Sunteți pe pagina 1din 15

Raport de evaluare_Practică pedagogică activă

Indicatori comportamentali supuși evaluării Nivelul

1 2 3 4 5

Punctualitatea. Respectarea programului de practică

Seriozitatea în îndeplinirea sarcinilor de lucru

Corectitudinea proiectării activității didactice:

- Colaborarea cu mentorul de practică pe durata realizării proiectului de


activitate integrată
- Respectarea etapelor și a cerințelor impuse de demersul de proiectare
pedagogică
- Proiectarea și implementarea unui scenariu didactic coerent și relevant,
atractiv și creativ, în raport cu particularitățile de vârstă ale copiilor
- Abilitatea de a interacționa cu copiii pe durata activității desfășurate

- Abilitatea de a gestiona grupa de copii

- Abilitatea de a duce la bun sfârșit activitatea didactică proiectată

- Climatul socio-afectiv creat în timpul desfășurării activității didactice

- Gestionarea timpului destinat desfășurării activității didactice

Abilitatea de a comunica și expune opinii cu privire la activitatea didactică


desfășurată

Interesul și motivația manifestate pentru activitățile specifice practicii


pedagogice

Atitudinea generală manifestată în cadrul practicii pedagogice

Total

1
1 – foarte slab, 5 – foarte puternic

Observații și recomandări ale mentorului de practică pedagogică:

Nota:

Mentor de practică pedagogică:

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

,,BALUL FLORILOR DE PRIMĂVARĂ”


ADP+ALA1+ADE(DLC+DEC)+ALA2

2
GRUPA MIJLOCIE C - Grupa albinuțelor

STUDENT:NEAGU RAMONA-IULIANA

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învăţământ: Grădiniţa cu P.P.”Micul Prinț” , Nr. 22Braşov

Propunător: Neagu Ramona-Iuliana

Nivel: I ( grupa Albinuțelor mijlocie„C”)

Tema anuală: ,,Cum este?A fost si va fi pe Pamant?”

Proiect tematic: ,,Fiecare pui are mama lui”

Tema săptămânii: „Ursuletul Martinel, animale salbatice”

Tema zilei: „Carnavalul din padure”

3
Tipul activităţii: mixtă (consolidare de cunoştinţe, formare de priceperi şi deprinderi)

Forme de realizare: frontal, pe grupuri, individual

Mijloc de realizare: Activitateintegrată: ADP+ALA1+ADE( DLC+DEC)+ALA2

Scopul activităţii: - Formarea deprinderii de a folosi corect singularul şi pluralul substantivelor;


- Consolidarea deprinderii de a se exprima corect din punct de vedere gramatical;
- Consolidarea unor deprinderi de lucru pentru realizarea unor picturi;
- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin pictură;

Activităţi de învăţare:

1. ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


Întâlnirea de dimineaţă: salutul; prezenţa; calendarul naturii; noutatea zilei; activitatea de grup;
Rutine - „Apa şi săpunul- prietenii mei” – exersarea deprinderii igienice;
„Locul meu de joacă e curat şi frumos” – exersarea deprinderii de a ordona materialele utilizate;
Tranziţii:-joc cu text şi cânt: „Bat din palme!” „Câte unul pe cărare”; versuri ritmate: „Înspre baie ne-
ndreptăm...”;
Obiective operaţionale :

 Să utilizeze formule de salut adecvate diferitelor împrejurări;


 Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului (mimică, gesturi, privire);
 Să sesizeze prezenţa sau absenţa unui coleg;
 Sǎ identifice simbolurile adecvate caracteristicilor zilei (vreme, anotimp, poziţia în succesiunea
zilelor sǎptǎmânii);
 Să comunice pe baza unei idei elaborate;
 Să schimbe impresii, opinii, păreri.
Resurse materiale: floricele pentru albinuțe, pozele copiilor lipite pe siluete de albinuțe, calendarul
naturii;cubul.
ALA1: Activităţi pe centre de interes:

 Artă: animalul preferat-desen;


 Construcţii: adăpost pentru animale-cuburi lemn;
 Bibliotecă: Descoperă animalul – grafisme;
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE): (DLC+ DEC): „Carnavalul din padure”

Activitate de educarea limbajului: ,,Eu spun una, tu spui multe!” -joc didactic

Activitate artistico- plastică: “Masti pentru carnavalul cu animale salbatice”- dactilopictură

4
Obiective operaţionale :

1. Cognitive şi de limbaj:

a. Să identifice materialul pus la dispoziţie;

b. Să enunţe corect forma de singular şi forma de plural a substantivelor;

c. Să completeze spaţiile lacunare dintr-un text cu forma corectă a substantivului (singular sau plural) dedusă din
context;

d. Să verbalizeze acţiunile efectuate;

2. Psihomotorii :

a. Să mânuiască materialul pus la dispoziţie;

b. Să realizeze imaginea puzzle a povestirii

c. Să se grupeze în funcţie de floarea ecuson pe lotusul florilor de primăvară;

d. Să execute punctul ca element de limbaj artistico-plastic pentru redarea temei propuse;

e. Să utilizeze corect uneltele şi tehnica de lucru pentru pictură;

f. Să adopte o poziţie corectă în timpul activităţii;

3. Afectiv - atitudinale :

 Să coopereze cu membrii grupei;

 Să participe cu interes la activitate;

 Să se bucure de reuşita lor;

SARCINA DIDACTICĂ:

o Alegerea jetonului cu unul sau mai multe obiecte şi exprimarea corectă a singularului şi pluralului substantivelor
ilustrate;
o Formarea imaginii tip puzzle prin alegerea pieselor corespunzătoare, în funcţie de forma potrivită contextului
(singularul sau pluralul substantivelor pe care le reprezintă);
ELEMENTE DE JOC: Mânuirea materialului, aplauze, surpriza, mişcarea, gruparea.

REGULI DE JOC:

 copilul numit de către educatoare vine şi alege din coşuleţ un jeton şi denumeşte animalul reprezentat
(substantivul la singular),dacă denumeşte corect animalul, acesta are dreptul să cheme un alt coleg care să
găsească pe masa educatoarei jetonul pereche cu mai multe animale de acelaşi fel, să denumească
animalele ( substantivul la plural) iar apoi împreună să rostească îndemnul: Să se trezească ... ( substantivul
la plural)!, astfel pe rând se vor trezi toate animalele la viaţă.

5
 Copilul atins cu bagheta fermecată se transformă în animalul pe care il are drept ecuson prinsă în piept, il
denumeşte (forma de singular), se aşează pe lotusul animalelor salbatice iar după completarea lotusului cu
cele 8 animale salbatice fiecare floare (copil) îşi cheamă surorile (ceilalţi copii transformaţi în animale) şi
rostesc forma de plural a fiecărui animal din lotus.

 Copilul numit de către Albinuta Maia va ajuta Vrăjitoarea să formeze imaginea poveştii alegând piesele tip
puzzle ce ilustrează cuvintele care lipsesc în poveste, rostind forma corectă potrivită contextului –
substantivul la singular sau la plural.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: observaţia,conversaţia, explicația, exercitiul, demonstraţia, metoda puzzle; metoda lotus;

Resurse materiale: mascota surpriză Albinuta Maia, mascota Vrăjitoare, jetoane cuanimale salbatice , piese de
puzzle;

FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual

4. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 2):

Tema activităţii:„Ursuletul doarme”

Mijlocul de realizare: Joc distractiv

Obiective operaţionale :

 Să participe la joc respectând regulile acestuia;

Metode şi procedee:jocul, explicaţia, demonstraţia, conversaţia;

Resurse materiale: esarfa cu care legam ursuletul la ochi.

Locul de desfăşurare: Sala de grupă.

Resurse:-umane: educatoarea şi grupa de copii;

-temporale: o zi.

Bibliografie:

-Curriculum pentru învăţământul preşcolar, D.P.H., 2009;


Culea,Laurenţia;Sesovici,Angela;Grama,Filofteia;Pletea,Mioara;Ionescu,Daniela;Anghel,Nicoleta-
Activitatea integrată din grădiniţă(ghid pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar), Ed.
Didactica Publishing House, Buc., 2008;
- Maria, Smaranda; Lazăr, Camelia; Ilie, Elena-Ziua bună începe de la întâlnirea de dimineaţă, Ed.Tehno-
Art 2010;

6
- Breben, Silvia; Goncea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela- Metode interactive de grup,-ghid
metodic, Ed. Arves, Piteşti, 2002.;

SCENARIUL DIDACTIC
SALUTUL:

După rutinele de dimineaţă (primirea copiilor, mersul la toaletă, micul dejun), copiii se grupează în semicerc.

Educatoarea îi întâmpină cu salutul:

Dimineaţa a sosit
Toţi copiii au venit,
În semicerc să ne adunăm
Cu toţi să ne salutăm
Buna dimineataaaaa !
„Bună dimineaţa, dragi albinuțe!”

Copiii răspund la salut, apoi se salută între ei de la stânga la dreapta.

PREZENŢA:

Acum că ne-am adunat


Şi frumos ne-am salutat
Colegii i-am întalnit
Oare cine n-a venit?
Copiii vor aşeza pe panoul de prezenţă decorat cu flori, propria fotografie (lipită pe o siluetă de albinuță).

CALENDARUL NATURII:
Se stabileşte: În ce anotimp suntem acum? Cum este vremea afară? Care este imaginea ce reprezintă
anotimpul? Cum se numeşte ziua de azi?

NOUTATEA ZILEI:

Prezentarea invitaţilor
Surpriza: Astăzi la noi în grupă a sosit un oaspete, ,,Albinuta Maia” care a auzit că şi grupa mică, a fost invitată de
Zâna Animalelor la Carnavalul din padure. Ea este foarte trista pentru că deşi a primit invitaţie la carnaval nu poate
sa vină, nici ea nici dragile şi iubitele sale animalute pe care le-a ingrijit pâna acum, deoarece o mare nenorocire s-a
abătut peste ţinutul animalelor.Vrăjitoarea Pradatoare a aflat de carnaval şi supărată că nu poate veni la
petrecere deşi a fost invitată, a făcut o vrajă prin care toate animalele au fost cufundate intr-un somn adânc.Vraja
se va rupe şi animalele se vor trezi doar atunci când glasurile unor copii curajoşi, isteţi şi cuminţi, vor rosti corect
numele animalului-animalelor adormite. De aceea Albinuta Maia a venit la grupa mică pentru a cere copiilor ajutor;

7
dacă aceştia vor recunoaşte şi vor rosti corect numele animalului/animalelor acestea se vor trezi din somnul cel
adânc şi vor merge împreună la Carnavalul din padure.

Înainte de plecarea spre padure împreună cu Albinuta Maia, copiii vor trebui sa-şi termine propriile treburi ce ţin de
pregătirea pentru Carnavalul din padure:confectionarea mastilor pentru carnaval.

Tranziţie: intonând cântecul „Bat din palme!”copiii vor fi conduşi spre centre:
,,Bat din palme clap-clap-clap
Din picioare trap-trap-trap
Ne învârtim, ne răsucim
Şi la treabă noi pornim. ”

Activităţile liber alese (ALA 1):

Copiii vor primi câte o animalut-ecuson care le va da putere pentru a se putea pregăti de carnaval
lucrând mai întâi la centrele de interes vor realiza activităţile după cum urmează: la centrul Arta si
constructie –vor confectiona mastile cu animalute pentru carnavalul din padure Jocuri de masă- vor gasi
drumul puiului catre mama si casuta,iar în cadrul centrului, Biblioteca vor citi imagini ilustrate.
Se oferă indicaţii şi explicaţii suplimentare dacă este necesar. Educatorea face aprecieri generale şi
individuale asupra modului de lucru şi a comportamentului copiilor.
Se va trece l-a activităţile pe domenii experienţiale intonând cântecul „Câte unul pe cărare” dar cu
versuri improvizate realizându-se tranziţia:
,,Câte unul pe cărare
Mergem în Padurea mare
Animalele să le gasim
Vraja să o risipim!”

Albinuta Maia a urmărit munca copiilor şi a fost foarte impresionata. Ea este sigura ca se poate
baza pe ei pentru a rupe vraja vrăjitoarei Pradatoare. Aşa că, ajunşi la Carnaval, aceştia, în linişte deplină
pentru a nu o trezi pe vrăjitoarea care păzeşte grădina, vor alege imagini cu un animal sau cu mai multe
animale, le vor denumi şi dacă vor rosti corect numele animalului/animalelor (substantivul la singular şi
apoi la plural) animalele respective se vor trezi din somnul adânc. O altă variantă a jocului va fi Lotusul
animalelor salbatice în care opt copii transformaţi în opt animale salbatice se vor aşeza pe schema
lotusului realizată pe parchetul clasei, vor denumi animalutul respectiv, substantivul la singular şi îşi vor
chema prietenii , rostind forma substantivului la plural. Jocul se va complica când Vrăjitoarea se va trezi şi
îi va supune pe copii unei probe: Puzzel-ul poveste. Realizarea probei se va face prin completarea textului

8
cu cuvintele potrivite care lipsesc şi alegerea jetoanelor tip piese de puzzle care ilustrează cuvintele lipsă
din povestea vrăjitoarei.
Se realizează tranziţia:
,,Bat din palme clap-clap-clap
Din picioare trap-trap-trap
Ne învârtim, ne răsucim
Şi spre baie noi pornim. ”
Rutina:Copiii merg la baie arătând că sunt adevăraţi prieteni ai curăţeniei.(„Apa şi săpunul- prietenii
mei”).

Se trece apoi la realizarea lucrărilor ,,Masti cu animale salbatice”.Copiii se vor aşeza la măsuţe, vor
intui meterialele puse la dispoziţie şi vor picta folosind tehnica dactilopicturii animalutele. Se demonstrează
modul de lucru (umezirea degetului arătător, introducerea în culoare, aplicarea culorii de pe deget pe hartie,
în spaţiul ce reprezintă animalutele) şi se trece la realizarea lucrării. La final se va realiza turul galeriei, se
vor face aprecieri asupra modului în care au lucrat copiii.Vrăjitoarea va primi o masca ce o va transforma
intr-un animal şi va merge cu copii la bal.

Activităţile liber alese (ALA 2):


Albinuta Maia este fericita alături de albinutele harnice şi isteţe de la grupa mijlocie. Ajunşi in padure vor
participa la Carnavalul din padure, unde se vor organiza jocul distractiv,,Fereşte-te de vrăjitoare!

STRATEGII DIDACTICE EVALUARE

EVENIMENTE CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC Metodeşi Mijloace de Forma de ( Instrumente


şi
DIDACTICE procedee învăţământ
indicatori)
organizare

I.Moment Se vor asigura condiţiile Catalogul, Observarea


organizatoric necesare pentru desfăşurarea Calendaru comportamen
optimă a activităţii: l naturii; tului
- aerisirea sălii de grupă; Jetoane iniţial al
- amenajarea spaţiului de pentru copiilor;
desfăşurare a activităţii ; C.N.
- pregătirea materialului Stimularea
demonstrativ şi distributiv ; interesul
- introducerea copiilor în sala de Frontal pentru

9
grupă ; activitate;
Întâlnirea de dimineaţă: salutul,
prezenţa, calendarul naturii, , Conversaţi Răspunsurile
noutate zilei. a copiilor;

Problemati
zarea

II. Captarea Acest moment se realizează prin Povestirea Frontal; Observarea


atenţiei apariţia Albinutei Maia, oaspete la
; comportamen
tului
grupa albinuțelor -(noutatea zilei). Explicaţia; copiilor;
Silueta
Se prezintă povestea Albinutei Conversaţi Albinutei
a; Maia
care cere copiilor ajutor în Frontal;
Stimularea
misiunea de a rupe vraja interesului
Surpriza pentru
Vrăjitoarei Pradatoare.
activitate;
-Se va realiza printr-o ghicitoare

: Are coada înfoiata,

Este hoață și șireată,

Dar e vai de coada ei

Când dă peste ea Grivei.

(Vulpea)

III.Anunţarea Se anunţă copiii că, sunt invitaţi la Explicaţia;


temei şi a Carnavalul din padure organizat de
obiectivelor Conversaţi Plicuri / Frontal; Observarea
către Albinuta Maia.Însă înainte de a; coşuleţe cu comportamen
a merge la Carnaval ei o vor ajuta materialele tului
necesare copiilor;
pe Albinuta Maia să scape de un
mare necaz provocat de către o desfăşurării
activităţilor
vrăjitoare rea, care a adormit
ţinutul animalelor salbatice si fara
ele carnavalul nu vaputea să se
desfăşoare. Astfel ei vor ajunge în
padure, vor recunoaşte şi vor rosti
numele animalelor salbatice iar în

10
cazul în care Vrăjitoarea îşi va face
apariţia vor trebui să se confrunte
cu ea.

IV.Reactualizarea Tranziţie: Frontal; Observarea


cunoştinţelor. “ Bat din palme,clap-clap-clap! comportamen
Din picioare trap-trap-trap tului copiilor;
Ne învârtim, ne răsucim
Şi la reabă noi pornim. ”
Exerciţiul;

Miniseră
unelte de Pe grupe;
Explicaţia;
grădinărit
Aprecierea
Puzzle flori rezolvării
corecte a
sarcinilor
date;
Conversaţi Halate,
a; bonete, Analiza
Exerciţiul; Sticluţe, produselor
eprubete Pe grupe; activităţii;

Observarea
Şorţuleţe,f comportamen
orme de tului copiilor;
prăjituri,
aluat,
elemente
de decor

V.Dirijarea Tranziţie: momentul de


învăţării mişcare:
,,Câte unul pe cărare Mascota
Mergem în padurea mare Albinuta Frontal;
Animalele să le privim Maia Observarea
Vraja să o risipim!” comportamen
tului copiilor;
Astăzi la noi în grupă a sosit un
Coşuleţe
oaspete, ,,Albinuta Maia” care a Explicaţia;
auzit că şi grupa mică, a fost Jetoane cu
animale
invitată de Zâna Animalelor la Observarea
salbatice
Carnavalul din padure. Ea este comportamen

11
foarte trista pentru că deşi a primit Frontal tului copiilor
invitaţie la carnaval nu poate sa
Individual
vină, nici ea nici dragile şi iubitele Pe grup
sale animalute pe care le-a ingrijit
Explicaţia;
pâna acum, deoarece o mare Frontal;
nenorocire s-a abătut peste ţinutul
Individual
animalelor.Vrăjitoarea Pradatoare ;
a aflat de carnaval şi supărată că
Frontal;
nu poate veni la petrecere deşi a
fost invitată, a făcut o vrajă prin
care toate animalele au fost Siluete flori Individual
cufundate intr-un somn Demonstr de
aţia; primăvară
adânc.Vraja se va rupe şi animalele Individual
aşezate sub Aprecierea
se vor trezi doar atunci când forma verbală,
glasurile unor copii curajoşi, isteţi schemei In grup aplauze;
lotusului
şi cuminţi, vor rosti corect numele
pe podea
animalului-animalelor adormite.
Exerciţiul Ecusoane
De aceea Albinuta Maia a venit la
flori de
grupa mică pentru a cere copiilor primăvară
Explicaţia;
ajutor; dacă aceştia vor recunoaşte
şi vor rosti corect numele Conversaţi
a;
animalului/animalelor acestea se
vor trezi din somnul cel adânc şi
vor merge împreună la Carnavalul
Exerciţiul;
din padure.
Mascota
Înainte de plecarea spre padure Explicaţia Vrăjitoare Aprecierea
împreună cu Albinuta Maia, copiii verbală,
Suport
Conversaţi aplauze;
vor trebui sa-şi termine propriile audio
a;
treburi ce ţin de pregătirea pentru Mascota
Carnavalul din Pitic
Povestirea
padure:confectionarea mastilor Suport
pentru carnaval. audio

Problemat

12
izarea
Exerciţiul

Mascota
Vrăjitoare

Suport
audio

Mascota
Pitic

Suport
audio

Jetoane tip
pese puzzle
cu
elemente
de
primăvară(
câte un
element
pentru
forma de
sg. şi mai
multe
pentru
forma de
pl.)

Jetoane tip
piese
puzzle cu Aprecierea
elemente verbală;
de
primăvară(
câte un
element
Observarea

13
pentru comportamen
forma de tului copiilor;
sg. şi mai
multe
pentru
forma de
pl.)

Panou cu Aprecierea
formele verbală,
pieselor de aplauze;
puzzle
trasate

Observarea
comportamen
tului copiilor;

VI. Asigurarea DEC – “Masca pentru carnaval” Explicaţia; Masca Observarea


retenţiei şi a Exerciţiul; model comportamen
transferului de Conversaţi tului copiilor;
cunoştinţe Fiecare copil va picta masca a;
proprie pe care o va purta la Observarea
carnaval. Masti comportamen
Etape: realizate tului copiilor;
- Intuirea materialelor din carton
primite;
- Prezentarea mascutei
model
- Explicarea modului de
lucru;
- Mişcări de încălzire a Acuarele
muşchilor fini ai Aprecierea
Apa
mâinilor(„Cântăm la verbală,
pian, fluier..”). aplauze;
- Realizarea lucrărilor.
Copiii execută lucrările
respectând sarcinile date în timp
ce educatoarea urmăreşte şi
îndrumă activitatea copiilor.
La final, se analizează şi se
apreciază modul de participare şi
de executare a lucrărilor .

VII. Încheierea ALA 2 Explicaţia; Ecusoane Frontal; Aprecierea


activităţii Copiii se aşează pe covor Exerciţiul; cu verbală,

14
formând un cerc. Albinuta Maia animalute aplauze;
se va juca cu ei si vor spune
povesti.
VIII. Evaluarea Se analizează şi se apreciază Conversaţi Frontal Aprecierea
activităţii modul de participare la a verbală,
activitate. aplauze;

15

S-ar putea să vă placă și