Sunteți pe pagina 1din 355
——— , COLECTIA Whe UU Ue a ~~ VANESSA KELLY) Mircasd tu un scolidw | cl Scanned by CamScanner IO EOL Ua Maa ere i TOE ae ERO Li eS tr SO Ue tr ee OE ML COMMA ee aS eer O incimplare neferieita petreowt’ ta uldinul lac de muncs PC eRe ae UL n eet ie eed Oe tt eae eae UO Ua a ae COC RS Us) Oe cs cee comportamentulul copilaress (i total neposrivic rangului UR Ta oe se ec DE gee ou a Nick are nevole de 0 profesoar’ bine pregatit’, case 3-1 Runa nce a ue ea pAcimayd pentru cl, Domnigoara Knight pare 94 corespunda Cae Arle su a ae Ruan non Pett ed een ee ci notorii sau despre pericolul care 0 urmareyte pana in SON aoe asa eed aparenga calm, lar aceasta, adevirata Victoria, este femeia pe care Nick incepe 0 dorease’ disperat. lar cand un conte isi pune ceva in minte, va folosi toate mijloacele de seductic fener eet ae Vanessa Kelly este 0 autoare contemporani foarte apre- Pe ee ee. eed stele ale romanclor de dragoste istorice’, Cargile sale pla- Pen Cec ch aL ru aoe ale genului, prinere care si prestigiosul Maggie Award. i wwe UT) The Highlander’s Princess Bride Vanessa Kelly Copyright © 2017 Vanessa Kelly epee CAtmat Alma este marca inregistrata a Grupului Editorial Litera O.P. 53; C.P. 212, sector 4, Bucuresti, Romania tel.: 021 319 63 93; 0752 101777 Mireasd pentru un scofian Vanessa Kelly Copyright © 2018 Grup Media Litera pentru versiunea in limba romana Toate drepturile rezervate Editor: Vidragcu $i fii Redactor: Mira Velcea Corector: Paunita Ana Coperta: Flori Zahiu Tehnoredactare si prepress: Ioana Cristea Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei KELLY, VANESSA Mireasa pentru un scofian / Vanessa Kelly trad.: Lavinia Serban - Bucuresti: Litera, 2018 ISBN 978-606-33-2415-4 1. Serban, Lavinia (trad.) 821.111(73)-31=135.1 Capitolul 1 CED Noiembrie 1816 Londra ~N-am vrut s’-1 omor. Nu neaparat. Victoria Knight ezitd, deoarece firea ei sincera o obliga s4 facd o mirturisire oribila. Probabil C4, pen- truo clipa, am vrut s4-] vad mort, addugi ea. Cand Sir Dominic Hunter gi Aden St. George se uitara unul la celalalt cu priviri pline de subinteles, Victoria facu o grimasa. —§tiu c& asta ma face o persoand ingrozitoare. Nu v-ag invinui dac& m-ati trimite direct la Newgate gi v-ati spala pe maini de exis- tenta mea. Chloe, Lady Hunter, batu ugor mana Victoriei. —Prostii! Evident, Fletcher era un ticalos clasa intai. Nici o per- soana rationala nu te-ar putea invinovati pentru ca te-ai aparat. Victoria gi Chloe sedeau pe sezlongurile de matase din salonul aflat in partea din spatele resedintei Hunter din Londra. Soarele tar- ziu al dup’-amiezii patrundea prin cerceveaua ferestrei, aruncind o lumina blinda pe covorul de culoarea trandafirilor si pe peretii acoperiti cu tapet elegant, de culoare galbena. Pe masa joasa din fata gezlongurilor se afla un serviciu de ceai de argint, cu decora- fiuni alambicate, dar platourile care ofereau o varietate generoasd de sendviguri si biscuifi pentru ceai rimaseserd, in mare parte, nea- tinse. Se parea cA Victoria nu era singura persoand lipsita de apetit din camera. ~Eu mA invinovatesc singura, marturisi ea cu tristete. Dacd m-as fi gindit la asta, sunt sigurd c& ag fi putut gisi o modalitate mai bun’ de a gestiona situatia decat si- imping pe domnul Fletcher pe scari. ~Dar n-ai avut timp s4 te gandesti, asta e ideea, zise Lady Vivien St. George. Cocotata in fata Victoriei pe marginea unui scaun Sheri- dan, care era la fel de gratios ¢1 de elegant ca doamna insasi, Vivien se uitd la ea cu sincerd ingrijorare. In plus, numai Dumnezeu tie cafi somes Vanesa Kelly =~ oament a ucis Aden de-a lungul anilor. Nu este ca gf cum tendinta asta n-ar exista In familie. Victoria clipt, negtiind cum sd rispunda la aceasta declaratie sur prinzatoare. Aden servise cativa ani sub comanda lui Wellington, intr-o pozitie pe care ea nu o Intelegea Inca. Se parea cd implicase uciderea unui numdr mare de persoane. $i, pe masurd ce fi studia silueta inalta, puternica gi aerul auster ¢1 intimidant, tsi dadu seama 4 putea foarte bine s4 creada ipoteza aceasta. ~Pentru numele lui Dumnezeu, Vivien, zise Aden din fotoliul de langa ea. Asta nu a fost deloc o observatie utila gi nicl nu are vreo legatura cu situatia de fata. Vivien ridica din umeri, deloc impresionata de mustrarea lui. ~Bu doar spun adevarul, dragule. $i, apropo, verii tai sunt la fel de rai cand vine vorba despre numérul de cadavre pe care fl lasa In urma lor. ~Dumnezeule! exclama Victoria. Aceia erau gi verigorii ei, toti fiii nelegitimi ai unor nobili tnruditi cu regele. Ea nu ti intalnise niciodata gi incepuse s& creada c4 prefera ca lucrurile 4 ramand aga. Péreau nigte oameni mult prea agitati. ~Ticalogii gi-au meritat soarta, comenta Aden, dupa cum tii prea bine. ~La fel gi omul care a atacat-o pe Victoria, raspunse sotia lui. Apoi zimbi spisita spre Victoria, lartd-m4l Vreau s4 spun, domni- goara Knight. ~Nu trebuie s4-ti ceri scuze, zise Victoria, 2ambind la blonda fer- mecdtoare gi zvelt4. La urma urmei, suntem... ~Cumnate? termina Lady Vivien propozitia in locul ei, Da, presupunem cd suntem, recunoscu Victoria, simtindu-se foarte ciudat. De abia in aceasta dimineata facuse cunostinga cu Lady Vivien. La fel ca Aden, Victoria era copilul nelegitim al Printului regent. Anul trecut isi intalnise pentru prima data fratele vitreg gi de atunci nu-l mai vazuse decat o singurd data. Mama lui Aden era o conte- 84 vaduva gi bogatd, al cérei sof ti acceptase fiul ca pe copilul lui. Mama Victoriei, pe de alta parte, fusese fica nemaritatd a unui han. Siu. S{, desi era un hangiu destul de prosper, bunicul gi petrecuse {ntreaga viata servindu-i pe oamenii din tnalta societate, nu ames- tecandu-se printre ei. Pentru lorzii gi domnii care trecusera pe sub Pragul hanului Royal Stag, Rose Knight fusese ceva mai mult decat 6 ——— Mireasd pentru un scofian ochelnerita - destul de bund pentru o aventura, dar cu siguranta nu sipentru casatorie. ‘Aden era un om puternic, cu o pozitie la curte gi o sotie care era fiica de conte. Victoria era doar o guvernanta fara loc de munca. Nu-gi permitea si se bazeze vreodata pe relatia ei de rudenie cu St. George, in ciuda bunavointei lor. -Intr-adevar, suntem cumnate, spuse Vivien cu un zambet cald. Apoi gi inclind capul. Degi semandm destul de mult cat sé fim surori. Intotdeauna mi-am dorit o sora. -E foarte dragut din partea ta, insA nimeni n-ar putea crede aga ceva, protest Victoria. Esti atat de eleganta. Se stramba imediat ce cuvintele acelea nepotrivite ii iesira pe gura. Dar erau adevarate, deoarece Vivien era ca un diamant nesle- fuit. Victoria, pe de alta parte, era o fiinté obignuitd - cu o eleganta normala si o infatisare draguta, dar nimic mai mult decat atat. -AmandouA sunteti nigte tinere incAntatoare, si, Victoria, faci parte din familia aceasta la fel de mult ca Vivien, interveni Dominic. Am spus lucrul acesta in repetate randuri. ~Si uite cum te-am rasplatit, spuse ea cu un oftat. Ti-am adus pe cap o incurcitur4 ingrozitoare. -M-am ocupat de probleme mult mai rele; la fel si Aden. Te vom scapa din situatia asta, nu te teme. -Lady Welgate a spus cd vrea si ma vada spanzurata pentru crima. Victoria tsi apis o mand pe piept, amintindu-si de accesul de furie al fostei ei angajatoare. Chloe o stranse intr-o imbratigare linistitoare. ~ Sunt sigurd cd fi-a vorbit aga doar din cauza suferinei. Te rog s ‘nu wifi cd te aparai de un atac monstruos. ~Ag vrea ca gi familia domnului Fletcher s4 va impartdgeasca punctul de vedere, spuse Victoria. Dominic se duse la un bufet in care se aflau mai multe carafe de cristal si pahare. ~ Sa fii sigurd cA voi spune familiei domnului Fletcher cum trebuie sa priveascd aceast4 problema, zise el in timp ce fi aduse un pahar umplut pe jumatate. Victoria ezita, dar in cele din urma sorbi din coniac. Licoarea fi arse gatul, dar fi plAcu senzatia de cdldurd care parea si fi linisteasca nervii zdruncinati. Vanessa Kelly -Nu am vrut si te presez, draga mea, interveni Chloe, pentru ci ai venit de abia ieri-noapte. Dar, cu cat stim mai multe despre inci- dent, cu atat mai mult te putem ajuta. Dominic si Chloe insistasera sa se odihneasca dupa sosirea ei sur- prinzatoare din Londra. Serviserd o cin linistita in familie si apoi igi petrecuse o ord cu baiatul lui Chloe si al lui Dominic. Victoria le fu- sese recunoscAtoare aproape pana la lacrimi pentru consideratia lor si se bucurase de scurta pauz4 de dup cogmarul din ultimele zile. -Eu gi Aden putem astepta in biblioteca mea, fi spuse Dominic, a sa poti vorbi deschis in fata doamnelor. Victoria il cunostea pe Dominic de pe vremea cand era doar 0 fe- titi. Fusese intotdeauna bun cu ea si o sustinuse, mai ales dupa ce murise prima ei mama gi apoi bunicul Knight, cdtiva ani mai tarziu. -Nu am nici un secret fat4 de voi, rosti ea. Daca ajuta si poves- tesc despre ziua aceea oribila, atunci v4 povestesc bucuroasa mai mult. Promit cd nu voi lesina. ~ Asa te vreau! o incuraja Aden. Faptul cé el acceptase cu usurin{A situafia fu o surpriza de-a drep- tul minunatd pentru ea. fi raspunse cu un zambet si, fara si bage de seamé, incepu sa frece maneca de mAtase a rochiei. Nici nu stiu de unde si incep. ~Poate si ne zici cate ceva despre domnul Fletcher, fi sugera Chloe. La urma urmei, el este cauza acestei situafii ingrozitoare. Cuvantul nu descria pe deplin situatia. ~Foarte bine. Thomas Fletcher a fost fratele lui Lady Welgate. L-am cunoscut la scurt timp dupa ce am preluat indatoririle de gu- vernanté pentru fetele Welgate. Vizita deseori casa surorii sale. ~ Eu am fost la scoala cu una dintre surorile lui Lord Welgate, in- terveni Vivien. Mi s-a parut un gentleman foarte amabil. Cu toate astea, Lady Welgate este o femeie nepoliticoasa gi acr’. Am fost ui- mitd cd Welgate s-a cAsatorit cu ea. ~Nu prea a avut de ales, spuse Dominic. Tatil lui Welgate juca la pariuri gi a cheltuit aproape toatd mostenirea. Tatal Serenei Flet- cher, pe de alta parte, a adunat o avere considerabila de pe urma transportului gi a tutunului. Zestrea ei a salvat o familie eminenta de laruina. ~Nimeni din familia noastri nu ar putea-o acuza pe Lady Welgate Aare un trecut necurat, spuse Chloe. Cei mai multi dintre noi avem ceea ce poate fi descris ca descendent variata, in cel mai bun caz. ‘Mireasd pentru un scotian ———— -Adevarat, raspunse Dominic. Dar Vivien a tras 0 concluzie co- rect. In timp ce am un mare respect fata de sotul ei, cu Lady Welgate jucrurile stau complet diferit. Dominic o sfatuise pe Victoria si nu accepte postul acela, dar fusese prea atras& de sansa de-a lucra pentru o familie atat de bine vazutd in societate si care ii putea oferi referinte excelente gi un salariu bun. Ar fi trebuit si-l asculte, -Lady Welgate nu era o persoani foarte usor de multumit, ince- puea, dar am reusit s4 ma descurc fara prea multe probleme. Desi Lady Welgate fusese un fel de cotoroanti, Victoria crescu- se intr-o casa plin cu femei impetuoase, uneori dificile, aga cA era obignuita cu genul acesta de oameni. [gi facuse un obicei din a-gi in- deplini sarcinile cu zel gi nu-si contrazicea niciodata stApana. Spre norocul ei, cele dou fete in varstd de gase si opt ani de care se ocupa erau surprinzator de manierate si incepusera s4 0 iubeasca. Per ansamblu, viata in gospodaria uneor! instabila fusese satisfa-

S-ar putea să vă placă și