Sunteți pe pagina 1din 14

Modelul curricular al lui Peter Oliva

◼ Este un model linear


◼ Este un model deductiv
◼ Este un model prescriptiv
◼ Combina schema de dezvoltare curriculara si de
design al instruirii
Modelul serveste la atingerea a doua scopuri majore:
◼ Sugereaza un sistem pe care planificatorii curriculari pot sa il
urmeze
◼ Ofera un framework pentru explicarea etapelor sau componentelor
de imbunatatire curriculara.
12 elemente
◼ Tinta, misiunea si viziunea institutiei
◼ Analiza de nevoi a comunitatii in care scoala
functioneaza
◼ Scopul general al curriculumului
◼ Scopul specific al curriculumului
◼ Organizarea designului curricular si implementarea
curriculumului
◼ Descrierea curriculumului prin formularea obiectivelor
generale si a invatarii specifice
◼ Definirea strategiilor de invatare
◼ Studii preliminare asupra strategiilor posibile sau a tehnicilor de
evaluare ce trebuie folosite
◼ Implementarea strategiilor de invatare
◼ Evaluarea invatarii
◼ Evaluarea curriculumului
17 pasi ai modelului
◼ Specificarea nevoilor elevilor in general
◼ Specificarea nevoilor societatii
◼ Precizarea scopului educational
◼ Specificarea nevoilor elevilor din scoala
◼ Specificarea nevoilor particulare ale comunitatii
◼ Specificarea nevoilor disciplinei
◼ Precizarea scopurilor curriculare ale scolii
◼ Specificarea obiectivelor curriculare
◼ Organizarea si implementarea curriculumului
◼ Specificarea scopurilor instructionale
◼ Specificarea obiectivelor instructionale
◼ Specificarea strategiilor instructionale
◼ Selectarea tehnicilor de evaluare
◼ Implementarea strategiilor instructionale
◼ Selectarea finala a tehnicilor de evaluare
◼ Evaluarea instruirii si modificarea componentelor
instructionale
◼ Evaluarea curriculumului si modificarea
componentelor curriculare
Modelul Hilda Taba
◼ 1939-Universitatea din Chicago,
directoarea laboratorului de curriculum
◼ Model inductiv: proiectarea sa inceapa
cu planificarea unitatilor de predare-
invatare, nu cu un plan general pentru
scoala
◼ Curriculum poate porni de la strategiile
de instruire
◼ Curriculum trebuie proiectat de cadrele
didactice nu de specialisti
◼ Modelul Taba poate fi aplicat la diferite
tipuri de scoli
◼ Modelul include 5 elemente si relatiile
dintre acestea: obiective-continuturi-
experiente de invatare-strategii
didactice-modalitati de evaluare
◼ Modelul contine o serie de elemente
inovative, precum: specificitate in
determinarea obiectivelor si
continuturilor, experiente de invatare
selectae in concordanta cu criterii
specifice, strategii de predare ce contin
metode si mijloace variate, o varietate
de masuri si procedee de evaluare
◼ Sunt inclusi si o serie de factori
perturbatori: natura comunitatii in care
scoala functioneaza(presiuni, va;lori,
resurse), natura scolii(scopuri, resurse,
strategii administrative), stilul personal
si caracteristicile cadrelor didactice
implicate, natura populatiei de elevi.
Obiectivele
◼ Ne ajuta sa stabilim criteriile de selectare a continuturilor si
experientelor de invatare
◼ Ne ghideaza in evaluare
◼ Poate incepe de la scopurile generale, ce isi au originea intr-o
varietate de surse (cerintele societaii, nevoile elevilor); apoi sunt
divizate in afirmatii de natura comportamentala, clasificate in
tipuri de rezultate asteptate.
Continutul
◼ Este regasibil intr-un numar de unitati
de predare-invatare
◼ Fiecare unitate contine 3 tipuri de
cunostinte: concepte cheie, idei
principale si fapte specifice.

S-ar putea să vă placă și