Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN ECONOMIE ȘI FINANȚE

Catedra „Finanţe”

Raport privind realizarea


lucrării practice nr.2

la tema „Activitatea de creditare a băncilor


comerciale din Republica Moldova”

Chişinău, 2019
INTRODUCERE

Creditul este o operație activă încheiată între bancă (în continuare creditor) pe de o parte și
o persoană fizică sau juridică (în continuare debitor) pe de alta, creditorul împrumută o sumă de
bani debitorului cu condiţia că acesta se obliga să ramburseze suma împrumutată la scadenţă plus
o sumă de bani, numita dobândă, pentru a remunera creditorul.
Creditul este o sursă de finanţare foarte importantă pentru multe persoane fizice şi juridice,
deoarece în caz de neajuns de mijloace financiare pentru anumite scopuri, aceste pot fi
împrumutate iar apoi rambursate când contractul de creditare expiră. Deoarece economia
Republicii Moldova se confrunta cu o stagnare resimţită de mai mulţi ani, agenţii economici sunt
copleşiţi de riscul neprofitabilitatii, iar potenţialii agenţi economici nu ştiu de unde să găsească
bani pentru dezvoltarea unei afaceri. Banca mereu a avut ca misiune să ajute atât persoanele
juridice şi cele fizice, iar rolul ei în viaţa acestora este la fel destul de mare.
Astfel în cadrul studiului ne propunem să facem cunoştinţă cu oferta băncii cu privirea la
creditele bancare, condiţiile expuse şi care este informaţia pe care băncile o prezintă cu privire la
credite. Pentru cercetare am selectat 3 bănci comerciale din cele 11 licențiate din Republica
Moldova, acestea fiind: BC “EuroCreditBank” SA, BC”ProCreditBank” SA și BC
“MOBIASBANCA” SA.
BC "EuroCreditBank" S.A., a fost fondată la data de 30 septembrie 1992. Este o bancă
universală, care efectuează toate tipurile de operațiuni bancare, prezente pe piața bancară. Banca
deserveşte atât clienți privați, cât și corporativi. Printre produsele şi serviciile oferite sunt:
creditele de afaceri, creditele imobiliare, creditele de consum, emiterea şi deservirea carduri de
plată bancare, servicii de gestionare de la distanță a conturilor, carduri de credit cu perioadă de
graţie, un spectru larg de depozite băneşti, arenda safeurilor bancare, transferuri rapide de bani
etc.
O parte din serviciile disponibile pentru clienții noștri sunt în regim on-line, iar pentru
aceasta sunt utilizate instrumente moderne, cum ar fi sistemul ECB-Online şi Telebank.md.
Rețeaua Băncii formează 50 de puncte comerciale (8 sucursale şi 42 Agenții) în 11 localităţi din
Republica Moldova, cu Sediul Central situat în mun. Chișinău.
În BC "EuroCreditBank" S.A. are circa 300 de angajați, care demonstrează zi de zi
calitățile sale profesionale, capabile să găsească soluții pentru oferirea serviciilor de calitate
clienţilor săi.
Este un garant al succesului, fiabilităţii și stabilităţii pentru partenerii săi. Nu este doar meritul
angajaţilor Băncii, dar și un rezultat înalt de încredere manifestat din partea clienților.

2
Banca Comercială “ProCreditBank” S.A. a primit licenţă pentru desfăşurarea activităţii
financiare la 17 decembrie 2007. Este o bancă internaţională cu 100% capital străin, cu unic
acţionar din Germania: ProCredit Holding. ProCreditBank este o bancă comercială orientată spre
dezvoltare. Oferind deservire la cel mai înalt nivel întreprinderilor mijlocii și mari, precum și
persoanelor fizice care doresc să economisească. În activitatea sa se ghidează de o serie de
principii de bază: pun valoare pe transparență în comunicarea cu clienții , nu promovează
creditarea de consum, încearcă să minimizeze impactul asupra mediului înconjurător și oferă
servicii bazate atât pe înțelegerea situației fiecărui client, cât și pe analiză financiară solidă.
Prezentă pe piața locală din 4 iulie 1990, Mobiasbanca a fost înființată la inițiativa unor
întreprinzători cu experiență profesională în domeniul financiar-bancar, care au întemeiat o
bancă independentă, orientată către deservirea sectorului ÎMM.
În anul 2007, acționar majoritar al băncii devine Groupe Société Générale, care timp de
12 ani a contribuit la dezvoltarea portofoliului de produse și creșterea indicilor de performanță,
consolidând o echipă de profesioniști și atingând poziția de top în sistemul financiar din țară.
La data de 25 iulie 2019, OTP Bank Nyrt a achiziționat pachetul majoritar de 96.69%
deținut de către Groupe Société Générale în BC “Mobiasbancă - Groupe Société Générale” S.A.
Noul nume oficial al băncii este Mobiasbanca – OTP Group S.A.
Astfel ne propunem în baza acestui studiu să scoatem la iveală următoarele:
-să identificăm ce tipuri de credite ne oferă băncile comerciale;
-să identificăm care termenele pentru care banca este dispusă sa ne acorde credit;
-să identificăm care sunt ratele dobânzii pe care le propun băncile;
-să identificăm care sunt documentele necesare pentru a primi un credit;
-să identificăm ce comisioane sunt percepute de către bancă;
-să identificăm care bancă oferă cele mai avantajoase condiţii pentru tipurile de credite
selectate;
-să evaluăm care este situația cu privire la credite în Republica Moldova în baza
exemplului unei bănci din cele propuse cercetării;
De asemenea pentru analiza situaţia pe care o deţine BC“MOBIASBANCA”la capitolul
“Credite”, vom selecta 3 rapoarte cu privire la informaţia despre credite din:31 ianuarie 2019,
28 februarie 2019 și 30 aprilie 2019, pentru observa modificările.

3
1. Analiza comparativă a 2 categorii de credite

Tabelul 1
Analiza comparativă a creditelor de consum
Banca Banca
Criterii de Banca
„ProCredit Bank” S.A. „MOBIASBANCA”S.
comparaţie “EuroCreditBank”S.A
(overdraft) A
Suma (minim / 5,000-1,000,000 5,000-65,000 100,001-700,000
maxim), lei
Termenul Max. 60 luni Max. 36 luni Min. 1 lună
creditului (minim / Max. 84 luni
maxim)
Rata anuală a 8,50 9,00 Min. 7%
dobânzii, % Max. 8%
-Comision unic- 2% -Comision de majorare -Comision unic- 1,5%
-Comision de a limitei- 1% -Comision de
Alte plăţi care nu administrare lunară- administrare lunară-
sunt incluse în 0,35% 0,35%
dobândă -Comision pentru
(comisioane) examinarea cererii-
200 lei

Rata creditului și Flexibil Plăți lunare


dobânzii se achită
Modul şi frecvenţa conform graficului de
plăţilor rambursare în sume
constante sau
descrescătoare
1. Actul de identitate 1. Buletin de identitate 1. Actul de identitate
2. Cererea de acordare 2. Solicitarea de credit 2. Cererea de acordare
3. Ancheta debitorului 3. Adeverința de salariu 3. Ancheta debitorului
Documentele 4. Adeverința de pentru ultimele 6 luni 4. Adeverința de salariu
necesare pentru salariu 5. Contract de muncă
obţinerea creditului 5. Contract de muncă 6. Documente asupra
6. Documente asupra bunurilor propuse în gaj
bunurilor propuse în
gaj
Formele de Bunuri imobile, mij. Fără gaj Bunuri imobile, mij. de
asigurare ale de transport, depozit transport, depozit
creditului acceptate bancar, fidejusiune bancar, fidejusiune
de bancă

Efectele Penalitate 0,5% din Penalitate la rata Comisionul pentru


4
suma restantă la plata neachitată 0,1%/zi rambursare anticipată-
a creditului, zilnic aplicată la suma 1% dacă dacă termenul
soldului capitalului și dintre rambursare
dobânzii în restanță anticipată și scadența
rambursării este mai mare de un an
anticipate, precum -0,5% dacă mai mică de
şi penalităţile
un an
aferente
Penalitate de
nerambursare- 40%
anuale de la valoare
restantă
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din “Informație privind condițiile de acceptare
a creditelor a persoanelor fizice” extrase de la băncile: BC”EuroCreditBank”SA,
BC”ProCreditBank”SA și BC”MOBIASBANCA”SA

Tabelul 2
Analiza comparativă a creditelor imobiliare
Banca
Criterii de Banca
„MOBIASBANCA”S.
comparaţie “EuroCreditBank”S.A
A
5,000-2,500,000 Până la 70% din
valoarea imobilului
Suma (minim / finanțat acceptat în
maxim), lei gaj/până la 100% în
cazul prezentării
garanțiilor suplimentare
Termenul Max. 240 luni Min. 12 lună
creditului (minim / Max. 240 luni
maxim)
Rata anuală a 8,90 Min. 7%
dobânzii, % Max. 8%
-Comision unic- 1% -Comision unic- 1%
-Comision de -Comision de
Alte plăţi care nu administrare lunară- administrare lunară-
sunt incluse în 0,15% 0,1%
dobândă -Comision pentru -Comision de
(comisioane) examinarea cererii- garantare-0,5% anual
200 lei din soldul garanției

Rata creditului și Plăți lunare


dobânzii se achită
Modul şi frecvenţa conform graficului de
plăţilor rambursare în sume
constante sau
5
descrescătoare
1. Actul de identitate 1. Actul de identitate
2. Cererea de acordare 2. Cererea de acordare
3. Ancheta debitorului 3. Ancheta debitorului
Documentele 4. Adeverința de 4. Adeverința de salariu
necesare pentru salariu 5. Contract de muncă
obţinerea
creditului 5. Contract de muncă 6. Documente asupra
6. Documente asupra bunurilor propuse în gaj
bunurilor propuse în
gaj
Formele de Bunuri imobile, mij. Bunuri imobile, mij. de
asigurare ale de transport, depozit transport, depozit
creditului acceptate bancar, fidejusiune bancar, fidejusiune
de bancă
Penalitate 0,5% din Comisionul pentru
suma restantă la plata rambursare anticipată-
a creditului, zilnic 1% dacă dacă termenul
dintre rambursare
Efectele anticipată și scadența
rambursării este mai mare de un an
anticipate, precum
-0,5% dacă mai mică de
şi penalităţile
aferente un an
Penalitate de
nerambursare- 40%
anuale de la valoare
restantă
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din “Informație privind condițiile de acceptare
a creditelor a persoanelor fizice” extrase de la băncile: BC”EuroCreditBank”SA,
BC”ProCreditBank”SA și BC”MOBIASBANCA”SA

Concluzie : în urma studierii condiţiilor pe care le propun aceste 3 bănci pentru creditul
de consum putem concluziona următoarele : cea mai mare sumă de unde se poate împrumuta un
credit este de la BC”EuroCreditBank” SA în valoare de un milion de lei. Iar cea mai mare sumă
minimă de împrumut este prezentă la BC”MOBIASBANCA” SA în valoare de o sută mii de lei.
Cea mai mare perioadă pentru care putem lua un credit de consum este la
BC”MOBIASBANCA” SA, pentru 84 luni. Cea mai mare rată a dobânzii este prezenta la
BC”ProCreditBank” SA cu o rată de 9 % iar cea mai mică la BC”MOBIASBANCA” SA cu o
rată de 7%. Cele mai multe tipuri de comisioane percepute sunt la BC”EuroCreditBank” SA 3 la
număr şi include: comision de administrare, unic şi de examinare a cererii. Cele mai puţine
documente trebuie să fie prezentate la BC”ProCreditBank” SA în cazul solicitării unui credit, 3

6
la număr. De asemenea aceasta este unica banca care nu solicită asigurarea creditului.
Comisioane de achitare anticipate sunt percepute doar la BC”MOBIASBANCA” SA, însă pentru
reţinerea rambursării penalităţi se va achita la toate băncile.
Pentru creditul imobiliar trebuie să menţionăm că BC”ProCreditBank” SA nu ne
propune nici o ofertă singură lor opţiune pentru persoane fizice fiind creditul overdraft. BC”
MOBIASBANCA” SA, deci vom concluziona asupra ofertelor propuse doar de
BC”EuroCreditBank” SA şi BC”MOBIASBANCA” SA. Sumele pentru care se oferă creditul
sunt diferite dacă la BC”EuroCreditBank” SA suma maximă o constituie două milioane jumate
lei, la BC”MOBIASBANCA” SA condiţiile sunt diferite şi anume, până la 70% din valoarea
imobilului finanțat acceptat în gaj sau până la 100% în cazul prezentării garanțiilor suplimentare.
Aici termenul maxim este identic şi anume 240 luni iar rata dobânzii cea mai mică este la
BC”MOBIASBANCA” SA cu o rată de 7 sau 8%. Comisioanele sunt identice , dar fiecare bancă
are câte unul care nu este prezent la cealaltă şi anume la BC”EuroCreditBank” SA - Comision
pentru examinarea cererii iar la BC”MOBIASBANCA” SA - Comision de garantare.
Documentele care sunt necesare de prezentat sunt identice la ambele bănci, ca şi asigurarea
creditului. Comision de rambursare anticipată este prezent doar la BC”MOBIASBANCA”SA ca
şi la creditul de consum, iar penalităţi percep ambele bănci.
Eu cred că cel mai avantajos de a lua un credit este la BC”MOBIASBANCA” SA, luând
în considerație toate condițiile pe care ei le propun.

Informaţii referitoare la activitatea de creditare a băncii comerciale


“MOBIASBANCA”SA

Tabelul 3
Categoria creditelor 31 ianuarie 2019 28 februarie 2019 30 aprilie 2019

(Credite acordate...) mii.lei % mii.lei % mii.lei %
1. agriculturii 50,258 1.51 55,381 1.67 62,784 1.78
2. industriei alimentare 187,379 5.63 185,622 5.59 193,830 5.49
3. în domeniul 12,522 16,077 15,502
construcţiilor 0.38 0.48 0.44
4. de consum 1,033,561 31.05 1,045,079 31.46 1,110,755 31.48
5. industriei energetice 2,786 0.08 2,609 0.08 2,201 0.06
6. băncilor - 0.00 - 0.00 - 0.00
7. instituţiilor finanţate - - -
de la bugetul de stat 0.00 0.00 0.00
8. CNAS /CNAM - 0.00 - 0.00 - 0.00
9. Guvernului - 0.00 - 0.00 - 0.00
10. unităţilor 159 0.00 140 0.00 110 0.00
7
administrativ-
teritoriale
/instituţiilor
subordonate
unităţilor
administrativ-
teritoriale
11. industriei productive 48,018 1.44 50,034 1.51 51,564 1.46
12. comerţului 522,805 15.71 508,324 15.30 542,643 15.38
13. mediului financiar 61,416 1.85 51,505 1.55 98,874 2.80
nebancar
14. pentru procurarea / 823,137 24.73 822,685 24.77 865,106 24.52
construcţia imobilului
15. organizaţiilor - 0.00 - 0.00 - 0.00
necomerciale
16. persoanelor fizice 144,389 4.34 144,831 4.36 148,252 4.20
care practică
activitate
17. 119,430 3.59 121,102 3.65 121,414 3.44
în domeniul
transportului,
telecomunicaţiilor şi
dezvoltării reţelei
18. în domeniul prestării 201,776 6.06 198,845 5.99 196,717 5.58
serviciilor
19. Alte credite 120,631 3.62 119,508 3.60 118,536 3.36
acordate***
Total credite în valută 3,328,267 100% 3,321,742 100% 3,528,288 100%
naţională
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din “Informație privind creditele” extrase de la bănca
BC”MOBIASBANCA”SA

Figura 1

8
Structura creditelor acordate de către
BC "MOBIASBANCA" SA la situația 31 ianuarie 2019

agriculturii
2% 0 industriei alimentare
%
4% 6%
6% în domeniul construcţiilor
4%
de consum
4%
industriei energetice

industriei productive
31% comerţului

mediului financiar nebancar


25% pentru procurarea / construcţia imobilului

persoanelor fizice care practică activitate

în domeniul transportului, telecomunicaţi-


ilor şi dezvoltării reţelei
10
16% %% în domeniul prestării serviciilor
2
%
Alte credite acordate***

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Tabelul 3


Figura 2

Evoluția ratei medii a dobânzii aferentă soldurilor


creditelor acordate agriculturii de către
BC"MOBIASBANCA" SA

10.2

9.8

9.4

8.6
31 ianuarie 2019 28 februarie 2019 30 aprilie 2019
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din “Informație privind creditele” extrase de la bănca
BC”MOBIASBANCA”SA
Concluzie: în urma datelor colectate din “Informație privind creditele” extrase de la banca
BC”MOBIASBANCA”SĂ la situația 31 ianuarie 2019, observăm că cele mai mult au fost

9
acordate credite de consum 31,05% din totalul de credite, succedat de creditul imobiliar cu
24.73% şi credite acordate comerţului cu 15,71%. Observăm că banca nu a acordat credite
băncilor, instituţiilor bugetare, Guvernului, CNAM-ului precum şi organizațiilor necomerciale.
De asemenea vedem că evoluţia ratei medii a dobânzii aferentă soldurilor creditelor acordate
agriculturii au atins nivelul maxim de 10% la situația din 28 februarie 2019 şi nivelul minim de
9,23% la situația din 30 aprilie 2019.
Figura 1.2

Structura creditelor acordate de către


BC "MOBIASBANCA" SA la situația 28 februarie 2019

agriculturii

industriei alimentare
0
4% 2% %
6% în domeniul construcţiilor
6%

4% de consum

4% industriei energetice

industriei productive

comerţului
31%

mediului financiar nebancar

25% pentru procurarea / construcţia


imobilului

persoanelor fizice care practică activi-


tate

în domeniul transportului, teleco-


20 municaţiilor şi dezvoltării reţelei
2
15% %%
% în domeniul prestării serviciilor

Alte credite acordate***

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Tabelul 3

Figura 3

10
Evoluția ratei medii a dobânzii aferentă soldurilor creditelor
acordate în domeniul construcțiilor de către BC"MOBIASBANCA"
SA
11
10.5
10
9.5
9
8.5
31 ianuarie 2019 28 februarie 2019 30 aprilie 2019

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din “Informație privind creditele” extrase de la bănca
BC”MOBIASBANCA”SA
Concluzie: în urma datelor colectate din “Informație privind creditele” extrase de la banca
BC”MOBIASBANCA”SA la situația 28 februarie 2019, observăm că cele mai mult au fost
acordate credite de consum 31,46% din totalul de credite, succedat de creditul imobiliar cu
24,77% şi credite acordate comerţului cu 15,30%. Observăm că banca nu a acordat credite
băncilor, instituţiilor bugetare, Guvernului, CNAM-ului precum şi organizațiilor necomerciale.
Deci situația cu privire la credite nu s-a modificat semnificativ față de perioada precedentă. De
asemenea vedem că evoluţia ratei medii a dobânzii aferentă soldurilor creditelor acordate în
domeniul construcțiilor a atins nivelul maxim de 10,42% la situația din 28 februarie 2019 şi
nivelul minim de 9,53% la situația din 30 aprilie 2019. Situația rămânând aceeași cu mici
modificări.
Figura 4

Evoluția ratei medii a dobânzii aferentă soldurilor creditelor de consum


acordate de către BC"MOBIASBANCA" SA
15.8
15.6
15.4
15.2
15
14.8
14.6
14.4
14.2
14
31 ianuarie 2019 28 februarie 2019 30 aprilie 2019
Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din “Informație privind creditele” extrase de la bănca
BC”MOBIASBANCA”SA

Figura 1.3

11
Structura creditelor acordate de către
BC "MOBIASBANCA" SA la situația 30 aprilie 2019

agriculturii

industriei alimentare
0
3% 2% %
6% 5% în domeniul construcţiilor

3% de consum
4%
industriei energetice

industriei productive

comerţului
31%

mediului financiar nebancar

25% pentru procurarea / construcţia


imobilului

persoanelor fizice care practică activi-


tate

3% în domeniul transportului, teleco-


10 municaţiilor şi dezvoltării reţelei
15% %%
în domeniul prestării serviciilor

Alte credite acordate***

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor din Tabelul 3


Concluzie: în urma datelor colectate din “Informație privind creditele” extrase de la banca
BC”MOBIASBANCA”SA la situația 30 aprilie 2019, observăm că cele mai mult au fost
acordate credite de consum 31,48% din totalul de credite, succedat de creditul imobiliar cu
24,52% şi credite acordate comerţului cu 15,38%. Observăm că banca nu a acordat credite
băncilor, instituţiilor bugetare, Guvernului, CNAM-ului precum şi organizațiilor necomerciale.
Deci situația cu privire la credite nu s-a modificat semnificativ față de perioada precedentă. De
asemenea vedem că evoluţia ratei medii a dobânzii aferentă soldurilor creditelor de consum
acordate a atins nivelul maxim de 15,64% la situația din 28 februarie 2019 şi nivelul minim de
14,57% la situația din 30 aprilie 2019. Situația rămânând aceeași cu mici modificări. Observăm
că cea mai mare rată este prezentă la creditele de consum.

12
Problemă
O persoană fizică a luat un credit de consum în valoare de 240,000 lei de la BC
“EuroCreditBank” SA, pentru o perioadă de 12 luni. Rata dobânzii este de 8,5% anual. Banca
percepe următoarele comisione:
-Comision unic de acordare- 2%;
-Comision de administrare lunară- 0,35%;
-Comision de examinare a cererii- 200 lei
Creditu și dobânda se va achita conform graficului de rambursare în sume descrescătoare (de
la soldul creditului).
Se cere: de întocmit graficul de rambursare;
de determinat rata efectivă a dobânzii;
de format concluzii;
Graficul de rambursare a creditului
Tabelul 4
De (lei)
rambursat,
Nr. Nr. de zile Soldul Credit Dobanda Total Comisio
lunii creditului(lei) nul
de
admini.
(lei)
1 30 240,000 20,000 1,700 21,700 840
2 30 220,000 20,000 1,558.33 21,558.33 770
3 30 200,000 20,000 1,416.66 21,416.66 700
4 30 180,000 20,000 1,275 21,275 630
5 30 160,000 20,000 1,133.33 21,133.33 560
6 30 140,000 20,000 991.66 20,991.66 490
7 30 120,000 20,000 850 20,850 420
8 30 100,000 20,000 708.33 20,708.33 350
9 30 80,000 20,000 566.66 20,566.66 280
10 30 60,000 20,000 425 20,425 210
11 30 40,000 20,000 283.33 20,283.33 140
12 30 20,000 20,000 141.66 20,141.66 70
Total 240,000 11,049.96 251,049.96 5460

Comisionul unic=4800 lei


Comisionul de examinare a cererii=200 lei
11,049.96+5460+200+4800 21,509.96
Ref= 240,000
∗100 %=
240,000
∗100 %=8,96%

13
Concluzie: în urma calculelor efectuate am aflat că persoana fizică va trebui să ramburseze la
scadență, creditul în valoare de 251,049.96 lei de unde 11,049.96 lei o reprezintă dobânda
stabilită de către bancă. De asemenea clientul va trebui să achite adăugător 10,460 lei pentru
comisioanele percepute de către bancă. Rata efectivă a dobânzii este de 8,96%.

14
ANEXE

15

S-ar putea să vă placă și