Sunteți pe pagina 1din 4

Evaluare inițială

Clasa V
Varianta I
Numele, prenumele___________________________

1. Care dintre numerele de mai jos este format din 30 de mii și 30 de zeci? L
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 0
a) 3 030 b) 300 030 c)30 030 d)30 300 1

2. Care număr- dintre cele de mai jos- este cel mai mare? Încercuiește litera L
corespunzătoare răspunsului corect. 0
a) 20 336 b) 26 363 c)2 636 d) 26 633 1
3. Analizează exercițiul: 3 × ( 15−36 :9 ) =¿ L
În ce ordine trebuie efectuate operațiile în acest exercițiu? 0
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 2
1) 2) 3) 2) 1) 3)
a) 3 × ( 15−36 :9 ) b) 3 × ( 15−36 :9 )
2) 3) 1) 3) 2) 1)
c) 3 × ( 15−36 :9 ) d) 3 × ( 15−36 :9 )

4. Completează cu numărul corespunzător. L


Un dreptunghi cu lungimea de 8 cm și lățimea de 6 cm are perimetrul de 0
_________ cm. 2

5. Efectuează calculele în coloniță: L


a) 23 586+ 34 632 b) 53 206 – 6 884 0
c) 4 895× 3 d) 12 210 : 3 2
3
4

6. Scrie în fiecare cerc semnul de comparație corespunzătoare (¿ ,=,>¿). L


0
2 cm 200 mm 2 min. 120 sec. 1
2
3
2 km 200 m 2t 200 kg 4

7. Calculează și completează tabelul cu numerele corespunzătoare. L


Cantitatea Prețul Costul 0
(bucăți) (lei) (lei) 2
Creioane 82 3
Caiete 54 432 L
0
2

8. Rezolvă problema prin metoda figurativă.


La o campanie de împădurire, elevii clasei a V-a au plantat 72 de copaci. Determinați
numărul merilor plantați, știind că numărul de cireși a fost cu 54 mai mare.
Schema problemei: L
0
2

Rezolvarea cu justificări: L
0
1
2
3
4
5
6
7

9. L
0
1
2
Scrie în spațiul rezervat o problem conform schemei.
3

Evaluare inițială
Clasa V
Varianta II
Numele, prenumele___________________________

1. Care dintre numerele de mai jos este format din 300 de mii și 30 de zeci? L
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 0
b) 3 030 b) 300 030 c)30 030 d)30 300 1

2. Care număr- dintre cele de mai jos- este cel mai mare? Încercuiește litera L
corespunzătoare răspunsului corect. 0
b) 30 336 b) 36 363 c) 30 636 d) 36 633 1
3. Analizează exercițiul: 10 × ( 48: 4−9 ) =¿ L
În ce ordine trebuie efectuate operațiile în acest exercițiu? 0
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. 2
1) 2) 3) 3) 1) 2)
b) 10 × ( 48: 4−9 ) b) 10 × ( 48: 4−9 )
2) 3) 1) 3) 2) 1)
c) 10 × ( 48: 4−9 ) d) 10 × ( 48: 4−9 )

4. Completează cu numărul corespunzător. L


Un dreptunghi cu lungimea de 7 cm și lățimea de 6 cm are perimetrul de 0
_________ cm. 2

5. Efectuează calculele în coloniță: L


b) 22 570+ 13 782 b) 43 317 – 3 654 0
c) 3 485× 5 d) 83 280 : 8 2
3
4

6. Scrie în fiecare cerc semnul de comparație corespunzătoare (¿ ,=,>¿). L


0
20 cm 200 mm 2 min. 160 sec. 1
2
3
3 km 30 m 5t 500 kg 4

7. Calculează și completează tabelul cu numerele corespunzătoare. L


Cantitatea Prețul Costul 0
(bucăți) (lei) (lei) 2
Cărți de 17 55
matematică L
Caiete 62 496 0
2

8. Rezolvă problema prin metoda figurativă.


La un magazin s-au vândut 19 perechi de pantaloni și șorțuri. Află numărul perechilor
de pantaloni vânduți, știind că este cu 5 mai mic decât numărul perechilor de șorțuri
vândute. L
Schema problemei: 0
2
L
0
Rezolvarea cu justificări: 1
2
3
4
5
6
7

9. L
0
1
2
Scrie în spațiul rezervat o problem conform schemei. 3