Sunteți pe pagina 1din 2

R.

I TEST DE VERIFICARE
CLASA A-IX-A
NUMELE SI PRENUMELE
……………………………..

I. (40 puncte) Scrieti informatia corecta care completeaza spatiile punctate.

1. O marime este vectoriala daca este determinata de urmatoarele trei elemente:a)……………….


b)………………
c)………………

2. Se numeste modulul vectorului AB ……………………?
→ →
3. Doi vectori AB , CD se numesc echipolenti daca au………………..
− − − −
4. Daca b = − a spunem ca vectorii a si b sunt…………………
→ →
5. MN + NP =…………..
6. Trei puncte P,Q si R sunt coliniare daca……………………
7. Vectorul de pozitie al punctului M(-2,3) este………………….

II. (40 puncte) Scrieti rezolvarile complete.

1. Fie ABC un triunghi ,iar M,N,P mijloacele laturilor [AB], [BC] si respective [AC]. Calculati:
−−− −−− −−− −−−
MN + BN in functie de AB si AC .
2. Determinati coordonatele vectorului 3v + v - 4v
1 2 3
cunoscandu-se v (1,-1), v
1 2
(3,4), v 3
(-2,3).
→ → →
3. Se dau punctele A(1,2), B(-2,3), C(-1,-2). Scrieti expresia analitica a vetorilor AC ; 2 AB - 3 BC .

Calculati lungimea vectorului AB .

Barem de notare. Se acorda 30 puncte din oficiu


Nr. Ex. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Punctaj 10 5 5 5 5 5 5 15 10 15
R. II TEST DE VERIFICARE
CLASA A-IX-A
NUMELE SI PRENUMELE
……………………………..

I. (35 puncte) Scrieti informatia corecta care completeaza spatiile punctate.

1. O marime este vectoriala daca este determinata de urmatoarele trei elemente:a)……………….


b)………………
c)………………

2. Se numeste modulul vectorului MN ……………………?
→ →
3. Doi vectori AB , CD au acelasi sens daca………………..
− − − −
4. Daca b = − a spunem ca vectorii a si b sunt…………………
→ →
5. AB + BC =…………..
6. Trei puncte M,N si P sunt coliniare daca……………………
7. Vectorul de pozitie al punctului M(-3,2) este………………….

II. (35 puncte) Scrieti rezolvarile complete.

1. Fie ABC un triunghi ,iar M,N,P mijloacele laturilor [AB], [BC] si respective [AC]. Calculati:
−−− −−− −−− −−−
CN + CP in functie de AB si AC .
2. Determinati coordonatele vectorului 2v + v - 5v
1 2 3
cunoscandu-se v (1,-1), v
1 2
(3,4), v 3
(-2,3).
→ → →
3. Se dau punctele A(2,-1), B(-2,1), C(-3,-4). Scrieti expresia analitica a vetorilor AC ; 2 AB - 3 BC .

Calculati lungimea vectorului AB .

Barem de notare. Se acorda 30 puncte din oficiu


Nr. Ex. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Punctaj 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15

S-ar putea să vă placă și