Sunteți pe pagina 1din 1

Prof.

Ciocotișan Radu- Carei


Concurența medianelor unui triunghi
Să amintim că segmentul care unește un vărf al triunghiului cu mijlocul laturii opuse se numește mediană a triunghiului.
𝐴 Fie 𝐴′ , 𝐵′ , 𝐶 ′ mijloacele laturilor.
"
𝐴 Fie 𝐴𝐴′ , 𝐶𝐶 ′ două mediane ale triunghiului care se intersectează într-un punct 𝐺 .
𝐶′ 𝐵′ ( Vom arăta că și a treia mediană 𝐶𝐶 ′ va trece prin același punct 𝐺.)
𝐺
Notăm cu 𝐴" mijlocul lui 𝐴𝐺 și cu 𝐶 " mijlocul lui 𝐶𝐺. Atunci 𝐴′ 𝐶 ′ 𝐴" 𝐶 " este paralelogram
1
𝐶" deoarece 𝐴′ 𝐶 ′ = 𝐴" 𝐶 " = 2 𝐴𝐶
𝐵 𝐶
1 1
𝐴′ de unde 𝐴" 𝐺 = 𝐴′ 𝐺 = 𝐴𝐴" = 3 𝐴𝐴′ (1) și 𝐶 " 𝐺 = 𝐺𝐶 ′ = 𝐶𝐶 " = 3 𝐶𝐶 ′ (2)

Fie acum 𝐴𝐴′ , 𝐵𝐵 ′ două mediane ale triunghiului care se intersectează într-un punct 𝑃 .
( Vom arăta că punctul 𝑃 coincide cu punctul 𝐺.)
𝐴 Notăm cu 𝑀 mijlocul lui 𝐴𝑃 și cu 𝑁 mijlocul lui 𝐵𝑃. Atunci 𝐴′ 𝐵′ 𝑀𝑁 este paralelogram
1
𝑀 deoarece 𝐴′ 𝐵′ = 𝑀𝑁 = 2 𝐴𝐵
1 1
𝐶′ 𝐵′ de unde 𝐴′ 𝑃 = 𝑃𝑀 = 𝑀𝐴 = 3 𝐴𝐴′ (3) și 𝐵′ 𝑃 = 𝑃𝑁 = 𝑁𝐵 = 3 𝐵𝐵′ (4)
𝑃 1
𝑁 Din relațiile (1) și (3) deducem că 𝐴′ 𝐺 = 𝐴′ 𝑃 = 3 𝐴𝐴′ ceea ce exprimă că punctul 𝑃
𝐵 𝐶 coincide cu punctul 𝐺.

𝐴′
Cele trei mediane sunt concurente în 𝐺, punct care se numește centrul de greutate al triunghiului.

S-ar putea să vă placă și