Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Data: 15 martie 2007


Clasa: a IX-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Tema: Romeo şi Julieta de William Shakespeare
Tipul lecţiei: de comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe
Obiectivele lecţiei
Obiectiv general: aprofundarea cunoaşterea operei lui William Shakespeare.

Obiective operaţionale:
I. Obiective cognitive:
1. Să comenteze elementele de compoziţie din textul studiat (subiect, conflict, personaje).
2. Să interpreteze textul literar făcând corelaţii între nivelurile fonetic, lexical, morfologic.
3. Să descopere semnificaţia balconului prin comparaţie cu simbolul ferestrei.
4. Să comenteze semnificaţia păsării (privighetoare, ciocârlie) pentru fiecare îndrăgostit.
5. Să comenteze următoarele opoziţii şi rolul lor în piesă: părinţi vs copii, tineri vs bătrâni, viaţă vs moarte, iubire vs ură.
6. Să argumenteze că întreaga poveste se bazează pe antiteza lumină–întuneric, referindu-se la alternanţa scenelor care se petrec ziua cu
cele care se petrec noaptea.
7. Să compare cele două forme de iubire trăite de Romeo: iubirea spirituala pentru Rosalina şi iubirea-pasiune pentru Julieta.
8. Să motiveze rolul pe care şi-l asumă călugărul Lorenzo şi atitudinea lui faţă de îndrăgostiţi.
9. Să explice deznodământul tragic, optând pentru una dintre explicaţiile posibile în ordinea umană:
-vina este a îndrăgostiţilor prea grăbiţi şi necugetaţi, prea tineri
-vina este a părinţilor orbiţi de duşmănia dintre familii.
-vinovat este prinţul care impune legea cetăţii, ignorând circumstanţele.
10. Să transfere aceeaşi dezbatere în ordinea universală şi să opteze pentru o explicaţie:
-rolul hotărâtor îl are hazardul (întâmplarea , accidentul).
-intervenţia este a destinului însuşi.
11. Să descopere şi să justifice care este compensaţia morţii tragice a îndrăgostiţilor:
-perpetuarea poveştii lor triste în timp;
-imortalizarea eroilor prin statuile de aur aşezate împreună pe acelaşi mormânt;
-stingerea urii dintre cele doua familii.

II. Obiectiv afectiv: aprecierea valoarii artistice unice a operei lui William Shakespeare.

Metode şi procedee didactice:


-activitate pe grupe
-expunerea didactică;
- conversaţie euristica;
-lucrul cu manualul;
-observarea dirijata;
-interpretarea pe roluri;

Mijloace de invăţământ
-fişe de lucru;
-planşe;
-manual.

Evaluare: apreciere verbala.


MIJLOACE DE EVAL
MOMENTELE METODE ŞI ÎNVĂŢ UARE
NR
OB CONŢINUTUL LECŢIEI PROCEDEE ARE
ACTIVITATII
William Shakespeare (1564 – 1616)
-37 de piese (tragedii, comedii şi drame istorice)
-154 sonete; -broşura
-2 poeme romantice: The rape of Lucrece and Venus şi Adonis informativă
Exemple de piese: Hamlet, Richard III, Regele Lear,
Othello, Îmblânzirea scorpiei, Nevestele vesele din Windsor, Mult -expunere
1 zgomot pentru nimic, Macbeth, Visul unei nopţi de vară. didactică;
Cupluri celebre:
-literatura, istorie: Felix-Otilia;
Ulise-Penelopa;
Captarea Antoniu-Cleopatra;
Tristan–Isolda; -conversaţie
atenţiei
Paris–Elena; euristica
Zeus-Hera;
Dante-Beatrice;
Orfeu-Euridice.
-Hollywood: E. Taylor-R. Barton;
M. Douglas - Ch. Zeta-Jones;
A. Banderas – M. Griffith;
B. B. Pitt- J. Aniston
Enunţarea La sfârsitul lecţiei, elevii vor fi capabili sa: … (se enunţă expunere
2 obiectivelor obiectivele). didactică
O posibila definiţie minimala a teatrului: „ceea ce se
întâmplă între spectator şi actor. Toate celelalte
lucruri sunt suplimentare.” (J. Grotowski)
teatru < gr. theatron = locul ăn care se ţineau spectacole, în teatrul
antic. conversaţie
Reactivarea Componentele textului dramatic: euristica
structurilor anterior dialog = alcătuit din replici

3 învăţate didascalii = indicaţii ale autorului privind condiţiile de enunţare a


dialogului într-o piesă de teatru şi conţin: numele
personajelor, locul şi timpul acţiunii, referiri la ton şi
mişcare, unităţile textului(act, scenă )
tragedia = gr. tragoedia (cântecul ţapului, animal care era sacrificat
zeilor de greci)

Tragedia = „imitaţia unei acţiuni alese şi depline, cu o


anumită întindere, într-o limbă frumoasă, deosebită
ca formă potrivit diferitelor părţi ale tragediei,
imitaţie făcută de personaje în acţiune şi care,
stârnind mila şi frica, săvârşeşte purificarea
caracteristică unor asemenea emoţii.” (Aristotel –
Poetica)
Romeo şi Julieta apare în 1596;
Prezentarea optimă - 5acte:primele 2 sunt construite după regulile comediei; actele 4,
a conţinuturilor 5 sunt construite conform regulilor tragediei.
învăţării Sursa tragediei: legenda lui Romeo şi a Julietei era expunere
4 cunoscut de 100 de ani când Shakespeare a scris această piesă. didactică
Elementele de rezistenţă ale povestirii pot fi identificate încă din
1476 la Masuccio Salernitano în „Il Novellino”. El vorbeşte
despre un cuplu de îndrăgostiţi, o crimă, un exil, un călugăr şi un
rival.
1530: Luigi da Porta a reluat povestea. A ales Verona ca loc
al acţiunii şi a dat personajelor nume italieneşti. Da Porta a
adăugat elementul sinuciderii îndrăgostiţilor.
1562: Arthur Brooke (Broke) scrie poemul „The Tragical
History of Romeo and Juliet” acesta este poemul din care s-a
inspirat Shakespeare.
O2 - lectură selectivă pe roluri
O1 Evidenţierea personajelor: jocul pe roluri
- principale: (metoda
Julieta - tânără (nu a împlinit14 ani); simulării)
O3
Asigurarea -frumoasă (Romeo şi Paris se îndrăgostesc de ea) manual
O4
5 conexiunii inverse - practică (scena balconului: Romeo îi vorbeşte despre
dragoste vs. Julieta se gândeşte la căsătorie; metode de a
comunica)
O8
Romeo – pasional;
conversatia
- gentleman;
euristica
- secundare:
Mercutio – înţelept, sarcastic, în centru atenţiei la petreceri;
- rudă a prinţului;
- inteligent, bine educat;
activitate cu
- maestru al cuvintelor;
manualul
- prieten al lui Romeo.
Tybalt – plin de ură

Familia Montague vs. Capulet

Benvolio
- episodice
prinţul – 3 apariţii:
- la începutul piesei când sunt introduse în scenă personajele;
- după moartea lui Tybalt şi Mercutio când îi exileaxă pe
Romeo;
- la sfârşitul piesei, când rezumă prologul şi afirmă că toţi au
fost pedepsiţi şi că nu a existat o poveste mai tristă ca aceasta)
Opoziţia: iubire – ură – moarte
Eros Thanatos
Iubire vs. Ură
O5 Romeo şi Julieta Montague vs. Capulet Conversatie
O7 Prolog: se spune că iubirea celor doi este mai puternică decât euristica
ura familiilor lor. Ura este destul de puternică să-i despartă pe cei

Evaluare de
apreciere verbală
doi, să-i ucidă pe Mercutio, Tybalt, Paris, să-l exileze pe Romeo şi
O9
în sfârşit să-i determine pe Romeo şi Julieta să se sinucidă.
O6 - comparaţie (asemănări şi deosebiri) :
piesa lui Shakespeare vs. ecranizare (L. Di Caprio,
O9
Clare Danes)
O10
- incipit vs. final;
011
- limbajul utilizat;
- vestimentaţie;
- tehnici cinematografice;
- secolul XVI vs. secolul XX.