Sunteți pe pagina 1din 3

Universitatea ,,Lucian Blaga” Sibiu

Facultatea de Drept ,,Simion Bărnuțiu”


Disciplina: Drept constituțional și instituții politice
Profesor coordonator: asist. univ. dr. Elena – Loredana Gogoașe
Student: Brădeanu Alexandra - Monica
Anul I, grupa II

Temă seminar – SPEȚE

I. C.L. și-a exprimat mai multe opinii cu privire la diferite chestiuni sociale, pe pagina personală
de Facebook, într-un mod virulent și jignitor, la adresa unor persoane. Ulterior, C.L. merge la un
concurs de angajare organizat de o instituție publică. Aceasta îi analizează pagina publică de
Facebook și observă opiniile acestuia. Deși obține cea mai bună notă la concursul organizat,
instituția publică decide să nu îl mai angajeze, considerând că nu corespunde profilului moral
căutat.

1. Ce drept fundamental permite exprimarea liberă a opiniilor?

Dreptul la libera exprimare este un drept fundamental al persoanei recunoscut de tratatele


internaționale referitoare la protecția ființei umane și de diferitele constituții ale statelor
democratice. Acest drept fce parte din prima generație de drepturi, fiind considerat unul din cele
mai importante drepturi ale persoanei. Acest drept nu are valoare absolută fiind stabilite anumite
limite ale libertății de exprimare.

2. Considerați că instituția publică a încălcat vreun drept, analizând pagina personală de


Facebook a lui C.L.?

Trăim în era tehnologiei, virtualul. Noțiunea de spațiu public trebuie redefinit și privită și ca
parte integrantă a tot ceea ce înseamnă mediu virtual. Spaţiul public este un câmp al interacţiunii
în care se manifestă şi se dezvoltă relaţii spaţiale, socio-politice şi culturale. Este, mai presus de
orice, un sistem evolutiv, în permanentă actualizare, ce ne aparține în egală măsură nouă, tuturor.
În general acțiunile individului trebuie asumate, cu atât mai mult acțiunile întreprinse într-un
spațiu public unde acțiunea și discursul poate fi documentat de simpli martori. Acțiunile noastre
își revarsă efectele în sfera publicului, putând crea probleme chiar unui grup larg de persoane.
Conceptul conform căreia: ,,Libertatea ta se termină unde începe libertatea mea. " este absolut
[Type here]

necesar constituirii unui spațiu armonios în interiorul căruia indivizii să se dezvolte din punct de
vedere social. Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de Contencios administrativ și fiscal, a
statuat în cadrul Deciziei nr. 4546 din data de 27 noiembrie 2016, că Facebook este spațiu public.
Fiind vorba despre o angajare în cadrul unei instituții publice, consider că profilul public al
candidatului este necesar de a fi verificat, instituția publică asocindându-și imaginea cu acesta de
la începerea colaborării. Asocierea imaginii unei instituții publice cu a unei persoane ce
promovează hate speach-ul la adresa altor indivizi în mod public, poate avea un efect catastrofal
pentru ceea ce înseamnă dezvoltare armonioasă a spațiului public.
Libertatea de exprimare este un drept relativ și nu unul absolut, iar conduita adoptată într-
un spațiu public înseamnă acordul tacit al titularului de drepturi la judecare s-a socială. Consider
că instituția publică nu a încălcat niciun drept a individului, ci doar a luat măsuri pentru protecția
societății.

II. Pe fondul nemulțumirilor exprimate pe internet, un grup de pensionari s-au organizat și au


stabilit să se întâlnească în Piața Victoriei, pentru a găsi soluții la problemele lor. Câțiva dintre
aceștia au venit cu bastoane de lemn, având în vedere motricitatea lor scăzută.

1. Ce drept fundamental credeți că poate fi analizat în speță?


În speță poate fi analizat dreptul socio - politic fundamental al libertății de întrunire.
2. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a fi în prezența dreptului fundamental identificat?
Articolul 39 din Constituția României stipulează: ,, Mitingurile, demonstraţiile,
procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în
mod paşnic, fără nici un fel de arme. "
Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru a ne afla în prezența dreptului identificat sunt:
 sunt grupuri de persoane, respectiv în cazul nostru un grup de pensionari
 constituite cu caracter temporar
 au ca scop exprimarea/ schimbul de opinii, manifestarea convingerilor sau
credințelor, în cazul nostru întrunirea fiind pe fondul nemulțumirilor exprimate pe
internet.
[Type here]

3. În ce condiții se pot reuni într-un loc public?


O trăsătură fundamentală a acestor întruniri este caracterul pașnic, fiind excluse
orice forme de violență în organizarea și desfășurarea întrunirii, armele fiind total
interzise. În speță noastră nu putem vorbi de ,,arme" referitor la bastoanele bătrânilor,
speță menționând că acestea sunt aduse având în vedere ,,motricitatea lor scăzută".
În momentul desfășurării unei asemenea manifestații pe drumurile publice este necesară o
autorizare din partea autorității publice, care are obligația constituțională de a asigura
libertatea de întrunire, ordinea publică și de a-i proteja pe cei ce manifestă contra unor
contra-demonstranți.