Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU

APROBAT,

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT, PROF. DR. ANDREEA ELENA PETROȘEL

REGULAMENT DE DESFĂŞURARE

Domeniul: Educația pentru toți, Educația incluzivă, Educația multiculturală

Simpozion ”ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI” desfăşurat în cadrul proiectului ”Prin ochi de copil spre tradiţii
creştine”, Ediţia a III-a, FEBRUARIE 2022, An şcolar 2021-2022

 ADRESĂ ŞI PERSOANE DE CONTACT: proiecttraditii@yahoo.com


 REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI:
În cadrul proiectului „Prin ochi de copil spre tradiţii creştine”, în luna februarie 2022, se
organizează simpozionul „Şanse egale pentru toţi”, Ediţia a III-a.
Redactarea lucrărilor:

 Tehnoredactare în Microsoft Word (2003-2007), cu font Times New Roman, corp de


literă 12, cu caractere româneşti (diacritice);
 Tehnoredactare la un rând; nu există limită de pagini;
 Titlul lucrării se va scrie cu Times New Roman, 14, bold, centru;
 Numele autorului (max 2 autori), unitatea școlară, localitatea se vor trece la un rând,
dreapta;
 Bibliografia se va consemna la sfârșitul lucrării în ordinea următoare: numele și
prenumele autorului, titlul lucrării, editura, anul apariției;
 Documentul trimis va fi denumit cu numele și prenumele participantului, unitatea școlară,
județul; documentul va fi trimis în format PDF.
 Lucrările, care nu vor îndeplini condițiile de mai sus, nu vor fi publicate;
 Să se respecte tematica propusă;
-Ianuarie 2022 -mediatizarea simpozionului

-Înscrierea participanţilor se va face în perioada 01 februarie–18 februarie 2022 prin


trimiterea fişei de înscriere (redactată electronic) și a materialului ce urmează a fi publicat pe
adresa de email a proiectului.

Fiecare cadru didactic participant va primi:


- Diplomele de participare la simpozion ce vor fi expediate electronic.
-Materialul în format electronic cu ISBN ce va fi expediat până la data de 1 august 2022
adresa de email a fiecărui cadru didactic participant.

SIMPOZIONUL ESTE FĂRĂ TAXĂ DE PARTICIPARE.


Coordonatorii simpozionlui:
Prof. înv. preșcolar Toader Nicoleta Daniela și Prof. înv. preșcolar Ciocu Valeria Niculina

ANEXĂ

FIŞA DE ÎNSCRIERE

Simpozion

”ŞANSE EGALE PENTRU TOŢI” desfăşurat în cadrul proiectului

”Prin ochi de copil spre tradiţii creştine”, Ediţia a III-a, Februarie 2022

An şcolar 2021-2022

Numele şi prenumele cadrului didactic.........................................................................................


Funcția și specialitatea: ................................................................................................................
Unitatea de învăţământ/adresa unității/nr.telefon:.....................................................................
Denumirea materialului:..............................................................................................................
Adresa cadrului didactic participant:
Strada................................., Localitatea......................................., Judeţul...............................,
Cod poştal............................
Telefon fix/mobil:............................................................................
Adresa e-mail unde se vor trimite diplomele......................................................

Semnatura cadrului didactic,

S-ar putea să vă placă și