Sunteți pe pagina 1din 5

1

Teză
Clasa _______
Data __________ Nume ________________________________

I. Completaţi următoarele spaţii libere :


• Principele Transilvaniei, învins de Mihai şi ucis de către secui a fost __________.
• Revoluţia de la 1848 a izbucnit in ______________________ de unde se
răspândeşte în restul Europei.
• A. I. Cuza e ales domn al Moldovei la data de____________ a Munteniei la
_________________.
• PNL se formează în __________, partid ce susţine dezvoltarea industriei.
• ,,Petiţia Proclamaţie’’ a fost redactată de un grup de revoluţionari condus de
___________________
• Asasinarea lui Mihai a fost organizata de generalul ___________________.
• Junimea a fost fondată în anul_______
• Deviza liberalilor era___________________________________.
• Conform Constituţia din 1866 primul ministru era desemnat de către___________
• Carol I e încoronat domn a României în anul________.

II.Răspundeţi la următoarele întrebări:


1. Care sunt prevederile unirii stabilite prin Convenţia de la Paris din 1858?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___
2. Menţionaţi câţiva reprezentanţi ai partidului conservator:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
3. Care sunt măsurile luate de Mihai după cucerirea Transilvaniei?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___
4. Care sunt prevederile Proclamaţiei de la Islaz?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5. Menţionaţi personalităţi literare din perioada:
Paşoptismului Epoca marilor clasici
III. Puneti in ordine cronologica urmatoarele evenimente istorice:
a. Apariţia partidului conservator
b. Alegerea lui Cuza domn in Moldova
c. Urcarea pe tron a lui Carol I
d. Unirea realizată de Hihai

IV. Cititi cu atentie textul de mai jos si răspundeţi la întrebări :


"7. Natiunea romana cere libertatea de a vorbi, de a scrie si de a tipari fara nici o
censura, prin urmare pretinde libertatea tiparului pentru orice publicare de carti (...)
10. Natiunea romana cere inarmarea poporului sau garda nationala spre
apararea tarii dinlauntru si din afara."
(solicitare din programu! revolutionar transilvanean)
Jurământul românilor pe Câmpia Libertăţii de la Blaj (3–5 mai 1848)
Eu N.N. jur în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh Dumnezeului celui viu cum
că voi fi pururea credincios împăratului Austriei şi marelui principe al Ardealului
Ferdinand I şi augustei case austriace, amicilor maiestăţii şi ai patriei voi susţine
totdeauna naţiunea noastră română pe calea dreaptă şi legiuită şi o voi apăra cu toate
puterile în contra oricărui atac şi asupriri; nu voi lucra niciodată în contra drepturilor şi a
intereselor naţiunii române ci voi ţine şi voi apăra legea şi limba noastră română, precum
şi libertatea, egalitatea şi frăţietatea; pe aceste principii voi respecta toate naţiunile
ardelene, poftind egală respectare de la dânsele; nu voi încerca să asupresc pre nimenea,
dar nici nu voi suferi să ne asuprească nimenea; voi conlucra după putinţă la desfiinţarea
iobăgiei, la emanciparea industriei şi a comerciului, la păzirea dreptăţii, la înaintarea
binelui umanităţii, al naţiunii române şi al patriei noastre. — Aşa să-mi ajute Dumnezeu
şi să-mi dea mântuirea sufletului meu. Amin!

Pornind de la acest text, raspundeti urmatoarelor cerinte :


1 ,Transcrieti o cerere a revolutionarilor din Transilvania.
2. Numiti un revolutionar roman care a participat la revolutia din Transilvania .
3. Numiti un program revolutionar redactat de romani la 1848.
4. Mentionati o cauza a declansarii revolutiei de la 1848in Moldova sau in Tara
Romaneasca.
5. Cui depuneau jurământ românii ardeleni ?
6. Explicaţi termenii : cenzură, iobăgie
7. Transcrieţi fragmentul în care sunt menţionate drepturile popoarelor care locuiesc în
Transilvania
8. Menţionaţi care sunt obligaţiile ( conform jurământului ) faşă de naţiunea română
2
Teză
Clasa _______
Data __________ Nume ________________________________

I. Completaţi următoarele spaţii libere :


• Domnul Moldovei învins de Mihai ______________.
• Revoluţia de la 1848 din Muntenia se încheie la ________________________.
• A. I. Cuza a fost înlăturat de la tron printr-a lovitură de stat la____________ .
• Partidul Conservator e fondat în anul _________.
• După fuga domnitorului Gheorghe Bibescu se formează un guvern provizoriu
condus de __________________________.
• Corol I se află pe tronul României între anii__________________.
• Junimea a fost fondată în oraşul_____________
• Războiul Crimei desfăşurat între _____________ şi încheiat cu înfrângere Rusiei,
a adus în discuţia marilor puteri unirea Principatelor.
• Constituţia din 1866 era redactată după modelul constituţiei _________________
• Bătălia de la Şelimbăr in care principele Transilvaniei e învins de Mihai are loc
in anul_________

II.Răspundeţi la următoarele întrebări:


a. Care sunt drepturile cetăţenilor prevăzute în Constituţia din 1866?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___

b. Menţionaţi câţiva reprezentanţi ai partidului liberal:


_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__
c. Care sunt cauzele cuceririi Moldovei şi Ţării Româneşti de către Mihai?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___
d. Cum se încheie revoluţia de la 1848 in Valahia?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___
e. Menţionaţi revoluţionari de la 1848 din:
Moldova Muntenia Transilvania

III. Puneti in ordine cronologica urmatoarele evenimente istorice:


a. apariţia partidului liberal
b. Alegerea lui Cuza domn in Ţara Românească
c. Urcarea pe tron a lui Carol I
d. Unirea realizată de Hihai

IV. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:


„În 22 septembrie 1857, şi-a început activitatea Adunarea Ad-hoc a Moldovei, la
Iaşi. În 30 septembrie 1857, şi-a început lucrările Adunarea Ad-hoc a Ţării Româneşti, la
Bucureşti.
După ce au votat programul naţional, care prevedea şi unirea Principatelor Române,
deputaţii ţărani din Adunarea ad-hoc a Moldovei au solicitat în cadrul problemei agrare,
desfiinţarea clăcii şi împroprietărirea lor. În Ţara Românească, deputaţii ţărani au
susţinut, prin vot, unirea Principatelor într-un singur stat, dar ei n-au discutat problema
agrară. În 7 decembrie 1857, un deputat clăcaş a cerut ca ţăranii să participe la viitoarea
Adunare legislativă.
Principala atribuţie a comisiilor provizorii stabilite prin Convenţia de la Paris era
aceea de a supraveghea alegerea noilor adunări legislative, care, la rândul lor, urma să
aleagă domnii. Campania electorală agitată din Moldova a dus la alegerea unei adunări
favorabile unirii. Au fost mai mulţi candidaţi la tron, dar până la urmă au învins liberalii,
prin victoria în alegeri a lui Al. I. Cuza, la 5/17 ianuarie 1859.
În Ţara Românească, adunarea a fost dominată de conservatori, care erau, însă,
puternic scindaţi. Când a devenit evident că nici o facţiune nu putea să-şi aleagă propriul
candidat, deputaţii au hotărât să-şi declare sprijinul faţă de unire prin alegerea ca
domnitor a lui Cuza. Votul de la 24 ianuarie/5 februarie în favoarea acestuia a fost
unanim. Astfel, românii au realizat de facto unirea prin forţe proprii”.

Pornind de la acest text, răspundeţi următoarelor cerinţe:


1. Numiţi, pe baza textului, cele două oraşe
2. Menţionaţi, pe baza textului, două asemănări între evenimentele desfăşurate în
Moldova şi în Ţara Românească, în 1857.

3. Menţionaţi, pe baza textului, o deosebire dintre evenimentele desfăşurate în Moldova


şi în Ţara Românească, în 1857.
4. Explicaţi termenii: Adunarea Ad-hoc, Adunare legislativă,
5. Precizaţi o deosebire între cele două evenimente petrecute în Moldova, respectiv Ţara
Românească.
6.Precizaţi o asemănare între cele două evenimente petrecute.
7.Precizaţi, pe baza textului, la ce dată a fost ales Cuza domnitor al Moldovei, respectiv
al Ţării Româneşti.
8. Menţionaţi una din reformele pe care le-a realizat Al. I. Cuza ca domnitor al României.