Sunteți pe pagina 1din 6

Proporţi

Repartiţia speciilor pe clase de vârstă


a
Proporţi
speciei a pe (ha)
Cls. de
Specia cls.de
prod.
producţi
e
1(I) 2(II) 3(III)
1 2 3 4 5 6 7
I 0.3 23 28 15
Mo 0.6 II 0.3 23 22 18
III 0.4 30 26 50
I 0.2 3 10 2
Br 0.2 II 0.2 5 6 4
III 0.6 30 23 8
I 0.7 29 14 7
Fa 0.2 II 0.2 5 8 4
III 0.1 6
Total real 148 137 114
Total
138 135 144
normal

23897 29092 15585


20171 19294 15786
21330 18486 35550
2958 9860 1972
4190 5028 3352
20910 16031 5576
23577 11382 5691
3260 5216 2608
0 3078
120293 114389 89198

2
Volume
medii/ha
Propo
(reduse),
rţia pe
Propo Cls. de Proporţia după
Specia cls.de
rţia prod. pe specii tabelele de
produ
producţie,
cţie
la vârstele
speciei de ... ani*
10 30

1 2 3 4 5=2 x 4 6 7

Mo 0.7 I 0.3 0.21 13 80


II 0.3 0.21 11 61
III 0.4 0.28 8 59
0.2 I 0.2 0.04 2 9
Br II 0.2 0.04 1 7
III 0.6 0.12 2 16
Fa 0.1 I 0.7 0.07 2 15
II 0.2 0.02 0 3
III 0.1 0.01 0 1
Total 1 ∑=1.0 39 251

Suprafața clasei de vârstă

Fn=

* Volume reduse – volume din tabelele de producţie, pe specii şi clase de producţie, la 10, 30,..., 110 ani, reduse în

1. Fn = Sp (V10+V30+...+Vr-10) = 136.7 (39+251+484+643+745+812)=136.7 x 29


Sp- suprafaţa clasei de vârstă normală (820 ha/6=136.7ha)
V10, V30,...,Vr-10 – volumul mediu al clasei de varsta I, II,...VI
2. Fn = SnI x ∑VI + SnII x ∑VII + SnIII x ∑VIII+ SnIV x ∑VIV + SnV x ∑VV + SnVI x ∑VV
137.3 ha x 643 m3/ha + 132 ha x 745 m3/ha+1
139.4 39 5436.60
133.6 251 33533.60
147.8 484 71535.20
137.3 643 88283.90
132 745 98340.00
129.6 812 105235.20
402364.50
Producţia
speciilor pe clase de vârstă Total Productia
totală
pe intervalul
(ha) (ha) normală
de 120 ani

m3/ha VT (m3)

4(IV) 5(V) 6(VI) V(la 120 ani)


8 9 10 11 12 13=11 x 12
27 30 25 148 1039 153772
30 32 23 148 877 129796
44 28 18 196 711 139356
6 3 9 33 986 32538
2 8 8 33 838 27654
6 14 17 98 697 68306
15 30 20 115 813 93495
4 3 9 33 652 21516
6 4 16 513 8208
140 152 129 820 674641

137 135 130

28053 31170 25975


26310 28064 20171
31284 19908 12798
5916 2958 8874
1676 6704 6704
4182 9758 11849
12195 24390 16260
2608 1956 5868
3078 2052
115302 126960 108499 = 674641

112440.1666667
Volume
reduse,

total

50 70 90 110 m3
12=suma 6
8 9 10 11
la 11

141 179 200 214 827


113 147 168 180 680
113 153 178 194 705
21 29 34 38 133
17 24 29 32 110
39 59 72 81 269
30 40 49 55 191
7 9 11 13 43
3 3 4 5 16
484 643 745 812 2974

Sp= 820/ 6= 136.7

ie, la 10, 30,..., 110 ani, reduse în funcţie de proporţia pe specii (coloana 5) (Vol la 10 ani x prop. pe specii, etc).

3+745+812)=136.7 x 2974= 406545.8 m3


=136.7ha)
arsta I, II,...VI
SnV x ∑VV + SnVI x ∑VVI=139.4 ha x 39m3/ha + 133.6 ha x 251 m3/ha + 147.8 ha x 484 m3/ha +
2 ha x 745 m3/ha+129.6 ha x 812 m3/ha = 402364.5 m3
.8 ha x 484 m3/ha +

S-ar putea să vă placă și