Sunteți pe pagina 1din 2

Povestirea

Definiția povestirii
Povestirea este una dintre activitățile didactice desfășurate în educația timpurie, care contribuie la
formarea deprinderii de exprimare corectă și expresivă. În același timp, ea stimulează imaginația, oferă
prilejul exersării capacității de comunicare orală, dezvoltă limbajul, gândirea logică și memoria
voluntară.
Povestirea educatoarei presupune expunerea verbală a conținutului unor texte literare accesibile din
literatura română și universală, fie prin prezentare orală, fie prin lectură. Selecția acestor texte este
riguroasă și se bazează pe următoarele criterii:

 gradul mare de accesibilitate;


 dimensiunile reduse ale textului;
 conținutul narativ bazat pe acțiune simplă,lineară;
 numărul redus de personaje;
 cuvintele din limba literară, fără abateri de la formele literare.

Textele narative sunt selectate în raport cu vârsta, având valoare formativă și etică la început, iar către
grupa mare caracter expresiv din ce în ce mai pronunțat.

Descrierea unei activități respectând etapele specifice:


1. pregătirea activității – studierea textului propus pentru expunere verbală; realizarea planului textului
narativ (episoade, personaje, trăsături, secvențe, expresii de memorat); confecționarea/selectarea
materialului didactic;
2. organizare activității – crearea cadrului optim pentru povestire; pregătirea materialului didactic;
3. desfășurarea activității:

a) crearea climatului afectiv, captarea interesului copiilor prin intermediul personajelor- surpriză,
prin siluete de personaje, marionete, jucării, jocuri de atenție, machete cu secvențe din texte
cunoscute, măști etc.;
b) prezentarea expresivă a conținutului textului narativ ales, având în vedere ritmul diferit al
vorbirii, pauzele logice și psihologice, gesturi, mimică, întrebări retorice, repetițiile cu valoare
expresivă, imagini adecvate conținutului, explicarea cuvintelor noi;
c) redarea conținutului textului de către preșcolari, repovestirea pe baza imaginilor și a întrebărilor
adresate de educatoare, vizând momentele principale ale acțiunii, recunoașterea personajelor, a
replicilor acestora sau a trăsăturilor reprezentative, asocierea motivată cu personaje din alte texte
cunoscute de copii;
4. evaluarea activității prin aprecieri verbale, simboluri, laude, ecusoane, medalii, premii etc., care să îi
motiveze pe preșcolari;
5. încheierea activității – mimarea unor acțiuni reprezentative pentru personajele alese de copii, intonarea
unui cântec adecvat conținutului și personajelor din textul audiat, joc de rol etc.