Sunteți pe pagina 1din 2

Prof.

Ciocotișan Radu- Carei


Vectori coliniari
Atunci când s-a vorbit despre vectori am văzut noțiunile de vectori egali și vectori opuși. .
Vectori egali 𝑎 𝑏
𝑎=𝑏 𝑎=𝑏

sau 𝑎
𝑏

Vom spune că doi vectori sunt egali dacă aceștia au


aceeași direcție, același sens și aceeași lungime.
𝐵
Vectori opuși Vom spune că doi vectori sunt opuși dacă aceștia au
𝐴 𝑎
aceeași direcție, aceeași lungime și sensuri opuse.

𝑎 ș𝑖 𝑐 sunt vectori opuși și 𝑐 = −𝑎 sau 𝐴𝐵 = −𝐵𝐴

Vom prezenta în continuare o categorie importantă de vectori și anume vectori coliniari.

Vom spune că doi vectori sunt coliniari dacă au aceeași direcție , iar în caz contrar spunem că avem doi vectori necoliniari.
𝑎
𝑎 𝑏
𝑏 𝑎 𝑏

aceeași direcție, același sens dar lungimi diferite aceeași direcție, dar sensuri opuse și lungimi diferite
Pentru calcule vom folosi următoarea proprietate algebrică ( numită condiție de coliniaritate )
Doi vectori 𝑎 și 𝑏 sunt coliniari dacă există un număr real 𝛼 ≠ 0 astfel încât 𝒂=𝜶∙𝒃

( această relație exprimă faptul că unul dintre cei doi vectori se poate exprima în funcție de celălalt vector )

Afirmațiile următoare sunt echivalente:

𝒂=𝜶∙𝒃 ⇔ 𝒃=𝜷∙𝒂 ⇔ 𝜶∙ 𝒂+𝜷∙𝒃=𝟎 ( 𝜶 și 𝜷 nu ambele nule simultan )

( aceste relații vor fi utile în aplicații )

Dacă 𝑎 și 𝑏 sunt necoliniari și avem relația 𝒑 ∙ 𝒂 + 𝒒 ∙ 𝒃 = 𝟎 atunci 𝑝 = 𝑞 = 0

S-ar putea să vă placă și