Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,

Subsemnata/ subsemnatul .............................................................................................................,


(nume, inițiala tatălui, prenume)

vă rog să aprobați eliberarea unei adeverințe din care să reiasă rezultatul obținut de mine la
EXAMENUL NAȚIONAL PENTRU OBȚINEREA DEFINITIVĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT,
sesiunea 2021.
Am susținut examenul la disciplina:

……………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………..……..

și am obținut următoarele rezultate:

- Nota inspecție de specialitate 1:


- Nota inspecție de specialitate 2:
- Nota acordată pentru portofoliul profesional personal:
- Nota la proba scrisă:
- Media:

Data : Semnătura
Telefon :

S-ar putea să vă placă și