Sunteți pe pagina 1din 3

Numele si prenumele elevului si clasa:

TEST DE EVALUARE INIłIALĂ


Disciplina BIOLOGIE
Clasa a X-a

PARTEA I (40 de puncte)


A )1). Coloana B cuprinde exemple de reprezentanti ai regnului animal, iar coloana A
grupele cărora apartin reprezentantii respectivi. Scrieti, în spatiul liber din dreptul fiecărei
cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.(12 puncte)
A B
–– 1. artropode a) cestode
–– 2. celenterate b) gasteropode
–– 3. cordate c) hidrozoare
–– 4. moluste d) insecte
e) placentare
B) 2). Coloana B cuprinde exemple de functii îndeplinite de unele componente celulare, iar
coloana A componentele celulare respective. Scrieti, în spatiul liber din dreptul fiecărei
cifre din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B.(12 puncte)
A B
–– 1. cloroplaste a) digestie intracelulară
–– 2. lizozomi b) fotosinteză
–– 3. mitocondrii c) producerea de energie
–– 4. ribozomi d) sinteza proteinelor
e) transport intracitoplasmatic
C) Incercuiti litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă
derăspuns.
3. Ereditatea reprezintă: (2 puncte)
a) însusirea indivizilor din aceeasi specie de a se deosebi între ei
b) mostenirea, de către descendenti, a unor caractere de la părinti
c) transmiterea lineară a genelor plasate pe cromozomii neomologi
d) transmiterea caracterelor de la descendenti la ascendenti
4. Gimnosperme sunt: (2 puncte)
a) coniferele c) muschii
b) ferigile d) monocotiledonatele
5. Grupele de sânge pe care le pot avea copiii unui cuplu, în cazul în care mama are grupa
sanguină A, fiind heterozigotă, iar tatăl grupa sanguină O, sunt: (2 puncte)
a) A si B c) A si O
b) A si AB d) AB si O
6. Factori mutageni fizici sunt: (2 puncte)
a) analogi ai bazelor azotate c) unele virusuri
b) unele antibiotice d) radiatiile neionizante
7. Anomalie numerică autozomală este sindromul: (2 puncte)
a) Down c) Turner
b) Klinefelter d) łipătul pisicii

D) Cititi, cu atentie, afirmatiile următoare; dacă apreciati că afirmatia este adevărată, scrieti
litera A, iar daca este falsă, scrieti litera F si transformati afirmatia falsa in adevarata (6
puncte)
8. Organitele specifice celulei vegetale sunt peretele celular si plastidele.
9. Ferigile sunt plante avasculare.
PARTEA a II-a (50 de puncte)
1. Mitoza si meioza sunt tipuri de diviziune celulară indirectă. (21 puncte)
a) Stabiliti două asemănări si două deosebiri între mitoză si meioză.
b) Explicati importanta procesului de crossing-over pentru organismele care se reproduc sexuat.
c) Alcătuiti un text coerent, format din două propozitii/ o frază, în care să folositi corect si în
corelatie următoarele notiuni: nucleu, cromozom, ADN, cromatină.
2. Celula este unitatea structurala si functionala a organismelor (11 puncte)
a) Enumerati 2 componenti comuni celulei vegetale si animale si precizati rolul lor;
b) Precizati componentele celulare cu rol in diviziunea celulei.
c) Stabiliti o asemanare si o deosebire intre celula procariota si eucariota.
3. Se încrucisează două soiuri de tomate: unul cu fructe rosii (R) si formă ovală (O) si altul cu
fructe portocalii (r) si formă rotundă (o). Părintii sunt homozigoti pentru ambele caractere. În
prima generatie, F1, se obŃin organisme hibride. Prin încrucisarea între ei a hibrizilor din F1, se
obtin, în F2, 16 combinatii de factori ereditari. (18 puncte)
Stabiliti următoarele:
a) genotipul părintilor;
b) fenotipul organismelor din F1;
c) numărul combinatiilor dublu homozigote din F2;
d) genotipurile organismelor din F2 care au fructe rosii si rotunde;
e) completati această problemă cu o altă cerintă pe care o formulati voi; rezolvati cerinta pe care
ati propus-o.
TEST DE EVALUARE INITIALĂ
Disciplina BIOLOGIE
Clasa a X-a
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
PARTEA I (40 de puncte)
1. Se acordă câte 3p. pentru fiecare asociere corectă: 1d; 2c; 3e; 4b. 4 x 3p.= 12 puncte
2. Se acordă câte 3p. pentru fiecare asociere corectă: 1b; 2a; 3c; 4d. 4 x 3p.= 12 puncte
Pentru itemii 3 – 7, se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:
3b; 4a; 5c; 6d; 7a. 5 x 2p.= 10 puncte
Pentru itemii 8 – 9, se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect:
8A; 9F. 2 x 2p.= 4 puncte
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaŃiei false. 2 puncte

PARTEA a II-a (50 de puncte)


1.a) Stabilirea a două asemănări si a două deosebiri între mitoză si meioză. 4 x 2p.= 8
puncte
b) Explicatia corectă. 4 puncte
c) Pentru fiecare notiune folosită corect, în corelatie cu celelalte notiuni, se acordă câte
2p. 4 x 2p.= 8 puncte
Pentru respectarea lungimii textului se acordă 2 p. 2 puncte = 22pct

2.a). 4 puncte; b). 4 puncte; c) 2 x 3p.= 6 puncte; = 14 pct

3.a) genotipul părintilor: RROO; rroo; 2 x 1p.= 2 puncte


b) fenotipul organismelor din F1: tomate cu fructe rosii si formă ovală; 2 puncte
c) numărul combinatiilor dublu homozigote din F2: 4 (4/16); 2 puncte
d) genotipurile organismelor din F2 care au fructe rosii si rotunde: RRoo; Rroo; 2 x 2p.=
4 puncte
e) formularea cerintei; 2 puncte; rezolvarea cerintei. 2 puncte = 14 pct

S-ar putea să vă placă și