Sunteți pe pagina 1din 5

Nume și prenume elev:.................................................................... Data:14.02.

2022
10p oficiu Test de evaluare
Citește cu atenție textul de mai jos.
Lucrul după care tânjea cel mai mult pe lume era… CIOCOLATA. Dimineața, în drum spre școală, Charlie
vedea tablete imense de ciocolată în vitrinele magazinelor și se oprea să se holbeze la ele, cu nasul lipit de
geam, simțind cum îi lasă gura apă de poftă. De mai multe ori pe zi, vedea cum alți copii scoteau din buzunare
batoane cu cremă, pe care le mestecau lacom, iar asta, desigur, era tortură pură. O dată pe an doar, de ziua lui,
apuca și Charlie Bucket să guste o fărâmă de ciocolată. Toți membrii familiei puneau bănuți deoparte pentru
această ocazie specială, iar, când sosea ziua cea mare, Charlie era întotdeauna cadorisit cu un baton mititel de
ciocolată doar al lui. Și, de fiecare dată când îl primea, în acele dimineți miraculoase când era ziua lui, îl punea
cu grijă într-o cutiuță de lemn, care îi aparținea, și îl prețuia de parcă ar fi fost aur curat; apoi, în zilele
următoare, nu-și permitea decât să-l privească, fără să îl atingă. Când, în cele din urmă, nu mai rezista, desfăcea
o bucățică minusculă de ambalaj, într-un colț, care scotea la iveală o bucățică minusculă de ciocolată, din care
lua o bucățică minusculă – doar cât să permită gustului încântător de dulce să i se împrăștie încet pe limbă. În
ziua următoare, mai ronțăia un picuț, și tot așa. În felul ăsta, Charlie făcea ca batonul lui de ciocolată de zece
cenți să îl țină mai bine de o lună. Dar încă nu v-am spus ce lucru îl chinuia pe Charlie, iubitorul de ciocolată,
mai mult decât orice altceva. Acest lucru, pentru el, era mult, mult mai rău decât să vadă tabletele de ciocolatăîn
vitrine sau pe ceilalți copii molfăind batoane cu cremă chiar în fața lui. Era cea mai groaznică tortură pe care v-
o puteți imagina, și anume: chiar în acel oraș de fapt, chiar în fața casei în care locuia Charlie, se afla o
IMENSĂ FABRICĂ DE CIOCOLATĂ! Ia închipuiți-vă așa ceva! Și nu era vorba, pur și simplu, de o fabrică
enormă oarecare de ciocolată. Era cea mai mare și mai faimoasă din lume!Era FABRICA WONKA,
proprietatea unui domn pe nume Willy Wonka, cel mai mare inventator și fabricant de ciocolată care a existat
vreodată pe fața pământului. Și ce minunată și imensă era fabrica! Avea porți uriașe, de fier, și era împrejmuită
de un zid înalt, și coloane de fum suiau pe coșuri, iar dinăuntru se auzeau sunete și zbârnâituri ciudate, ce
păreau să vină din străfundurile ei. Iar dincolo de ziduri, pe o distanță de un kilometru de jur împrejurul ei, aerul
era parfumat cu mirosul pregnant, îmbătător de ciocolată topită.
(Roald Dahl – Charlie și fabrica de ciocolată)
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul pe care îl are cuvântul subliniat în text. 4p
TÂNJI, tânjesc, vb.IV. Intranz. 1. A se întrista. 2. A suferi mult din punct de vedere moral: a se consuma. 3. A
suferi de dorul cuiva sau a ceva. 4. A dori ceva foarte mult: a jindui, a râvni. 5. (îrg) A-și exprima
nemulțumirea: a se plânge 6. A se afla într-o stare de slăbiciune fizică. 7. A fi bolnăvicios. 8. (D. plante) A se
veșteji 9. (Fig) A lâncezi. 10. (Fig) A stagna.

.........................................................................................................................................................................

2. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect. 4p


Ce a făcut Charlie cu batonul mititel de ciocolată?
Nume și prenume elev:.................................................................... Data:14.02.2022
a) L-a împărțit cu cei din jurul lui;
b) Îl prețuia de parcă ar fi fost aur curat;
c) L-a mâncat pe loc;
d) L-a făcut cadou.
Răspunsul corect:

3. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect. 4p


În secvența: În ziua următoare, mai ronțăia un picuț, și tot așa există:
a) o enumerație;
b) un indice de spațiu;
c) un indice de timp;
d) un epitet.
Răspunsul corect:

4. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”, bazându-te pe
informațiile din text. 10p

Enunțul Adevărat Fals

Dimineața, în drum spre școală, Charlie vedea tablete imense de


ciocolată în vitrinele magazinelor.
De cum îl primea, Charlie ronțăia tot batonul de ciocolată.
Cea mai mare plăcere era aceea că în fața casei în care locuia Charlie, se
afla o imensă fabrică de ciocolată.
Patronul fabricii de ciocolată din fața casei lui Charlie era Willy Wonka.

5. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect. 4p


Numărul literelor este egal cu numărul sunetelor în cuvântul:
a) ciocolată
b) special
c) chiar
d) chinuia
Răspunsul corect:

6. Scrie, în casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.


A. Charlie își dorește ………………… ciocolată. 4p
a) să mănânc;
b) să mănânci;
c) să mănâncă;
Nume și prenume elev:.................................................................... Data:14.02.2022
d) să mănânce.
Răspunsul corect:

B. Fabrica …………… era cea mai mare și mai faimoasă din lume. 4p
a) acea;
b) acela;
c) aceia;
d) aceea.
Răspunsul corect:

C. Ciocolata era ………………….. 4p


a) gustos;
b) gustoși;
c) gustoasă;
d) gustoase.
Răspunsul corect:

7. Rescrie secvența „era cea mai mare și mai faimoasă din lume”, modificând numărul verbului. 8p
............................................................................................................................................................................

8. Transcrie, din fragmentul următor, un adverb de timp și o prepoziție: „Dimineața, în drum spre școală,
Charlie vedea tablete imense de ciocolată ....”. 6p

adverb de timp: ..................................................................................................

prepoziție: ..........................................................................................................

9. Precizează funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele evidențiate în secvența “Toți membrii
familiei puneau bănuți deoparte pentru această ocazie specială”. 8p

Cuvântul Funcția sintactică


membrii
familiei
puneau
bănuți

10. Prezintă, în 20-30 de cuvinte, o trăsătură a textului narativ literar, valorificând textul dat. 10p

…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...
Nume și prenume elev:.................................................................... Data:14.02.2022
………………………………………………………………………………………………………………............
..............

11. Redactează, în 70 – 130 de cuvinte, un text narativ în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară,
folosind persoana I singular, petrecută în timpul vizitării unei fabrici de ciocolată. 20p
În redactarea răspunsului tău, trebuie:
- să relatezi o întâmplare la persoana I singular, respectând ordinea logică a faptelor
- să ai un conținut adecvat cerinței
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte
Pentru conținutul compunerii vei primi 14 puncte, iar pentru redactarea acesteia, 6 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă vei dezvolta subiectul propus și vei respecta
numărul de cuvinte indicat. Compunerea nu va avea titlu sau motto.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………………………………..……..
……………………………………………………………………………………………………………..………..
…………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………..……………..
……………………………………………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………………..
………………………………………………………………………………………………..……………………..
……………………………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………………..
………………………………………………………………………………………..……………………………..
……………………………………………………………………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………..…………………………………..
………………………………………………………………………………...…………………………………….
……………………………………………………………………………...
………………………………………...…………………………………………………………………………...
………………………………………..
…………………………………………………………………………....................................................................
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………
Nume și prenume elev:.................................................................... Data:14.02.2022
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și