Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu

Facultatea de Drept ,,Simion Bărnuțiu”


Disciplina: Organizarea sistemului judiciar
Profesor coordonator: Dr. Ciocan Iuliana
Student: Brădeanu Alexandra - Monica
Anul I, grupa II

Către Judecătoria Sibiu,

Subsemnatul, Popescu Andrei, având CNP: 1780000000000, domiciliat în comuna


Loamneș, str. Morților, nr. 65, jud. Sibiu, în contradictoriu cu Popescu Maria, cu CNP:
2830000000000, domiciliată în Sibiu, str. General Magheru, jud. Sibiu, formulez prezenta

ÎNTÂMPINARE ȘI CERERE RECONVENȚIONALĂ

prin care vă solicit, cu respect, ca în urma îndeplinirii procedurii legale și administrării


probatoriului să dispuneți:

1. Desfacerea căsătoriei încheiate între noi, părțile la data de 12.07.2012, în Loamneș, din
culpa exclusivă a reclamantei;
2. Exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți asupra minorei Popescu
Nicoleta, născută la dat de 28.08.2012;
3. Stabilirea domiciliului minorei Popescu Nicoleta, la subsemnatul;
4. Stabilirea cheltuililor de judecată în funcție de culpa procesuală sau înțelegerea părților.â

MOTIVE
În fapt, subsemnatul învederez instanței că de la încheierea căsătoriei noastre în
data de 12 iulie 2012, domiciliul conjugal a fost în orașul Sibiu, str. General Magheru,
proprietate a părinților reclamentei. În data de 8 februarie 2020, arăt că am părăsit în mod
voluntar domiciliul conjugal, pentru ca ulterior să aflu că reclamanta a formulat o cerere
pentru emiterea unui ordin de protecție în data de 16 februarie 2020.

1
Este adevărat că de-a lungul timpului între noi au existat discuții ce țin de viața de
familie fără ca acestea să depășească limitele decenței, cu excepția intervenșilor socrului
meu, Matei Lazăr.
Arăt ca reclamanta a fost a fost violentă fizic și verbal față de mine și fiica
noastră, un astfel de episod fiind surprins întâmplător de sora mea venită în vizită. Mai
mult decât atât, modul în care reclamanta și socrul meu se comportă cu fiica noastră
creează în jurul fiicei mele un mediu nociv de dezvoltare, de la cuvinte și expresii
murdare până la violențe față de aceasta.
Pentru aceste motive solicit admiterea cererii astfel cum a fost formulată:

În drept: art. 373 NCC, art. 379 NCC, art. 400 NCC, art. 529 NCC, art. 263 NCC
În probațiune:
- Înscrisuri
- Proba testimonială cu martorii Neagu Geraldina, domiciliată în com.
Loamneș, str. Albă, nr. 128, jud. Sibiu
- Adresă la locul de muncă al reclamantei pentru comunicarea veniturilor – str.
Rennes, nr. 15, Sibiu, 550018, tel. 0789898989
- Interogatoriul reclamentei

Depun prezenta și anexez:


- împuternicire avocațială

Popescu Andrei

prin av. Brădeanu Alexandra