Sunteți pe pagina 1din 15

PROBLEME PROPUSE SPRE REZOLVARE -

ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA - I
INVATAMANT DE ZI

1)Se consideră o societate comercială la care situaţia financiară se prezintă astfel:

C/UNITA C/UNIT
PREVĂZ REALIZ R AR P/UNITAR
UT AT PREVAZ REALIZ PREVAZUT P/UNITAR
produsul q0 q1 UT C0 AT C1 P0 REALIZAT P1
A 70 100 5 4 10 11
B 50 40 4 3 8 9
TOTAL 120 140

a) să se determine cheltuielile la 1000 lei cifră de afacei (prevăzut, realizat)


b) sa se determine abaterea indicatorului „cheltuielile la 1000 lei cifră de afacei”
(realizat/prevăzut), si să se efectueze analiza factorială ,stabilindu-se influenţa
fiecărui factor (structura, pret, cost).

2)Să se efectueze analiza producţiei fizice

Denumirea Valoarea producţiei Structura Coeficientul de calitate


Nr. crt. produselor (u.m.) producţiei % pe produs
(sortimentelor) Prevăzut Realizat Prevăzut Realizat Prevăzut Realizat
1 A 100 120 % % 1,3 1,2
2 B 50 40 % % 1,8 2,0
3 C 200 230 % % 2,2 2,1
4 D 150 100 % % 1,0 1,4
TOTAL 100 % 100 %
a)-abaterea producţiei realizate faţă de producţia prevăzută în valoare absolută şi relativă
b)-coeficientul mediu de sortiment ( prin una din metodele cunoscute)
c)-coeficientul mediu de structură (prin una din metodele cunoscute)
d)-coeficientul de nomeclatură
e)-coeficientul mediu generalizat de calitate (prevazut, realizat), interpretare

3) Se prezintă situaţia la două firme care actioneaza in acelasi domeniu :

FIRMA Cifra de Cheltuieli Cheltuieli CA ech I sig I sig


afaceri fixe variabile (absolut) (relativ)
A 1200 250 700
B 1100 200 550

1
Sa se determine pentru ambele firme urmatoarele date:
a) cifra de afaceri la care profitul este 0 u.m.
b) intervalul de siguranţă (exprimat absolut si relativ)
c) gradul de încărcare in punctul de echilibru si la nivelul inregistrat ştiind că cifra de afaceri
maximă este de 3.000 u.m. pentru fiecare din firmele A si B
d) să se stabilească firma cu cel mai mare risc de exploatare , avand in vedere datele calculate la
punctele anterioare

4) La o societate comerciala avand datele din perioada de baza si perioada curenta se cunosc
urmatoarele :
Indicele fondului de salarii = 95%
Indicele salariului mediu = 110%
Indicele productivităţii muncii = 103%

Ce puteti spune despre evolutia ( perioada de baza –perioada curenta) a urmatorilor indicatori:

a) numar de personal;
b) cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri

2
5) O societate comercială realizează următoarele sortimente in cantitatile si la preţurile:

Producţia fizică-
Producţia fizică
P.U. exprimata valoric ∆ realiz/ prev
Sortimen (buc) Irealiz/ prev
(u.m.) (u.m.) = qmin * P0i
t Prevăzut Realizat pi
PREVAZUT REALIZAT
q 0i q1i
A 250 280 20
B 150 120 40
C 300 250 10
TOTAL
a) să se stabilească dacă a fost realizată producţia prevăzuta pe total productie şi pe
sortimente şi să se exprime această realizare (nerealizare) în unităţii absolute şi
relative;
b) calculaţi coeficientul de sortiment (o metoda), coeficientul de nomeclatură
c) prezentaţi implicaţiile privind depăşirea productiei prevazute la anumite sortimente
sau a nerealizări acestora la alte sortimente;
d) care credeţi că ar putea fi cauzele nerealizării planului de producţie la anumite
sortimente (cauze ipotetice).

6) Se consideră o societate comercială care fabrică următoarele produse în cantităţile şi preţurile


prezentate în tabel :

Preţ de
Nr. Cantitate Structura Cost variabil Cheltuielile
Produs vânzare
crt. (buc) (%) unitar fixe
unitar
1 A 80 % 400 250 X
2 B 200 % 700 400 X
3 C 120 % 200 150 X
TOTAL 400 100 P mediu =------- Cvu mediu = ----- 250.000

Avand in vedere ca societatea comerciala doreste sa pastreze aceeasi structura a productiei se


cere:
1. cantitatea totala (respectiv cifra de afaceri) la care profitul este 0 u.m.
2. intervalul de siguranţă per total productie (absolut si relativ)
3. valoarea minimă pe care trebuie să-o vândă din fiecare sortiment astfel ca profitul să fie
nul .

7 ) La o societate comerciala avand datele din perioada de baza si perioada curenta se cunosc
urmatoarele :
Indicele fondului de salarii = 95%
Indicele numarului mediu de salariati = 110%
Indicele cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA = 103%

3
Ce puteti spune despre evolutia ( perioada de baza –perioada curenta) a urmatorilor indicatori:

a) salariu mediu
b) productivitatea muncii

8) Pe baza situaţiei prezentate să se determine şi să se stabilească influenţa factorială asupra


modificarii productivităţii muncii (1999/1998):

Nr crt 98 99
1 Producţia(Q) 10.000.000 11.500.000
(lei)
2 Număr 10 13
muncitori
(persoane)
3 Valoarea 5.000.000 4.500.000
mijloacelor fixe
(lei)
4 Valoarea 4.000.000 4.000.000
mijloacelor fixe
în funcţiune
5 Cifra de 8.000.000 9.000.000
afaceri(lei)
• gradul de înzestrare tehnică;
• ponderea activelor fixe productive în total active fixe;
• randamentul activelor fixe
• gradul de valorificare a producţiei fabricate;

4
9) Se consideră o societate comercială care fabrică următoarele sortimente la următoarele
calităţii:
Ponderea Coeficientul. cal.
Sortiment Cantitatea Preţ unitar Valoare
% pentru sort.
A
Cal 1 100 70 1
Cal 2 20 60 2
Cal 3 10 50 3
Total A
B
Cal 1 200 30 1
Cal 2 50 20 2
Cal 3 10 15 3
Total B
Total 100 %
Se cere:
a) coeficientul mediu de calitate pentru fiecare sortiment (A si B) ;
b) coeficientul mediu general de calitate;
c) enumerati cateva metode (pe care le considerati oportune) pentru cresterea calitatii

10) Pe baza datelor din tabel:


Realizări perioada Perioada curentă
Nr.Cr precedentă Prevăzut Realizat
t 1998 % 1999 % 1999 %
0 1 2 3 4 5 6 7
1 Muncitori din 10 11 12
care:
a. direct productivi 5 6 8
b. indirect 3 1 4
productivi
c. deservire 2 4 0
generală

2 Personal tehnic şi 2 2 3
de cercetare
3 Personal de 1 1 1
conducere şi
administraţie
4 TOTAL 13 14 16
PERSONAL
5 Cifra de afaceri 10.000.000 x 12.000.000 x 12.000.000 x
mil-lei

5
a)ponderea fiecărei categorii de personal în total;
b) coeficientul de stabilitate avand in vedere ca in cursul anului 1999 la fiecare
categorie de personal au avut loc fie angajari fie disponibilizari.
c) daca consideram datele din 1998 ca fiind reprezentative avand in vedere
productivitatea muncii realizata de muncitorii direct productivi , sa se comenteze
nivelul din 1999 (realizat) al acestora (personal direct productiv) sub aspectul
pastrarii nivelului Wmuncii .

11) Un agent economic desfăşoară o activitate comercială , ştiind că :


i. cheltuielile cu iluminatul şi chiria 2.000.000.lei;
ii. cheltuielile cu marfurile sunt 20.000.000 lei ;
iii. adaosul comercial practicat de societate este de 35%
iv. cheltuielile cu salariile reprezintă 10% din cifra de afacerii.
v. cifra de afacerii maximă este de 55.000.000
Se cere:
1. Cifra de afacerii la care profitul este 0;
2. Cifra de afacerii la care profitul este de 4.000.000 lei;
3. Gradul de încărcare în punctul de echilibru, si in punctul in
care se realizeaza profitul de 4.000.000 lei.

12) Pe baza situaţiei prezentate să se determine şi să se stabilească influenţa factorială asupra


productivităţii muncii:

Nr crt 97 98
1 Producţia(Q) 10.000.000 14.000.000
(lei)
2 Număr 10 9
muncitori
(persoane)
3 Valoarea 5.000.000 4.000.000
mijloacelor fixe
(lei)
4 Valoarea 4.000.000 4.000.000
mijloacelor fixe
În funcţiune
5 Cifra de 8.000.000 11.000.000
afaceri(lei)

• gradul de înzestrare tehnică;


• ponderea activelor fixe productive în total active fixe;
• randamentul activelor fixe
• gradul de valorificare a producţiei fabricate;

6
13)Se consideră următoarea situaţie la o societate comercială .

Producţia fizică Structura


Sortimentul (u.m.) %
Prevăzută Realizată Prevăzută % Realizată %
A 200 180
B 220 250
C 270 240
D 180 220
TOTAL 100 % 100 %
Pe baza datelor prezentate în tabel să se determine şi interpreteze:
1. abaterea absolută şi relativă la sortimentul A si B;
2. coeficientul de sortiment, coeficientul de structură (o singura metoda);
3. coeficientul de nomeclatură.

14). Se dau următoarele date:

Perioada q (buc) num. Sal. Zile durata zilei prod.orară


de lucru
Ianuarie 150 20 22 8
februarie 200 21 21 8
martie 250 23 22 8

• să se stabilească productivitatea muncii orară ;


• să se determine influenta fiecarui factor asupra modificarii productivităţii orare
(martie/februarie) cu ajutorul analizei factoriale.

15) Un agent economic desfăşoară o activitate comercială , ştiind că :


i. cheltuielile cu iluminatul şi chiria 3.000.000.lei;
ii. cheltuielile cu mărfurile 30.000.000 lei;
iii. cheltuielile cu salariile reprezintă 3.500.000 lei;
iv. adaosul comercial practicat de societate este de 30 %
v. cifra de afacerii maximă este de 50.000.000
Se cere:
1. Cifra de afacerii la care profitul este 0;
2. Cifra de afaceri la care profitul este de 2.000.000 lei;
3. Gradul de încărcare în punctul de echilibru.

7
16 ) La o societate comerciala avand datele din perioada de baza si perioada curenta se cunosc
urmatoarele :
Indicele salariului mediu = 85%
Indicele cifrei de afaceri = 110%
Indicele cheltuielilor cu salariile la 1000 lei CA = 105%

Ce puteti spune despre evolutia ( perioada de baza –perioada curenta) a urmatorilor indicatori:

a) numar de personal
b) productivitatea muncii

17) Pe baza situaţiei prezentate să se determine:


-productivitatea muncii prevazuta, realizata si abaterea productivitatii muncii (realizat/prevazut)
-să se stabilească influenţa factorială asupra modificarii productivităţii muncii si precizati care
factor a influentat mai mult. Si de ce?

8
Nr crt PREVAZUT REALIZAT
1 Producţia(Q)(lei) 12.000 14.000
2 Număr muncitori 11 8
(persoane)
3 Valoarea mijloacelor 6.000 7.000
fixe (lei)
4 Valoarea mijloacelor 5.000 6.000
fixe
în funcţiune
5 Cifra de afaceri(lei) 11.000 12.000

• gradul de înzestrare tehnică;


• ponderea activelor fixe productive în total active fixe;
• randamentul activelor fixe
• gradul de valorificare a producţiei fabricate;

18) Un agent economic desfăşoară o activitate comercială , ştiind că :


-cheltuielile cu iluminatul 1.000.000 lei
-chiria 3.000.000.lei;
-adaosul comercial practicat de societate este de 25%
-cheltuielile cu salariile reprezintă 15 % din cifra de afacerii.
-cifra de afacerii maximă este de 80.000.000
Se cere:
4. Cifra de afacerii la care profitul este 0;
5. Cifra de afacerii la care profitul este de 5.000.000 lei;
6. Gradul de încărcare în punctul de echilibru, si in punctul in
care se realizeaza profitul de 5.000.000 lei.
19) Se consideră o societate comercială care fabrică următoarele sortimente la următoarele
calităţii:
Ponderea Coeficientul. cal.
Sortiment Cantitatea Preţ unitar Valoare
% pentru sort.
A
Cal 1 120 80 1
Cal 2 40 60 2
Cal 3 15 40 3
Total A
B
Cal 1 300 30 1
Cal 2 50 20 2
Cal 3 10 15 3
Total B
Total 100 %
Se cere:
d) coeficientul mediu de calitate pentru fiecare sortiment (A si B) ;

9
e) coeficientul mediu general de calitate;
f) enumerati cateva metode (pe care le considerati oportune) pentru cresterea calitatii

20) Se consideră următoarea situaţie la o societate comercială .


Pe baza datelor prezentate în tabel să se determine şi interpreteze:

Producţia fizică Structura


Sortimentul (u.m.) %
Prevăzută Realizată Prevăzută % Realizată %
A 190 150
B 220 260
C 280 230
D 170 220
TOTAL 100 % 100 %

1)abaterea absolută şi relativă la sortimentul A si B;


2)coeficientul de sortiment, coeficientul de structură (o singura metoda);
3)coeficientul de nomeclatură.
4) realizarea sau nerealizarea productiei totale stiind ca indicele pretului este de Ip=1,5

21)Se consideră o societate comercială la care situaţia financiară se prezintă astfel:

Cantitate Cantitate Cost Cost Pret unitar Pret


prevăzuta realizata unitar unitar prevazut unitar
q0 q1 prevazut realizat p0 realizat
produsul c0 c1 p1
A 60 90 5 4 10 9
B 40 30 3 2 7 8
TOTAL

c) să se determine cheltuielile la 1000 lei cifră de afacei (prevăzut, realizat)


d) sa se determine abaterea indicatorului „cheltuielile la 1000 lei cifră de afacei”
(realizat/prevăzut), si să se efectueze analiza factorială ,stabilindu-se influenţa
fiecărui factor (structura, pret, cost).

10
22) Se prezintă situaţia la două firme care actioneaza in acelasi domeniu :

FIRMA Cifra de Cheltuieli Cheltuieli CA ech I sig (absolut) I sig (relativ)


afaceri fixe variabile
A 5000 500 4200
B 7000 200 6000

Sa se determine pentru ambele firme urmatoarele date:


a) cifra de afaceri la care profitul este 0 u.m.
b) intervalul de siguranţă (exprimat absolut si relativ)
c) gradul de încărcare in punctul de echilibru si la nivelul inregistrat ştiind că cifra de afaceri
maximă este de 30.000 u.m. pentru fiecare din firmele A si B
d) să se stabilească firma cu cel mai mare risc de exploatare , avand in vedere datele calculate la
punctele anterioare

23) La o societate de constructii se cunosc urmatoarele date:


Categoria de Numar muncitori Ore normate realizate
incadrare a Prevazut realizat prevazut realizat
personalului
1 35 40 550 700
2 65 70 400 530
3 20 25 360 250
total

Sa se calculeze (atat in perioada prevazuta cat si in cea realizata) si comenteze urmatorii


indicatori:
-coeficientul de complexitate al lucrarii
-coeficientul calificarii medii
-coeficientul de concordanta

11
24)Să se efectueze analiza producţiei fizice

Valoarea producţiei Structura Coeficientul de calitate


Denumirea
(u.m.) producţiei % pe produs
Nr. crt. produselor
Prevăzu Realiza
(sortimentelor) Prevăzut Realizat Prevăzut Realizat
t t
1 A 120 140 % % 1,4 1,4
2 B 60 40 % % 1,7 2,2
3 C 190 240 % % 2,3 2,1
4 D 160 100 % % 1,0 1,4
TOTAL 100 % 100 %
a)-abaterea producţiei realizate faţă de producţia prevăzută în valoare absolută şi relativă
b)-coeficientul mediu de sortiment ( prin una din metodele cunoscute)
c)-coeficientul mediu de structură (prin una din metodele cunoscute)
d)-coeficientul de nomeclatură
e)-coeficientul mediu generalizat de calitate (prevazut, realizat), interpretare

25) Se dau următoarele date:

Perioada q (buc) num. sal. zile durata zilei prod.orară


de lucru
Ianuarie 250 10 22 7
februarie 300 12 21 8
martie 220 11 20 8

• să se stabilească productivitatea muncii orară pentru fiecare luna ;


• să se determine influenta fiecarui factor asupra modificarii productivităţii orare
(FEBRUARIE/IANUARIE) cu ajutorul analizei factoriale.

26) Se consideră o societate comercială care fabrică următoarele produse în cantităţile şi preţurile
prezentate în tabel :

Preţ de
Nr. Cantitate Structura Cost variabil Cheltuielile
Produs vânzare
crt. (buc) (%) unitar fixe
unitar
1 A 700 % 40 38 X
2 B 1000 % 70 40 X
3 C 300 % 20 10 X
TOTAL 400 100 P mediu =------- Cvu mediu = ----- 20.000

Avand in vedere ca societatea comerciala doreste sa pastreze aceeasi structura a productiei se


cere:
4. cantitatea totala (respectiv cifra de afaceri) la care profitul este 0 u.m.

12
5. intervalul de siguranţă per total productie (absolut si relativ)
6. valoarea minimă pe care trebuie să-o vândă din fiecare sortiment astfel ca profitul să fie
nul .

27) La doua societati comerciale se cunosc date cu privire la calitatea productiei:

Firma A Calitatea Cantitatea Pret unitar ti


1 30 60.000
2 20 55.000
3 5 40.000
Firma B Calitatea Cantitatea Pret unitar ti
1 45 70.000
2 30 50.000
3 15 35.000

Cunoscand ca cele doua firme produc mobilier sub licenta IKEA, sa se arate care dintre firme are
calitatea mai apropiata de firma IKEA, cunoscand ca aceasta practica un pret de 90.000 (u.m.)

28)Să se efectueze analiza producţiei fizice

Valoarea producţiei Structura Coeficientul de calitate


Denumirea
(u.m.) producţiei % pe produs
Nr. crt. produselor
Prevăzu Realiza
(sortimentelor) Prevăzut Realizat Prevăzut Realizat
t t
1 A 90 120 % % 1,3 1,2
2 B 70 40 % % 1,8 2,0
3 C 190 250 % % 2,2 2,1
4 D 160 100 % % 1,0 1,4
TOTAL 100 % 100 %
a)-abaterea producţiei realizate faţă de producţia prevăzută în valoare absolută şi relativă
b)-coeficientul mediu de sortiment ( prin una din metodele cunoscute)
c)-coeficientul mediu de structură (prin una din metodele cunoscute)
d)-coeficientul de nomeclatură
e)-coeficientul mediu generalizat de calitate (prevazut, realizat), interpretare

13
29) La o societate comerciala se realizeaza urmatoarea structura a cheltuielilor si veniturilor:
Structura
Prevazut Realizat Prevazut Realizat
venituri din exploatare 3000 4500
venituri financiare 2000 3500
venituri extraordinare 600 700
Venituri totale
cheltuieli de exploatare 1500 1600
cheltuieli financiare 600 800
cheltuieli extraordinare 200 300
Cheltuieli totale
Ch la 1000 lei venituri
a)Ch la 1000 lei venituri exp
b)Ch la 1000 lei venituri fin
c)Ch la 1000 lei venituri extr

Sa se analizeze influenta factoriala (a structurii veniturilor si a cheltuielilor la 1000 lei venituri pe


categorii de venituri) asupra modificarii cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale
(realizat/prevazut)

30)Un agent economic desfăşoară o activitate comercială , ştiind că :


-cheltuielile cu iluminatul şi chiria 3.000.000.lei;
-cheltuielile cu salariile reprezintă 3.500.000 lei + un commision de 5% din
vanzari
-adaosul comercial practicat de societate este de 40 %
-cifra de afacerii maximă este de 95.000.000
Se cere:
4. Cifra de afacerii la care profitul este 0;
5. Cifra de afaceri la care profitul este de 8.000.000 lei;
6. Gradul de încărcare în punctul de echilibru.

14
31) Se consideră o societate comercială care fabrică următoarele sortimente la următoarele
calităţii:
Ponderea Coeficientul. cal.
Sortiment Cantitatea Preţ unitar Valoare
% pentru sort.
A
Cal 1 220 50 1
Cal 2 60 30 2
Cal 3 15 10 3
Total A
B
Cal 1 300 40 1
Cal 2 60 20 2
Cal 3 20 15 3
Total B
Total 100 %
Se cere:
a) coeficientul mediu de calitate pentru fiecare sortiment (A si B) ;
b) coeficientul mediu general de calitate;
c) enumerati cateva metode (pe care le considerati oportune) pentru cresterea calitatii

32) Se consideră următoarea situaţie la o societate comercială .

Producţia fizică Structura


Sortimentul (u.m.) %
Prevăzută Realizată Prevăzută % Realizată %
A 220 190
B 210 260
C 270 240
D 190 230
TOTAL 100 % 100 %
Pe baza datelor prezentate în tabel să se determine şi interpreteze:

1. abaterea absolută şi relativă la sortimentul A si B;


2. coeficientul de sortiment, coeficientul de structură (o singura metoda);
3. coeficientul de nomeclatură.

Aveti de rezolvat urmatoarele probleme : 1, 3, 4, 6, 7, 8, 11, (12), 14,


15, 16, 18, (21), (22), (25), (26), 29, 30
Nota: problemele din paranteza nu sunt obligatorii

MULT SUCCES IN REZOLVAREA PROBLEMELOR

15

S-ar putea să vă placă și