Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate didactică

Şcoala : Scoala Speciala „G.Paunescu”

Clasa : a VI-a

Obiectul : Limba romana

Subiectul : Verbul

Tipul lecţiei : de consolidare de cunoştinţe

Scopul : Consolidarea cunoştinţelor despre verb

Obiective operaţionale :

- Obiective cognitive:

- să formuleze propoziţii;

- să identifice verbul din propoziţii;

-să scrie propoziţiile la timpul corect al verbului;66

-sa scrie corect numarul verbului din propozitii;

- să se exprime corect, cursiv prin exersarea actului vorbiri;

- să formuleze răspunsuri clare, corecte şi precise.

- Obiective afective :

- să dovedească interes pentru activitate

- să participe activ şi conştient la ore

Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, exerciţiul, munca


independentă, învăţarea prin descoperire

Mijloace de învăţămînt : fişe de lucru


Etapele lecţiei Strategia didactică Metode şi
procedee

1.Moment -Pregătirea materialelor didactice în conversaţia


organizatoric vederea desfăşurării optime a activităţii

2.Captarea atenţiei -Elevii sunt intrebati ce este -observaţia


substantivul; -învăţare prin
descoperire

3.Anunţarea temei -Se anunţă tema activităţii şi se notează -conversaţia


titlul lecţiei la tablă şi în caiete.

-Elevii sunt întrebaţi cu privire la - explicaţia


definiţia verbului şi la ceea ce ne arată
el.
- Vor scrie la tabla, apoi in caiete un -exerciţiul
text si vor sublinia verbele.
Este vara.In gradina bunicii e caldura
dogoritoare. Suntem insetati si obositi.
Acum cateva luni era foarte placut sa
muncim aici.
4.Desfăşurarea Unde sunteti adieri usoare de vant? -conversaţia
activităţii Unde esti tu primavara?
-explicaţia
- Elevii sunt intrebati daca cunosc
numărul verbului;
-Apoi elevii vor rezolva un exercitiu in -munca
care vor trebui sa identifice propozitiile independentă
la numarul singular si la plural si sa le
scrie in tabelul corespunzator.
Baiatul este la biblioteca.
Eu sunt la mare.
Copiii sunt la joaca. -exercitiul
Tu esti la magazin. -conversatia
Noi suntem la teatru.
Elevii erau foarte speriati.
Profesoara e corecta la note.
Copacii sunt infloriti.

-Elevii sunt întrebaţi despre timpurile


verbului si care sunt acestea si vor
primi urmatorul exercitiu:
-Treceti de la timpul prezent,la timpul
trecut si viitor urmatoarele propozitii.
(Anexa 1.)

5. Evaluarea - Elevii primesc fisa de evaluare. -Munca


independenta

6. Incheierea - La finalul lecţiei, se vor face aprecieri -explicaţia


activitatii cu privire la modul în care elevii au
participat la activitate. -exerciţiul
-conversaţia

Anexa 1.

Timpul trecut Timpul prezent Timpul viitor

Băiatul a fost. Băiatul este. Băiatul va fi.

Primăvara a fost. Primăvara este. Primăvara va fi.

Ei au fost la teatru. Ei sunt la teatru. Ei vor fi la teatru.

Noi am fost la Noi suntem la Noi vom fi la


munte. munte. munte.
FISA DE EVALUARE

Exercitiul 1.Completati propozitiile de mai jos cu verbul “a fi” la timpul corect.

In prezent, eu…………… o eleva buna.

Acum,Ionel…………… cel mai bun pictor.

Noi…………… in excursie peste putin timp.

Elena…………… peste putin timp premianta clasei.

Profesorul de matematica …………… foarte indulgent cu elevii.

Elevii din ultima banca …………… cei mai rai din clasa.

Bogdan …………… pe terenul de fotbal in timpul orei de limba romana care a trecut.

Tu …………… un copil cuminte.

Noi …………… in padure acum.

Ei…………… la balcon acum.

Exercitiul 2. Alcatuiti cate doua propozitii cu verbul “a fi” la timpul trecut,prezent si viitor,apoi
precizati persoana si numarul. verbului.