Sunteți pe pagina 1din 2

TEST PREPARATOR

NOURII
Privesc grăbiţii nouri ce-alunecă pe zări,
Topindu-se departe şi revenind întruna.
Parcă-mi trimit tăcute, nostalgice chemări,
Ei, fraţii cu dreptatea, cu ziua şi cu luna.

Oceane mari de apă pe-a cerului genuni


Câteodată-s limpezi ca lacrima pe-o pleoapă,
Revarsă altădată şi trăsnet şi furtuni –
Rămân aceleaşi totuşi oceane mari de apă.

Ce chipuri prinde-n slavă al norilor convoi!


Centauri, turme, nave, creneluri de redută...
Noi îi urâm când grindini revarsă peste noi,
Noi îi iubim, cu stropii lor calzi, când ne sărută. (Nicolae Labiş)

1. Explică, în spaţiul propus, sugestia simbolului nourii, în raport cu alt simbol din acest L
text. 0
________________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Interpretează, în spaţiul rezervat, sugestia contextuală a figurii de stil. L


Oceane mari ... / Câteodată-s limpezi ca lacrima pe-o pleoapă, 0
Figura identificată _____________________________________ 1
Comentariu _____________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________________ 5
6
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Comentează, în spaţiul propus, titlul textului, în raport cu starea de spirit a eului liric. L
________________________________________________________________________ 0
________________________________________________________________________ 1
________________________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________ 3
________________________________________________________________________ 4
5
________________________________________________________________________
6
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

1
4. Comentează, in 8-10 rânduri, mesajul global al poeziei, în raport cu afirmaţia lui L
Leonardo da Vinci: Iubirea şi ura sunt cele mai puternice 0
condiţii emoţionale resimţite de fiinţa omenească. 1
 În acest mini-eseu, urmează: 2
 Să formulezi mesajul global al poeziei (axare pe starea de spirit a eului, pe figuri de stil şi pe motive);
 Să relaţionezi propriul punct de vedere despre mesaj cu ideea din afirmaţia propusă; 3
 Să angajezi o idee din afirmaţia dată. 4
________________________________________________________________________ 5
________________________________________________________________________ 6
________________________________________________________________________ 7
________________________________________________________________________ 8
9
________________________________________________________________________
10
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și