Sunteți pe pagina 1din 13

PR-QS-1709

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LOCUINTA RUSU


GIORGEL, STR. GEORGE COSBUC, NR. 13, LOC. EFORIE
NORD, JUD. CONSTANTA

FAZA CU

FOAIE SEMNĂTURI

PROIECTAT ing. Oana Petre


VERIFICAT ing. Cristian Petrea

DESENAT ing. Oana Petre

PROIECT NR. PR-QS-1703


EXEMPLARUL______

AUGUST 2017

CUPRINS PAG.
FOAIE DE PREZENTARE SI FOAIE SEMNATURI
A-Piese scrise

1 Cap.1.Memoriu Tehnic
1.1 - Date generale
1.2 - Obiectul de actiune al proiectului
1.3 - Baza de proiectare
1.4 - Cerinte esentiale de calitate impuse si normative de referinta
1.5 - Faze determinante
2 Prezentarea solutiei tehnice
2.1 Situatia existenta
2.2 Situatia proiectata
2.3 Etapele de realizare a proiectului
2.3.1.Procurarea si montaj BMPM 32A
2.3.2.Traseul de cablu
2.3.3.Sectiunea si tipul cablurilor
B-Piese desenate
AEE-01 Plan de incadrare in zona

AEE-02 Plan de situatie

AEE-03 Detaliu profil “A” si pozare tub protectie si refacere teren

C-Avize si acorduri

ATR nr. 188910960/17.07.2017


Cap.1. Memoriu Tehnic

1.1 Date Generale


Amplasament:Str. George Cosbuc, nr. 13, Loc. Eforie Nord, Jud.Constanta
Beneficiar: S.C E-Distributie Dobrogea S.A. pentru Rusu Giorgel
Proiectant: S.C QUICK SERVICE S.R.L
Elemente care stau la baza elaborarii documentatiei:
- ATR nr: 188910960/17.07.2017 emisa de S.C E-Distributie Dobrogea S.A
- Prevederi ale standardelor si normativelor romanesti in vigoare

1.2 Obiectul de actiune al proiectului

Prezenta documentatie solutioneaza în faza de memoriu tehnic racordul electric a locuintei


Rusu Giorgel, amplasata in str. George Cosbuc, nr. 13, loc. Eforie Nord, jud.Constanta, beneficiar
SC E-Distributie Dobrogea SA.

1.3 Baza de proiectare


Memoriul tehnic a fost intocmit in conformitate cu ATR nr: 188910960/17.07.2017 emis de
S.C E-Distributie Dobrogea S.A si cu prevederile din STAS si normativelor romanesti in vigoare.

1.4 Cerinte esentiale de calitate impuse si normative de referinta


Proiectarea instalatiilor electrice este conceputa a raspunde sistemului calitatii in constructii,
avand in vedere printre altele reglementarile tehnice in constructii, calitatea produselor folosite la
realizarea constructiilor, agrementele tehnice pentru produsele folosite, verificarea proiectelor, a
executiei lucrarilor si expertizarea proiectului de catre specialisti autorizati.
La adoptarea solutiilor tehnice au fost respectate cerintele esentiale:
“a” - REZISTENTA MECANICA ŞI STABILITATE
“b” – SECURITATE LA INCENDIU
“c” – IGIENA, SANATATE SI MEDIU
“d” – SIGURANTA IN EXPLOATARE
“e”- PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI
“f” - ECONOMIA DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Cerinta “a” - Rezistenta mecanica si Stabilitate


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 rezistenta mecanica a instalatiei electrice la eforturile exercitate in timpul utilizarii
 numarul minim de manevre mecanice asupra aparatelor electrice care nu produc
deteriorari si uzura

 rezistenta materialelor, aparatelor si echipamentelor electrice la maxime de utilizare


 adaptarea masurilor de protectie antiseismica asigurarea tablourilor electrice impotriva
rasturnarii, utilizarea tuburilor de protectie flexibile
 limitarea transmiterii vibratiilor produse de utilaje si echipamente electrice susceptibile sa
intre in rezonanta.
Cerinta “b” - securitate la incendiu
Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 adaptarea instalatiei electrice la gradul de rezistenta la foc a elementelor de constructie
 incadrarea instalatiei electrice in categoriile privind pericolul de incendiu, respectiv
pericolul de explozie.
Conform normativelor si standardelor in vigoare se evita montarea instalatiei electrice pe
elemente de constructie din materiale combustibile. Daca acest lucru nu este posibil se iau masuri de
protectie a portiunii de instalatie expusa la pericolul de incendiu (tuburi de protectie metalice, aparate
electrice cu grad de protectie IP55, cabluri electrice cu rezistenta sporita la propagarea flacarii).
Cerinta “c” - igiena sanatate si mediu
Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 evitarea riscului de producere sau favorizare a dezvoltarii de substante nocive sau
insalubre
 limitarea producerii de descarcari electrice care favorizeaza aparitia si propagarea
incendiului si afectarea sanatatii oamenilor sau a mediului.

Cerinta “d” - siguranta in exploatare


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 protectia utilizatorului impotriva socurilor electrice prin atingere directa sau indirecta
 securitatea instalatiei electrice la functionare in regim anormal (protectie la suprasarcina,
scurtcircuit, scadere de tensiune)
 limitarea temperaturii exterioare a suprafetelor accesibile ale echipamentelor electrice
 limitarea riscului de ranire prin contact cu partile in miscare ale utilajelor si
echipamentelor
Protectia utilizatorilor impotriva electrocutarilor accidentale prin atingerea directa ia in
considerare: legarea la pamant, legarea la nulul de protectie, tensiunea redusa, separarea de protectie,
izolarea suplimentara de protectie.

Ca masuri suplimentare de protectie se pot adopta urmatoarele masuri: izolarea


amplasamentului, egalizarea sau dirijarea distributiei potentialelor, protectia prin deconectarea
automata la aparitia unei tensiuni de atingere periculoasa, protectia prin deconectarea automata la
aparitia unor curenti de defect periculosi.
S-au luat masuri pentru:
- protectia utilizatorilor impotriva atingerilor directe prin izolarea partilor active ale
echipamentelor aflate sub tensiune, prevederea de bariere pentru impiedicarea accesului persoanelor
neautorizate la instalatii aflate sub tensiune – asigurarea cu incuietori a tablourilor electrice.

Cerinta “e”- protectie impotriva zgomotului


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 asigurarea confortului acustic in incaperi dotate cu instalatii electrice ce pot emite zgomote
pe perioade scurte de timp (la anclansare, la declansare)
 nivelul admis pentru zgomotul emis de instalatiile electrice din spatiile tehnice
 constituirea masurilor de limitare a zgomotului in cazul echipamentelor electromagnetice
ce pot produce vibratii si zgomote puternice datorita functionarii utilajului

Cerinta “f” - economie de energie si izolare termica


Aceasta cerinta se apreciaza prin:
 asigurarea unor consumuri optime de energie electrica
 asigurarea unor pierderi minime admise de tensiune
 incadrarea consumului de energie activa si reactiva in limitele admise
 adoptarea solutiilor de executie care au o valoare minima a energiei inglobate
In scopul respectarii sistemului calitatii in constructii se prevede necesitatea executiei
lucrarilor numai cu echipamente si materiale care au agremente tehnice pe plan national, judicios
alese, precum si avizarea proiectului in ceea ce priveste reglementarile tehnice referitoare la cerinte
de catre un specialist verificator de proiecte atestat (este de datoria beneficiarului sa respecte aceasta
prevedere), si prin respectarea la executie a normelor si normativelor in vigoare.
La intocmirea proiectului s-au respectat indicatiile si prevederile din STAS si normativele
urmatoare:
 Legea nr. 177/2015 - pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 - calitatea in
constructii
 Legea 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;

 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin HG nr.


273/1994 actualizata in 2012;
 I7/2011, normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;
 NTE 007/08/00, "Normativul pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri elec-
trice" ;
 Ordin 59 /2013 al ANRE Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele elec-
trice de interes public;
 SR 234/2008 Standard pentru bransamente electrice. Prescriptii generale de proiectare si
executie;
 Ordin MAI 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendi-
ilor;
 STAS 6865 Conducte cu izolatii din PVC pentru instalatii fixe ;
 NTI-TEL-R-002-2007-00 privind masuratorile si verificarile la echipamentele si instalatiile
electrice ;
 Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca actualizata in 25.09.2010;
 P118/1999, normativ de siguranta la foc a constructiilor;
 STAS 12.604/5/90 Protectia impotriva electocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de
proiectare, executie si verificare.
Lista de prescriptii tehnice mentionate nu este limitativa, executantul avand obligatia sa
cunoasca toate actele normative in vigoare.

1.5 Faze determinante


Fazele determinante ale specialitatii instalatii electrice sunt:
 masurarea rezistentei de izolatie a conductorilor;
 masurarea rezistentei prizei de pamant;
 punerea in functiune a instalatiei in vederea receptiei.

Cap.2. Prezentarea solutiei tehnice

2.1. Situatia existenta

Locuinta Rusu Giorgel, amplasata in str. George Cosbuc, nr. 13, loc. Eforie Nord,
jud.Constanta, nu este bransata la reteaua electrica de interes public.
2.2. Situatia proiectata
Operatorul de retea E-Distributie Dobrogea a indicat prin avizul tehnic de racordare, realizarea
unui BMPM 32A cu loc pentru contor monofazat 5(60)A.
Alimentarea BMPM-ului se face din LEA JT din stalpul de racord SC10001/FN existent, cu un
cablu cu sectiunea de 25mmp (3x25+16C conf. DC4126) in lungime de 24m, din care 10m se vor
monta pe stalpul de racord si 12m in subteran canal tip “A” si 2m urcarea in BMPM 32A.

2.3. Etapele de realizare a proiectului


2.3.1. Procurarea si montajul BMPM-ului
BMPM-ul utilizat in conformitate cu ATR 188910960 din 17.07.2017, va respecta FT 133.
Acest BMPM se va monta la limita de proprietate si va fi consolidat printr-o fundatie de beton,
turnata in jurul soclului.
Blocul de masura si protectie monofazat se compune din:
- partea mecanica;
- partea electrica.
Partea mecanica se compunde din :
- incinta (cutie, module, etc);
- accesorii pentru acces circuite;
- accesorii pentru fixarea incintei.
Partea electrică se compune din :
- întreruptor automat cu protecţie la suprasarcină şi la scurtcircuit;
- dispozitiv de protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (separat sau înglobat în
întreruptor );
- contor monofazat de energie activă de inducţie sau electronic ;
- ceas de comutare electronic ( în cazul în care contorul pentru dublu tarif nu are ceas
încorporat );
- transformatoare de curent pentru montaj semidirect al grupului de măsură, cu posibilitate de
sigilare;
- bloc şuntare circuit secundar de curent;
- la variantele în montaj semidirect, se prevăd protecţii pe tensiuni prin siguranţe de 6A
tip LF minion;

- întreruptor automat (monopolar , bipolar şi diferenţial) cu protecţie la suprasarcină ,


scurtcircuit şi curent diferenţial , pentru variantele cu circuit monofazat ( indicativ “ m “ ) ;
- placă de borne numai la intrare;
- bară, nul de protecţie;
- circuite electrice interioare.
Cutiile trebuie să fie formate din corp şi uşă, totul asamblat în fabrică cu ventilaţie
corespunzătoare. Nu trebuie să fie posibilă demontarea din exterior, cei doi pereţi laterali şi cel de
la bază trebuie să fie realizate cu orificii de trecere a cablurilor predispuse la rupere.
Uşile cutiilor trebuie să fie de tip cu încastrare, care se poate scoate uşor în poziţie deschisă
sau cu balamale, care se deschide la cel puţin 120°, în poziţia deschis nicio componentă a
balamalei nu trebuie să se piardă.
Încuietoarea cutiei trebuie să permită închiderea cu lacăt și posibilitatea de sigilare.
Ansamblul de cutii pentru BMPM are dimensiunile 1780x400x250 mm este prevăzut
pentru montarea unui contor cu dimensiunile maxime: 130x200x95 mm.

2.3.2. Traseul de cablu


Alimentarea cu energie electrica a BMPM-ului mai sus mentionat se va realiza printr-un cablu
de energie electrica, cu conductoare de aluminiu cu sectiunea de 25mmp (de tipul ARE4OCR
3x25+16C conform DC 4126), montat pe stalpul de racord existent in lungime de 10m si montat sub-
teran si protejat in tub de protectie pliabil pe tot traseul, de la stalpul de racord pana la obiectiv.

Tronsonul 0–1:Traseu realizat pe stalpul de racord existent. Lungimea tronsonului 0-1 este de
10m (plansa AEE-02-Plan de situatie);
Tronsonul 1–2:Traseu realizat ingropat, prin sapatura deschisa, la o adancime de 1m, pana la
BMPM 32A. Lungimea tronsonului 1-2 este de 12m (plansa AEE-02-Plan de situatie).
Lucrarile de montaj al tubului se vor realiza pe Domeniul Public, prin sapatura deschisa, cu o
latime de 0,5m si adancime de 1m. Diametrul tubului flexibil tip “pliabil” care protejeaza cablul JT
este de 125mm.
Peste acest tub, se asterne un strat de nisip de 20cm. Umplutura santului se realizeaza cu
pamant curat compactat din 20 in 20 cm. Avertizarea prezentei cablului se realizeaza cu un rand de
banda avertizoare din PVC, inscriptionata, amplasata la o inaltime de 20 cm de la partea superioara a

tuburilor montate. Detaliile de executie ale activitatilor de mai sus sunt prevazute in plansa AEE-03 -
Detaliu profil "A" si pozare tub protectie.
Cablul JT va fi instalat prin tragere mecanizata cu utilaje destinate special acestui scop.
Constructorul va avea grija sa utilizeze numai utilaje conforme si verificate pentru obtinerea unei
forte de tragere in conformitate cu prescriptiile fabricantului cablului. Valoarea fortei de tragere va fi
consemnata intr-un buletin de tragere ce va fi emis de constructor. Fotografierea panoului de control
al masinii de tras cablu se va realiza in timpul operatiei de montaj.
Suprafetele de teren din domeniul public, ocupate temporar, sunt dupa cum urmeaza:
Suprafata trotuar pavele 12m x 0.5m = 6mp
Suprafata ocupata permanent de BMPM este de 0.15 mp.
Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la situatia initiala iar surplusul de pamant si
resturile rezultate din sapatura vor fi transportate intr-un loc special destinat acestui scop indicat de
autorizatia de construire.

2.3.3. Sectiunea si tipul cablurilor


Cablul ce asigura alimentarea cu energie electrica a locuintei apartinand beneficiarului Rusu
Giorgel, amplasatain loc. Eforie Nord, str. George Cosbuc, nr. 13, este ales in conformitate cu
normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor I
7/2011.
Cablul ce alimenteaza BMPM-ul 32A este de tipul ARE4OCR 3x25+16C (conform DC 4126)
si se va poza prin tubul deja montat, conform tronsoanelor descrise la punctul 2.3.2.
Dupa finalizarea montajului cablului si inainte de punerea sub tensiune se va verifica
rezistenta de izolatie a cablului si se va emite buletin de incercari. In conditiile in care valorile
masuratorilor corespund prevederilor normativului de incercari, se poate trece la punerea sub
tensiune a cablului.

Proiectant,
SC QUICK SERVICE SRL

S-ar putea să vă placă și