespunzatoare.

23.12.08 Versiunea 01/2000 43


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Capac fixat cu balamale montat deasupra unitatii Sigurantele defecte nu trebuie


reparate sub nicio forma!
Verificati daca capacul fixat cu balamale
Dupa incheierea lucrarilor inchideti dulapul
de comanda.

Corp de presare
in pozitia finala
deschisa

(sageata) a fost montat corect si daca


suruburile au fost stranse in mod
corespunzator. Dulap de comanda

Intrerupator principal intact si poate fi blocat


Inchidere container, functionare si stare
ungere.

Inainte de a incepe aceasta verificare


intrerupatorul principal trebuie fixat la
pozitia " 0" si trebuie fixat cu un lacat.

Verificati daca intrerupatorul principal poate


fi fixat la pozitiile“0” si “I” .

V erificare sigurante
Efectuati un test de functionare cu masina
goala, activand maneta de golire (a) in
ambele directii. Aveti grija deoarece partile
Fixati intrerupatorul mobile se pot misca cu usurinta.
principal la pozitia " 0"
inainte de a deschide
dulapul de comanda.

Indepartati siguranta defecta (F) si inlocuiti-o


cu o siguranta noua de acelasi tip (vezi
capitolul 10, piese de schimb).

23.12.08 Versiunea 01/2000 44


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Ungeti partile mobile ale sistemului de Verificati toate racordurile conductelor si


inchidere la intervale regulate. furtunurilor pentru a observa daca sunt
pozitionate corect.
V erificare stare sine de poliamida
Prin aceasta operatiune, efectuati o verificare
vizuala pentru a depista semnele de
In timpul lucrarilor de deteriorare evidenta. Acordati atentie
intretinere si reparare deteriorarilor posibile ale materialelor
masina trebuie oprita furtunurilor, conductelor etc.
complet si securizata
impotriva reinchiderii neautorizate. In V erificati toate celelalte suruburi pentru a
cazul altor proceduri acest lucru va fi observa poz itionarea corecta si verificati
subliniat in mod special. daca exista piese lipsa.

Aceasta operatiune de intretinere trebuie


sa fie efectuata daca containerul a fost Inainte de a incepe
golit inainte. aceasta operatiune,
Decuplati fisa cablului de alimentare intrerupatorul principal
pentru a scoate masina din functiune. trebuie sa fie setat la
pozitia " 0" si fixat cu
un lacat.

Clapeta de golire a containerului, tip etans

Indepartati tablele de protectie.


Verificati sinele din poliamida (sageata)
pentru depistarea semnelor de deteriorare Verificati inchiderea corecta a clapetei
evidenta, precum bucati sfaramate, nisip etc. de golire la intervale regulate, adica
Asezati tablele de protectie in pozitia corecta dupa procesele de golire.
dupa incheierea lucrarilor si fixati-le In cazul containerelor etanse trebuie
corespunzator. verificata garnitura de etansare din
cauciuc (A) pentru depistarea semnelor
de deteriorare evidenta.
V erificare poz itionare suruburi hidraulice

Inainte de a incepe
aceasta operatiune,
intrerupatorul principal
trebuie sa fie setat la
pozitia " 0" si fixat cu
un lacat.

23.12.08 Versiunea 01/2000 45


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

V erificare cilindru hidraulic Decuplati fisa de conectare inainte de a


incepe aceasta operatiune.

In timpul lucrarilor de Inainte de a incepe


intretinere si reparare aceasta operatiune,
masina trebuie oprita intrerupatorul principal
complet si securizata trebuie sa fie setat la
impotriva reinchiderii neautorizate. In pozitia " 0" si fixat cu
cazul altor proceduri acest lucru va fi un lacat.
subliniat in mod special. .

Indepartati capacul fixat cu balamale (1) la


compartimentul motorului. Uleiul trebuie sa
atinga temperatura de functionare inainte de
a fi golit.

!!!Atentie, ulei incins.


Pericol de oparire!!!

Verificati toate conductele hidraulice din


zona cilindrilor hidraulici pentru a observa
posibilele scurgeri.

U ngeti toate punctele de ungere la cele 4


suruburi ale cilindrului (vez i imaginea de
mai sus, sageata)

Informatii despre unsoarea utilizata sunt


prezentate in sectiunea "7.3.3".

Schimbare ulei bloc de alimentare


Pentru aceasta operatiune apasati
butonul de declansare

(sageata) pana cand corpul de presare


este ridicat complet.

23.12.08 Versiunea 01/2000 46


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Uleiul hidraulic, unsoarea etc. trebuie Asezati suportul cu unitatea hidraulica in


eliminate conform normelor (vezi criteriul pozitia initiala si fixati-l cum s-a procedat
EG 75/439/EWG si standardele locale). In anterior.
functie de orele de functionare, de
temperatura, uleiul hidraulic trebuie Inlocuirea elementului filtrului (uleiul hidraulic)
schimbat anual. Cand este schimbat uleiul,
filtrele si zona din jurul agregatului trebuie
Deschideti usa laterala a
curatate de asemenea.
camerei agregatului pe
partea dreapta si trageti
suportul cu unitatea
hidraulica.

Scoateti capacul (D) si inlocuiti vechiul


element al filtrului cu unul nou.

Indepartati filtrul de aer (B).


Indepartati capacul filtrului de ulei si
scoateti elementul filtrului.

Pompati uleiul intr-un recipient etansat


pentru transportare si depozitare. Curatati
interiorul rezervorului de ulei. Umpleti Fixati capacul (D) in pozitia initiala. Fixati
rezervorul cu ulei hidraulic nou pana suportul cu agregatul hidraulic cum s-a
cand distanta dintre orificiul de umplere procedat anterior.
si nivelul uleiului este de aprox. 4 pana la
5 cm. Toate celelalte parti mobile care nu au fost
mentionate mai sus trebuie unse periodic
Informatii despre uleiul hidraulic sunt pentru a functiona corespunzator.
prezentate in capitolul combustibili/specificatii.
Conectati filtrul de aer si fixati-l etans.

Urmatorul pas: “Inlocuirea elementului filtrului”.

23.12.08 Versiunea 01/2000 47


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Combustibili / Specificatii Cantitate combustibil

Agregat Agregat, ulei hidraulic

Umplut cu ulei hidraulic : TOTAL 46 Container de presare AS: ca. 40 l


Ulei comparabil : NUTO HLP 46 Esso PP AR Standard: ca. 60 l
sau oricare alt producator de ulei hidraulic PP AR Jumbo: ca. 60 l
PP AR Makro: ca. 65 l

Vascozitate: ISO VG 46

U nsoare – spray:
Utilizati unsoare disponibila, ulei Castrol
sau unsoare pentru lant

23.12.08 Versiunea 01/2000 48


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

8. REPARATII Trebuie respectate normele VDE si cele


care respecta VBG 4.

Trebuie utilizate sigurante cu tipul si


intensitatea specificate.

Lucrarile de reparare pot fi efectuate de

• specialisti autorizati dintre personalul


de intretinere al producatorului sau
• persoane instruite de producator.

Sunt interzise reparatiile neautorizate


efectuate de utilizator. In cazul Este strict interzisa repararea sigurantelor!
interventiilor neautorizate, garantia si
solicitarea raspunderii pentru calitatea
produsului din partea producatorului
vor fi anulate.

Doar muncitorii calificati pot efectua


reparatiile echipamentului electric.

23.12.08 Versiunea 01/2000 49


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

9. REZ OLVAREA Simbolul din coloana dreapta indica persoana


autorizata pentru efectuarea reparatiei propuse.
PROBLEMELOR

Simbol:
Lista cu verificari de mai jos este utila pentru
identificarea cauzelor anomaliilor.
Daca defectiunea nu este prezentata in F = personalul de intretinere
aceasta lista, va rugam sa contactati cel
mai apropiat centru de reparatii pentru a
A = mecanicul masinii
solicita asistenta prin descrierea defectiunii
si comunicarea detaliilor despre tipul masinii,
numar etc.

23.12.08 Versiunea 01/2000 50


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

LISTA VERIFICARI

Nr. Denumire defectiune Cauza posibila Remediere Persoane


autorizate

1 Motorul nu porneste 10Conexiunea electrica 10Verificare conexiune 10A


electrica

10 Butonul de urgenta 10 Dezactivati 11A


este activat butonul de urgenta

11 Verificati usa de
10 Usa de revizie nu revizie si butonul 12A
este inchisa bine de siguranta

12 Verificati daca
10 Protectia motorului protectia motorului 13A
este activata este la pozitia "AUTO".
Asteptati pana cand
protectia motorului
iese din modul
automat.
13Inlocuiti sigurantele 14F
10 Sigurante uzate
uzate
14 Verificati reteaua
11 Nu exista alimentare 15F
electrica
cu energie electrica
2 Ecranele hidraulice nu 12 Oprirea de urgenta 15 Dezactivati 16A
se misca este activata butonul de urgenta
13 Functionare defazata 16 Verificati directia 17F
a motorului schimbati clemele

3 Zgomot neobisnuit 14 Ghidaje din poliamida 17 Inlocuiti ghidajul 18F


uzate
15Functionare defazata 18 Inlocuiti clemele 19F
a pompei
16 Materiale gresite in 19 Indepartati 20A
deschiderea de materialele
incarcare, de ex.
materiale abrazive,
profiluri metalice etc.

23.12.08 Versiunea 01/2000 51


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

10. PIESE DE SCHIMB

10.1 Piese de schimb PP 16-26

Nr. Denumire/articol Dimensiuni Bucati Nr. comanda Producator


1 Ecran hidraulic 1 50010001 MBT – ECO
2 Clapete fixate cu balamale la ecranul hidraulic 2 50010002 MBT – ECO
3 Ghidaje poliamida 40*105*1765- 1 50010003 Zellmetall
4 Ghidaje poliamida 40*105*155 - 3 50010004 MBT – Eco-Inter
5 Ghidaje poliamida 40*50*648 - 2 50010005 MBT – Eco-Inter
6 Ghidaje poliamida 30*60*648 - 2 50010006 MBT – Eco-Inter
7 Surub M16 - 21 50010007 MBT – ECO
8 Piulita M16 - 21 50010008 MBT – Eco-Inter
9,1 Ghidaje standard 60*120*2000- 1 50010009.1 MBT – Eco-Inter
9,2 Ghidaje scurte 60*120*1350- 1 50010009.2 MBT – Eco-Inter
10 Ecran protectie pentru presa hidraulica fata 1 50010010 MBT – Eco-Inter
11 Ecran protectie pentru presa hidraulica median 1 50010011 MBT – Eco-Inter
12 Ecran protectie pentru presa hidraulica spate 1 50010012 MBT – Eco-Inter
13 Surub cilindru spate DM 40x144 - 2 50010013 MBT – Eco-Inter
14 Surub cilindru fata, lung 40x236 - 1 50010014 MBT – Eco-Inter
15 Surub cilindru fata, scurt 40x213 - 1 50010015 MBT – Eco-Inter
16 Unitate inchidere capac peste deschidere de incarcare 1 50010016 MBT – Eco-Inter
17 Resort gaz 2 50010017 Hydrocardan
18 Arc pentru capac standard 2 50010018 MBT – Eco-Inter
19,1 Capac unic, balamale in spate 1 50010019.1 MBT – Eco-Inter
19,2 Capac dublu, balamale laterale 1 50010019.2 MBT – Eco-Inter
20 Roata fata 2 50010020 MBT – Eco-Inter
21 Roata spate 2 50010021 MBT – Eco-Inter
22 Surub pentru roti fata 2 50010022 MBT – Eco-Inter
23 Surub pentru roti lung 2 50010023 MBT – Eco-Inter
24 Bara de ridicare fata 1 50010024 MBT – Eco-Inter
25 Lant de siguranta + surub pentru bara 2 50010025 MBT – Eco-Inter
26 Surub 2 50010026 MBT – Eco-Inter
27,1 Usa spate, balamale superioare 1 50010027.1 MBT – Eco-Inter
27,2 Usa spate, balamale laterale 1 50010027.2 MBT – Eco-Inter
28 Surub 3 50010028 MBT – Eco-Inter
29,1 Maneta usa spate, balamale laterale 1 50010029.1 MBT – Eco-Inter
29,2 Maneta usa spate, balamale laterale 1 50010029.2 MBT – Eco-Inter
30 Cheie cu clichet M24 1 50010030 MBT – Eco-Inter
31 Surub 2 50010031 MBT – Eco-Inter
32 Suport pentru agregat si rezervor hidraulic, blocare de siguranta 1 50010032 MBT – Eco-Inter
33 Inchidere re-expansiune 5 50010033 MBT – Eco-Inter
34 Niplu de ungere 7 50010034 MBT – Eco-Inter
40 Cadru incarcator 1 50010040 MBT – Eco-Inter
41 Corp incarcator 1 50010041 MBT – Eco-Inter
42 Bratul drept 1 50010042 MBT – Eco-Inter
43 Bratul stang 1 50010043 MBT – Eco-Inter
44 Surub 2 50010044 MBT – Eco-Inter
45 Piulita 1 50010045 MBT – Eco-Inter
48 Corp incarcator 2 50010048 MBT – Eco-Inter
23.12.08 Versiunea 01/2000 52
A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

Nr. Denumire/articol Dimensiuni Bucati Nr. comanda Producator


61,1 Cilindru hidraulic deasupra (Jumbo) 100/70*1185- 1 50010061.1 Contarini
61,2 Cilindru hidraulic dedesubt (Jumbo) 100/70*1185- 1 50010061.2 Contarini
61,3 Cilindru hidraulic deasupra (Standard) 100/70*750 - 1 50010061.3 Contarini
61,4 Cilindru hidraulic dedesubt (Standard) 100/70*750 - 1 50010061.4 Contarini
61,5 Cilindru hidraulic deasupra (Macro) 100/70*1300- 1 50010061.5 Contarini
61,6 Cilindru hidraulic dedesubt (Macro) 100/70*1300- 1 50010061.6 Contarini
62 Rezervor ulei hidraulic 1 50010062 MBT - ECO
63 Bloc supapa diferentiala 1 50010063 IMI-Buschjost
64,1 Pompa hidraulica 1 50010064.1 Salami
64,2 Pompa hidraulica dubla 1 50010064.2 MBT - Eco-Inter
65 Flansa motor HI 12 - 1 50010065 Siemens Mohel.
66 Ambreiaj HI 29 - 1 50010066 Siemens Mohel.
67 Motor 5,5 kW, DM300- 1 50010067 Siemens Mohel.
68 Filtru ulei 1 50010068 MP-Filtri
69 Orificiu umplere 1 50010069 MP-Filtri
70 Geam verificare 1 50010070 MP-Filtri
71 Intrerupator manometric 3 bari - 1 50010071 Herion
72 Intrerupator manometric 25-250 bari- 1 50010072 Herion
73 Supapa manuala 1 50010073 Contarini
74 Supapa de retinere 1 50010074 Norgren
75 Circuit de masurare M16*2 - 1 50010075 Minimaß
76 Conducta hidraulica Js 16*380 - 1 50010076 GKW
77 Conducta hidraulica Js 13*1200- 1 50010077 GKW
78 Conducta hidraulica Js 13*4500- 2 50010078 GKW
79 Conducta hidraulica Js 13*1500- 2 50010079 GKW
80,1 Cilindru hidraulic 80/40*500- 1 50010080.1 Contarini
80,1 Cilindru hidraulic 60/30*500 - 2 50010080.2 Contarini

E01 Contactor Principal LC1 K1210P7 1 50011001 Telemecanique


E02 Releu LR – KO 321 322 –7 kW 1 50011002 Telemecanique
E03 Priza pentru releu RXZ 7G 1 50011003 Telemecanique
E04 Releu RXN 41G11P7 1 50011004 Telemecanique
E05 Buton de pornire, verde ZB5 - AA3 1 50011005 Telemecanique
E06 3/4 Semnal complet rosu ZB5-AV04
1 50011006 Telemecanique
E07 Buton oprire de urgenta XB5 – AS8445 1 50011007 Telemecanique
E08 Transformator ZB5 – AV4 1 50011008 Telemecanique
E09 Buton FI XAL – K178F 1 50011009 Telemecanique
E10 Intrerupator principal ZBE – 102X 1 500110010 Telemecanique
E11 Buton declansare 1 500110011 Telemecanique
E12 Releu timp RTA 16050 1 500110012 Merlin Gerin
E13 Releu timp RTC 16052 1 500110013 Merlin Gerin
E14 Transformator 400/230 V 50 Hz 1 50011014 EMG
E15 Unitate declansare 325 1 50011015 EMG

23.12.08 Versiunea 01/2000 53


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare

11. ANEXA
11.1 Lista utiliz atorilor si persoanelor responsabile

Toate persoanele care utilizeaza masina vor confirma prin semnatura ca au primit, citit si inteles
acest manual de utilizare. Acestia se obliga sa respecte instructiunile din manual.

In cazul nerespectarii instructiunilor de utilizare garantia producatorului va expira.


Producatorul nu va fi responsabil pentru deteriorari si pagube.

Utilizatorii instruiti si autorizati ai masinii trebuie introdusi in tabelul urmator.

Nume Preluare la Semnatura Persoana responsabila

23.12.08 Versiunea 01/2000 54


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

Persoana care pune masina in functiune trebuie sa confirme in tabelul urmator ca a preluat
masina ca utilizator responsabil:

Nume Preluare la Semnatura

Aceasta foaie poate fi copiata. Tineti evidenta completa a datelor si pastrati foile
completate in dosar.

23.12.08 Versiunea 01/2000 55


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

11.2 Lista intretinere si verificari

Utilizatorul trebuie sa introduca toate lucrarile de intretinere si verificare efectuate si sa solicite


confirmarea acestora de catre persoana responsabila. Atunci cand este solicitata, lista trebuie
prezentata organelor de control ale sigurantei sociale pentru accidente ocupationale, sau
autoritatii standardelor de siguranta - aceasta lista trebuie sa fie completata si semnata corect.

Intretinere Verificare la: Data: Semnatura Confirmare persoana


la: utilizator: responsabila:

Aceasta foaie poate fi copiata. Tineti evidenta completa a datelor si pastrati foile
completate in dosar.

23.12.08 Versiunea 01/2000 56


A-1190 Vienna, Hutweidengasse 34
Utilaje de reciclare - Sisteme de Incarcare
Tel.: + 43/ 1/ 369 53 53, Fax: +43/ 1/ 369 52 26, e-mail: office@mbt.at

11.3 Echipament special 11.3.2 Echipamente speciale, diverse


______________________
11.3.1 Tub de evacuare
– Unitati de comanda speciale inclusiv
Constructiile cu tub de evacuare sunt pornire automata prin releu fotoelectric etc...
oferite de producator pentru aplicarea in
conditii ambiante diverse. Atasarea poate – Forma speciala a corpului/containerului,
fi necesara, de ex. in cazul montarii pe straturi diferite culori speciale, otel
perete sau incarcarii pe rampa. Totusi, inoxidabil sau corpuri galvanizate
inaltimea minima de siguranta a coloanei
de incarcare nu va fi mai mica de 1000 mm. – Cadru de baza care respecta standardele
locale (suedeze, britanice, DIN etc...)
Constructia tubului va fi efectuata – Usa din spate etansa la lichide, plus testare
de producator.
– Mai multe optiuni la cerere
Atunci cand este atasat tubul trebuie luata
in considerare necesitatea instalarii unui
intrerupator de siguranta.

Instalarea unui intrerupator de siguranta


va fi efectuata de personalul nostru
atunci cand este construita unitatea.

23.12.08 Versiunea 01/2000 57

S-ar putea să vă placă și