Sunteți pe pagina 1din 3

Tema 2.

1. Salariu baza=4000 lei


Sporuri=800 lei

Venitul brut lunar din salarii 4800


Contributia de asigurari sociale (25%) 1200
Contributia de asigurari sociale de sanatate 480
(10%)
Total contributii sociale obligatorii 1680
Venit net din salarii 3120
Deducere personala* 0
Baza de calcul a impozitului pe venit 3120
Impozitul pe venituri din salarii (10) 312
Salariul net (dupa impozitare) incasat de 2808
salariat
*Deducere personala 0 deoarece venitul brut din salarii depaseste suma de 3600 lei.

CAM (Contributie asiguratorie de munca 2.25%) = 2.25% * 4800= 108 lei

Salariul timp lucrat 4000


Sporuri 800
Valoarea nominala tichete masa 420
Venit brut din salarii 5220
Baza calcul CASS 4800
Contributia de asigurari sociale (25%) 1200
Contributia de asigurari sociale de sanatate 480
(10%)
Total contributii sociale obligatorii 1680
Venit net din salarii 3540
Deducere personala* 0
Baza de calcul a impozitului pe venit 3540
Impozitul pe venituri din salarii (10%) 354
Salariul net (dupa impozitare) incasat de 2766
salariat
2.
Salariu baza=4000 lei
Sporuri=800 lei
Tichete de masa= 420 lei
CAM=2.25% * 4800= 10800
420 lei+3120 lei= 3540 lei
Impozitul pe venituri din salarii= 10% * 3540= 354 lei
Salariul net= 3120-354= 2766 lei
3. 4.000 000 lei
50%- rata de distribuire a dividendelor
A- 40%
SOC X SRL- 55%
SOC Y SRL – 5%
Suma dividendelor distribuite actionarilor= 50 / 100 * 4000.000=2.000.000 lei
Actionar Dividend Impozit pe Dividend Obs
brut dividende net
A= A 800000 5% 40000 760000 Art 40/100 *
223,224,230
din Codul
Fiscal
Societatea 1100000 - - 1100.000 Art. 43 alin
X (4) din
Codul
Fiscal
Societatea 100000 5% 5000 95000 Art 43 din
Y Codul
Fiscal
Total 2000000 4500 1955000
2000000=800000
Y= 5/100* 2000=100000