Sunteți pe pagina 1din 16

Biletul 1

1. Clasificarea antipsihoticelor după efectul clinic


2. Mecanismele de acţiune ale preparatelor antiepileptice
3. Care este mecanismul de acţiune al antidepresivelor
A. inhibă recaptarea C. inhibă MAO
acetilcolinei D. inhibă acetilcolinesteraza
B. inhibă recaptarea E. accelerează eliberarea
serotoninei şi norepinefrinei catecolaminelor
4. Selectaţi hipnotic cu durată lungă de acţiune
A. diazepam D. midazolam
B. lorazepam E. fenazepam
C. oxazepam
5. De prescris 1. Midazolam 2. Clorpromazină

6. Indicaţi în: a) psihoze cu delir şi halucinaţii b) depresie inhibată

Bilet 2
1. Clasificarea preparatelor antiparkinsoniene
2. Efectul anxiolitic al benzodiazepinelor şi manifestările clinice
3. Selectaţi preparatele nootrope
A. piritinol D. acid gama-aminobutiric
B. cafeina E. zolpidem
C. piracetam
4. Care preparat este folosit pentru neuroleptanalgezie
A. diazepam D. piracetam
B. amitriptilina E. barbital
C. droperidol
5. De prescris: 1. Lorazepam 2. Sertralină

6. Indicaţi în: a) vegetoneuroze în maladii somatice b) depresie agitată


Bilet 3
1. Clasificarea anticonvulsivantelor simptomatice dupa aparenţa de grup.
2. Efectul hipnotic al derivaților non-benzodiazepinici.
3. Care benzodiazepine sunt utilizate preponderent ca miorelaxante?
A. diazepam B. nitrazepam C. tetrazepam
D. alprazolam E. bromazepam
4. Selectaţi antidepresivul cu efcet sedativ
A. moclobemida B. amitriptilina C. mianserina
D. nialamida E. imipramina
5. De prescris: 1. Risperidon 2. Carbamazepină
6. Indicaţi în: a) excitaţie psihomotorie b) potenţarea analgeziei

Bilet 4
1. Clasificarea hipnoticelor după durata de acţiune
2. Mecanismele de acţiune al preparatelor antiparkinsoniene
3. Determinaţi preparatul efectiv în status epileptic
A. clorpromazina B. oxazepam
C. diazepam D. magneziu sulfat E.
lamotrigina
4. Care mecanism stă la baza efectului antivomitiv al antipsihoticelor
A. M-colinomimetic B. GABA-mimetic C.
Dopaminoblocant
D. dopaminomimetic E. Adrenomimetic
5. De prescris: 1. Amitriptilină 2. Diazepam

6. Indicaţi în: a) excitaţie psihomotorie b) neuroze


Bilet 5
1. Clasificarea sedativelor
2. Mecanismul de acţiune al antiepilepticelor
3. Determinaţi preparatele utilizate ca antiparkinsoniene
A. levodopa B. nialamida C. fenobarbital
D. bromcreptină E. sinemet
4. Care sunt manifestările clinice ale efectului sedativ al antipsihoticelor
A. produce apatie faţă de mediu
B. înlătură halucinaţiile, maniile
C. înlătură excitaţia psihomotorie
D. dereglări vegetative
E. restabileşte interesul faţă de mediu
5. De prescris: 1. Piracetam 2. Sulpirid

6. Indicaţi în: a) psihoze cu halucinaţii b) stări spastice ale musculaturii


striate

Bilet 6
1. Clasificarea antiparkinsonienelor
2. Mecanismele de acţiune ale nootropelor
3. Care preparate posedă efect sedativ
A. nialamida B. clorpromazina C. novo-pasit
D. amitriptilina E. fenobarbital
4. Care mecanism stă la baza dereglărilor extrapiramidale ale
antipsihoticelor
A. M-colinomimetic B. GABA-mimetic C.
Dopaminoblocant
D. dopaminomimetic E. Adrenomimetic
5. De prescris: 1. Droperidol 2. Imipramină

6. Indicaţi în: a) vomă b) reabilitarea după traume


Bilet 7
1. Clasificarea antidepresivelor după efectul clinic
2. Spectrul de acţiune al nootropelor
3. Determinaţi benzodiazepinele folosite preponderent ca miorelaxante
centrale
A. clordiazepoxid B. diazepam C. flurazepam
D. tetrazepam E. alprazolam
4. Care mecanism stă la baza efectului hipotensiv al antipsihoticelor
A. dopaminoblocant B. H1-antihistaminic C. M-colinoblocant
D. alfa-adrenoblocant E. serotoninolitic
5. De prescris: 1. Alprazolam 2. Levodapa

6. Indicaţi în: a) depresie endogenă b) convulsii

Bilet 8
1. Clasificarea benzodiazepinelor după utilizarea clinică
2. Efectele antidepresivelor
3. Determinaţi preparatele antidepresive inhibitorii MAO-A cu acţiune
reversibilă
A. nialamida B. moclobemida C. amitriptilina
D. pirlindol E. fenelzina
4. Care mecanism stă la baza efectului anxiolitic al benzodiazepinelor
A. M-colinolitic B. GABA-litic C. dopaminolitic
D. GABA-mimetic alosteric E. Alfa-adrenolitic
5. De prescris: 1. Zopiclonă 2. Flumazenil

6. Indicaţi în: a) boala Alzheimer b) potenţarea analgeziei


Bilet 9
1. Clasificarea nootropelor
2. Manifestările clinice ale efectului timoleptic al antidepresivelor
3. Determinaţi preparatele antipsihotice cu efect antivomitiv
A. clorpromazina B. diazepam C. haloperidol D. amitriptilina E.
droperidol
4. În ce situaţii clinice efectul de inducţie enzimatică al barbituricelor este
util ?
A. tratamentul convulsiilor B. sindromul Jilber C. icterele neonatale
D. epilepsie E. sindrom Krigle-Naiara
5. De prescri: 1. Valproast de sodiu 2. Fezam

6. Indicaţi în: a) enureză nocturnă b) reabilitarea după traume

Bilet 10
1. Clasificarea antidepresivelor după predominarea efectului clinic
2. Efectul sedativ al neurolepticelor, manifestările clinice
3. Ce remediu se foloseşte pentru corecţia dereglărilor extrapiramidale
provocate de neuroleptice?
A. levodopă; C. diazepam; E.amantadină
B. trihexifenidil D. clorpromazină;
4. Care grupă de psihotrope are efect M-colinoblocant?
A. nootropele; D. benzodiazepinele;
B. sedativele; E. excitantele SNC
C. antipsihoticele;
5. De prescris: 1. Clozapină 2. Memantină

6. Indicaţi în: a) afecţiuni somatice cu sindrom psihovegetativ, b) enureza


nocturnă
Bilet 11
3. Clasificarea anxioliticelor după durata de acţiune
4. Manifestările clinice ale efectului timeretic al antidepresivelor
5. Care antipsihotic se foloseşte pentru neuroleptanalgezie?
A. amitriptili C. diazepam; E. clorprotix
nă; D. droperidol en.
B. haloperido ;
l;
4. Care sunt mecanismele ce stau la baza efectului anxiolitic al
benzodiazepinelor?
A. stimularea proceselor GABA-ergice prin mecanism alosteric;
B. deprimarea proceselor GABA-ergiceprin mecanism alosteric;
C. stimularea receptorilor benzodiazepinici;
D. blocada receptorilor benzodiazepinici;
E. stimularea proceselor serotoninergice în sistemul nervos central
5. De prescric: 1. Sertralină 2. Trihexifenidină
6. Indicaţi în: a) psihoze cu delir şi halucinaţii b) convulsii de geneză
necunoscută

Bilet 12
1. Clasificarea antipsihotixcelor după utilizarea clinică
2. Efectele şi manifestările clinice ale nootropelor
3. Care grupă de preparate face parte din psiholeptice?
a) antidepresivele; d) nootropele;
b) psihostimulantele; e) anxioliticele.
c) stimulantele medulare;
4. Care din următoarele medicamente poate fi util în excitaţiile psihomotorii?
A. clopromazina; C. difenhidramina; E. pimozid
B. diazepam; D. imipramina;
5. De prescris: 1. Amantadină 2. Gabapentină

6. Indicaţi în: a) vegetoneuroze în maladii somatice b) encefalopatie


Bilet 13
1. Clasificarea hipnoticelor după principiu farmacodinamic
2. Indicaţiile antipsihoticelor (neurolepticelor)
3. Care este mecanismul principal al dereglării proceselor dopaminergice
în sistemul nervos central sub influenţa antipsihoticelor?
A. epuizarea depozitării mediatorilor în terminaţiile nervoase dopaminergice;
B. blocarea dopaminoreceptorilor
C. dreglarea metabolismului dopamininei;
D. accentuarea captării neuronale a dopaminei;
E. stimularea dopaminoreceptorilor
4. Care din următoarele medicamente pot fi utile în distonia neurovegetativă?
a) clorpromazină; d) amitrptilina;
b) novo-pasit; e) extraveral.
c) valosedan;
5. De prescris: 1. Flunitrazepam 2. Cafeină

6. Indicaţi în: a) excitaţie psihomotorie în maladiile psihice b) potenţarea


analgeziei

Bilet 14
1. Clasificarea antipsihoticelor după predominarea efectelor clinice
2. Indicaţiile anxioliticelor
3. Care grupă de medicamente psihotrope blochează sistemului dopaminergic
în SNC?
A. barbituricele; D. antipsihoticele;
B. antidepresivele; E. benzodiazepinele
C. nootropele;
4. Care din următoarele medicamente pot fi utile în depresia agitată?
a) nialamida; d) nortriptilina;
b) amitriptilina; e) fluvoxamina.
c) mianserina;
5. De prescris: 1. Clordiazepoxid 2. Moclobemidă
6. Indicaţi în: a) vomă de origine centrală b) surmenaj psihic

Bilet 15
1. Clasificarea anxioliticelor după utilizarea clinică
2. Indicaţiile nootropelor
3. Efectul antipsihotic al neurolepticelor este determinat preponderent de:
A. stimularea proceselor adrenergice în sistemul nervos central;
B. deprimarea proceselor adrenergice în sistemul nervos central;
C. stimularea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central;
D. deprimarea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central;
E. stimularea proceselor serotoninergice în sistemul nervos central
4. Care din următoarele medicamente face parte din grupul excitantelor
SNC?
a) piracetam; d) acid valproic;
b) baclofen; e) prometazină.
c) amfetamină;
5. De prescris: 1. Flufenazină 2. Litiu carbonat

6. Indicaţi în: a) depresie agitată b) pusee hipertensive


Билет 1
1. Классификация антипсихотических препаратов по клиническому
эффекту
2. Механизм действия антиэпилептических препаратов
3. Механизм действия селегилина
А. Ингибирует дофаминовый рецептор
В. Ингибирует рецептор серотонина и норэпинифрина
С. Ингибирует МАО типа Б
D. Ингибирует МАО типа А
Е. Стимулирует высвобождение катехоламинов
4. Выберете гипнотическое средство с длительным действием
A. Диазепам
B. Лоразепам
C. Оксазепам
D. Мидазолам
E. Феназепам
5. Выписать: 1. Midazolam 2. Clorpromazină
6. Назначить: а) Психозы с галлюцинациями б) Угнетенная
депрессия

Билет 2
1.Класификация антипаркинсонических препаратов.
2. Гипнотический эффект бензодиазепинов и клинические
проявления
3. Выберите гипнотические средства из небензодиазепиновой группы
А. Оксазепам
В. Амобарбитал
С. Зопиклон
D.Флурозепам
Е. Золпидем
4. Какой препарат применяется для нейролептаналгезии
А. Диазепам
В. Амитриптилин
С. Дроперидол
D. Пирацетам
Е. Барбитал
5. Выписать: 1. Lorazepam 2. Sertralină
6. Назначить: а) Вегетоневроз при соматических заболеваниях
в) агрессивная депрессия
Билет 3
1. Классификация симптоматических противосудорожных средств
2. Гипнотический эффект небензодиазепинов
3. Какой миорелаксант является агонистом ГАМК
А. Диазепам
В. Амитриптилин
С. Миансерин
D. Ниаламид
Е. Имипрамин
4.Выберите антидепрессивное средство с седативным эффектом
А. Моклобемид
В. Амитиптилин
С. Миансерин
D. Ниаламид
Е. Имипрамин
5 Выписать: 1. Risperidon 2. Carbamazepină
6. Назначить: а) Терминальной бессоннице в) Потенцирования аналгезии

Билет 4
1. Классификация гипнотических средств по длительности дкйствия
2. Механизм действия антипаркинсонических средств
3. Выберите эффективный препарат во время эпилептического
припадка
А. М-хоиномиметик
В. ГАМК-миметик
С. Дофаминоблокирующее средство
D. Дофаминомиметик
Е. Адреномиметик
4. Укажите механизм противорвотного эффекта антипсихотических
препаратов :
А. М-холиномиметик
В. ГАМК-миметик
С. Дофаминоблокирующий
D. Дофаминомиметик
Е. Адреномиметик
5. Выписать: 1. Amitriptilină 2. Diazepam
6. Назначить: а) Психомоторные возбуждения б) Малые эпилептические
припадки
Билет 5
1. Классификация седативных средств.
2. Механизм действия антиэпилиптических средств
3. Выберите антипаркинсонические дофаминэргические препараты.
А. Диазепам
В. Леводопа
С. Новопасит
D. Селегилин
Е. Фенобарбитал
4. Выберите препарат из небензодиазепинов с гипнотическим
эффектом?
А. Оксазепам
В. Золпидем.
С. Флурозепам
D. Хлоргидрат
Е.Мелатонин
5. Выписать: 1. Piracetam 2. Sulpirid
6. Назначить: а) Психозы с галлюцинациями б) Спастическое состояние
гладкой мускулатуры

Билет 6
1. Классификация антипаркинсонических средств
2. Механизм действия ноотропных средств
3. Выберите препараты с седативным эффектом?
А. Диазепам
В. Леводопа
С. Новопасит
D. Селегилин
Е. Фенобарбитал
4. Укажите механизм экстрапирамидальных нарушений при
применении антипсихотических средств.
А. М-холиномиметик
В. ГАМК-миметик
С. Дофаминоблокирующий
D. Дофаминомиметик
Е. Адреномиметик
5. Выписать: 1. Droperidol 2. Imipramină
6. Назначить: а) Рвота б) реабилитация после травм
Билет 7
1. Классификация антидепрессивных по клиническому эффекту.
2. Спектр действия ноотропных средств.
3. Выберите бензодиазепины применяемые как миорелксанты
центрального действия:
А. Хлордиазепоксид
В. Диазепам
С. Алпразолам
D. Тетразепам
Е. Мидазолам
4. Какой механизм находится на базе гипотензивоного эффекта
антипсихотических средств?
А. Дофаминоблокирующий
В. Н1-антигистаминовый
С. М-холиноблокирующий
D. Альфа-адреноблокирующий
Е. Сератонинолетический
5. Выписать: 1. Alprazolam 2. Levodapa
6. Назначить: а) Начальная бессонница б) Большие эпилептические
припадки

Билет 8
1. Классификация бензодиазепинов по клиническому применению
2. Эффекты антидипрессивных средств
3. Выберите противопаркинсонические антихолинэргические
препараты:
А. Хлорпромазин
В. Амантадин
С. Диазепам
D. Трихексифенидил
Е. Дроперидол
4. Какой механизм находится на базе анксиолитического эффекта
бензодиазепинов?
А. М-холинолитический
В. ГАМК-литический
С. Дофаминолитический
D. ГАМК- алостерический
Е. Адренолитический
7. 5. Выписать: 1. Zopiclonă 2. Flumazenil
6. Назначить: а) Психическое истощение б) Для потенцирования
аналгезии
Билет 9
1. Классификация ноотропных средств
2. Характеристика гипнотических средств
3. Выберите препараты с противорвотным эффектом
А. Хлорпромазин
В. Леводопа
С. Галоперидол
D. Трихексифенидил
Е. Дроперидол
4. При каких клинических ситуациях эффект индукции ферментов
печени благприятен:
А. Лечении судорог
В. Лечении бессонницы
С. Желтухе новорожденных
D. Эприлепсии
Е. Синдроме Krigle-Naiara
5. Выписать: 1. Valproast de sodiu 2. Fezam
6. Назначить: а) ночном энурезе в) лекарственном паркинсонизме

Билет 10
1. Классификация гипнотических средств по
фармакотерапевтическому и фармакодинамическому принципу
2. Антипсихотический и седативный эффекты нейролептиков,
клинические проявления.
3. Какие препараты использую для коррекции
экстрапирамидальных нарушения спровоцированные
нейролептиками?
А. Леводопа
В. Трихексифенидил
С. Диазепам
D. Хлорпромазин
Е. Амантадин
4. Какие группы психотропных средств имеют антихолинэргичесий
эффект?
А. Ноотропные ср-ва
В. Седативные ср-ва
С. Нейролептики
D. Бензодиазепины
Е. ЦНС
Выписать: 1. Clozapin 2. Memantin
Назначить: а) Соматические заболевания с психовегетативным
синдромом б) ночной энурез.
Билет 11
1. Классификация гипнотических средств по длительности действия
2. Эффекты антидепрессантов и клинические проявления
3. Какой нейролептик назначается для нейролептаналгезии?
А. Трифлуоперазин
B. Галоперидол
С. Хлорпромазин
D. Дроперидол
Е. Хлорпротиксен
4. Чем обусловлен противопаркинсонический эффект леводопы?
А. Стимуляция холинэргических процессов в ЦНС
В. Угнетение холинэргических процессов в ЦНС
С. Стимуляция дофаминэргических процессов в ЦНС
D. Угнетение дофаминэргических процессов в ЦНС
Е. Стимуляция серотонинэргических процессов в ЦНС
Выписать: 1. Sertralină 2. Trihexifenidină
Назначить: а) Психозы с галлюцинациями б) Судороги неизвестного
генеза

Билет 12
1. Классификация антипсихотических средств по клиническому
эффекту.
2. Эффекты и клинические проявления ноотропных средств.
3. Какая препараты является психолептиками?
А. Антидепрессивные
В. Психостимуляторы
С. Мозговые стимуляторы
D. Ноотропные
Е. Транквилизаторы
4. Какие из следующих препаратов могут быть использованы при
малых эпилептических припадках?
А. Хлорпромазин
В. Амантадин
С. Фенобарбитал
D. Диазепам
Е. Етосуксимидин
5. Выписать: 1. Amantadină 2. Gabapentină
6. Назначить: а) Вегетоневрозы при соматических заболеваниях б)
Энцефалопатии.
Билет 13
1. Классификация гипнотических средств по фармакодинмаческому
принципу.
2. Назначения антипсихотических (нейролептиков)
3. Какой главный механизм нарушения дофаминэргических
процессов в ЦНС под действием нейролептиков?
А. Снижение откладывания дофамина в везикулах
В. Блокирование дофаминовых рецепторов
С. Нарушения метаболизма дофамина
D. Усиление обратного захвата дофамина
Е. Стимуляция дофаминовых рецепторов
4. Какие из следующих медикаментов могут быть использованы при
эпилепсии?
А. Хлорпромазин
В. Кислота валпроивая
С. Габапентин
D. Фенилбутазон
Е. Трихексифинидил
5. Выписть: 1. Flunitrazepam 2. Cafeină
6. Назначить: а) Психомоторные нарушения при психически
заболеваниях б) Для потенцирования аналгезии

Билет 14
1. Классификация седативных средств
2. Назначения анксиолитиков
3. Какая группа психотропных блокирует дофаминэргическую
систему в ЦНС?
А. Барбитураты
В.Общая анестезия
С. Опиоидные анальгетики
D. Нейролептики
Е. Бензодиазепины
4. Какие из следующих медикаментов можно принимать при болезни
Паркинсона?
А. Хлорпромазин
В. Амантадин
С. Карбамазепин
D. Дроперидол
Е. Трихексифенидил
5. Выписать: 1. Clordiazepoxid 2. Moclobemidă
6. Назначить: а) Рвота центрального происхождения б) психическое
истощение
Билет 15

1. Классификация анксиолитиков по клиническому применению.


2. Показания к применению ноотропных средств.
3. Антипсихотический эффект нейролептиков обусловлен:
А. Стимуляция адренэргических процессов в ЦНС
В. Угнетение адренэргических процессов в ЦНС
С. Стимуляция дофаминэргических процессов в ЦНС
D. Угнетение дофаминэргических процессов в ЦНС
Е. Стимуляция серотонинэргических процессов в ЦНС
4. Какие препараты являются психостимуляторами
А. Пирацетам
В. Баклофен
С. Амфетамин
D. Валпроивая кислота
Е. Прометазин
5. Выписать: 1. Flufenazină 2. Litiu carbonat
6. Назначить: а) Депрессии б) гипертензивных кризах