Sunteți pe pagina 1din 3

Exerciţii şi studii de caz

I. Comiţindu-le permanent în procesul actului administrativ, calcurile greşite se infiltrează şi în stilul


administrativ. Depistaţi-le în frazele de mai jos şi faceţi corectările corespunzătoare:
 Vă garantăm că ne vom isprăvi ( vom isparavi ) cu lucrările până la data indicată în contract.
 Au trecut de acum 90 de zile de la primirea comenzii şi am vrea să vă reamintim că încă nu v-aţi
achitat a-ti achitat cu toate datoriile.
 Regretăm mult, dar trebuie să ne dezicem sa refuzam de la următoarea comandă, din motivul că
stocurile noastre nu s-au epuizat încă.
 Am vrea să vă informăm că ne-am determinat la achiziţionarea a ne-am decis 10 (zece) loturi de
ardezie, art. 573.
 Ne-am hotărât Am decis aceasta la aceasta graţie relaţiilor oneste pe care le-am realizat cu Dvs.
în acest răstimp.
 Ne-a cointeresat Ne intereseaza mult oferta Dvs. şi am hotărât să facem cunoştinţă mai detaliat cu
ea.
 Suntem încrezuţi siguri că veţi primi o avea satisfacţie vizitând expoziţia acestor produse.
 Reieşind Tinind cont din cele spuse, trebuie noi să vă acoperim prejudiciile aduse.
 Vom hotărî solutiona această întrebare la următoarea şedinţă. Azi însă vom precăuta problema
privind achiziţionarea unui ambalaj adecvat pentru noile produse.
 Vor fi eliberate scutite de taxe doar firmele care vor realiza produsele autohtone.
 Şi în rezultat drept rezultat, am adus firmei un profit de 20 milioane lei.
 Trebuie să vă daţi seama constientizati de responsabilitatea momentului, pentru a nu face greşeli
în expedierea acestei comenzi de valoare.
 Joi, şedinţa volantă-fulger athoc va avea loc la ora 1100.
 Mai avem nevoie undeva de vreo aproximativ douăzeci de tone de nisip.
 Care sunt termenii optimali optimi de realizare a acestei comenzi?
 Vă invităm în fiecare joi (primul seans) să vizionaţi filmele tinereţii Dvs.anilor 90...
 Modul de oformare aranjare grafică are o importanţă pentru reuşita lor.
II. Stăpânirea insuficientă a sensului unor cuvinte conduce la situaţia când nici raportul de cauzalitate
nu este sesizat corect şi, din această pricină, se comit atât erori de fond, cât şi de formulare. Depistaţi
greşelile în enunţurile de mai jos, comentaţi-le şi faceţi corectările necesare.
1. Se confirmă S-au confimat tendinţele care s-au manifestat, mai ales, în ultimii ani în privinţa
accentuării pauperizării reducerii populaţiei ca urmare a degradării condiţiilor de trai şi
reducerii drastice a puterii de cumpărare.
2. Trebuie să ne mândrim cu faptul că am demonstrat – de-a lungul timpului, în condiţii dintre cele
mai vitrege grele – că am fost, suntem şi vom fi şi în viitor un etalon de comparaţie pentru toţi
aceia care doresc binele public.
3. În pofida ploii căzute şi a începutului de lapoviţă si lapovitei, programul vizitei şi-a urmat cursul
stabilit, astfel încât totul s-a desfăşurat la orele fixate înainte, iar convorbirile avute care au avut
loc cu reprezentanţii oficiali au permis să se ajungă la rezultatele obţinute.
4. În acest fel Astfel, agenţii comerciali care produc, industrializează ori comercializează produse
agricole sau agroalimentare vor avea la dispoziţie mai multe resurse financiare pentru o mai
bună desfăşurare a propriei activităţi.
5. Avem toate temeiurile să privim cu sa simtim satisfacţia care ne produce un real sentiment de
mulţumire la performanţele bune înregistrate în ultimul timp în activitatea firmei noastre.
6. În cercetările întreprinse s-a pus accentul a fost pus accentul pe identificarea coordonatelor şi
reperelor principale ale problemelor cardinale care se află în faţa noastră, în prezent şi în viitor.
7. Poziţia noastră în această chestiune situatie controversată a fost, este şi va fi, deopotrivă,
tranşată şi lipsită de echivoc, astfel încât ne axăm, în principal, pe documentele prezentate de
aceste trei firme.
8. Acum suntem în situaţia de a cunoaşte foarte bine procedura de cunostere a procedurii care se
aplică pentru ca negocierile să se desfăşoare în condiţiile cele mai optime.
9. Suntem îngrijoraţi şi nemulţumiţi de agravarea continuă a situaţiei din economia moldovenească.
10. Trebuie să ştiţi că întârzierile permanente cu livrarea produselor au un impact negativ asupra
planurilor noastre de viitor.pleonasm
11. Este cazul să ne spuneţi deschis că nu mai trebuie să ne facem iluzii deşarte în legătură cu
acoperirea prejudiciilor morale aduse.
12. După cele spuse înainte, odată cu epuizarea argumentelor şi contraargumentelor şi încheierea
analizei amendamentelor, putem să conchidem, în final, că fenomenul economic aflat în discuţie
merită să se situeze sa fie situat pe axul principal al acţiunii noastre politice.
13. Ne străduim să lucrăm împreună pleonasm în aşa fel, încât bilanţul pe care îl vom încheia să
aibă un final pozitiv.
14. Această vizită deschide ofera perspectiva unor relaţii mult mai fructuoase profitabile în viitor.

III. Fiecare cuvânt are sensul lui care îl situează în raport de compatibilitate sau incompatibilitate cu
altele. În următoarele contexte, depistaţi îmbinările în care unul dintre cuvintele determinate exprimă o noţiune
incompatibilă cu termenul determinat, de exemplu: întrajutorare univocă, procent la mie.
1. În ultimul timp, se recurge des şi perseverent la atâtea şi atâtea exagerări ale realităţilor
economice…
2. Trebuie să elaborăm un program de urgenţă, pe termen mediu şi lung, care să rezolve
problemele presante cu care se confruntă întreprinderea.
3. Este necesar de a acorda cea mai mare atenţie acestei secţii care realizează constant pierderi…
4. Fenomenele negative cu care ne confruntăm permanent au un caracter conjunctural şi ele
relevă concepţii greşite în rândurile salariaţilor.
5. Soluţia dezastrului care se apropie inevitabil constă în regândirea politicii oficiale, în special a
celei de reformă economică.
6. Trebuie să spunem deschis că nu există altă şansă decât cea de a renunţa la tehnologiile care nu
au nici un fel de perspectivă de succes.
7. Avem de a face cu mici neînţelegeri care determină situaţia conflictuală.
8. Există un număr îngrijorător de mare de agenţi economici care încalcă sistematic zeci de
prevederi legale care n-au fost îndeplinite niciodată.
9. Este inacceptabil ca soluţionarea acestei probleme să se facă atât de abrupt când avem de-a
face cu un complex industrial care trebuie să se rezolve gradual, însă radical, fără nici un fel de
etape intermediare.
IV. Imprecizia termenilor, abuzul de metafore şi de împrumuturi din domenii care nu intră în sfera
economiei fac tot mai dificilă înţelegerea unor fapte şi date chiar din actualitatea imediată. Depistaţi
greşelile de exprimare din contextele următoare. Faceţi cprectările necesare.
1. Suntem fericiţi să participăm la ctitoria fondarea construcţiei pe care aţi realizat-o Dvs…
2. Ne bucurăm Suntem bucurosi că managerul acestei întreprinderi este o persoană ca Dvs., atât de
autoritară.
3. În condiţiile date, conducerea societăţii comerciale a adoptat fortuit neprevazut decizii care au
dus la această situaţie.
4. Sperăm că vom avea o şedinţă lucrativă productiva , căci avem de examinat probleme stringente
urgente ale activităţii firmei.
5. Pentru situaţia noastră soluţia aceasta este salutabilă.corecta
6. Cunoaştem şi faptul că aveţi o influenţă preponderabilă dominanta între firmele comerciale.
7. Vă rugăm mult să ne prezentaţi şi un libret al utilajului pe care îl recomandaţi.
8. Am învestit investit în această întreprindere 200 mil. lei.
9. Dacă vrei să-ţi reclami producţia, recurge apeleaza la presă ori radioteleviziune.
10. Compania avea 20 de parteneri care realizau exportau produsele sale în ţară şi după hotarele ei.
V. O bună cunoaştere a termenilor va sta la baza unui principiu – concizia – fără de care textul unei
scrisori de afaceri îşi pierde din valoare. Pentru a respecta principiul conciziei, substituiţi perifrazele
evidenţiate în contexte cu termenii adecvaţi.
1. La solicitarea Dumneavoastră, agenţii noştri comerciali, mijlocitori în încheierea tranzacţiilor,
reprezentantii, intermediarii, agentii economici vă vor face o vizită pentru a pune la punct toate
detaliile necesare.
2. Comisionul de intermediere, care va fi perceput de broker comisionul , îl vom aproba împreună.
3. Aş vrea să mai menţionăm că avem contracte încheiate, apoi vândute în detaliu de către 30 de
agenţi economici şi 30 de magazine din oraşul Chişinău.
4. Perioada de creştere a producţiei, a investiţiilor, profiturilor în întreprinderi şi scăderii
şomajului în ţară de cfrestere economica a influenţat, evident, pozitiv şi asupra firmei noastre.
5. Cantitatea de combustibili acumulată în depozitele noastre stocul de combustibil depăşeşte
volumul solicitat de Dumneavoastră.
6. Vă reamintim că achitarea trebuie făcută până la termenul indicat în contract pina la scadenta ,
de altfel nu vă vom putea oferi reducerea de preţ scontul pe care aţi solicitat-o.

VI. Găsiţi accepţiile următoarelor cuvinte şi paronimele corespunzătoare acestora:


a evalua-a determina, a stabili pretul
Paronim –a evolua
perifrază-Procedura de inlocuire a unui cuvint
Paronim-parafraza
deferent-respectuos
Paronim-diferend
eventual-Care poate sa se intimple, probabil
alocaţie- Suma de bani,
Paronim-locatie
serviabil-Care ofera servicii cu placere
Paronim-servil
fortuit-Venit pe neasteptate
Paronim-fortat
manager-Persoana care conduce o unitate economica
temporal – privitor la timp
Paronim-temporar
acceptare-actiune de a accepta
Paronim-acceptie
a prescrie-a indica, a respecta
Paronim-a proscrie
virtual-Care nu exista efectiv
arbitral-Comisie arbitrala
Paronim-arbitrar
a invoca-a chema in ajutor
Paronim-a evoca
VII. Executarea la timp, fără întârziere, a lucrărilor evită aglomerarea de corespondenţă nerezolvată,
dar este şi un act de politeţe faţă de destinatar. Meditaţi asupra studiului de caz. Ce concluzie puteţi trage,
pentru Dumneavoastră, din acest context: în ce constă cheia succesului?
„Managerul X al întreprinderii „Maniere” i-a telefonat managerului Y al companiei „Voxtel” şi i-a
explicat că întreprinderea lui le cere o propunere pentru un seminar de „Bune maniere la telefon”. A
întrebat dacă ar vrea compania „Voxtel” să pregătească o ofertă. „Desigur!”, i s-a răspuns. Managerul
X s-a simţit obligat să-i spună domnului Y că şi alte nouă companii mai fuseseră invitate să facă oferte
pentru acest proiect. Fără să se emoţioneze la auzul acestei veşti, acela a întrebat-o: „Când aţi vrea să
primiţi oferta?”.
„De joi într-o săptămână”, i s-a răspuns. „O s-o aveţi de miercuri într-o săptămână ”, l-a asigurat
Y.
După o săptămână oferta care fusese pregătită şi verificată a fost înmânată. După iarăşi o
săptămână, Y a luat din nou legătura cu domnul X şi l-a întrebat dacă el şi comitetul lui de conducere au
nevoie de date în plus de la firma lor, ca aceştia să ia decizia corespunzătoare. I s-a răspuns că oferta
este suficientă şi că încă mai primesc oferte de la alte companii.
Au trecut două luni. De fiecare dată, când Y dădea telefon, afla că întreprinderea mai eliminase din
oferte: din zece rămaseseră opt, mai apoi cinci, apoi trei, două. Oferta companiei „Voxtel” rămăsese pe
listă. Mai mult, a aflat că compania a obţinut contractul. După ziua cea mare, în care a fost prezentat
seminarul, managerul Y s-a interesat datorită cărui fapt a fost preferată oferta companiei lor? De ce a
fost selectată din cele zece oferte, care erau la fel de bune?
Răspunsul este foarte simplu. Managerul X i-a explicat că… (continuaţi răspunsul, menţionând
factorul determinant care a scos în evidenţă oferta companiei „Voxtel” printre celelalte).
VIII. Treceţi în revistă cele mai frecvente erori care se comit în corespondenţă.