Sunteți pe pagina 1din 5

REGULAMENT DE PARTICIPARE

PROIECT JUDEȚEAN

”Valorificarea tradițiilor locale”


Concurs ,,Păstrători ai tradițiilor străbune”
Ediţia I, Buzău, februarie 2022

DOMENIUL: Domeniul cultural-artistic, tradiții si obiceiuri 

ARGUMENT
Concursul constituie un bun prilej pentru stimularea gândirii integrate şi a creativităţii
în domeniul tradițiilor și obiceiurilor locale, păstrarea și conservarea unor obiecte din zestrea
familiei, învațarea și continuarea unor meșteșuguri locale din județul Buzău şi din ţară, pentru
identificarea posibilităţilor de realizare a unor colaborări şi parteneriate în învăţământul
preuniversitar.
Concursul cuprinde trei secţiunile la care pot participa elevi din şcoli de masă şi şcoli
speciale, nivelul de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, coordonaţi de cadre didactice.
Tema lucrării va respecta tematica proiectului și va ilustra un element etnografic definitoriu,
o tradiție specifică zonei, obiecte, costume sau obiceiuri cu specific românesc.
Concursul cuprnde următoarele secțiuni:
SECŢIUNEA 1: Creaţie artistico-plastică: pictura, desen, colaj– (acuarelă, guaşe,
creion, ceracolor, culori etc.), în format A4, etichetate in partea de jos a paginii cu numele
elevului, clasa, școala, localitatea, judetul, numele cadrului didactic și adresa de e-mail.
SECTIUNEA 2: Obiecte autentice locale: se vor trimite fotografii cu obiecte
tradiționale din zestrea familiei (obiecte casnice, costume populare, tesături, cusături,
covoare, etc) insoțite de numele elevului, clasa, școala, localitatea, judetul, numele cadrului
didactic și adresa de e-mail.
SECŢIUNEA 3: I. Prezentări Power Point de maximum 10-15 slide-uri ce
cuprind informaţii şi imagini despre tradiții şi meșteșuguri din localitatea natală. Acestea vor
fi trimise pe adresa de e-mail foleaortensia@yahoo.com (dimensiunea maximă este de 5
MB).
Pe ultimul slide se vor trece: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea,

1
judeţul, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, adresa de e-mail.

CONDIŢII DE PARTICIPARE
        Perioada de trimitere a lucrărilor: 07.02.2022– 07.03.2022
IMPORTANT!
 TOATE LUCRĂRILE SE FOTOGRAFIAZĂ sau se scanează și se trimit într-un
folder arhivat, având denumirea școlii participante, împreună cu fișa de înscriere și
parteneriatul, iar fotografia să fie denumită cu numele elevului, clasa, localitatea.
 Exemplu : Radu_3_Tisău
 Lucrările se trimit în format electronic la adresa cristinadoby@yahoo.com , cu
mențiunea, Pentru Concurs .
Lucrările care vor fi trimise după data stabilită de coordonatori, care nu sunt etichetate
(denumite) corespunzător sau care nu se încadrează în tematică şi cerinţe nu vor intra în
concurs.
Notă: Lucrările trimise după data de 7.03.2022 nu vor fi luate în considerare.
– pot participa elevi din învăţământul preșcolar, primar, gimnazial.
- un cadru didactic poate participa cu maxim 3 lucrări pentru fiecare secțiune.
Creaţiile elevilor vor fi evaluate şi clasificate după un punctaj hotărât de un juriu sde
școala coordonatoare. Jurizarea lucrărilor va avea loc în data de 18.03.2022.
Pentru jurizarea lucrărilor înscrise în concurs se va urmări exclusiv:
- modul atractiv, ingenios de tratare a temei alese;
- estetica, inventivitatea şi originalitatea prezentării lucrării;
- gradul de acurateţe a execuţiei lucrării;
- volumul de muncă;
- complexitatea lucrării;
- originalitatea, conservarea și vechimea obiectelor.
PREMIEREA LUCRĂRILOR: Se vor acorda premiile I, II, III şi 2 menţiuni pentru
fiecare categorie de vârstă (preşcolari, elevi din ciclul primar, elevi din ciclul gimnazial,
școli speciale şi cadre didactice). Copiii nepremiaţi vor primi diplome de participare, iar
toate cadrele didactice vor primi adeverinţe de participare. Pe diplomele elevilor va fi trecut
și numele cadrului didactic îndrumător.
Diplomele vor fi trimise prin e-mail tuturor participanților până la data 29 aprilie
2022.
DISEMINAREA proiectului se va realiza pe rețelele de socializare, în cadrul unităților

2
școlare participante,
Coordonatori de proiect: prof. inv. preșcolar Folea Georgeta Ortensia,
prof.înv.primar Mihai Ramona Cristina

Director Școala Gimnaazială Brădeanu, prof. Folea Georgeta Ortensia

Informaţii suplimentare puteţi obţine de la:


Prof. inv. preșcolar Folea Ortensia foleaortensia@yahoo.com tel. 0787873515
prof. înv. primar Mihai Ramona, cristinadoby@yahoo.com, tel. 0748091964

3
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BUZĂU
Şcoala Gimnazială Brădeanu, Jud. Buzău

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
CONCURSUL JUDEȚEAN
,,PASTRATORI AI TRADIȚIILOR LOCALE” ediția I, 2022

Numele şi prenumele cadrului didactic


coordonator:.....................................................................................
E-MAIL...........................................
Telefon: ..............................................
Specialitatea: ............................................................
Unitatea de învăţământ: ......................................................................................
Elevi participanţi:

Nr. Numele şi prenumele Grupa Secţiunea Titlul lucrării


crt. copilului Clasa

  Semnătura cadrului didactic,

Școala Gimnazială Brădeanu Școala ………..…………………........


Str.Sfântu Gheorghe, Nr.147 Str....................................Nr........
Localitatea Brădeanu Localitatea..............................
Jud. Buzău Jud…………………..
Tel.02387796457 Tel............................
E-mail: scoalabradeanu@yahoo.com E-mail: ...................................................
Nr. Înregistrare / .10..2021 Nr. Înregistrare.........................................

4
ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat astăzi .............................între:
1.Părţile contractante:
A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEANU, reprezentată de prof.înv.preșcolar Folea Georgeta
Ortensia, în calitate de director şi prof. înv. primar Mihai Ramona Cristina, prof. inv preșcolar
Folea Georgeta Ortensia, în calitate de coordonatori ai concursului ,,Păstrători ai tradițiilor
străbune” din cadrul proiectului Județean ,,Valorificarea tradițiilor locale”, ediţia I, 2021-
2022.

B. Școala/Grădinița ………………………………………………………… reprezentată de


dl/dna ……………………………………………………………… în calitate de director şi prof
………………………………………………….......................................................... în calitate de
parteneri al elevilor selectaţi să participle la concursul județean ,,Păstrători ai tradițiilor
străbune“, din cadrul proiectului Județean ,,Valorificarea tradițiilor locale”, ediţia I, 2021-
2022.
2. Durata acordului: octombrie 2021 – aprilie 2022
3.Obiectul acordului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea între părţile contractante în
vederea organizării şi desfăşurării concursului Județean ,, Păstrători ai tradițiilor străbune”,
ediţia I, 2021-2022.
4. Grupul ţintă: elevii, preșcolari şi cadrele didactice partenere în proiect.
5.Obligaţiile părţilor:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEANU se obligă:
 Să popularizeze proiectul la nivel județean;
 Să respecte termenele de desfăşurare ale activităţilor din proiect;
 Să respecte perioada de desfăşurare a concursului şi să distribuie regulamentul;
 Să colecteze online- lucrările realizate de către şcolile/grădinițele partenere
 Să asigure juriu de specialitate;
 Să ofere tuturor elevilor premiaţi diplome;
 Să ofere diplome şi adeverințe cadrelor didactice îndrumătoare.
Partenerul se obligă:
 Să mediatizeze proiectul şi concursul în şcoală, comunitate;
 Să participe/să pregătească elevii pentru concurs;
 Să respecte condiţiile prevăzute în acord;
 Să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ buna desfăşurare a
activităţilor din proiect.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEANU ȘCOALA …………………………………


Director, Director,
Prof.înv. preșcolar Folea Georgeta Ortensia
Prof. ..........................................................
……………………………………….

S-ar putea să vă placă și