Sunteți pe pagina 1din 7

CITEȘTE ÎNTÂI ASTA

Dragă cititorule de vei vrea să înţelegi aceste informaţii citeşte te rog întîi folderul FOARTE
INTERESANT, îndeosebi CARTEA CRISTALELOR, chiar de nu vei fi deacord cu unele
aspecte de acolo dar e singurul mod de-aţi forma o părere autentică, altfel rişti să fii ridicol
asemenea unei babe fără dinți ce-ar vorbi de manevrarea armamentului de ultimă oră, ia care
poate nici nu știe să-și schimbe butelia la propriul aragaz.
Lectură plăcută.

Și părerea unui oarecare viețuitor de la muntele Athos ce dorește să rămână anonim.

Da intradevăr înţeleaptă recomandare, altfel dragă cititorule te vei împotmoli aşa cum m-
am împotmolit şi eu cândva crezând că noi ştim adevărul în întregime dar realitatea fiind cam
diferită de cum o ştim recomandarea e foarte binevenită, acum pot spune și eu că oricâte studii
în teologie ar avea cineva și oricâte doctorate sigur se va împotmoli de nu respectă această
recomandare pt. că o parte din aceste informații vin dintr-o cu totul altă lume. Această
diferenţă în multele ei aspecte e şi-tre noi şi-n credinţa noastră şi-ntre ce-a spus Hristos şi ce
se întâmplă în ziua de azi şi ce-au spus şi-au făcut Sfinţii, sigur nu vreau să zic că Sfinţii au
greşit, ci din contră, au făcut ceea ce a tebuit, ceea ce lumea a impus la timpul respectiv, mă
refer doar la un singur aspect, care defapt e şi cel mai important, pt. că de el se leagă multe,
mă refer la calea spre desăvârşire, spre împărăţia cerurilor, spre îndumnezeire şi această cale
nu e alta decât cea interioară şi nu exterioară după cum se practica în general în ziua de azi,
adică Hristos zice: ,, tu însă cînd te rogi intră in cămara ta, (adica in inima ta) închizând ușa
(simţurilor externe desigur: văz, auz, gust, miros, pipăit) roagă-te Tatălui tău Care este in
ascuns, și Tatăl tău Care vede în ascuns îți va răsplăti ție, şi mai departe spune: şi când vă
rugaţi nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că-n multa lor vorbărie vor fi ascultate. Deci
nu vă asemănați lor….. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru care eşti în ceruri… (Mat.6),
deci Tatăl nostru, un exemplu de rugăciune scurtă fără multe cuvinte dar interioară, desigur
poate fi şi rugăciunea lui Iisus ,,Doamne Iisuse Hristoase milueşte-mă”, şi-n alt loc zice „Dar
vine ceasul și acum este, cînd adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și-n adevăr,
căci și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebue
să I se închine în Duh și-n adevăr”(Ioan 4) deci e foarte clar, cuvintele lui Hristos sânt foarte
clare, n-au nevoe de prea multe tălmăciri.
Bun, deci știm ce fel de rugăciune își dorește Domnul nostru Iisus Hristos și Tatăl de la noi,
acum hai să vedem ce se întâmlă in ziua de azi şi ce-au făcut Sfinţii? Au făcut nişte slujbe
interminabile cu multe cuvinte, exact împotriva la ceea ce a spus Hristos, păi dragul meu aici
e o problemă care deşi a fost clarificată de unii Sfinţi totuşi nu i se acordă importanţă ci se
pune accentul pe această formă de rugăciune exterioară la care se folosesc doar simţurile
extrne după anumite tipicuri, reguli si canoane care-s toate omenesti şi la care se referă
Dumnezeu zicînd “in zadar Mă cinstesc, învățând învățături care sânt porunci omeneşti”
(Marcu 7) şi aici se referă la multe alte aspecte, posturi şi fel de fel de tipice care-s toate
omeneşti şi nu dumnezeeşti, cele dumnezeeşti sunt cu totul altele dintre care cea mai mare e:
“să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău şi din tot cugetul
tău şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi” şi-n asta stă defapt toată legea şi toţi proorocii după
cum a zis Hristos, (Matei 22, Marcu 12, Luca 10.) pt. că nu-i vei face rău aproapelui tău pt. că
trebue să-l iubeşti ci din contră trebue să-i faci bine.
Dar să vedem de ce totuşi au lăsat Sfinţii această formă de rugăciune exterioară, aceste
slujbe? Deci Sfinţii au dreptul şi puterea de a schimba ceva atunci când lumea o impune, chiar
și împotriva propriei lor voinţi, aşa cum a procedat şi D-zeu cîndva, atunci când eram mai
primitivi, a dat nişte legi chiar împotriva propriei Lui voinţi, mă refer la acele legi primitive “
Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru
arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie.…” (Ieșirea 21, Leviticul 24, Deuteronom
19, Matei 5.) nu pt. că D-zeu şi-ar fi dorit aşa ceva, Doamne fereşte, ci pt. că lumea nu putea
duce, nu putea înţelege mai mult şi atunci D-zeu le-a dat atât cât puteau ei duce, dar cînd omul
a mai evoluat, a mai progresat puţin a venit Hristos şi a dat legea dragostei dar încă şi atunci
pt. el totul era exteriorul, totul era faţada şi deci Sfinţii văzând asta, că oamenii încă-s atât de
primitivi şi încă nu pot urma calea pe care ne-a arătat-o Hristos şi ca să nu aibă cuvânt de
îndreptăţire că n-au putut urma și ei o cale spirituală, le-au lăsat această formă de rugăciune
exterioară după cum le place lor, dar nu uitaţi, că nu e ceea ce-i place lui D-zeu pt. că a zis
Hristos referitor la rugăciunea interioară,, tu însă cînd te rogi intră in cămara ta, (adica in
inima ta) închizând ușa (simţurilor externe desigur: văz, auz, gust, miros, pipăit) roagă-te
Tatălui tău Care este in ascuns, și Tatăl tău Care vede în ascuns îți va răsplăti ție, şi mai
departe spune: şi când vă rugaţi nu spuneți multe ca neamurile, că ele cred că-n multa lor
vorbărie vor fi ascultate. Deci nu vă asemănați lor….. Deci voi așa să vă rugați: Tatăl nostru
care eşti în ceruri… (Mat.6), deci Tatăl nostru, un exemplu de rugăciune scurtă fără multe
cuvinte dar interioară, desigur poate fi şi rugăciunea lui Iisus ,,Doamne Iisuse Hristoase
milueşte-mă”, şi-n alt loc zice „Dar vine ceasul și acum este, cînd adevărații închinători se vor
închina Tatălui în duh și-n adevăr, căci și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este
Dumnezeu și cei ce I se închină trebue să I se închine în Duh și-n adevăr”(Ioan 4), iertare, dar
am repetat pt.că cuvintele dumnezeești au valoare mai mare decât cele omenești indiferent
dacă unii vor sau nu vor să recunoască asta deși o știu foarte bine, țin cu atâta fanatism la o
anume formă religioasă deși din propriile noastre scrieri reiese clar că una vrea Dumnezeu și
alta facem noi, și asta cred că-i valabil și-n alte religii, deci e foarte f.f. clar ce fel de rugători,
ce fel de închinători își dorește Hristos, își dorește Tatăl să fim. Poate cineva va zice că asta
sună cam a sectar, defapt mi-a și zis cineva, ei dragul meu dacă acești sectari, după cum îi
numești tu, respectă mai mult cuvintele lui Hristos decât noi fără să le fi ciopârțit, fără să le fi
strâmbat, atunci ferice de ei dar totuși să nu uităm că și ei au greșelile lor încât la ora actuală
putem spune că cam fiecare religie are stâmbătățile ei, de aia zic că acum e nevoie de-o
reânoire mai mult ca oricând, mai ales dacă avem în vedere și faptul că acum ne aflăm in
pragul unor mari revelații care după cum se pare, sânt cele mai grandioase din istoria
întregului univers,care inițial, după cum am înțeles, s-a dorit a se face prin ,,ortodocși”, dar
,,ortodocșii” ca ,,ortodocșii” au respins zicând că ei n-au învățat așa ceva de la Sfinți și atunci
Îngerii și slujitorii lui Dumnezeu au fost nevoiți să le facă prin cu totul altcineva și asta ar
trebui să ne dea de gândit. Nu uitați că oricare mare revelație care ne-a făcut-o Dumnezeu, la
începuturile ei a fost o mare blasfemie. Spunea cineva odată, sincer să fiu, despre unii călugări
de aici din Athos, care nu prea aveau nimic comun cu calea lui Hristos; că aceștia gîndesc cu
cel puțin o mie de ani înapoi, păi ce să mai zici atunci de cei ce se ghidează încă după acele
legi primitive ,,ochi pt. ochi, dinte pt. dinte, rană pt. rană, etc.’’ (Ieșirea 21, Leviticul 24,
Deuteronom 19, Matei 5.) Alții chiar mai rău decât atât. Of dragii mei, în general vorbind,
mulți suntem mai primitivi ca primitivii dar totuși, din fericire, în același timp avem și alții
care sunt mult mai evoluați, mult înaintea noastră, adevărați lucrători ai luminii, dar din
motive lesne de înțeles nu recunoaștem asta. Ferice de cel ce trăiește în dragoste desăvârșită
față de Dumnezeu și față de aproapele și înțelege cea fost în mintea Sfinților, în mintea lui
Dumnezeu cînd a dat acele legi, pt. unul ca acesta nu sunt valabile acele legi, asta o confirmă
și Sf. Ap. Pavel către Galateni cap. 5 zicând ,,pt. unul ca acesta nu există lege” pt. că el
trăiește mai presus de toate acele legi, dar din păcate nu sunt înțeleși acești oameni, cei reduși
la minte întotdeauna vor găsi ei niște negheobii să spună și vor arunca cu noroi asupra lor, îi
vor ponegri în fel și chip; că-s înșelați, că-s rătăciți, că-s ieretici sau mai știu eu ce le-or mai
trece prin cap unor astfel de oameni, eu nu zic că n-or fi și din ăștia, rătăciți, înșelați, etc. dar
de obicei se aruncă cu noroi exact în cine nu trebuie, exact în cei care au reușit și s-au ridicat
deasupra tuturor celorlalți, dar cel invidios, egoist și care se lasă influențat de fel și fel de
patimi din astea josnice, nu suportă să vadă adevărul triunfând, el va căuta să anihileze tot ce
depășește capacitatea lui de înțelegere și să aducă la același numitor comun cu el, defapt după
cum au pățit și o parte din marii filozofi, ei care au reușit și au depășit limitările acestei lumi
și nu numai, au profețit și despre întruparea lui Hristos cu sute de ani înainte, ei care defapt
erau idolatri sau acele femei înțelepte care erau slugitoare la temple idolești (idolești în sensul
în care judecăm noi astăzi) și deasemeni au profețit despre întruparea lui Hristos și acum îi
pictăm în biserici, sigur că la acele temple idolești nu se făceau jertfe umane, astea se făceau
la templele care erau închinate demonilor și nu zeilor, și dacă veți căuta pe ce dată s-au născut
acei zei veți avea cea mai mare surpriză din viața dumneavoastră. Acest termen; zei mi-a dat
multă bătaie de cap, apoi mi-am amintit că Duhul Sfânt în psalmi zice: ,,toți sunteți dumnezei
și fii ai Celui Preânalt” (ps.81) și dacă e adevărată acea descoperire din munții Bucegi din
România descrisă în cartea ,,Viitor cu cap de mort” scrisă de Radu Cinamar și ceea ce poate
face omul descrise de dr. Steven Greer în cartea Adevărul Ascuns, Informații Interzise, (sper
să se mai găsească prin librării) atunci află că diferența dintre noi și acei dumnezei e că aceia
au fost total conștienți de chipul și asemănarea lui Dumnezeu din om (Facere cap.1 și cap. 5)
și au trăit ca atare, astfel încât să ajungă la chipul și asemănarea Prototipului, în timp ce noi
suntem total inconștienți și trăim ca atare. Îmi vine în minte acu ceva ce cred că merită
menționat; a fost foarte comica Jesmuhen (femeia australiancă care n-a mâncat nimic de 13
ani) într-o conferință de-a sa ținută în România, cînd face prezentarea unei cărți scisă de ea,
după cum a zis ea la început, și când o deschide era totul alb, nu era scris nimic, deci o carte
în alb dar cu titlul ,,Tu iești un dumnezeu”, desigur ea are multe cărți scrise dar aici voia să
zică că tu o vei scrie prin felul tău de-a fi, prin viața ta. Deși a primit multe aplauze la
prezentarea cărții, totuși unele doamne, se vedea pe fața lor că erau foarte nedumerite, nici nu
aplaudau nici nu ziceau nimic, probabil erau foarte îndoctrinate în aceste canoane și rînduieli
omenești sau mai bine zis nu erau educate în cele dumnezeești, lucru care nu duce decât la
diferențe, chiar conflicte și separatism de frații noștri, diferențe pe care le facem doar noi
oamenii și nu Dumnezeu, căci zice ,, in zadar Mă cinstesc, învățând învățături care sânt
porunci omeneşti” (Marcu 7). Așa că dragul meu frate sau confrate ,,ortodox” ce te tot bați cu
pumnul în piept și te manifești cu atâta fanatism zicând că adevărata credință e la tine, află că
din informațiile ce sunt pe acest DVD vei înțelege că realitatea e cam diferită, nu zic că toate
informațiile ce sunt expuse aici sunt adevărate, pt. că se zice că când apare o informație reală
apar și altele false ca s-o discrediteze pe cea adevărată, dar tu citește, vezi și concluzioneză
după cum te va îndemna inima , nuștiu care sânt cele adevărate că ți le-aș fi spus cu drag.
Dragul meu frate sau confrate ,,ortodox” te-am pus în ghilimele pt. că a gândi Ortodox
înseamnă a gândi drept, după Dumnezeu, ori această formă de ortodoxie ce-o avem în ziua de
azi are nevoie de-o reânoire mai mult ca oricând și de mă vei contrazice te voi întreba doar
atât; știi să lucrezi cu energia sau cu energiile, nici nuștiu cum să zic căci și eu tot un ortodox
ca și tine sunt, sau știi să trăiești doar cu această energie așa cum e această femeie din
Australia și multe alte persoane? Cred că sigur nu știi sau poate că tu, în pătrățica ta ortodoxă,
nici măcar n-ai auzit că se poate așa ceva, dar în schimb, te pricepi foarte bine să-i ponegrești
pe cei ce știu, pe aceștia care poate sânt mult mai aproape de Dumnezu decât noi.
Zicea cineva că ortodocșii sânt atât de naivi încât dacă-i zici cuiva, uite mă asta-i adevărul, el
chiar crede, el nu cercetează personal să vadă dacă-i așa sau nu, el nu vrea să citiască decât
cum l-a schingiuit pe unul, pe altul, cum i-a tăiat capul unuia, altuia și nimic mai mult, defapt
așa-i învață unii din duhovnicii lor sau poate chiar majoritatea și sinceri să fim avea dreptate
omul. Personal cred că trebuie să eliminați tot ce vă crează bariere, obstacole, hotare în calea
cunoașterii, a desăvârșirii, a îndumnezeirii căci numai așa putem ajunge la chipul și
asemănarea Prototipului (facere cap,1, cap. 5). Cei luminați întotdeauna vor căuta să pună în
valoare cuvintele dumnezeești și calea pe care a arătat-o Hristos care nu-i alta decât cea
interioară și nu exterioară pt. că altfel apare un dezechilibru în ființa umană, adică omul având
cinci simțuri externe (văz, auz, gust, miros, pipăit) are și cinci simțuri interne și dacă noi 24
de ore din 24 percepem informație mai mult de la simțurile externe decât de la cele interne
atunci apare un dezechilibru în ființa umană care nu-i ușor de dus, și te mai întrebi de ce
suntem dezechilibrați și neputincioși, adică vulnerabili la fel de fel de slăbiciuni, deci nu
degeaba ne-a arătat Hristos calea interioară ca măcar atunci când ne rugăm să intrăm în
interiorul nostru și dacă nici măcar atunci n-o facem atunci vai de noi....
Calea exterioară, după unii Sfinți, nu-i decât o formă intermediară de trecere de la viața
lumească la viața spirituală, pt. că omul fiind obișnuit ca toată ziua să perceapă informatie
numai de la simțurile externe, trebuia ca tot printr-o formă exterioară să intre în viața
spirituală dar asta nu înseamnă că toată viața trebuie să rămână la acea formă de rugăciune
exterioară după cum cred și fac unii, pt. că nu-i ceea ce-i place Tatălui meu, după cum a zis
Hristos,(Matei 6, Ioan 4) și dacă va zice cineva, nu că-i liturghie și că trebuie să te
împărtășești, da, dar numai că nu-i nevoie să te împărtășești atât de des cum văd pe unii, alții
chiar în fiecare zi și pe lângă acea liturghie mai sunt și multe alte rugăciuni cu multe cuvinte,
și dacă n-are valabilitate un timp anume împărtășania atunci poți s-o dai la gunoi după cum
îmi zicea un duhovnic. Oare de ce Sfinții plecau în pustie și petreceau acolo timp îndelungat?
alții chiar cu anii, oare că n-avea valabilitate împărtășania, sau că n-avea valabilitate calea
interioară pe care a arătat-o Hristos și avea valabilitate cea exterioară pe care unii au făcut-o
ca pe-o regulă de viață ce-o practică în fiecare zi? Ferice de cei ce-au înțeles cuvintele lui
Hristos și le pun în practică cum ar fi din câte știu părinții de la mănăstirea Sf. Ioan
Botezătorul de la Esex din Anglia unde a fost și părintele Sofronie și părinții de la mănăstirea
Kykos din Cipru și mulți alții, de ex. la măn. Sf. Ioan din Anglia s-a înlocuit miezonoptică,
utrenie, ceasuri, liturghie cu rug. lui Iisus, ,,Doamne Iisuse Hristoase miluiește-mă” da, fiecare
spune în biserică această rugăciune, unul cu voce tare și ceilalți în gând, a știut el starețul că
dacă ar fi fost o altă formă de rugăciune ar fi împrăștiat mintea celorlalți, liturghie fac doar in
sărbători și sâmbăta paremise dar și atunci miezonoptica, utrenia o fac cu Doamne Iisuse. la
măn. Kykos e puțin diferit, împlinesc și una și alta, fac puțină rug. după tipic în biserică, apoi
starețul le-a oferit posibilitatea părinților să continue acea formă de rugăciune interioară
fiecare la chilia lui, ce stareți înțelepți, păcat că-s rari. Ceea ce e și mai rău e că cei întunecați
la minte se ridică împotriva celor ce vor să pună în valoare cuvintele lui Hristos, și dacă
cineva zice că-i foarte mulțumit cu această formă de rugăciune exterioară, află că el spune așa
pt. că nu știe că există ceva mai bun și culmea prostiei e că nici nu prea găsești un astfel de
călăuzitor care să-ți arate calea pe care ,,o dorește Tatăl” după cum a zis Hristos. (Matei 22,
Marcu 12, Luca 10 și celelalte legat de rugăciune Matei 6,Ioan 4). de parcă cuvintele lui
Hristos ar fi ascunse undeva în centru pământului.
Zicea cineva că noi ortodocșii nici nu știm ce înseamnă un Sfânt, corect, avea dreptate omul.
Deci fiecare care duce o viață după poruncile dumnezeești și face ceea ce poate el pt.
Dumnezeu, și deasemeni dacă cineva e forțat să se lepede de credința lui și nu se leapădă,
atunci Dumnezeu îl mântuiește și-l numără și-n rândul Sfinților, și desigur, acești Sfinți pot
face și minuni, pt. că Dumnezeu nu-i un călău ci dragoste desăvârșită, și dacă-n numele Lui
pt. dragostea Lui a făcut ceea ce a făcut, atunci El îi iartă tot cea ce a greșit el în trecut
(gânduri, fapte, afirmații,) dar prostia noasră a pămpălăilor ce nu punem mintea la lucru sau o
ținem ocupată cu fel de fel de nimicuri și asta nu-i altceva decât o totală ignoranță, e că luăm
toate acele afirmații ca drept bune, fără să mai facem diferența și facem din ele niște dogme
despre care zice Dumnezeu: ,, in zadar Mă cinstesc, învățând învățături care sânt porunci
omeneşti” (Marcu 7). o repet pt. că-s importante aceste cuvinte dumnezeești, și în plus,
îndemnăm sau poate chiar forțăm și pe alții să le respecte zicându-le că dacă nu vai de tine,
iești pierdut sau iadul te mănâncă, ce prostie, ce nebunie, de aia ne aflăm în situația asta, de
aia se află toate religiile acolo unde se află. A crede în Dumnezeu nu înseamnă neapărat să
aparții unei religii anume ci să înțelegi ce vrea Dumnezeu de la tine și să trăiești ca atare, deci
după porunci dumnezeești. Zice Duhul Sfânt în psalmi ,,toate rânduielile pământului se vor
strica” (ps. 81) oare care rânduieli? v-ați gândit? cele omenești desigur, cele dumnezeești în
nici un caz, acestea vor rămâne în veacul veacului și sânt valabile la toate civilizațiile din
întreg universul care defapt e infinit și nu limitat cum îl cosiderăm noi, căci în cazul ăsta e tot
una cu a spune că Dumnezeu n-a fost în stare să creeze altceva decât atât cât putem noi
cuprinde, altă nebunie ce-o susțin mulți dintre noi.
Zicea cineva de aici din Athos, ce nu prea îi cam place să gândească puțin mai profund, că
uite ce minuni s-a întâmplat la noi la ortodocși cum ne-a slăvit Dumnezeu, și aici dădea
exemplu pe acei catolici care au venit în Athos ca să-i forțeze pe călugării de aici să treacă la
catolicism și care nu voiau îi omorau, și atunci un pustnic aude un glas din icoana Maicii
Domnului zicându-i să meargă la mămăstire să zică călugărilor ca dimineață să nu deschidă
poarta mănăstirii căci duşmanii Mei și ai Fiului Meu sânt la poarta mănăstirii și le-a mai dat
unele recomandări prin acel pustnic, deci Maica Domnului i-a numit dușmanii Mei și ai Fiului
Meu, corect, dar dacă ar fi fost nişte ortodocși aceştia și-ar fi făcut ce făceau acei catolici, să
omoare, să ardă, fii sigur că Maica Domnului tot dușmanii ei și-ai Fiului ei i-ar fi numit, (şi
dacă reţin bine, atunci chiar au fost şi nişte ortodocşi trimişi de patriarhul Constantinopului de
atunci, Beco paremise, dar ca să nu greşesc nu vă pot spune sigur că aşa-i sau nu şi nici timp
şi posibilitate n-am acu de a verifica, dar vă rog verificaţi dumneavoastră) pt.că nu dogma ta
te face prieten sau duşman al lui Dumnezeu ci faptele tale. Câte minuni nu se întâmplă şi la ei,
sau ce să mai zici de icoana nepictată de mână omenească a Maicii Domnului de la Guadelupa
din Mexic, icoană ce nu avem noi în toată ortodoxia noastră, dar cel redus mintal întotdeauna
va găsi el nişte neghiobii să spună; că-i de la dracu, că-i înşelăciune sau ştiu eu ce-i mai tună
prin cap unui astfel de om.
Mult întuneric mai e în mintea noastră a celor de azi, îmi aduc aminte de o discuţie în care un
conviețuitor de aici din Athos punea totul pe seama dracului, chiar şi prostia lui, subiectul
discuţiei era despre magie şi vrăjitorie, el nu făcea diferenţa între magie şi vrăjitorie, deşi noi
în limba română avem 3 termeni separați pt. fiecare aspect în parte, deci una e magia şi alta e
văjitoria, magia e lucrul cu energiile, când ştii să lucrezi cu ele, să vindeci, să ajuţi pe
aproapele tău, fie de aproape fie de departe, ceea ce numim noi ortodocşii minuni dar pt. un
adevărat magician asta e viaţa lui, ăsta e felul lui firesc de-a fi, el chiar se miră de noi cât de
naivi și limitați la minte mai suntem, in timp ce vrăjitoria e lucrul sau mai bine zis conlucraea
cu demonii, întradevăr şi un magician se poate asemăna cu-n vrăjitor, adică poate folosi lucrul
cu energia şi spre răul aproapelui său, cum se zice magie neagră, deci magia e ca un cuţit în
mâna măcelarului, ori măcelăreşte porcul, ori pe tine, desigur că va veni timpul când tot răul
ce la făcut aproapelui va veni asupra lui. Într-un cuvânt magia este arta artelor şi ştiinţa
ştiinţelor (vezi cartea cristalelor și folderul despre energii) şi marea provocare în noua eră a
Vărsătorului în care vom păşi, ei în cazul ăsta cu ce-i vinovat cineva că ne-m trezit noi in
acest secol cu lecția nefăcută și ca urmare mai încercăm să îndobitocim și pe alții. Poate
cineva mă va bănui că-s niuegist sau mason sau ştiu eu ce mai poate trece prin capul omului
când va vedea că gândirea mea e cam diferită, ei dagă cititorule sincer îţi zic, nu sunt nici
niuegist, nici mason, nici una sau alta ce ar mai putea trece prin capul cuiva, dar cred că va fi
o nouă eră în care vor domni, dragostea, iertarea, deci poruncile dumnezeeşti şi nu cele
omeneşti sau chiar mai rău, cele demonice care-s împotriva celor dumnezeeşti, adică de-a face
rău aproapelui, și deasemni cred că religia viitorului va fi cea a dragostei necondiționate, a
compasiunii față de aproapele pt. că Dumnezeu, adevărul nu are nevoie de religii ci tocmai
aceste religii au nevoie de adevăr.
Şi ca să fiu sincer până la capăt află că dacă ar fi să apreciez un episcop, cine crezi c-ar fi?
Nicolae Corneanu de la Timişoara, cel pe care-l ponegreşte majoritatea pt.că s-a împărtășit cu
catolicii, desigur unul luminat la minte n-ar face asta, faţă de el am toată aprecierea şi tot
respectul şi îl felicit pt. ceea ce a făcut, păcat că astfel de oameni nu-s înţeleşi, mare lucru ca
într-o astfel de lume să se ridice un om înțelept, el a înțeles că aceste diferențe le facem doar
noi oamenii și nu Dumnezeu, El nu le apreciază, de aia zis ,, in zadar Mă cinstesc, învățând
învățături care sânt porunci omeneşti” (Marcu 7), nu, El își dorește altceva de la noi, dragoste
desăvârșită față de Dumnezeu și față de aproapele (Matei 22, Marcu 12, Luca 10.) și tot ceea
ce-și dorește El de la noi găsim în Noul Testament , în poruncile Lui și nu în cele omenești,
nimeni nu poate pretinde că lumea e încă primitivă și nu merită ceva mai bun. Și pt. ca lista să
fie completă să dau un exemplu şi de pe scena politică deşi nu fac politică, deci ce preşedinte
credeţi c-aş aprecia cel mai mult? Poate cineva îmi va zice, preşedintele ţării tale că doar eşti
român şi-ar trebui să fii patriot. Da, poate că ai dreptate, dar nu un patriot cu-n simţ din ăsta
de ultranaţionalist superdezvoltat după cum văd pe unii, căci dintr-un astfel de simţ nu se
poate naşte decât greşeli şi care n-are nimic comun cu creştinismul, cu Evanghelia lui Hristos
căci spune Ap. Pavel către Coloseni, în cap. 3, că nu mai este Elin, Iudeu, Scit….ci toate întru
Hristos şi toţi întru Hristos. Deci singurul preşedinte pe care l-aş aprecia e unul foarte
controversat, e Obama, preşedintele Americii. Cinva zicea; nu că ăsta-i omul masonilor, pus
de masoni, că vrea să legifereze sinuciderea şi altele ce nu-mi mai amintesc acum şi apoi nici
nu-s sigur că o fi aşa, dar să zicem că e aşa cum am auzit. Bun, din câte ştiu Obama e foarte
deștept, el îşi foloseşte creerul 40% în timp ce noi ceilalţi 3 până la 5% maxim, abia marile
genii dacă ating 10%, păi în cazul ăsta chiar dacă e pus de masoni uite că au avut bunul simţ şi
ţi-au pus unul deştept, unul capabil, şi sinceri să fim nu-i chiar aşa uşor să găseşti un astfel de
om, ca de-al de restu găseşti pe toate drumurile, păi ce-ai mai fi zis dacă ţi-ar fi pus unul prost.
Ştiţi la noi în popor e o vorbă: ,,dă bâta / bota în mâna prostului şi apoi să vezi tu ce păţeşti’’
şi exemple sunt destule.
Cât priveşte legiferarea sinuciderilor, oare ar fi mai frumos, mai civilizat să se arunce cineva
de pe vreo clădire şi să cadă poate în cap la cineva sau pe vreo maşină astfel încât să mai
omoare poate pe cineva sau ştiu eu ce stricăciuni ar putea face, sau cum îmi zicea cineva ce
voia cîndva să se sinucidă că-i venea în gând să intre cu maşina într-un stâlp sau uneori pe
contrasens într-o altă maşină, ei spuneţi ţie însuţi, oare e mai bine aşa ca un astfel de om să
mai omoare şi pe alţii nevinovaţi sau să-i lase cu vriun handicap pe toată viaţa, sau oare va
plăti mortul stricăciunile, nu, nici vorbă, pe cînd dacă ar fi un astfel de centru bine organizat
cu un psiholog sau un călăuzitor spiritual din religia lui, mai degrabă cred că un astfel de om
poate fi salvat şi deci numărul sinuciderilor ar poatea scădea, dar fiecare cu părerea lui.
Zicea cineva că ortodoxia e elevată dar în schimb nu oferă nimic, adică te învaţă să nu ucizi,
să nu furi, să nu faci rău, să fii, iertător, iubitor şi nimic mai mult, cumva avea dreptate, dar
totuşi şi astea nu-i puţin lucru, dar altcineva de aici din Athos îmi zicea nu că-ţi oferă
mântuirea sufletului. Dragul meu lasă asta, asta o oferă Dumnezeu şi nu dogmele noastre, dar
şi pt. astea dacă-ţi dai viaţa crezând că-i ceea ce place lu Dumnezeu – crezi aşa pt. că nu ştii
că există ceva mai bun, că Dumnezeu vrea să fii asemenea Lui – atunci Dumnezeu pt. că nu-i
un călău ci mult iubitor va zice hai să-l mântuiesc şi pe acesta săracul că deşi n-a ştiut prea
multe totuşi pt. Mine şi-a dat viaţa.
Dragă cititorule, eu mă retrag nu înainte de a menționa că aceste rânduri le-am scris doar pt.
cei începători și nu pt. cei evoluați, deci nu-i pt. voi dragi suflete iluminate, dar când voi
ajunge la măsura voastră spirituală atunci voi scrie ceva pe măsura voastră, dar și atunci voi în
avântul vostru spiritual iarăși veți fi înaintea noastră pe scara evoluției spirituale, dar nu-i
nimic, asta dă frumusețe și noblețe sufletească atât vouă cât și nouă celor din urmă pt. care vă
mulțumim. Iar pe voi cei de pe urmă, pe cei începători vă rog să nu uitați că Hristos a fost cel
pe care l-a timis Dumnezeu să ne arate calea în acest veac deși au fost foarte puțini cei care I-
au respectat învățătura, și vă recomand, dacă-mi permiteți desigur, să puneți pe primul loc
cuvintele dumnezeești și apoi pe cele omenești și deasemeni să aveți în vedere că Hristos a
mai zis că ,,împărăția cerurilor este înăutrul vostru” (Luca cap. 17) și multe altele azis El
săracu încât cărțile din lumea întreagă n-ar fi încăput să redea tot ce-a spus și-a făcut El dar ni
s-a transmis atât cât ni s-a transmis, atât cât a putut omul de atunci să înțeleagă, poate că
Dumnezeu a știut că nu le vom respecta și ca să nu fie spre o mai mare osândă a noastră a
îngăduit să ni să transmită atât cât ni s-a transmis. Eu vă doresc lectură plăcută, ştiu că n-am
fost pe măsura vredniciei voastre la care v-a creat Creatorul dar sper că ne va trimite
Dumnezeu unul mai înţelept şi mai puternic în faptă şi-n cuvânt, care să ne arate calea de a
ajunge la chipul și asemănarea Prototipului (a nu se înțelege greșit, că mai presus de El sau
altceva) şi vă rog nu vă supărați că nu mă semnez, asta e pt. protecţia mea, pt. a nu avea
probleme, pt. că cei limitaţi, cei întunecaţi la minte vor căuta să-mi creeze fel de fel de
probleme, sau poate chiar să mă distrugă pt.aceste cuvinte după cum defapt au şi încercat.

Cu dragoste întru Hristos un oarecare anonim


de la muntele Athos!