Sunteți pe pagina 1din 2

Algebră / Clasa a V-a / Fracții ordinare

/ Cel mai mic multiplu comun a două numere naturale.


Aducerea la numitor comun a două sau mai multe fracții

Test 4
de Cristina Ichim

1.
a) C.m.m.m.c. al numerelor 9, 6 și 12 este egal cu .

4 7 1 5
b) Amplificând următoarele fracții 9
, 6
, 4
și 12
, pentru a le aduce la cel mai mic numitor
comun, vom obține:

, , și .

2.
a) C.m.m.m.c. al numerelor 2, 5, 20 și 25 este egal cu .

2 7 3 1
b) Amplifcând următoarele fracții 25
, 20
, 5
și 2
, pentru a le aduce la cel mai mic numitor
comun, vom obține:

, , și .

3.
a) C.m.m.m.c. al numerelor 8, 6, 4, 3 și 12 este egal cu .

b) Amplifcând următoarele fracții 7

8
, 5

6
, 1

3
, 9
și 5

12
, pentru a le aduce la cel mai mic
4

numitor comun, vom obține:

, , , și .

4. Se dau fracțiile
5
,
3
,
7
,
8
,
9
și 4
. Ordonați-le crescător, după ce le aduceți la cel mai
2 5 6 15 10 3

mic numitor comun:

30
, 30
, 30
, 30
, 30
și 30
.

5. Se dau fracțiile
7
,
5
,
1
și
9
. Un numitor comun pentru acestea poate fi:
2 3 6 4

6 12 30 24 60 40

6. Se dau fracțiile
3
, 4
,
7
,
8
,
9
și
17
. Scrise sub formă de procent acestea devin:

2 5 20 25 10 50

100
, 100
, 100
, 100
, 100
și 100
.
7.

a) C.m.m.m.c. al numerelor 22 , 23 și 25 este egal cu .

1 7 5 5
b) Amplifcând următoarele fracții 5
, 2
, 3
și 4
, pentru a le aduce la cel mai mic numitor
2 2 2 2

comun, vom obține:

, , și .

S-ar putea să vă placă și