Sunteți pe pagina 1din 10

MEMORIU TEHNIC

Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 1/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

MEMORIU TEHNIC
INSTALATII ELECTRICE

1. DATE GENERALE 3
1.1. Denumirea lucrarii 3
1.2. Beneficiar 3
1.3. Proiectant General 3
1.4. Baza de proiectare 3
2. OBIECTUL PROIECTULUI 4
3. DESCRIEREA INSTALATIILOR 4
3.1. Alimentarea cu energie electrica 4
3.2. Instalatii pentru iluminat general 4
3.3. Instalatie pentru iluminat de siguranta 5
3.4. Instalatii pentru alimentarea prizelor de uz general 5
3.5. Instalatie pentru alimentarea echipamentelor de curenti slabi 5
3.6. Instalatii de protectie impotriva trasnetului si atingerilor accidentale 6
3.6.1. Elementul de captare 6
3.6.2. Conductor de coborare 6
3.6.3. Priza de pamant 7
3.6.4. Protectia contra atingerilor accidentale 7
3.6.5. Priza de pamant pentru curenti slabi 7
3.7. Instalatie pentru iluminatul exterior 7
3.8. Masuri pentru protectia la foc 7
4. AMPLASARE ECHIPAMENTE, APARATAJ SI POZARE CABLURI 8
5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII 8
5.1. Masuri comune 8
5.2. Masuri speciale 9
6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 9
6.1. Masuri comune 9
6.2. Masuri speciale 10
7. SURSE DE POLUANTI, PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA 10
7.1. Protectia calitatii solului, subsolului, apelor si a aerului 10
7.2. Protectia ecosistemelor terestre şi acvatice 10
7.3. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public 10
7.4. GospodArirea deSeurilor 10
7.5. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase 10
7.6. Lucrari de reconstructie ecologica 10
8. RECEPTIA SI ACCEPTAREA LUCRARILOR 10
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 2/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA LUCRARII
Instalatii electrice la Baza de Productie si Centrul de Instruire Profesionala Olanesti
1.2. BENEFICIAR
S.C. DISTRIGAZ-SUD S.A. BUCURESTI
1.3. PROIECTANT GENERAL
S.C. ARHITECT S.R.L. Rm. Valcea
1.4. BAZA DE PROIECTARE
Baza tehnica de proiectare o constituie normativele si standardele urmatoare:
I7 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana
la 1000 Vc.a. şi 1500 Vc.c.
I20 – Normativ de proiectare si executarea instalatiilor de protectie contra
trasnetului.
P 118 - Norme tehnice de proiectare si de realizare a constructiilor privind protectia
impotriva focului.
PE121 – Instructiuni pentru proiectarea si executarea instalatiilor de legare la
pamant.
PE 108 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de iluminat public si din incintele
industriale.
C 56-2000 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si de
instalatii aferente.
NP-061-02 – Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cladiri.
STAS 552 - Doze de aparat si ramificatie.
SR EN 60439-1 – Executia si verificarea tablourilor electrice
SR EN 60598 - Corpuri de iluminat.
SR EN 60947-2,3,4,5,6,7 – Aparataj de joasa tensiune.
SR 6646-3 - Iluminat artificial. Conditii specifice pentru iluminatul in cladiri civile.
STAS-6990 – Tuburi pentru instalatii electrice din policlorura de vinil neplastifiata.
STAS 8114/2-1,4 - Corpuri de iluminat. Corpuri de iluminat fixe de uz general.
Conditii tehnice speciale.
STAS 8779 - Cabluri de semnalizare cu izolatie si manta din PVC;
STAS 8822 - Cabluri de energie flexibile si foarte flexibile cu izolatie si manta din
PVC pentru tensiuni nominale pana la 750V.
STAS 10955 - Cabluri electrice. Calculul curentului maxim admisibil in cabluri in
regim permanent. Prescriptii.
STAS 11054 - Aparate electrice si electronice. Clase de protectie impotriva
electrocutarii.
STAS R 11621 - Iluminat artificial. Metoda de calcul a iluminatului in cladiri.
STAS 12604/4,5 - Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii.
SR ISO 8995-97 – Iluminatul sistemelor de munca din spatii interioare.
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 3/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

2. OBIECTUL PROIECTULUI
Prezenta documentatie cuprinde datele tehnice necesare pentru realizarea
instalatiilor electrice aferente Bazei de Productie si Centrului de Instruire Profesionala
Olanesti, enumerate mai jos:
- Alimentare cu energie electrica;
- Instalatii electrice pentru iluminat general;
- Instalatii pentru iluminat de siguranta;
- Instalatie electrica pentru alimentarea prizelor de uz general;
- Instalatie electrica pentru alimentarea echipamentelor de curenti slabi;
- Instalatii de protectie impotriva trasnetului si atingerilor accidentale;
- Instalatie pentru iluminat exterior.

3. DESCRIEREA INSTALATIILOR
3.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Instalatiile electrice aferente au o putere instalata totala de 183,74 KW pentru
consumatorii de iluminat, forta si prize. Puterea ceruta este de 85 KW si va fi preluata din
blocul de masura si protectie trifazat si distribuita la consumatori prin intermediul tablourilor
de distributie electrica astfel:
-consumatorii de la subsol vor fi alimentati din tabloul TDALA;
-consumatorii de la demisol si iluminatul exterior vor fi alimentati din tabloul
general de distributie TGD;
-consumatorii din atelierul mecanic vor fi alimentati din tabloul TDA;
-consumatorii din centrala termica vor fi alimentati din tabloul TDCT;
-consumatorii de la parter vor fi alimentati din tabloul TDP;
-consumatorii din oficiu parter vor fi alimentati din tabloul TDB;
-consumatorii de la etajul 1 vor fi alimentati din tabloul TD1;
-consumatorii de la etajul 2 vor fi alimentati din tabloul TD2.
Masura energiei electrice se face in blocul de masura si protectie trifazat care
face parte din instalatia de racord electric executata dupa un proiect elaborat de S.C.
ELECTRICA S.A. Filiala Rm. Valcea.
Pentru circuitele de iluminat si forta se prevede protectia la scurtcircuit cu
intreruptoare automate cu protectie magnetotermica si suplimentar protectie diferentiala
pentru coloanele ce alimenteaza prizele si uscatoarele de maini.
Alimentarea tablourilor de distributie locala se va face prin intermediul unor cabluri
prevazute cu nul de lucru izolat fata de nulul de protectie.
Alimentarea tabloului TGD se face din BMPT prin cablu CYY3x95+1x50.
3.2. INSTALATII PENTRU ILUMINAT GENERAL
Pentru iluminatul general al birourilor de la demisol si parter, holurilor si salii de
sedinte se utilizeaza corpuri de iluminat cu lampi fluorescente 4x18 W incastrate in
plafonul fals. In zona ghiseelor vor fi prevazute corpuri de iluminat cu lampi fluorescente
1x36 W, suspendate la 2 m. In grupurile sanitare iluminatul se realizeaza cu corp de
iluminat cu lampa fluorescenta pe perete deasupra oglinzii si aplica de perete cu lampa
incandescenta cu grad ridicat de protectie la umezeala in cabine dus. Iluminatul centralei
termice, depozitului de imprimate si a oficiului de la parter se va realiza utilizand corpuri cu
lampi fluorescente protejate la umezeala si praf. Iluminatul salii de sedinte si a salii de
instructaj protectia muncii se realizeaza cu plafoniere cu lampi compact fluorescente
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 4/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

2x26 W. Pentru iluminatul general al birourilor de la etajele 1 si 2 se utilizeaza plafoniere


cu lampi incandescente. Iluminatul terasei se va realiza cu plafoniere cu lampi
incandescente si corpuri cu lampi incandescente pe stalp metalic si vor avea gradul de
protectie IP44.
Intrerupatoarele utilizate vor fi de tipul ST si vor avea grad de protectie IP30,
exceptie facand intrerupatoarele din zonele acces centrala termica, centrala termica si
adapost aparare civila (ALA) care vor avea grad de protectie IP45.
Circuitele vor fi formate din conductoare de cupru (FY sau similare) trase in tuburi
de protectie din PVC, pozate sub tencuiala pe perete sau pe plafon.
Pentru coborarile la intrerupatoare, circuitele vor fi formate din conductoare din
cupru (FY sau similare) in tuburi de protectie din PVC ingropate sub tencuiala.
Distantele de montare dintre intrerupatoare si elementele metalice legate la pamant
vor respecta prevederile din normativul I7.
3.3. INSTALATIE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANTA
In conformitate cu normativul I7, s-a prevazut un iluminat de siguranta pentru
evacuare, la care alimentarea cu energie electrica se asigura prin coloana dedicata din
tabloul general de distributie TGD.
Iluminatul de siguranta pentru evacuare este asigurat cu corpuri de iluminat cu tub
fluorescent, avand incorporat acumulator pentru functionarea timp de 1h pe timpul lipsei
tensiunii normale de alimentare.
Corpurile de iluminat pentru evacuare sunt prevazute cu folie indicatoare a sensului
evacuarii.
3.4. INSTALATII PENTRU ALIMENTAREA PRIZELOR DE UZ GENERAL
Pentru alimentarea unor consumatori diversi a fost prevazuta o retea de prize,
racordate in tablourile de distributie locala, amplasate pe fiecare nivel, coloanele
respective fiind protejate cu sigurante automate diferentiale.
In atelierul mecanic a fost prevazuta o priza trifazata de 16 A.
Prizele utilizate vor fi bipolare de 16 A cu contact de protectie, montate ingropat.
Prizele montate in spatiul destinat centralei termice si adapostului de aparare civila (ALA)
vor fi prize aparente cu grad de protectie IP45.
Distantele de montare dintre prize si elementele metalice legate la pamant vor
respecta prevederile cuprinse in normativul I7.
3.5. INSTALATIE PENTRU ALIMENTAREA ECHIPAMENTELOR DE CURENTI SLABI
Alimentarea tuturor prizelor pentru echipamentele din reteaua de voce si date, se
face din coloane special destinate lor, racordate in tabloul TGD si protejate prin sigurante
automate magnetotermice si protectie diferentiala de 30 mA. Alimentarea centralei de
avertizare efractie incendiu, unitatile de control acces, sursa de sonorizare, dulapul de
comunicatii si centrala telefonica se face din tabloul de distributie curenti slabi (TDCS).
Pentru alimentarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice, vor fi utilizate
prize duble bipolare cu contact de protectie, montate ingropat, nulul de protectie fiind legat
la o priza dedicata.
Pe timpul lipsei tensiunii de alimentare se recomanda sursa de alimentare
neintrerutibila UPS pentru consumatorii din reteaua de voce date.
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 5/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

3.6. INSTALATII DE PROTECTIE IMPOTRIVA TRASNETULUI SI ATINGERILOR


ACCIDENTALE
Instalatia de protectie impotriva trasnetului, ce face obiectul prezentei documentatii,
constituie un ansamblu complet de elemente care servesc la preluarea supratensiunilor de
origine atmosferica si transmiterea acestora la pamant.
Instalatia se compune din:
- elementul de captare a trasnetului;
- conductor de coborare si elemente de conectare la priza de pamant;
- priza de pamant.

3.6.1. Elementul de captare


Elementul de captare a trasnetului va fi de tipul cu dispozitiv de amorsare, plasat pe
un catarg avand inaltimea de 5,5 m in asa mod incat sa depaseasca cu cel putin 2,5m cel
mai inalt element aflat in interiorul suprafetei data de raza de protectie.

3.6.2. Conductor de coborare


Elementul de captare va fi legat la priza de pamant prin intermediul unui conductor
de coborare din platbanda OLZN 25x4.
Coborarea va fi situata direct pe peretii exteriori ai cladirii si va respecta
urmatoarele reguli:
- parcursul va fi cel mai direct pana la priza de pamant;
- traseul va fi pe cat posibil rectiliniu si fara cotituri bruste, cu raze de
curbura mai mari de 20cm, respectandu-se conditia:
L
- d> (vezi fig 1 a,b,c,d,);
20
- intoarcerile sau urcarile pentru treceri mai mici de 40cm se vor face sub o
panta de maxim 45o (fig.1e);

a b c d e
fig. 1

- se va evita proximitatea conductoarelor electrice. Daca incrucisarea nu


poate fi evitata, traseul de cabluri se va blinda metalic pe 1m de ambele parti ale coborarii
si se va lega blindajul la coborare.
Distanta intre doua puncte de fixare a conductoarelor de coborare nu va depasi 1m.
Coborarea va fi prevazuta cu o piesa de separatie, amplasata la o inaltime de 2m
de nivelul solului, si va fi protejata cu profil U din OLZN pe inaltimea de 1,5m de la nivelul
solului si 0,3m sub nivelul solului. Profilul de protectie va fi de asemenea fixat de perete in
cel putin 3 puncte.
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 6/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

3.6.3. Priza de pamant


Conductorul de coborare va fi legat la priza naturala din fundatie. Valoarea
rezistentei de dispersie nu trebuie sa depaseasca 1Ω . In cazul in care aceasta valoare nu
este respectata se vor lua masuri pentru reducerea valorii sub cea impusa, prin
executarea unei prizei de pamant secundare legata la priza de pamant principala.

3.6.4. Protectia contra atingerilor accidentale


La priza de pamant a cladirii se va lega tabloul TGD si toti stalpii corpurilor de
iluminat exterior.
Toate elementele conducatoare de curent ale instalatiei electrice (parti active)
trebuie sa fie inaccesibile unei atingeri directe astfel:
- izolatia cablurilor si conductelor sa fie conform STAS 11388/3;
- carcasele aparatelor si tablourilor electrice sa fie conform STAS 5325;
- alimentarea uscatoarelor de maini, a prizelor se va face prin intermediul
unor sigurante automate prevazute cu protectie diferentiala de 30 mA.
Toate elementele instalatiei electrice care in mod normal nu sunt sub tensiune
(carcase metalice, sustineri metalice, etc) dar care pot intra sub tensiune in mod
accidental, vor fi prevazute cu urmatoarele masuri de protectie la atingeri indirecte:
- legarea la nul de protectie conform STAS 12604/4,5
- legarea la pamant conform STAS 12604/4,5
Suprafetele accesibile ale instalatiei electrice (cutii, panouri, muchii, suprafete
rugoase, etc) trebuie sa nu produca raniri cu nici o parte a lor si sa nu deterioreze izolatia
electrica a cablurilor sau echipamentelor.
Temperatura exterioara a suprafetelor accesibile ale instalatiei electrice nu trebuie
sa depaseasca valorile de 60C pentru elementele nemetalice si 50C pentru elementele
metalice.

3.6.5. Priza de pamant pentru curenti slabi


Se prevede o priza tip 2C3 alcatuita din 6 electrozi verticali 2 ½”, L=1,5 m, avand
distanta intre electrozi de 3 m. Valoarea rezistentei de dispersie nu trebuie sa depaseasca
4Ω . In cazul in care aceasta valoare nu este respectata se vor lua masuri pentru
reducerea valorii sub cea impusa, prin suplimentarea electrozilor prizei de pamant. Priza
de pamant pentru curenti slabi se va conecta la priza principala de protectie.
3.7. INSTALATIE PENTRU ILUMINATUL EXTERIOR
Iluminatul exterior este realizat cu corpuri de iluminat ornamental cu vapori de mercur de
125W, amplasate pe stalpi cu inaltimea de 5 m.
Pentru iluminatul exterior a fost prevazut un sistem de comanda automat la caderea
intunericului.
3.8. MASURI PENTRU PROTECTIA LA FOC
Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de
P.S.I..
In incaperile tablourilor electrice se vor utiliza, ca mijloace de prima interventie,
stingatoarele cu praf si bioxid de carbon.
In caz de incendiu la instalatiile electrice, inainte de a se actiona pentru stingerea
acestuia se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate.
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 7/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

La instalatiile electrice, pentru stingerea incendiilor se vor folosi numai stingatoare


cu praf si bioxid de carbon.
Mijloacele de prima interventie in caz de incendiu trebuie sa fie in perfecta stare de
utilizare in permanenta, amplasate in locuri vizibile, usor accesibile si ferite de inghet.

4. AMPLASARE ECHIPAMENTE, APARATAJ SI POZARE CABLURI


Tablourile de distributie electrica se amplaseaza astfel:
- TGD se amplaseaza pe coridor vestiare (demisol);
- TDA se amplaseaza in atelierul mecanic (demisol);
- TDCT se amplaseaza in centrala termica (demisol);
- TDCS se amplaseaza in biroul dispecer (demisol);
- TDP se amplaseaza in holul public (parter);
- TDB se amplaseaza in oficiu (parter);
- TD1 se amplaseaza pe coridor (etaj 1);
- TD2 se amplaseaza pe coridor (etaj 2);
- TDALA se amplaseaza in adapostul de aparare civila (ALA);
- TC1...TC12 se amplaseaza in birourile de la etajul 1 si etajul 2.
Intrerupatoarele din sistemul de iluminat se vor amplasa la o inaltime de 1,5m de
pardoseala iar contactul se va conecta in mod obligatoriu pe conductorul de faza.
Pentru iluminatul general se vor utiliza plafoniere cu lampi incandescente si
compact fluorescente precum si corpuri cu lampi fluorescente montate pe plafon. Corpurile
de iluminat de deasupra oglinzilor in grupurile sanitare se amplaseaza la o inaltime de 2m
de pardoseala.
Prizele pentru alimentarea echipamentelor periferice si care fac parte din reteaua
de voce si date se vor incastra in perete la o inaltime de 300mm de pardoseala finita,
exceptie facand prizele specificate pe plansele de amplasament. Prizele vor fi duble cu
contact de protectie.
Prizele de uz general din birouri se vor amplasa la o inaltime de 300mm de la
pardoseala finita, exceptie facand prizele specificate pe plansele de amplasament. Prizele
vor fi simple sau duble cu contact de protectie.
In grupurile sanitare se vor monta uscatoare de maini amplasate la inaltimea de
1,3m de pardoseala.
Toti conductorii pentru alimentare vor fi pozati in tub PVC sub tencuiala, pe perete
sau plafon.
Solutiile de prinderi, fixari, strapungeri prin perete si plansee trebuie sa nu afecteze
rezistenta elementelor de constructii.
Se vor lua masuri constructive de protectie antiseismica in corelare cu gradul de
seismicitate al zonei in care este amplasata cladirea, dupa cum urmeaza:
- asigurarea tablourilor electrice si a echipamentelor impotriva rasturnarii
prin realizarea unor prinderi corespunzatoare;
- tuburi de protectie flexibile cu rezerva la rosturi;
- cablurile vor fi prevazute cu bucle la trecerea prin rosturi.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII


5.1. MASURI COMUNE
Este obligatorie legarea la pamant a aparatelor ce se pot afla in mod accidental sub
tensiune.
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 8/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

La montajul, punerea in functiune, exploatarea si intretinerea instalatiei ce face


obiectul prezentului proiect, se vor respecta normele de tehnica securitatii muncii specifice
lucrarilor ce se executa.
Toate lucrarile se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru
aceste tipuri de operatii. Se verifica efectuarea, insusirea si perioada de validitate a
instructajului general.
Alimentarea cu energie electrica a sculelor si utilajelor se va face numai de la prize
cu contact de protectie sau tablouri electrice legate la instalatia de impamantare. Pentru
lucrul la inaltimi mai mari de 2,5m se vor utiliza platforme montate rigid, schelete metalice
si centuri de siguranta. La fiecare loc de munca vor fi afisate mijloace de avertizare
vizuala.
Pe timpul executiei lucrarilor se vor aplica prevederile urmatoarelor normative:
- Ordin nr.665/10.09.1997 al MMPS privind "Norme specifice de protectie
a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice", ed. 1997.
- STAS 12217 – Protectia impotriva electrocutarii la utilajele si
echipamentele electrice mobile. Prescriptii.
- STAS 12604 – Protectia împotriva electrocutarii. Instalatii electrice fixe.
Prescriptii
- STAS 2612 Protectia de separatie impotriva electrocutarii. Limite
admisibile.
Obiectivele proiectate nu se vor pune in functiune, partial sau total, nici macar pe
timp limitat, inainte de asigurarea tuturor masurilor de tehnica securitatii si igienei muncii.
Beneficiarul va asigura personalului de exploatare toate echipamentele si mijloacele
de protectia muncii prevazute in normativele in vigoare.
Se vor monta dispozitive de protectie cu chei speciale la usile tablourilor electrice si
se prevad placute avertizoare si alte mijloace pentru interzicerea accesului neautorizat la
circuitele electrice.
5.2. MASURI SPECIALE
Beneficiarul si constructorul vor intocmi instructiuni proprii, speciale si specifice
tuturor locurilor de munca ce considera ca au un caracter deosebit, sau pentru care
normele existente nu dau prescriptii suficiente, care sa conduca la securitatea investitiei si
a personalului (NRPM art.6).

6. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR


6.1. MASURI COMUNE
Pentru prevenirea izbucnirii si dezvoltarii incendiilor in timpul executarii si exploatarii
echipamentelor si instalatiilor electrice se vor respecta prevederile din normativele
republicane si departamentale de prevenire si stingere a incendiilor.
Beneficiarul va lua masuri ca dotarile cu mijloace PSI si instalatiile de prevenire si
stingere a incendiilor sa fie in perfecta stare de functionare.
In cazul in care beneficiarul sau constructorul considera ca masurile luate prin
proiect nu sunt suficiente, vor cere odata cu observatiile ce trebuiesc facute la proiect sa
se introduca in proiect masurile suplimentare de prevenire si stingere a incendiilor pe care
le considera necesare.
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 9/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

Obligatia si raspunderea pentru realizarea deplina a masurilor de prevenire si


stingere a incendiilor, a instructajului si pregatirii personalului, potrivit atributiilor ce le revin,
o au cei ce conduc, organizeaza si controleaza productia.
6.2. MASURI SPECIALE
In cazul in care normativele si instructiunile departamentale nu cuprind prevederi
pentru unele locuri de munca, sau daca prevederile existente nu pot fi aplicate in conditiile
specifice, comisia tehnica PSI a beneficiarului va dispune sarcinile si masurile necesare
specifice, aplicarea lor se va face dupa ce au fost aprobate de conducerea societatii.
In mod expres, la executarea lucrarilor, pentru lucrul cu foc deschis se va cere
avizul beneficiarului, intocmind permisul de lucru cu foc deschis.

7. SURSE DE POLUANTI, PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU SI


RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
7.1. PROTECTIA CALITATII SOLULUI, SUBSOLULUI, APELOR SI A AERULUI
Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu contin surse de poluanti pentru
sol, subsol, ape si aer si nu contin surse de zgomot sau radiatii.
7.2. PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE ŞI ACVATICE
Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu contin surse care sa
influenteze ecosistemele terestre sau acvatice.
7.3. PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES
PUBLIC
Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu infuenteaza asezarile umane si
alte obiective de interes public, aflate in imediata apropiere.
7.4. GOSPODARIREA DESEURILOR
In timpul executiei instalatiilor se vor colecta toate deseurile de materiale
reprezentand resturi de cabluri, mase plastice, ambalaje, etc. ce rezulta si vor fi depozitate
temporar pana la preluarea lor de societati comerciale specializate in valorificarea
deseurilor.
7.5. GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE
In instalatiile ce se vor executa nu se utilizeaza substante toxice sau periculoase.
7.6. LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA
Datorita faptului ca nu exista surse de poluare a mediului, nu sunt necesare lucrari
de reconstructie ecologica si pentru monitorizarea mediului.

8. RECEPTIA SI ACCEPTAREA LUCRARILOR


In conformitate cu standardele in vigoare in Romania la punerea in functiune a
retelei se va aplica urmatoarea procedura :
- Se va verifica existenta buletinelor de verificare a prizelor de pamant si
conformitatea valorilor continute cu normativele in vigoare;
- Se va verifica continuitatea conductoarelor si conectarea corecta la
echipamente;
MEMORIU TEHNIC
Cod Rev.: 0
Instalatii electrice Pag.
document:
Baza de Productie si Centrul de Instruire 10/10
EL-MT Ex.nr.:
Profesionala Olanesti

- Se va verifica legarea nulului de protectie si legarea la priza de pamant


(unde este cazul) a echipamentelor electrice;
- Se va verifica tensiunea de alimentare a echipamentelor sa fie
coresponzatoare cu cea inscrisa pe eticheta aparatajului sau a echipamentului electric;
- Se va verifica functionarea corecta a tuturor instalatiilor si echipamentelor
electrice.

Intocmit ,
Ing. Dumitru Nemes