Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Data :
Clasa : Pregătitoare
UNITATEA ȘCOLARĂ Școala Gimnazială Frăsinet
ÎNVĂȚĂTOARE :Bălțat Dana
ARIA CURRICULARĂ : Matematică şi stiinţe ale naturii
DISCIPLINA : Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ : „Îmi plac plantele”
SUBIECTUL LECȚIEI:Numarul și cifra 6
FORMA DE ORGANIZARE:Activitate integrate
TIPUL LECȚIEI: Consolidare si aprofundare de cunostinte;

DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română


Arte vizuale şi abilitati practice

Scopul lecţiei: Consolidarea cunoştinţelor despre numerele naturale în concentrul 0-10;

Competenţe specifice :
MEM :
1.1. Recunoasterea și scrierea numerelor în concentrul 0-10;
1.2. Compararea numerelor în concentrul 0-10;
1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0-10, folosind poziţionarea pe axa numerelor;
5.1. Sortarea/clasificarea pe baza unui criteriu dat.

CLR :
1.1. Identificarea semnificaţiei unui mesaj scurt, pe teme familiare, rostit clar și rar;

1.3Identificarea sunetului iniţial şi/ sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din propoziţii rostite clar şi rar;
AVAP :
2.2. Exprimarea ideilor și trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale si utilizarea unor tehnici diferite pentru realizarea unui
produs ( lipire)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1-să recunoască si să scrie cifra 6;
O2-să recunoască numerele naturale în concentrul 0-6
O3-să ordoneze crescător şi descrescător numerele naturale în concentrul 0-6 conform unor cerinte date;
O4-să raporteze corect numărul la cantitate și invers;
O5-să descompună numerele naturale în concentrul 0-6;
O6-să compare numere date din concentrul 0-6 , recunoscand predecesorul si succesorul unui numar dat;

STRATEGII DIDACTICE
1. Resurse procedurale:
Metode şi procedee : conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic, problematizarea, analiza;
Forme de organizare : frontal, individual, pe grupe;
2. Resurse materiale: planșe, fișe de lucru , jetoane, creioane colorate,lipici;
3. Resurse temporale : 35 minute activitatea de învățare+10 minute activitate recreativă.
4. Resurse umane : 17 elevi, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihico- fizică normală, corespunzătoare vârstei;
5. Resurse spaţiale : sala de clasă
6. Forme şi tehnici de evaluare : observarea sistematică, aprecieri verbale, evaluare reciprocă.
Bibliografie :
-Aron Ioan, Herescu I. Gheorghe, ,,Aritmetica pentru învăţători”, Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică, 1977, pp. 286
Metodica predării matematicii la clasele I – IV, manual pentru liceele pedagogice, clasele XI – XII, Bucureşti, Editura
Didactică şi Pedagogică, 1998;
-Arginescu Florica Ancuţa, Culegere de exerciţii şi probleme pentru clasa I, Piteşti, Editura ,,Carmins”, 2000.
-Ioan Dănilă, Elena Ţarălungă, Lecţia în evenimente, ghid de proiectare didactică, Editura ,,Egal”, 2002.
-Curriculum Naţional, Programe şcolare pentru învăţământul primar, 1998;
-Stoica Adrian (coordonator), ,,Evaluarea în învăţământul primar”. Descriptori de performanţă”, Bucureşti, 1988, auxiliare
pentru clasa pregatitoare Editura ArsLibris
-Didactic.ro
MOMENTELE OB CONȚINUTUL INSTRUCTIV- STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
LECȚIEI OP EDUCATIV AL LECȚIEI METODE ȘI RESURSE FORMA DE
PROCEDEE MATERIALE ORGANIZAR
E
1.Moment Asigurarea condiţiilor necesare bunei
organizatoric desfăşurări a lecţiei; pregătirea resurselor
materiale.

2.Captarea Se realizează prin citirea scrisorii din Conversția -Scrisoarea Frontal


atenției plicul 3(anexa 1),din care vor afla că Moș
Crăciun va avea o surpriză pentru ei,dacă
vor rezova toate sarcinile.(vor descoperi
un puzzele cu o plantă). Explicația

3.Anunțarea - Astăzi, Matematica și explorarea Explicația Frontal


mediului,com continua să ne jucam cu
subiectului și a Conversația
mulțimi,vom compune și descompune
obiectivelor numărul 6,vom ordona numerele
învățate,vom repeta părțile componente
lecției
ale unei plante.
Pentru fiecare sarcină corect rezolvată,se
va lipi o piesa din puzzel.
4.Reactualizarea -se realizează printr-o serie de ghicitori: Exercițiu Frontal Aprecieri
Este mică sau e mare, Este simplu
cunoștințelor
de făcut verbale
Parcă e un bețișor, După unu e Explicația
trecut
După zero ea apare, Seamănă cu
un răţoi
Care-i cifra asta, oare? Sigur ştiţi, e
cifra ...
(unu) (doi)

E un opt pe jumătate De-l primeşti


din întâmplare
Cifra iezilor din carte Este o ruşine
mare.
După doi el ne apare, Chiar de nu
poţi sta pe el
Care-i cifra asta, oare? Zici că e un
scăunel...
(trei) (patru)

Câte degete am oare, E un nouă


răsturnat
La o mână sau picioare? Şi de şapte e
urmat
Sigur ştie fiecare, E o mică
ghicitoare,
Care-i cifra asta, oare? Care-i cifra
asta, oare?
(cinci) (şase)
- se continua cu exercitii de recunoastere
a cifrei 6 si formare de multimi cu 6
elemente.
(anexa2)
5.Dirijarea -Copiii vor primi pe banca,jetoane cu -jetoane cu Frontal Aplauze
învățării Exerciţiul cifre
cifrele învățate și va trebui sa rezolve
Explicaţia
diferite sarcini: -planşe cu
cifre
1.Să ordoneze crescător și
descrescător. - tablă Individual
Elemente de
problematizare Autoevaluarea
2.Să găsescă vecinii numerelor.
Elevii vor rezolva individual,apoi un elev lipici
va veni în față si va rezolva frontal,pentru Aprecieri
Frontal verbale
a verifica.

-elevii vor primi o fișă de lucru.


-se lucreaza exercitiile: -Fișe

1.Să descompună numarul 6. -explicația


2.Să coloreze 4 litere de „A” și 6 de Individual
„E”,si să scrie cifra corespunzătoare
fiecărei mulțimi. -exercițiu

3.Deseneză tot atatea elemente cât


indica cifra. Frontal
Fiecare exercițiu se va rezolva atât -conersația
individual,cât și frontal.
-puzzel
Rezolvând sarcinile și lipind piesele de
puzzel,elevii vor descoperii o
planta(rosia) și părțile componente.Ne
vom aminti de ele și le vom denumi.

6.Fixarea Joc distractiv:„Fă ce îți spun eu!” -explicația planșe În grupuri mici Aprecieri
cunoștințelor 7 copii vor iesi în fața clasei și vor extrage verbale
câte o cifră și să execute diferite comenzi:
-Asezati-va în mod -joc
-crescator.
-descrescător Aplauze
-numerele mai mari de 3 un pas în față
-numerele mai mici decât 4,sa stea într-un
picior.

7.Obținerea -Joc „Întoarce și rezolva”. frontal


performanței Va iesi pe rând câte un elev,si va alege de Conversația Aplauze
pe un panou o caseta,unde va gasi o
întrebare la care va trebui sa raspundă. Problematizarea
Aprecieri
verbale
8.Exercitii Vor primi o floare să o coloreze după un Exercitiul fișe individual Aprecieri
recreative anumit cod. Explicația verbale
9.Îcheiera lecției -Se încercuieşte pe fişa de lucru simbolul Conversaţia -Ecusoane *autoevaluare,
corespunzător stării avute pe parcursul aprecieri
lecţiei; globale,
evaluare
-Se fac aprecieri asupra activităţii globală
desfăşurate;

S-ar putea să vă placă și