Sunteți pe pagina 1din 2

Barbalatescu Ana-Maria si Enache Veronica

SPATIUL MINKOWSKI
SPATIUL MINKOWSKI (sau spațiul-timp Minkowski/universul Minkowski), numit după Hermann
Minkowski in 1908, este spațiu în patru dimensiuni, contextul matematic în care se formulează cel mai
convenabil teoria relativității restrânse. Minkowski a identificat că lucrările lui Hendrik Antoon Lorentz și
Albert Einstei privind teoria relativității pot fi înțelese într-un spațiu non-euclidian. În acest context, cele
trei dimensiuni obișnuite ale spațiului sunt combinate cu o a patra dimensiune a timpului pentru a
forma o varietate tetradimensională pentru a reprezenta spațiul-timp.

Un sistem de coordonate cartezian în trei dimensiuni furnizează cele trei mărimi fizice necesare, ale
poziționării unui punct material (corp) în spațiu: lungime, lățime și înălțime.

În teoria relativităţii restrânse regăsim, spaţiul şi timpul, sub forma unor mărimi între care există o
legătură intrinsecă şi drept urmare, nu pot fi apreciate ca niște entităţi separate. Este deci firesc să se
considere că diferitele evenimente se petrec într-un continuu cvadridimensional, numit spaţiu-timp, în
care trei coordonate (x, y, z) se referă la spaţiu, iar cea de-a patra (t) la timp.
Ca urmare, operarea cu un asemenea spaţiu este pretențioasă şi de aceea este nevoie să se introducă în
locul coordonatei t, o altă coordonată, ict, care are aceeaşi dimensiune ca şi coordonatele spaţiale x, y, z.
Pentru un asemenea sistem de coordonate el nu ridică nici o greutate faţă de spaţiul obişnuit.

Un punct din universul Minkowski a fost denumit eveniment. Comportamentul unui eveniment și
pozițile sale succesive sunt descrise în universul Minkowski printr-o curbă, o linie de univers. Orice
segment al unei linii de univers este invariant când trecem de la un sistem inerțial la altul. Întrucât
coordonatele nu au aceeaşi dimensiune, direcţiile universului Minkowski nu sunt echivalente, adică,
acest spaţiu este anizotrop.

In fizica teoretică, spațiul Minkowski este adesea comparat cu un spațiu euclidian. În timp ce spațiul
euclidian are doar dimensiuni spațiale, un spațiu Minkowski are și o dimensiune temporală. Astfel grupul
simetric al unui spațiu euclidian este grupul euclidian iar pentru un spațiu Minkowski este grupul
Poincaré (numit si grupul izometriilor spațio-temporale Minkowski).

O izometrie spațio-temporală Minkowski are proprietatea că intervalul dintre evenimente este lăsat
invariant. De exemplu, dacă totul a fost amânat cu două ore, inclusiv cele două evenimente și calea pe
care se merge de la unul la altul, atunci intervalul de timp dintre evenimentele înregistrate de un
cronometru va fi același, nu apare nicio schimbare a intervalului de timp scurs. Lungimea proprie a
unui obiect nu este afectată de o astfel de schimbare.

S-ar putea să vă placă și