Sunteți pe pagina 1din 3

Tabel generalizator pentru evaluarea dezvoltării unui grup de copii de (vârsta 1,5-3/3-5/5-7 ani) în baza SÎDC

Grupa nr. ______ Nr. de copii evaluaţi 20 Educator___________________________ ______________________________


Perioada de evaluare ______

Pentru fiecare domeniu se va înscrie numărul de indicatori echivalenţi cu numărul acestora din Instrumentul / Fişa de monitorizare şi evaluare pentru vârsta grupei de copii la
care
au fost aplicaţi.
**Pe orizontală se va însuma nr. de copii care au performat sau nu indicatorul concret, la fiecare scală de apreciere, în % de la numărul total de copii pentru care s-a completat
Fișa;
*** Pe orizontală, la finele rândului, se va înscrie numărul mediu de copii care au performat sau nu domeniul respectiv, la fiecare scală de apreciere, în % de la numărul total de
indicatori per domeniu.
PERSONALĂ Indicator 12
EMOȚIONALĂ Indicator 13
ȘI SOCIALĂ Indicator ...
Total domeniu***
C. Indicator 27
DEZVOLTA- Indicator 28
REA Indicator 29
LIMBAJULUI, Indicator 30
A COMUNI- Indicator 31
CĂRII ŞI Indicator 32
PREMISELE
Indicator 33
CITIRII ŞI
Indicator 34
SCRIERII
Indicator ...
Total domeniu***
D. Indicator 40
DEZVOLTARE Indicator 41
A COGNITI-VĂ Indicator 42
Indicator 43
Indicator 44
Indicator ...
Total domeniu***
TOTAL – Nerealizat
rezultate În curs de realizare
individuale Realizat
****
****Pe verticală, se vor însuma rezultatele performării de către fiecare copil a indicatorilor, în % de la numărul total de indicatori. Pătrățelele se vor colora în culori
convenționale: la scala Nerealizat – în Roșu, la În curs de realizare – cu Galben, la Realizat – cu Verde. În rezultat se va obține un covoraș colorat, un SEMAFOR care va arăta
clar unde sunt reușitele și unde - problemele.

S-ar putea să vă placă și