Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU

FACULTATEA DE DREPT ,,SIMION BĂRNUȚIU”


SPECIALIZAREA: DREPT
AN DE STUDIU: II, Grupa 2
DISCIPLINA: DREPT FINANCIAR PUBLIC

STUDENȚI: BRĂDEANU ALEXANDRA-MONICA;


MIRCEA MANOLESCU MARIA;
LAMBRU VALENTIN GHEORGHIȚĂ;

RAPORT DE DREPT RAPORT DE DREPT RAPORT DE DREPT


ADMINISTRATIV CIVIL FINANCIAR

Raport de drept
financiar = relaţie
Raportul juridic civil socială reglementată
Acele relații sociale este o relaţie socială, de normele dreptului
care apar în sfera de patrimonială sau finanţelor publice, ce
realizare a nepatrimonială, iau naştere, se
Definiție administrației publice reglementată de modifică şi se sting în
și care sunt supuse normele de drept civil. procesul formării,
normelor dreptului administrării,
administrativ întrebuinţării şi
controlului asupra
banului public,
căpătând
particularităţile
specifice fiecăreia
dintre aceste etape.
Subiecți subordonați iererhic pe poziții de egalitate poziţie dominantă, de
juridică autoritate
Conținut drepturi și obligații drepturi și obligații drepturi și obligații
conduita părţilor şi se conduita părţilor şi se conduita părţilor şi se
concretizează în concretizează în concretizează în
OBIECT diverse acţiuni ale diverse acţiuni ale diverse acţiuni ale
acestora în funcţie de acestora în funcţie de acestora în funcţie de
categoria de raport de categoria de raport de categoria de raport de
drept drept drept
Caracter univolitional volitional univolitional