Sunteți pe pagina 1din 10
Nerespectarés’ Standardelor de Stat este urmarité conform legii. Reproducerea interzis pReten Ler" Sis0 yPag, STANDARD DE STAT. EDITIE OFICIALA : : STAS 6269-90 ROMANIA IDOCUMENTATIA TEHNICA: IN CONSTRUCTIA| INSTITUTUL ROMAN DE MASINI Inlocutest. DE STAS 205-40 ‘STANDARDIZARE Clasitieare Clasificarea alfanumericl vin UMENTATION TECHN siscar pocummxranion | BOCENESTATION rEcHNTG laborat dee [FRR IL INDUSTRIE CONSTRUCTUILO} ‘MINISTERDL INDUSTRIE ¢ ICTULOR ‘ N TEXHMUBCKAR TOKYMEH. PUGH BURDAe DANS 14 CONSTRECTION DE "| fra yO eaten MACHINES cas 1 GENERALITATI 1.1 Ohieet si domeniu de aplicare 11.1 Prezentul standard stabileste clasificarea documentatiei tehnice pentru produsele din Tamura constructiel de masini (aparate, masini; utilaje ete.) 11.2. Documentafia (ehnied reprezinit descnele si documentele scrise care, independent sau imprennit, determini componenta si constructia produsului si cuprind, dupi caz, datele de studiu si proiéctare, executie, verificare, receptie, exploatare, intretinere sau de certificare, de propaganda tehnies gi comercial’ a acestuia, 1.2 Condifii yenerale Conform STAS 6857/ 5 si STAS 6857/2-85, 2 CLASIPICAREA DOCUMENTAIEI TEHNICE Documentatia tehniok in constructia de inayini se clasified in urmitoarelé categorii : — documentafie de studi : 24 — documentafie de basi (constructivs) ; 1 — documentafie tehnologics ; QO — documentafie de exploatare ; — documentafie de certificare si auxiliar’, Documentatia de baz (constructivi) impreunk ei documentafia’tehnologic& constituis documentafia telmnicl ie exeeutie, , s 2.2 -Documentafia de studiu (tabelul 1) este format din documentele fazelot de studia 41 proiectare, premergitoare intocmirii documentafiei de bazi\, 2.8 Documentatia de baz (constructivk)/(tabelul 2) @ste format& din documentelo de exectifie a produsulni care, in acest scop, stabilese tipurile, mirimile, forma, dimensitmile 4i alte condifii telnice de calitate, regulile si metodele de verificare gi de receppie ale acestuia, 24° ~ Documentafia tehnologicd (tabelul 3) este format’ dini documentele necesare execufiei } produsului conform documentatiei de bazii, ale ciror prevedgri se stabilesc in funetie de pro- eon sen procesul tebnologic ales in acest. scop, tind roan ox stanoarowane |°7 ate ntact te wena! nati de Cerceare Sinjiicd st Inginesie |" Bd. Jlie Pintilie. nr. 5 BUCURESTI. sase-o8-91 PTebnologies pent Industria Constrvctilor |