Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţii şi studii de caz

1. Redactaţi un antet central în care trebuie să se indice:


 Denumirea oficială a unei societăţi mixte;
 adresa completă;
 telefonul, telexul;
 capitalul social şi contul de decontare;
 numele directorului.
VITAMUSH S.R.L.
str. Alexei Mateevici, 85A
MD-2048, com. Stauceni, Republica Moldova
Telefon: 068888299
Domnului Nirca Nicolae, director

2. Redactaţi un antet lateral, care trebuie să cuprindă exhaustiv elementele corespunzătoare. Indicaţi
numărul de înregistrare al scrisorii şi referinţa.
VITAMUSH S.R.L.
str. Alexei Mateevici, 85A
MD-2048, com. Stauceni, Republica Moldova
Telefon: 068888299
Domnului Nirca Nicolae, director
Nr.40 din 8 februarie 2022
Ref: Comanda dmv. Nr.3 din 14.01.2022

3. Adresa destinatarului poate fi plasată în două moduri pe foaie. Demonstraţi acest lucru, redactând
două adrese pentru ambele situaţii.
 Domnului Nirca Nicolae
 Către Monitorul Fiscal de Stat
4. Redactaţi adrese în care numele destinatarului să fie:
a) cu titlu de funcţie, la cazul Nominativ;
NICOLAE Nirca, dr. În economie
b) cu titlu de funcţie, la cazul Dativ;
Domnului Nicolae NIRCA, director general al S.R.L. VITAMUSH
c) cu titlu de funcţie plasat înaintea numelui.
Domnului NIRCA Nicolae
5. Cum veţi redacta adresa unei scrisori destinate unui doctor în economie şi soţiei lui?
”Domnului NIRCA Nicolae
Doamnei NIRCA Cristina„
6. Formulaţi obiectele scrisorilor în care se vorbeşte despre:
a) o întârziere în livrarea unei comenzi;
Referitor la: Livrarea cu întârziere a comenzii din 21.01.2022
b) un anunţ din ziar în care se oferă spre vânzare angro produse alimentare;
Ref: Anunț de vânzare nr. 30 din 14.12.2021
c) prejudicii aduse în urma transportului unor mărfuri de către o firmă;
Ref: Prejudiciu în urma transportării nr. 1 din 05.01.2022
d) solicitarea de mostre, eşantioane privind vinurile demiseci.
Referitor la: Solicitarea de eșantioane din 10.10.2021
7. Scrieţi zece formule de introducere ale scrisorilor de afaceri cu diferite obiecte.
-Ne face plăcere să vă informăm că ...
- V-am rămâne recunoscători dacă ne-aţi inform referitor la...
- Vă anunț cu plăcere ca firma....
-Cu o deosebită onoare....
-Vă multumim ca ati ales intreprinderea .....
-
8. Redactaţi câte două-trei formule de introducere pentru următoarele situaţii:
a) confirmarea primirii unui document;
b) scrisoarea este adresată pentru prima dată unui potenţial partener cu scopul de a preciza
modul în care autorul a aflat despre afacerea acestuia;
c) autorul enunţă problema ce urmează a fi tratată;
d) autorul se referă la un fapt sau la o scrisoare anterioară.

9. Scrieţi câte două formule de încheiere a scrisorilor pentru următoarele situaţii:


a) autorul îşi exprimă speranţa de a primi un răspuns sau o confirmare;
Sperăm să primim cât de curând un răspuns sau o confirmare.
b) autorul doreşte să încheie o afacere reciproc avantajoasă;
Sperăm că vom avea o colaborare de durată, reciproc avantajoasă.
c) autorul face referire la urgenţa de a clarifica soluţionarea unei probleme;
Sperăm să primi cât de curând detalii cu privire la soluționarea problemei apărute.
d) autorul speră că destinatarul va accepta propunerea făcută.
Sperăm că veți accepta propunerea noastră.
10. Enumeraţi în scris cele mai curente formule de politeţe. Comentaţi pentru ce situaţii poate fi folosită
fiecare din ele.
 Cu stimă"- formulä utilizată în mod obişnuit, preferată de către majoritatea oamenilor de
afaceri
 Cu cele mai alese sentimente-formulă mai familiară, folosită de la egal la egal sau pe
scară ierarhic superioară
 Cu sentimente alese"- de la furnizor la client, de la funcționar la patron.
 Cu respect / deosebit respect"– se întâlneşte atunci când între expeditor şi destinatar
există un raport ierarhic implicit (in cadrul administrativ); când destinatarul este
necunoscut, de la cel mai tânăr la cel mai în vârstă sau atunci cand relațiile dintre
partenerii de afaceri s -au răcit.
 Cu cea mai înaltă consideratie; rezervată scrisorilor solemne, pentru un funcționar inalt
(ministru, ambasador etc.).
 Pentru Preşedintele țării „Donmnule Preşedinte, Va rugăm să primiți omagiul celui mai
profund respect"
 Pentru un ambasador: „Domnule Ambasador, Excelența Voastră, Va rugám să primiți
asigurarea întregii stime"

11. Ce raport este între perechile de cuvinte? Care este accepţia lor?
a) considerabil – consideraţie – considerare – consideraţiune – considerent;
b) factură – facturier – factorie;
c) implicit – implicaţie;
d) pertinent – pertinenţă – impertinent;
e) silenţios – silenţiator;
f) solicitudine – solicitant;
g) speţe – speze.

a) considerabil - Insemnat, remarcabil


considerație - Stima, respect. 2 Morn, consicderent, rariune 3. Parere idee, reflectie.
considerare - Actiunea de a ( se) considera si recultatul et studn, examinare, considerație.
considerațiune - (considerație)-/ Sima respect 2 Moriv considerent, ratiune 3. Pārere
considerent 1. Punct de vedere, pärere 2. Partea dintr-o hotărăre a umui organ de jurisdicție
cuprinzând motivarea hotărârii respective.
b) Factură-Act comercial în care se specifică felul unor mărfuri vĩndute sau expediate cantitatea,
prețul lor etc.; formular tipărit pe care se intocmește un astfel de act.
facturier - Carnet care cuprinde formulare pentru facturi
factorie-Punct de schimb (comercial) pe un teritoriu nou descoperit în Africa, Asia și
America, spec. punct unde se cumpără vânatul și se aprovizionează vānătorii din regiunile
nordice izolate.
c) implicit – Care este inclus, conținut în altceva (fără a mai fi exprimat direct), care se ințelege
de la sine
implicație - Idee, fapt decurgamd in mod implicit din altul sau apărând ca o consecință
imediată a acestuia.
d) pertinent – 1. Care se potrivește exact obiectului despre care este vorba, care este adecvat
pentru ceea ce vrea să argumenteze, care denotă profunzime, competență, care se raportează
exact la chestiune, la fondul cauzei, potrivit, nimerit, convenabil. 2. (Inform , despre sisteme
informaționale, stocuri de informații) Care are calitatea de a satisface cernfele obiecthe de
informare ale unui beneficiar.
pertinență - Insuşirea de a fi pertinent, caracterul a ceea ce este pertinent.
impertinent – Lipsit de bună-cuvimță sau de respect, obranic, nsolent
e) silențios – Lipsit de zgomot Si liniştit, täcut. Care nu praduce zgomot
silențiator - Amortizor de gomot la motoarele cu explozie
f) solicitudine - Atitudine plină de grijă, de bunävomța, de prietenie fată de cimeva sau de ceva,
atentie prevenitoare.
solicitant - Persoană care solicită ceva, solicitator
g) spete-1 Specte. 2. Pricind achisä spre rezolvare fnantea umi orga de jurisdictie
speze- Cheltuieli (pe care e suporta cimeva pentru o deplasare pentru anumite serviciu)