Sunteți pe pagina 1din 3

&(175$/,=$72567$7'(3/$7ĂSHQWUXOXQD

8QLWDWHGHvQYăĠăPkQW GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1


Cod SIRUES: 650300
Cod fiscal: 17344220
1XPăU]LOHOXFUăWRDUH 20

&DSLWROEXJHWDU6XUVăGHILQDQĠDUH%XJHWGHVWDW 0(1

Categorie personal - didactic

Zile lucrate / ÌQYăĠăPkQW Comp. zone izolate Indemn. zone izolate Zile CO / Indemn. CO 6XPHH[QDĠLRQDOH CASS (10%) Salariu net Rest de
6DOED]ă spec. Comp. CFP 3UDFWLFăSHGDJRJLFă Ore noapte / Spor noapte ,QGHPQL]DĠLHH[DPHQ Venit net Avans CO SODWă
realizat %/Simultan Comp. audit &RQGPXQFă Ore didactice / PCO CIM Ded. pers. Pensie Card
*UDGDĠLHPHULW Comp. stabilitate Spor de handicap Zile CM din FS / CM din FS 6XPHFRUHFĠLL Sindicat DOLPHQWDUă Numerar
'LULJHQĠLH &RPSvQYăĠăPkQW Majorare sal. Zile CM din FNUASS / CM 'LPLQXăULEUXWH 3HQVLHIDFXOWDWLYă Titluri exec.
%/Complexitatea spec. Spor Legea490/2004 din FNUASS Drepturi cumul Dif. venituri pentru Debite
muncii Sal. brut realizat Spor Penitenciar Zile CM din FAAMBP / CM Hot. jud. ded. pers. Reg. impozit
%/CFP Spor model din FAAMBP Venit brut 9HQLWED]ăGHFDOFXO CAR
,QGHPQL]DЙLHWLWOX Spor Zile L19,QGHPQL]DЙLH/19 ùRPDM 0.5%) Impozit (10%) 5DWHEăQFL
doctor Suprasolicitare 2UH=LOHWHOHPXQFă CAS (25%)
,QGHPQL]DЙLHGHKUDQă
Spor Anexa II - L153/2017
TOTAL didactic: 320 83.105 0 0 0 27.237 0 13.891 84.425 82.883
0 0 0 0 0 93.706 0 82.883
4.350 0 0 50,0000 2.787 0 0 0
7.830 0 0 7 1.946 0 915 0
0 0 0 10 2.611 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 8.041 0 0 0 143.467 92.791 627
0 0 0 9.281 0
5.559 35.870
0
Categorie personal - didactic - auxiliar

Tiparit la: 15.02.2022 12:26 Pag.1 din 3


Zile lucrate / ÌQYăĠăPkQW Comp. zone izolate Indemn. zone izolate Zile CO / Indemn. CO 6XPHH[QDĠLRQDOH CASS (10%) Salariu net Rest de
6DOED]ă spec. Comp. CFP 3UDFWLFăSHGDJRJLFă Ore noapte / Spor noapte ,QGHPQL]DĠLHH[DPHQ Venit net Avans CO SODWă
realizat %/Simultan Comp. audit &RQGPXQFă Ore didactice / PCO CIM Ded. pers. Pensie Card
*UDGDĠLHPHULW Comp. stabilitate Spor de handicap Zile CM din FS / CM din FS 6XPHFRUHFĠLL Sindicat DOLPHQWDUă Numerar
'LULJHQĠLH &RPSvQYăĠăPkQW Majorare sal. Zile CM din FNUASS / CM 'LPLQXăULEUXWH 3HQVLHIDFXOWDWLYă Titluri exec.
%/Complexitatea spec. Spor Legea490/2004 din FNUASS Drepturi cumul Dif. venituri pentru Debite
muncii Sal. brut realizat Spor Penitenciar Zile CM din FAAMBP / CM Hot. jud. ded. pers. Reg. impozit
%/CFP Spor model din FAAMBP Venit brut 9HQLWED]ăGHFDOFXO CAR
,QGHPQL]DЙLHWLWOX Spor Zile L19,QGHPQL]DЙLH/19 ùRPDM 0.5%) Impozit (10%) 5DWHEăQFL
doctor Suprasolicitare 2UH=LOHWHOHPXQFă CAS (25%)
,QGHPQL]DЙLHGHKUDQă
Spor Anexa II - L153/2017
TOTAL didactic - 40 3.932 0 0 0 0 0 768 4.488 4.488
auxiliar:
0 0 0 0 0 4.987 0 4.488
0 0 0 0,0000 0 0 0 0
0 417 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2.977 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7.673 4.987 0
0 0 0 499 0
347 1.918
0
Categorie personal - nedidactic

Zile lucrate / ÌQYăĠăPkQW Comp. zone izolate Indemn. zone izolate Zile CO / Indemn. CO 6XPHH[QDĠLRQDOH CASS (10%) Salariu net Rest de
6DOED]ă spec. Comp. CFP 3UDFWLFăSHGDJRJLFă Ore noapte / Spor noapte ,QGHPQL]DĠLHH[DPHQ Venit net Avans CO SODWă
realizat %/Simultan Comp. audit &RQGPXQFă Ore didactice / PCO CIM Ded. pers. Pensie Card
*UDGDĠLHPHULW Comp. stabilitate Spor de handicap Zile CM din FS / CM din FS 6XPHFRUHFĠLL Sindicat DOLPHQWDUă Numerar
'LULJHQĠLH &RPSvQYăĠăPkQW Majorare sal. Zile CM din FNUASS / CM 'LPLQXăULEUXWH 3HQVLHIDFXOWDWLYă Titluri exec.
%/Complexitatea spec. Spor Legea490/2004 din FNUASS Drepturi cumul Dif. venituri pentru Debite
muncii Sal. brut realizat Spor Penitenciar Zile CM din FAAMBP / CM Hot. jud. ded. pers. Reg. impozit
%/CFP Spor model din FAAMBP Venit brut 9HQLWED]ăGHFDOFXO CAR
,QGHPQL]DЙLHWLWOX Spor Zile L19,QGHPQL]DЙLH/19 ùRPDM 0.5%) Impozit (10%) 5DWHEăQFL
doctor Suprasolicitare 2UH=LOHWHOHPXQFă CAS (25%)
,QGHPQL]DЙLHGHKUDQă
Spor Anexa II - L153/2017

Tiparit la: 15.02.2022 12:26 Pag.2 din 3


TOTAL nedidactic: 220 31.442 0 0 0 0 3.510 20.820 20.776
0 0 0 0 0 22.800 0 20.776
0 0 0,0000 0 0 2.980 0
0 0 0 0 44 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 35.085 19.776 0
0 0 0 1.980 0
3.643 8.775
0
TOTAL 65.01 - Buget de 580 118.47 0 0 0 27.237 0 18.169 109.733 108.147
stat (MEN): 9
0 0 0 0 0 121.493 0 108.147
4.350 0 0 50,0000 2.787 0 2.980 0
7.830 417 0 7 1.946 0 959 0
0 0 0 10 2.611 2.977 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 8.041 0 0 0 186.225 117.554 627
0 0 0 11.760 0
9.549 46.563
0
Total General: 580 118.47 0 0 0 27.237 0 18.169 109.733 108.147
9
0 0 0 0 0 121.493 0 108.147
4.350 0 0 50,0000 2.787 0 2.980 0
7.830 417 0 7 1.946 0 959 0
0 0 0 10 2.611 2.977 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 8.041 0 0 0 186.225 117.554 627
Nr. total personal: 34 0 0 0 11.760 0
9.549 46.563
0

Tiparit la: 15.02.2022 12:26 Pag.3 din 3

S-ar putea să vă placă și