Sunteți pe pagina 1din 1

CONCEPTUL DE CALITATE

Etimologia cuvântului CALITATE

Termenul de calitate îşi are originea în cuvântul latinesc qualitas, derivat din qualis
(Care? De ce natură ?), ce are semnificaţia de atribut, caracteristică, fel de a fi.

Conceptul general de „calitate” are o largă utilizare în diverse domenii, şi anume :


filosofie, economie, discipline tehnice.
În practica economică, noţiunea de calitate a avut iniţial semnificaţia de frumuseţe
artistică, apoi de lucru bine făcut.
Producţia industrială a determinat termenul de conformitate, apoi de calitate a ofertei
– definită în raport cu cerinţele clientului.
În prezent, calitatea se poate defini ca :

 satisfacerea cerinţelor clientului;


 disponibilitatea produsului;
 conformitatea cu specificaţiile;
 zero defecte;
 corect de la prima încercare;
 corespunzător pentru utilizare;
 gradul de utilitate;
 aptitudinea la utilizare.

CALITATEA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

Calitatea este determinată şi influenţată de o serie de factori care acţionează atât în procesul
producţiei, cât şi în procesul circulaţiei mărfurilor, în toate etapele traiectoriei produsului, de la
identificarea cerinţelor clienţilor, până la satisfacerea acestora şi evaluarea gradului de satisfacere a
lor.
Factorii calităţii se pot grupa astfel :
 Factori principali, care acţionează în procesul de producţie;
 Factori secundari, care acţionează în sfera circulaţiei mărfurilor (producător
– comerţ – consumator).
Factorii calităţii
– determină în producţie :
 Cercetarea şi proiectarea;
 Materii prime şi materiale;
 Procesul tehnologic;
 Resursa umană – calificarea profesională a salariaţilor;
 Asigurarea şi controlul calităţii;
 Standarde şi norme tehnice.
- influenţează în comerţ :
 Ambalarea;
 Marcarea;
 Transportul;
 Depozitarea .