Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECȚIE

CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ

DENUMIREA PROIECTULUI: Bogăţiile toamnei

SUBTEMA: Sunetul şi literele I, i

MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată

DISCIPLINE:
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI
ARTE VIZUALE ŞI LUCRU MANUAL
DEZVOLTARE PERSONALĂ

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuri, individual

TIPUL ACTIVITĂŢII: verificare şi consolidare de cunoştinţe şi deprinderi

DURATA: 35 minute

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
Verificarea şi consolidarea reprezentărilor copiilor despre anotimpul toamna (aspecte de
toamnă, fructe şi legume de toamnă), concomitent cu formarea deprinderilor de a lucra în echipă,
de a coopera şi colabora în scopul obţinerii unor rezultate colective.

Întâlnirea de dimineaţă
Salutul - Bine aţi venit, dragi prieteni ai toamnei!
Prezenţa
Noutatea zilei: Invitaţii prezenţi în spatele clasei.

Rutine:
Fiecare copil: să coopereze şi să colaboreze cu colegii; să fie perseverent în rezolvarea
sarcinilor primite; să respecte regulile impuse de fiecare moment al zilei.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Cognitive: să facă aprecieri globale asupra cantităţii; să reconstituie întregul din părţile sale
componente; să identifice elementele caracteristice anotimpului toamna; să aplice cunoştinţele
însuşite în situaţii noi; să despartă în silabe cuvintele: inel, caise, pui, ied; să stabilească poziţia
sunetului i în cuvinte; să observe construcţia literelor de tipar I, i.
Psiho-motorii: să utilizeze corect instrumentele de lucru; să se deplaseze într-o direcţie
indicată de către educatoare; să modeleze din plastilină literele de tipar I, i; să adopte poziţia
corectă în bancă.
Afectiv-atitudinale: pe tot parcursul activităţii integrate, copiii: să participe conştient în
realizarea sarcinii de joc; să manifeste interes şi plăcere pentru acţiunile întreprinse; să coopereze
în cadrul grupului; să ducă până la sfârşit o sarcină începută.

1
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea,
activitatea pe grupuri, jocul didactic.
Resurse materiale: fişă de lucru, flipchart, şevalet, puzzle, imagini din povestea „Capra cu
trei iezi”, portretul lui Ion Creangă, planşetă, plastilină, markere, creioane, imagini pentru
cuvintele: inel, ied, pui, caise, ceasul săptămânii .

DEMERSUL DIDACTIC AL ACTIVITĂŢII INTEGRATE


MOMENT ORGANIZATORIC
Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfăşurări a activităţii. Copiii se adună în
sala de clasă. Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul
salutului de dimineaţă - Bună dimineaţa, prieteni ai toamnei!. Copiii răspund salutului şi se salută
reciproc. Prezenta copiilor se va face oral. Se poartă o discuţie referitoare la anotimpul în care ne
aflăm, luna, ziua, anul, vremea, evenimentul zilei.
Strategii didactice: Conversaţia, exerciţiul.
Evaluare: Observarea comportamentului copiilor

CAPTAREA ATENŢIEI
Pregătirea climatului afectiv- motivaţional.
În trei băncuţe v-am pregătit o surpriză; am ascuns nişte obiecte. Ia uitaţi-vă repejor şi în
cea mai mare linişte, în băncuţe să vedeţi dacă veţi găsi acea surpriză. A găsit cineva?
Haide repede în faţa clasei şi spune ce ai găsit în băncuţa ta. Ce este?
Elevii vor găsi frunze de culoare galbenă, verde şi portocalie. Vor intui motivul pentru care
au găsit tocmai frunze în băncuţe. Precizează ce fel de culori sunt acestea şi cum le obţin.
Câţi copii sunt în faţa clasei? Un elev va răspunde la întrebare în propoziţie.
Strategii didactice: Conversaţia.
Evaluare: Aprecieri verbale

ANUNŢAREA TEMEI ŞI PRECIZAREA OBIECTIVELOR


Dacă celor trei copii le-aş da câte un cojoc şi ar mai veni o feţită în faţa clasei, din ce poveste
ar face ei parte oare?
Un elev răspunde la întrebare în propoziţie (Capra cu trei iezi).
Cine este autorul acestei poveşti?
Autorul poveştii Capra cu trei iezi este Ion Creangă.
Se prezintă portretul lui Ion Creangă tuturor elevilor şi vor afla cine a fost şi că a scris primul
abecedar. Se discută despre ceea ce vor realiza în această oră pe înţelesul elevilor.-
Strategii didactice: Conversaţia.
Evaluare: Observarea comportamentului copiilor,

DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII
Elevii vor fi împărţiţi în 5 grupe. Vor avea de realizat imaginea unei scene din povestea
Capra cu trei iezi din piesele de puzzle primite, apoi vom aranja imaginile în ordinea defăşurării
acţiunii din poveste.
Se aude sunetul i în titlul poveştii Capra cu trei iezi?
De câte ori?
În care cuvinte se aude?

2
Unde se află sunetul i în cuvintele trei, iezi?
Elevii vor răspunde pe rând la întrebări, formulând propoziţii, nu răspunsuri scurte. Despart
oral în silabe cuvintele trei, iezi. Pe băncuţe au deja pregătite fişele de lucru întoarse cu faţa în jos.
Le vor descoperi şi vom observa imaginile de pe fişă.
Voi descoperi imaginile de pe flipchart şi vom lucra împreună fişa de lucru.
Indicaţiile de muncă sunt: Desparte în silabe cuvintele care denumesc imaginile (inel, caise,
pui, ied). Stabileşte poziţia sunetului i în cuvânt. Câte silabe sunt în cuvântul inel? / Unde se află
sunetul i în cuvântul inel? Câte silabe sunt în cuvântul caise? / Unde se află sunetul i în cuvântul
caise? Câte silabe sunt în cuvântul pui? / Unde îl găsim pe i în cuvântul pui? Câte silabe sunt în
cuvântul ied? / Pe i unde îl găsim în cuvântul ied? Câte cuvinte am despărţit noi în silabe? Acei
copii care au rezolvat corect fişa de lucru vor primi câte o recompensă (o faţă zâmbitoare).
Strategii didactice: Conversaţia; joc didactic - puzzle; exerciţiul.
Evaluare: Observarea comportamentului copiilor.

OBŢINEREA PERFORMANŢEI
Pentru că aţi lucrat frumos şi corect fişa de lucru, acum ne vom juca puţin cu plastilina care
o aveţi deja pe planşeta de pe bancă.
Ce credeţi voi că veţi face cu plastilina? (Vom modela literele de tipar I, i).
Se observă imaginile de pe planşa cu literele de tipar I, i (indian, iepure, inimi). Se despart
în silabe cuvintele găsite şi alcătuim propoziţii cu ele.
Se modelează din plastilină literele de tipar I, i după indicaţiile date şi model.
Cum arată litera I mare de tipar?Este un baton drept, mai lung, care stă vertical pe planşetă.
Se ia o carioca şi se exersează poziţia ei, verticală. Iar litera i mic de tipar este un baton mai scurt
care are deasupra un punct/ o biluţă; poziţia lui este verticală pe planşetă.
Strategii didactice: Conversaţia; problematizarea; observaţia; explicaţia; exerciţiul.
Evaluare: Aprecierea comportamentului si a răspunsurilor copiilor; observarea sistematică a
elevilor.

EVALUAREA ACTIVITĂŢII
Lucrările care sunt cele mai frumoase, reuşite, vor fi expuse, se va face turul galeriei să se
observe dacă s-au respectat toate indicaţiile de muncă cerute.
V-a plăcut ziua de azi? Ce poveste am realizat noi din puzzle?
Se apreciază evoluţia şi comportamentul elevilor pe durata orei, dar şi activitatea lor
individuală şi pe echipe.
Strategii didactice: Conversaţia; problematizarea.
Evaluare: Aprecieri verbale individuale si pe grupe.

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII
Astăzi aţi lucrat foarte frumos şi pentru asta veţi mai primi încă ceva. Vor primi bombonele
pentru activitatea desfăşurată la clasă, drept recompensă.
Strategii didactice: Conversaţia / evaluare: aprecieri generale.

S-ar putea să vă placă și