Sunteți pe pagina 1din 2

Text preluat din Caiet pentru lucrări de laborator la fizică, clasa a VIII-a Cârlig Sergiu, ProEdit 2019

Lucrare de laborator: „Măsurarea temperaturii corpurilor”

Clasa..................................
Numele, prenumele............................................................................... Nota......................

Scopul lucrării: Să determine temperatura unui lichid cu ajutorul termometrului.


Materiele necesare: Termometru cu lichid, pahar cu apă rece, pahar cu apă caldă.
Note teoretice: Temperatura este o mărime fizică care caracterizează starea termică a corpului.Corpurile
mai calde au temperatura mai mare, iar cele mai reci temperatura mai mică. Temperatura se determină cu
ajutorul termometrului care se menține în contact termic cu corpul studiat până se realizează echilibrul
termic.
Eroarea absolută(∆t) a măsurării temperaturii cu ajutorul termometrului este egală cu jumătate din
1
valoarea celei mai mici diviziuni. ∆ t = ÷¿
2

Modul de lucru
1.Plasați cu grijă termometrul în paharul cu apă caldă. Peste un timp(când lichidul din termometru nu se
mai ridică) înregistrați valoarea temperaturii.
2.Repetați experimentul pentru paharul cu apă rece.
3.Scrieți datele în tabel.
Nr.experiment t ,0 C 1div, 0C ∆ t , 0C

Apă caldă

Apă rece

Exemple de calcul: ∆ t=¿

Scrieți rezultatul final sub forma:

tcaldă =( t ± ∆t)⁰C=
trece =( t ± ∆t)⁰C=
Concluzii:

..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Răspunde la întrebări:
1.De ce lichidul în termometru după stabilirea echilibrului termic nu se mai ridică sau coboară?
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.Ce temperatură ar indica termometrul dacă va fi plasat peste un timp în paharul cu apă caldă? De ce?
Text preluat din Caiet pentru lucrări de laborator la fizică, clasa a VIII-a Cârlig Sergiu, ProEdit 2019

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................