Sunteți pe pagina 1din 1

COORDONAT "APROBAT"

Prorector studii U.T.M. V. Reșitco Consilul FUA PV nr. 3 din 21 decembrie 2020
Decan FUA conf.univ., dr. Ilie Bricicaru
" " 2022 " " 2021

ORARUL FUA
activităților didactice a.u. 2021-2022, semestrul de primăvară
Anul - III

ARH-191 ARH-192 ARH-193 DIN-191 PUR-191 ISTGCC-191 CFDP-191


Ziua Nr. Ora impara pară impara pară impara pară impara pară impara pară impara pară impara pară
Exploatarea sistemelor
Drumuri III (Drumuri în
termice, de gaze şi
Transport urban de condiţii complicate, drumuri
8:00 Sculptura II, a.u. Drebot V., 9- Atelier design VI, l. u. climatizare pentru clădiri,
1 pasageri, sem., a.u. Zestrea P., urbane si rurale. Noduri
9:30 124 Cebăniță I., 9-330 sem. lect. univ. Leanca L.,9-
9-120 rutiere.), a.u. Plinschi O., 9-
240
P16

Exploatarea Drumuri III


Proiectarea de arh. VI, (ore sistemelor (Drumuri în
practice), a.u. Negruța I.., a.u. Tehnici de
Transport Tehnici de
termice, de Tehnici de cond.
Pînzaru A., 9-224, 226 comunicare, gaze şi comunicare, complicate,
urban de comunicare,
Sculptura II, a.u. Drebot V., 9- Atelier design VI, l.u. sem. climatizare sem. drumuri
9:45 pasageri, sem.
2 Cebăniță I., 9-330 l.u.Cărbune pentru l.u.Cărbune urbane si
11:15 124 sem., a.u. l.u.Cărbune
N., săpt. 1-8, 9- clădiri, sem. N., săpt. 1-8, 9- rurale. Noduri
Zestrea P., 9- N., săpt. 1-8, 9-
120 lect. univ. P16 rutiere.), a.u.
12, 9-120 240
Leanca L., Plinschi O.,
săpt. 9-11, 9- săpt. 9-11, 9-
240 P16

Tehnologii de
Tehnici de
finisare Drumuri III (Drumuri în
comunicare,
Sculptura II, a.u. Drebot V., plastică II, condiţii complicate, drumuri

Luni
sem. Sistematizarea verticală, Alimentări cu gaze II, sem.
11:30 sem.,
3 a.u. l.u.Cărbune sem., a.u. Zestrea P., 9-120 a.u. Haiducova M., 9-322
urbane si rurale. Noduri
13:00 conf.univ.
Melnic S. 9-124 N., săpt. 1-8, 9- rutiere. PAC), l.u. Buraga A., 9-
Proiectarea de arh. VI, (ore Proaspăt E., P16
P32
practice), a.u. Negruța I.., a.u. săpt. 9-12, 9-
Pînzaru A., 9-224, 226 P32
Legislația în Drumuri III (Drumuri în
Construcțiile Organiz. şi tehn. de execuţ. a condiţii complicate, drumuri
construcții Sculptura II, a.u. Drebot V., Tehnologii de finisare
Sistematizarea verticală,
13:30 clăd. IV, sem. a.u. plastică II, sem., conf.univ. inst. inter. de ACGV, sem. urbane si rurale. Noduri
4 sem. - l.u. dr. sem., a.u. Zestrea P., 9-120
15:00 a.u. Rudic O., Proaspăt E., 9-P32
Manțuc E., 9- Melnic S. 9-124 a.u. Haiducova M., 9-240 rutiere. PAC), l.u. Buraga A.,
9-116 săpt. 1-3, 9-P16
116

Organiz. şi
Alimentarea
tehn. de
centralizată
Legislația în construcții sem. - execuţ. a inst.
Desen VI, a.u. Aricova E., 9- cu căldură I,
15:15 l.u. dr. Manțuc E., săpt. 1-8, 9- inter. de
5 Proiectarea de arh. VI, (ore Desen VI, a.u. Grati S-N, 9-236 sem. a.u.
16:45 234 ACGV, sem.
practice), a.u. Negruța I.., a.u. 116 Andoni N.
a.u. Haiducova
Pînzaru A., 9-224, 224 Săpt. 5-12, 9-
M., săpt. 1-3, 9-
240
240
17:00 Desen VI, a.u. Grati S-N, 9- Desen VI, a.u. Aricova E., 9-
6 236 234
18:30
18:45
7
20:15
Întreţinerea
Tehnici de
drumurilor,
8:00 Istoria arhitecturii universale Tehnici de comunicare, curs Tehnici de comunicare, curs Tehnici de comunicare, curs comunicare, curs conf.
1 Istoria urbanismului II, l. univ., Danciu M. curs
9:30 V. conf. univ. Carpov A. l.u.Cărbune N., săpt. 1-8 l.u.Cărbune N., săpt. 1-8 l.u.Cărbune N., săpt. 1-8 univ., dr.
l.u.Cărbune
Brinişter V.,
N., săpt. 1-8
săpt. 9-11
Tehnologii de finisare Sisteme geoinformaționale,
9:45 Istoria urbanismului II, l. Instalații de climatizare, Întreţinerea drumurilor, curs
2 Istoria arhitecturii universale V. conf. univ. Carpov A. plastică II, curs conf.univ. curs, conf. univ., Grama V.,
11:15 univ., Danciu M. conf. univ. Guțul V. conf. univ., dr. Brinişter V.,
Proaspăt E., săpt. 1-3, 10-302
Legislația în Tehnologii de finisare
construcții Proiect. clăd. de mare Instalații de climatizare,

Marţi
11:30 plastică II, curs conf.univ.
3 înălțime curs a.u. Sîli A.. conf. univ. Guțul V.
13:00 sem., - l.u. dr. Proaspăt E.
Manțuc E
Legislația în Proiect. clăd.
13:30 Legislația în construcții - l.u. Legislația în construcții - l.u. Legislația în construcții - l.u. Legislația în construcții - l.u. construcții - de mare Legislația în construcții - l.u. Legislația în construcții - l.u.
4 dr. Manțuc E., săpt. 1-8 dr. Manțuc E., săpt. 1-8 dr. Manțuc E., săpt. 1-8 dr. Manțuc E., săpt. 1-8, l.u. dr. Manțuc înălțime curs dr. Manțuc E., săpt. 1-8, dr. Manțuc E., săpt. 1-8
15:00
E., săpt. 1-8 a.u. Sîli A.,
săpt. 9-12

15:15
5
16:45
17:00
6
18:30
18:45
7
20:15
Mecanica structurilor II,
8:00 PAC IV, a. u. Gavriliuc E. conf. univ., Țibichi V.
1
9:30 săptămâna 4-9
Constr. clăd. Constr. clăd. Organiz. şi tehn. de execuţ. a Mecanica structurilor II,
9:45 IV, - conf. IV, - conf. Arta fotografiei, curs, a.u. Sistematizarea verticală, curs
2 PAC IV, a. u. Gavriliuc E. inst. inter. de ACGV, conf. conf. univ., Țibichi V.
11:15 univ. dr. univ. dr. Epureanu V., săpt. 1-8 a.u. Zestrea P.,
univ. Rotaru I. săpt. 1-3 săptămâna 4-12
Ciobanu N. Ciobanu N.
Mobilier - Drumuri III (Drumuri în
tehnologie și
Constr. clăd. Stiluri (curs) - Sistematizarea verticală, curs Organiz. şi tehn. de execuţ. a condiţii complicate, drumuri
11:30 PAC IV, a. u. Gavriliuc E. proiectare inst. inter. de ACGV, conf. urbane și rurale. Noduri
3 IV, - conf. univ. l.u. dr. Platon a.u. Zestrea P.,
13:00 curs - l.u.
dr. Ciobanu N. L., săpt. 9-12 univ. Rotaru I. rutiere. PAC), curs, conf.
Cebanița I., univ., dr. Bricicaru I.,

Miercuri
săpt. 1-8
Drumuri III (Drumuri în
Legislația în condiţii complicate, drumuri
13:30 construcții Stiluri (curs) - l.u. dr. Platon Urbanism IV - conf. univ. dr. Alimentări cu gaze II, curs
4 urbane și rurale. Noduri
15:00 sem. - l.u. dr. L. Grozavu N. conf. univ. Bencheci M.
rutiere. PAC), curs, conf.
Manțuc E univ., dr. Bricicaru I.,

Urbanism IV - Transport
conf. univ. dr. urban de Alimentări cu gaze II, curs
15:15
5 Grozavu N. pasageri, curs conf. univ. Bencheci M.
16:45
săptămâna 1-3 a.u. Zestrea P.
săpt. 4-12

Transport urban de Alimentarea centralizată cu


17:00 pasageri, curs a.u. Zestrea P., căldură I, curs lect.univ. dr.
6
18:30 săpt. 1-6 Leu Vasile
Alimentarea centralizată cu
18:45 căldură I, curs lect.univ. dr.
7
20:15 Leu Vasile săpt. 1-3
Tehnologia lucrărilor de
construcţie a drumurilor II
8:00 Atelier design VI, l.u.
1 (Construcția structurilor rutiere
9:30 Cebăniță I., 9-330
și aeroportuare) conf. univ., dr.
Proiectarea de arh. VI, (ore Răilean Al., 9-P16
Sculptura II, a.u. Drebot V.,
practice), a.u. Negruța I.., a.u.
9-124 Proiect. clăd. Proiect. clăd. Tehnologia lucrărilor de
Pînzaru A., 9-224, 226
de mare de mare construcţie a drumurilor II
9:45 Atelier design VI, l.u. Instalații de climatizare,sem.,
2 înălțime sem., înălțime sem., (CSRA) conf. univ., dr. Răilean
11:15 Cebăniță I., 9-330 lect. univ. Beț D., 9-240
a.u. Rudic O., a.u. Rudic O., Al., curs săpt. 1-3, sem. Săpt. 4-
săpt. 8, 9-116 9-116 12, 9-P16

Tehnologia lucrărilor de
Construcțiile Mobilier - tehnologie și Proiect. clăd. de mare Instalații de construcţie a drumurilor II
11:30 clăd. IV,sem. - proiectare (seminar) - a.u. înălțime sem., l.u., dr. Platon climatizare,sem./lab., lect. (CSRA) conf. univ., dr. Răilean
3
13:00 Proiectarea de arh. VI, (ore a.u. Rudic O., 9- A.u. Epureanu V., 9-324 L., săpt. 1-8 univ. Beț D., 9-240 Al., sem. săpt.1-6, lab săpt. 7-
116
Joi

practice), a.u. Negruța I.., a.u. 12, 9-P16


Pînzaru A., 9-224, 226
Construcțiile Mobilier - tehnologie și Legislația în construcții sem. - Legislația în construcții sem. - Legislația în construcții sem. -
13:30 clăd. IV,sem. - proiectare (seminar) - a.u. l.u. dr. Manțuc E., săpt. 1-8, 9- l.u. dr. Manțuc E., săpt. 1-8, 9- l.u. dr. Manțuc E., săpt. 1-8, 9-
4
15:00 a.u. Rudic O., 9- Epureanu V., 9-324 120 120 120
116
PAC IV - 3D MAX- Mecanica corp. solid II(Mec.
15:15 Desen VI, a.u. Grati S-N, a.u. Sisteme geoinformaționale,
5 (seminar) -a.u. Epureanu V. 9- struc. II), sem., conf.univ.
16:45 Aricova E., 9-218, 220 sem., Pantaz A., 10-104
324 Țîbichi V., săpt., 1-8, 9-P16
Proiectarea de arh. VI, (ore
practice), a.u. Negruța I.., a.u. PAC IV - 3D Arta
Sisteme
Pînzaru A., 9-224, 226 MAX- fotografiei,
Desen VI, a.u. Grati S-N, a.u. geoinformațio
17:00 (seminar) - sem., a.u.
6 Aricova E., 9-218, 220 nale, sem.,
18:30 a.u. Epureanu Epureanu V.,
Pantaz A., 10-
V. săpt. 1-3, 9- săpt. 4-12, 9-
104
324 324
18:45
7
20:15
Exploatarea sistemelor
Întreţinerea drumurilor,
8:00 Atelier design VI, l.u. termice, de gaze şi
1 Practica de proiectare I Practica de proiectare I Practica de proiectare I sem., conf. univ., dr. Brinişter
9:30 Cebăniță I., săpt. 9-330 climatizare pentru clădiri,
V., 9-P16
lect. univ. Leanca L., 9-240
Exploatarea sistemelor
Întreţinerea drumurilor,
9:45 Atelier design VI, l.u. termice, de gaze şi
2 Practica de proiectare I Practica de proiectare I Practica de proiectare I sem./lab., conf. univ., dr.
11:15 Cebăniță I., săpt. 9-330 climatizare pentru clădiri,
Brinişter V., 9-P16
lect. univ. Leanca L., 9-240
Vineri

Alimentări cu Construcții din Beton armat


11:30 gaze II, lab.. II - conf.univ. Sidorenco E., 9-
3
13:00 a.u. Haiducova P16
M., 9-322

Construcții din Beton armat


13:30 II - conf.univ. Sidorenco E., 9-
4
15:00 P16
15:15
5
16:45
17:00
6
18:30
18:45
7
20:15
8:00
1
9:30
9:45
2
11:15
Sâmbătă

11:30
3
13:00
13:30 Urbanism IV(PUD) sem., a.u.
4 Dumitrașcu A.
15:00
15:15 Urbanism IV(PUD) sem., a.u.
5 Dumitrașcu A.
16:45

17:00 Urbanism IV(PUD) sem., a.u.


6 Dumitrașcu A. săpt. 6-12
18:30

18:45
7
20:15