Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE SUMATIVĂ LA CAPITOLUL ”Clima și apele Republicii Moldova”

Numele, prenumele _______________________ clasa a VIII-a ________ nota ______

1. (1 p) Definește noțiunea:
Moină _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______

2. (2 p) Citește afirmațiile de mai jos. Încercuiește litera corespunzătoare opțiunii


care face afirmația corectă (varianta corectă poate fi doar una).

Direcția predominantă a vântului pe teritoriul țării este:

a) Nordică c) Sud-estică
b) Nord-Vestică d) Sudică

Viteza medie a vântului pe teritoriul țării este cuprinsă între:

a)10-15 m/s b) 3-5 m/s


c) 15-2- m/s d) 35-40 m/s

3. (4 p ) Caracterizează elementele climatice, completând tabelul de mai jos.

Elementele climatice Caracterizarea

1. ________________________________________________

__________________________________________________
Precipitațiile
atmosferice 2. ________________________________________________

__________________________________________________

1. ________________________________________________

__________________________________________________
Presiunea atmosferică
2. ________________________________________________

__________________________________________________
4. ( 5 p ) Completează spațiile libere:
Lacurile se împart în două categorii: ___________________________ și
________________________. Lacurile naturale sunt de trei tipuri: a)
________________________. Ele s-au format în rezultatul proceselor de acumulare a
apelor fluviale în depresiunile din luncile râurilor. b) _______________________. Ele
se formează prin bararea gurilor de vărsare a unor râuri mai mici în urma depunerilor
aluviale ale râului pricipal. c) Lacurile de baraj natural
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________

5. (9 p) În spațiile libere din stânga fiecărei denumiri de râu din coloana A, înscrie
cifra din coloana B care corespunde afluentului acestui râu.

Coloana A Coloana B

1 Răut 7. Ciuhur
2 Delia 8. Nârnova
________________________Nistru 3 Bâc
4 Ichel
__________________________Prut 5 Lăpușna 9. Cula
6 Botna

6. ( 6 p) Argumentează 2 cauze care contribuie la mărirea debitului râurilor în


anotimpul de primăvară.
1.
______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
2.
______________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______
7. (3 p) Propune 3 măsuri de ameliorare a stării calității apelor din Chișinău.

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________

Barem de notare:

Intervale de 1-2 3-5 6-8 9-12 13-16 17-20 21-24 25-27 28-30
puncte

Puncte
acumulate

Nota 2 3 4 5 6 7 8 9 10