Sunteți pe pagina 1din 8

Exploataţia agricolă SC Vlad's Farm SRL

Distanţa medie (km) 1

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTU


( Partea I - a )

TARIFE PE GRUPE
I Nr. Lucrări tehnologice în Lucrări executate
II crt. ordine cronologică mecanizat
III Vol. Tarif
IV UM lucră- lei/
V rii UM

GRUPA PERSOANE
0 8 8' 0 1 2 3 4
1 2 2 1 Arat ha
2 2 Incarcat ingrasaminte P+K t
3 2 3 3 Transport ingrasaminte P+K tkm
4 4 Descarcat ingr. Chimice t
5 5 Alimentat si deservit MIC-1 ha
6 6 Admin ingrasaminte chim P+K ha
7 2 3 7 Discuit şi grăpat ha
8 8 Încărcat sămânţa t
9 9 Transport sămânţă tkm
10 10 Descărcat sămânţă t
11 11 Deservire semănat SUP-29 ha
12 12 Semănat ha
13 2 3 13 Tăvălugit ha
14 14 Încărcat îngrăşăminte N t
15 4 1 15 Transport îngrăşăminte N tkm
16 16 Descărcat îngrăşăminte N t
17 2 1 17 Alimentat şi deservit MIC-1 ha
18 18 Împrăştiat îngrăşăminte N ha
19 19 Preparat solutie erbicid mii l
20 2 2 20 Transport soluţie tkm
21 21 Alimentat şi deservit EEP 600 ha
22 4 1 22
23 23
GRUPA PERSOANE TOTAL
0 8 8' 0 1 2 3 4
GRUPA PERSOANE REPORT
24 24
25 4 1 25
26 26
27 2 1 27
28 28
29 4 1 29
30 30
31 2 1 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 2 2 36
37 2 1 37
38 38
39 2 1 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
59 59
60 60
61 61
62 62
63 63
64 64
65 65
66 66
67 67
TOTAL GENERAL
Farm SRL Producţia medie (kg/ha) 8200
Suprafaţa (ha) 1
Cultura premergătoare Grau

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII Porumb


( Partea I - a )

Lucrări executate Lucrări executate manual Consum de materiale


mecanizat
Chelt. Vol. Nor- Grupa Nece- Chelt. UM Con- Preţ
cu lucr. lucră- ma de de com- sar cu Felul sum lei-
mec. rii mun- plexi- zile- forţa materialelor nor- UM
lei că tate a om de mat
lucrării muncă
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
II/2
ingr. Cu p
II/3

II/3

II/3

IV/1

II/1

II/2

IV/1

0 0.000 0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0.000 0

IV/1

II/1
IV/1

II/1

II/2
II/1

II/1

0 0.000 0
8200
1
Grau

materiale

Total
lei

15

0
15
0
0 0
Exploataţia agricolă

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII


Partea a II - a

Nr.
Crt. Elemente de cheltuieli lei
Cheltuieli materiale
1. Materiale din surse proprii
2. Materiale cumpărate 0
3. Cheltuieli de aprovizionare (10%) 0
4. Cheltuieli cu lucrări mecanizate 0
5. Valoarea apei pentru irigat 0
6. Amortizarea fondurilor fixe
7. Impozitul pe venitul agricol
8. Arenda (redeventa)
9. Prime de asigurare
10. Alte impozite şi taxe
11. Alte cheltuieli materiale (1%) 0
I. TOTAL cheltuieli materiale 0
Cheltuieli cu munca vie
1. Cheltuieli cu lucrările manuale 0
2. Contribuţii la asigurări sociale (20,8%) 0
3. Contribuţii la asigurări sociale de sănătate (0,052%) 0
4. Contribuţii la fondul de şomaj (0,5%) 0
5. Contribuţii la fondul de risc şi accidente (0,205%) 0
6. Fond National Unic (0,85%) 0
II. TOTAL cheltuieli cu munca vie 0
III. TOTAL cheltuieli directe ( I + II ) 0
IV. Cheltuieli indirecte (8%) 0
V. Dobânzi aferente creditării
VI. TOTAL cheltuieli de producţie (CT) 0
Valoarea producţiei secundare (VPS)
VII. Cheltuieli aferente producţiei principale 0
Indicatori economici
1. Cost unitar de producţie (cp) lei/kg
2. Preţ de vânzare (pv) lei/kg
3. Profit brut unitar (pr) lei/kg
4. Rata profitului (r) %
5. Productivitatea muncii kg/zo
lei/zo
6. Cheltuieli de producţie în echivalent produs kg/ha
%

0.00
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
100.00
#DIV/0!
#DIV/0!

0.0

0.0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

S-ar putea să vă placă și