Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC Avizat,

,,SIMION MEHEDINTI” GALATI


Profilul: Servicii Director
Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală:
Estetica şi igiena corpului omenesc
Modulul: I IGIENA,SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA MEDIULUI
Nr de ore/an: 40-4S T:16 LT: IP:24
Nr. ore /săptămână: din care: T: 4 LT: IP: 6
Clasa: a XIII-a Invatamant de masa seral
Calificarea: Coafor stilist
Ms. Instructor: Ifrose Virginia Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3423 / 18.03.2009 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3172 din 30.01.2006
PLANIFICARE CALENDARISTICA
AN SCOLAR 2012-2013
Nr. ore Săptămâna
Nr. Unitatea de
Competenţe specifice Conţinuturi Obs.
crt. competenţă
T LT IP T LT IP

(0) (1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(2)
1. 9.Igiena, 9.1 Aplica legislatia 1 Legislaţia privind igiena şi 4h 6h S1 S1
securitatea privind igiena si securitatea muncii
muncii şi securitatea muncii -Cunoaşterea legislaţiei
protecţia 9.2 Desfăşoară -Aplicarea legislaţiei
mediului acţiuni de evitare a -Verificare permanentă
riscurilor privind -Recapitulare
-Evaluare
igiena şi securitatea
muncii

2. 9.Igiena, 9.3.Aplică măsuri 2 Desfăşurarea acţiunilor de 4h 6h S1 S2


securitatea de protecţie a evitare a riscurilor privind igiena
muncii şi mediului şi securitatea muncii
protecţia -Supravegherea activităţilor
mediului 9.2 Desfăşoară -măsuri de înlăturare a factorilor
acţiuni de evitare a de risc
-Echipa pentru rezolvarea
riscurilor privind situaţiilor provocate de accidente
igiena şi securitatea -Evaluare
muncii

3. 2.Gandire 2.1 Identifică 3 Identificarea, rezolvarea şi 4h 6h S3 S3


critica si probleme complexe evaluarea problemelor legate de
rezolvare de 2.2 Rezolvă asigurarea igienei şi a securităţii
probleme probleme muncii
2.3Evaluează -Situaţii problemă şi anticiparea
rezultatele obţinute lor
-Soluţii posibile şi alegerea celei
optime
-Analiza rezultatelor metodei
aplicat
-Evaluare
4. 9.Igiena, 9.3 Aplică măsuri 4. Măsuri pentru protecţia 4h 6h S4 S4
securitatea de protecţie a mediului:
muncii şi mediului -Identificarea surselor de poluare
protecţia -Mijloace pentru îndepărtarea lor
mediului -Măsuri de prevenire a poluării
mediului
-Evaluare

S-ar putea să vă placă și