Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIȘTE

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

SPECIALIZAREA: AEPP

ANUL II - MASTER

STUDIU DE CAZ
CONTROL DE GESTIUNE

Prof: Conf. univ.dr Mariana ZAMFIR

Materand(ă):
Aldica Andreea Elena

1
MANIERA DE ÎNTOCMIRE A BUGETELOR LA S.C. DEPO. S.R.L.

APLICAȚIE.

Societatea S.C.DEPO S.R.L. are ca obiect de activitate producerea de articole de


îmbrăcăminte și încălțăminte. În cadrul uneia dintre secțiile de producție pentru luna ianuarie
2022 s-a bugetat obținerea a 300 buc tricouri și 450 buc ghete.

Pentru previzionarea cheltuielilor cu materiile prime, se au în vedere următoarele:

Denumire Consum specific (m/buc) Preţ aprovizionare


materie primă Produs tricouri Produs ghete (lei/m)
Mat primă - 0,5 0,6 60
bumbac
Mat primă- piele 0,6 0,7 70

Pentru realizarea unei bucăți de produs ( atât tricouri, cât și ghete), sunt necesare 0,6
ore manoperă directă, prețul orei fiind de 10 lei.

Pentru bugetarea cheltuielilor indirecte de producție, se ține cont de evoluția acestora


din ultimele 3 luni ale exercițiului 2021:

Indicatori Octombrie Noiembrie Decembrie


Producţie obţinută (buc) 200 230 300
Cheltuieli fixe (lei) 1.500 1.500 1.500
Cheltuieli variabile (lei) 5.500 5.700 6.200

Societatea doreşte pentru luna ianuarie 2022, reducerea cheltuielilor indirecte variabile
cu 3%. Repartizarea cheltuielilor indirecte pe purtătorii de costuri se face folosind ca bază de
repartizare salariile directe.
Se cere:
- bugetul costurilor complete;
- bugetul costului unitar pentru cele două produse

2
REZOLVARE:

BUGETAREA CHELTUIELILOR CU MATERII PRIME

Denumire A B
materie
prima Consum Pret Valoare Consum Pret Valoare
specific(m/buc) aprovizionare(lei/m) specific(lei/buc) aprovizionare(lei/bu
(lei/buc) c) (lei/
buc)

Materie
prima-
bumbac 0,5 50 30 0,6 60 36

Materie
prima- 0,6 70 42 0,7 70 49
piele

TOTAL 72 85

BUGETAREA CHELTUIELILOR TOTALE CU MATERIILE PRIME

Denumir Cantitate consumata totala(kg) Cheltuieli cu materii prime bugetate(lei)


e materie
prima bumbac piele Total bumbac piele Total bumbac+piele
bumbac+piele

bumbac 0,5*300=150 0,6*450=270 150+270=420 150*50=7.500 270*50= 13.500 21.000

piele 0,6*300=180 0,7*450=315 180+315=495 180*70=12.600 315*70= 20.050 32.650

TOTAL 330 585 915 20.100 33.550 53.650

BUGETAREA CHELTUIELILOR CU MANOPERA DIRECTĂ

Produs Timp Salariu Valoare Cheltuieli cu manopera totala(lei)


h/buc. lei/buc. unitara
lei/buc. Valoare totala

bumbac 0,6 10 0,6*10= 6 300*6=1.800

piele 0,6 10 0,6*10=6 450*6=2.700

TOTAL 4500
Total inteprindere

3
BUGETAREA CHELTUIELILOR INDIRECTE

Indicatori Medie Valori bugetate

Ianuarie n+1

Productie obtinuta(buc) (200+230+300) /3 = 530 (300buc+450buc) = 750 buc

Cheltuieli fixe (lei) (1500+1500+1500) /3 = 1500 1500

Cheltuieli variabile (lei) 13.267 18.209,32

Cheltuieli indirecte(lei) (1500+13.267) = 14.676 (1500+18.209,32) = 19.709,32

Cost variabil unitar( din tecut)


Cvu = Cve /Qe = 13.267 / 530 = 25,03 lei/buc.
Cve – cost variabil efectiv mediu din trecut
Qe – productia medie efectiva din trecut
Cv corelate cu productia bugetata = Qb *Cvu = 750 *25,03 = 18.772,5 lei
Cv bugetate = 18.772,5 – 18.772,5 * 3% = 18.209,32 lei

BUGETUL CHELTUIELILOR TOTALE ( PE TOTAL ÎNTREPRINDERE)

Indicatori Suma

Cheltuieli cu materii prime 59.820

Cheltuieli cu manopera 4500

Cheltuieli directe - total 64.320

Cheltuieli indirecte 19.709,32

Total cheltuieli (fara ch. directe) 84.029,32

BUGETUL COSTULUI UNITAR

Indicatori A B

Cheltuieli cu materii prime 72 85

Cheltuieli cu manopera 6 6

Cheltuieli directe 78 91

4
Cheltuieli indirecte 7,88364 7,88364

Cost unitar bugetat(CD+CI) 78+7,88364 = 91+7,88364=

85,883 98,883

Ks = cheltuieli indirecte de repertizat / total baza de repartizare = 19.709,32 /4500 = 4,3798


Ks – coeficient de suplimentare
-rata de absorbtie
CI = Ks * baza de repartizare a produsului
CIptr tricouri (intreaga productie) = 4,3798 * 1800 = 7883,64 lei
CIptr ghete (intreaga productie) = 4,3798 * 2700 = 11.825,46 lei

Ciu – cheltuiala indirecta unitara


Ciu tricouri = 4,3798 * 1,8 = 7,88364 lei/buc.