Sunteți pe pagina 1din 6
SINTEZA A GEOMETRIEI de clasa a VI-a Dreapta: Un punct A apartine dreptei a, adicd A « a daca punctul A se afla pe dreapta a o S = Aca Doua puncte distincte determina o singura dreapta. eo @ A B = a=AB ‘Se numesc punete colinlare trei sau mai multe puncte care se alla pe o dreapta aoa B c Se numese drepte concurente dottd satr mai multe drepte care aut tn punet comun, © ° a = anboc= (Oj. b. Semidrepte si segmente, ‘Se numeste semidreapta o portiune dintr-o dreapta marginita intr-o parte si prelungita la nesfarsit in cealalta parte. Marginea se numeste orginea semidreptei si se noteaza: [OA semidreapta inchisa. adic’ O < (OA. O fiind originea semidreptei. iar A un punct oarecare de pe semidreapta si (OA semidreapta deschisa, aciica 0 < (OA. = 2 4 2 06/0A 20 e(0A (OA si (OB se numesc semldrepte opuse daca A. O, B sunt puncte coliniare in aceasta ordine 2 ca 2 a <= 0 < (AB). iar (0A si (OB sunt opuse. ‘Se noteaza (AB = segment inchis. A.5 <(AB] si (AB) =segment deschis. A.B « (AB) A a Segmental (AA) (aal= ay ‘Lungimea unui segment. Operatil.cusedmente. Milocul unl segment. Numim distanta dintre doud puncte A i, lungimea eegmentula AB. 2 if © dlA.B)= AB, © A. Be ABL ABeAB) ‘Se numesc segmente congruente dow’ seqmente care au aceeasi lungime. as ray =o =D. c-—____+______.p fn figura de maijos denim: AC segmentul suma AC = AB + BC AB sedmentul diferenta AB =AC - BC A B c ‘Se numeste mijlocul unul segment AB, punctul M « (AB), care imparte segmentul AB in doua segmente congruente (AM) = (MB). Obs.: mijlocul unui segment este unic. oe A _ Bote (aB) i am=;npy = = mitccul agente 8 Daca O este mijlocul unui segment AB, atunci A si B se numesc punete simetrice fata de punetul 0. iar O se spiine ca reprezinta eentrul de stmetrie. Enghhut ‘Se numeste unghi figura geometrica format din douai semirepte care au acceas! origine. Cele doua semidrepte se namese laturt si originea comund este varful unghtulut ° ‘ ial es AOB, MNP st DCE sunt unghiurt. (OA si (OB = laturile unghiulut AOB a, Bo \w UP CB Oe varful unghtulut AOB. A masura un unghi inseamna a masura “deschiderea’ dintre laturile unghiului. = rv m{. 2AOB = unght alungtt ‘Se numese unghturl congruente unghiurile care au aceeast masura, = m{AAOB) = mLAINP) 7 ©

S-ar putea să vă placă și