Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect didactic

Data: 15.02.22
Grupa: Mare
Educator: Mîrzac Galina
Domeniu de activitate: Limbă și comunicare
Dimensiunea:Limba si comunicare in limba romana.
Subiectul: La pescuil. Litera H
Forma de realizare: integrată
Unitati de competenta: 1Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
2.Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1 –să denumescă corect cel puţin două cuvinte , care încep sau conțin litera H ;
O2 – să traseze grafic, corect , cel puţin una dintre cele două litere studiate;
O3 – să recunoască cel puțin patru cuvinte care au în construcție sunetul H , h
rostite clar şi rar
Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute , manifestând interes pentru comunicare
Identificarea semnificaţiei unei – unor imagini care prezintă întâmplări , fenomene , evenimente
familiare
. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor , folosind resurse variate

SRATEGII DIDACTICE:
• foi A3,pauză dinamică,invitație,perioada de tranziție, cubul,
sarcini la centre, video, imagini, foaie vatman poezie, figuri geometrice,
ecusoane, puzzle, carioci, hîrtie colorată, acuarelă, joc de masă, fișe cu
tema pentru acasă
metode și procedee:palaria
ginditoare,conversația,demonstrația,cubul,ghicitoarea,aprecierea,explicaț
ia,DVD,exercițiul fizic,dictare de desen,poezia,perioadă de
tranziție,analiza;
• FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi;
• FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a
comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare orală.
• RESURSE: umane: 30 elevi
temporale: 50 minute
spaţiale: sala de grupa

BIBLIOGRAFIE:

.Curiculum pentru educație timpurie, Chișinău -2019


2.Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere pînă
la 7 ani, Chișinău -2019
3Metodologia proiectării curiculare a activităților în instituțiile de
educație timpurie, Chișinău -2017.
4. 1001 de idei pentru o educație timpurie de calitate. Ghid pentru
educatori.,2010.
5.Activitati de dezvoltare personala in institutiile de educatie
timpurie(rutina si tranzitii)
Volumul 1,2 si3
Momentele Ob. Elemente de conținut Strategii didactice Modalități
lecției Op. de evaluare
Domeniul vizat Metode și Forme de Mijloace
timp procedee organizare de
învățământ
1 Momentul Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării Observarea
organizatoric activităţii; comporta-
Conversația Frontal
Pregătirea materialului didactic necesar bunei mentului
2' desfăşurări a activităţii. inițial
2 Captarea -Bună dimineața mici pescuitori.
atenției - De ce credeți că v-am salutat asa ?(pentru că
astazi vom merge imaginar la pescuit.
1.Ghicitoare: Explicația
O1 ,,Vrei să-ţi spun o ghicitoare? Frontal Evaluare
Trăieşte-n lacuri şi-n mare individuală
5' Şi îi place mult să-noate
Printre scoici şi printre alge. Demonstrația Fișă de
E săracul mut şi-ndată lucru
Când e prins şi scos din apă
Nu mai poate înota
Nu mai poate respira! ExeSALUT
Şi acum că te-ai gândit, rcițiul
Spune-mi dacă ai ghicit!”
(Peştele)
2.,,Peştişorul de aur”-după A.S.Cehov
3.. Pălăriile gânditoare:
1.Pălăria albă(Informează)
 Care sunt personajele povestirii?
 Ce viaţă duceau cei doi bătrâni?
 Ce i-a cerut peştişorul pescarului?
 Care au fost dorinţele babei?
2.Pălăria roşie(Spune ce simţi)
 De ce crezi că pescarul i-a dat drumul
peştişorului?
 Ce crezi că ar fi făcut baba dacă era în
locul pescarului?
 Ce ai fi făcut tu în locul pescarului?
3.Pălăria neagră(Aspecte negative)
 Cu ce crezi că a greşit soţia pescarului?
 De ce crezi că a ascultat-o pescarul?
 De ce crezi că a îndeplinit peştişorul
dorinţa pescarului?
4.Pălăria galbenă(Aspecte pozitive)
 Cum s-a comportat pescarul cu
peştişorul?
 Cum s-a purtat peştişorul cu cei doi
bătrâni?
 Ce dorinţe ai fi avut tu dacă erai în
locul soţiei pescarului?
5.Pălăria verde(Idei noi)
 Ce s-ar fi întâmplat dacă peştişorul era
un peştişor obişnuit?
 Cum s-ar fi terminat povestea dacă
pescarul nu mai mergea supărat la
peştişor?
 Pescarul ar fi ajuns împărat.Cum crezi
că s-ar fi terminat povestea?
6.Pălăria albastră(Clarifică!)
 Cum era soţia pescarului?Cu cine se
aseamănă?
 Ce fel de om era pescarul?Ai urma
exemplul lui?
 Ce învăţăm din această poveste?

5. Dialog între doi pescari(evidenţierea


uneltelor de pescuit)
11.Prezentare Power-Point ,,Specii de peşti’’
 Alcătuirea unei propoziţiii cu
cuvântul ,,crap’’
 Stabilirea locului cuvântului în
3 Anunțarea propoziţie. Jeton cu
temei și a
 Despărţirea cuvântului în silabe Conversația Frontal literele „z”
obiectivelor
 Identificare sunetelor și „Z”
2'
cunoscute(,,c’’, ,,r’’, ,,a’’) şi a celui
nou(,,h’’)
 Pronunţarea sunetului nou
 Exemplificare unor cuvinte care conţin
sunetul ,,h’’în poziţii diferite

4 Consolidarea STIU/VREAU SĂ ŞTIU/AM ÎNVĂŢAT’’


cunoștințelor  ,,STIU’’-recunoaşterea şi încercuirea
literei,,h’’
 ,,VREAU SĂ ŞTIU’’-denumirea
CLR O2 imaginii, despărţirea cuvântului în Exercițiul Individual
silabe, precizarea poziţiei Observarea
sunetului ,,h’’ sistematică
MEM Explicarea semnificaţiei cuvintelor: haină ,
hartă , şah , pahar , haltere, horă , halat ,
24' Horia , arhitect , nehotărât, Nicu, Diana .
Se evidenţiază sunetul nou. Se repetă clar şi rar
cu toată clasa, în grupuri mici , individual. Fișă de
(2−3 elevi ) . lucru
O3 Citirea Frontal
silabelor:,,ha’’, ,,he’’, ,,hi’’, ,,ho’’, ,,hu’’, ,,hă
’’ Scrierea literei noi
 Scrierea literei pe tablă în mărime Exercițiul
exagerată Tablă
 Scrierea model a literei pe liniatură
 Exersarea scrierii literei în aer, cu Frontal
degetul pe bancă, pe foaia velină
CLR  Cântec:,,Broscuţele’’(exerciţii de
O4
încălzire a muşchilor mici ai mâinii)
Se cere elevilor să participe la desfăşurarea
Fișă de Observarea
jocului ,, Mingea călătoare" care îl va
lucru sistematică
implica şi pe Hipo în calitate de obserator.
În perechi
Doamna învăţător va da un exemplu de cuvânt
care conţine litera h şi va preciza poziţia literei
h în cuvânt , după care va arunca mingea către
O5
un elev care va ridica mâna să răspundă. Cel
care va prinde mingea va da exemple de
cuvinte care conţin litera h şi va preciza
poziţia sunetului în cuvânt : la început , în
În perechi
interior sau la sfarşit .
Observarea
Tranziţie :
O6 Exercițiul sistematică
Dacă vrem să fim voinici
Fișă de
Facem sport încă de mici ,
lucru
Alergăm ca iepuraşii ,
Şi zburăm ca fluturaşii ,
La măsuţe ne−aşezăm
Şi continuăm să lucrăm.
Se prezintă elevilor planşa cu literele H , h. Se
realizeză studierea literei de tipar H , h.
Împărţirea elevilor pe echipe(peştişori,
5 Obținerea
răţuşte, broscuţe) Metoda R.A.I. Frontal
performanței
O7 Scrierea literei H ,h in caiete . Minge Observarea
sistematică
5'
Fiecare copil are cîte un ecuson cu un
peştişori, răţuşte, broscuţe Evaluări
Explicația Jetonul cu orale
Fiecare copil pleacă la centru său. Frontal litera z
Jocul Aprecieri
Unu,doi, unu doi verbale
Faceți toți la fel ca noi
6 Activități
Ordonați la mese stăm
recreative Veseli și cuminți lucrăm
Arta:
10' -să coloreze cercurile cu H folosinf
portocaliu, si h cu galben
Biblioteca :
-        - Sa scrie litera H,h
Stiinte :
-Coloreaza lite H,h pentru a ajuta
hipopotanul sa ajunga la hambar .;

7 Încheierea Clopoțelul sună, clopoțelul sună Conversația Evaluări


lecției Și pe toți ne adună Frontal Stimulente orale
2' Aprecieri
Clopoțelul a sunat
verbale
Și pe toți ne-a adunat

Formăm un cerc și se analizează toate


lucrările.
Educatoarea apreciază copii
Tema pentru Temă pentru acasă:
acasă

S-ar putea să vă placă și